0
%7
Ceza İnfaz Kurumu İdaresi - Temel Hukuk Dizisi Seçkin Yayınevi Necmi A

Ceza İnfaz Kurumu İdaresi - Temel Hukuk Dizisi

Liste Fiyatı : 23,00
İndirimli Fiyat : 21,39
Kazancınız : 1,61
Taksitli fiyat : 9 x 2,80
%7
Temin süresi 3 gündür.
Ceza İnfaz Kurumu İdaresi - Temel Hukuk Dizisi
Ceza İnfaz Kurumu İdaresi - Temel Hukuk Dizisi
Seçkin Yayınevi
21.39

"Adalet MYO ile İİBF'ler için özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Ceza İnfaz Kurumu İdaresi" ismi ile yayınlanan bu kitabında; Ceza İnfaz Kurumu İdaresi dersine ilişkin temel bilgilerin yanı sıra ceza infaz kurumu yönetimine dair kurullar ve komisyonlara yer verilmiştir. Ceza infaz kurumunda çalışan personelin görevlerine, hak ve yükümlülüklerine ayrıntılı olarak değinilmiştir. Kitapta, öğrencilere rehber olması amacıyla 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun tamamına ve ceza infaz kurumlarının yönetimine dair yayınlanan Tüzük, Yönetmelik, Genelgelere başlıklar halinde yer verilmektedir." (Tanıtım Yazısı)

Konu Başlıkları

 • Ceza İnfaz Kurumlarının Tarihçesi
 • Personel Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Servisler – Kurullar ve Komisyonlar
 • Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevine Kabul İle Kurumda Yaşam Şartları
 • Tutuklu ve Hükümlü Hakları
 • Hükümlünün Sağlığı
 • Dışarıyla İlişkiler ve Ziyaretler
 • İzinler
 • Hükümlünün Salıverilmesi
 • Disiplin Cezaları ve Uygulanması
 • Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi
 • Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin Denetimi
 • Görüş Yazılarıİçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
1. Bölüm
CEZA İNFAZ KURUMLARININ TARİHÇESİ
Giriş  17
1. Ceza Sistemlerinin Tarihsel Gelişim Süreci  18
2. Türk İnfaz Sistemi  19
2.1. Osmanlı Dönemi  19
2.2. Cumhuriyet Dönemi  19
3. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Teşkilât Yapısı  19
3.1. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatı  19
3.2. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatı  20
3.2.1. Denetimli Serbestlik Müdürlükleri  20
3.2.2. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personel Eğitim Merkezleri  21
3.2.3. Ceza İnfaz Kurumları  21
4. Ceza İnfaz Kurumlarının Türleri  22
Bölüm Özeti  29
Bölüm Soruları  30
2. Bölüm
PERSONEL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi  33
1.1. İnfaz ve Koruma Başmemuru ile İnfaz ve Koruma Memurlarının Bilmesi ve Uyması Gereken Kurallar  34
1.2. İnfaz Koruma Memurunun Nöbette İken Dikkat Etmesi Gereken Görevleri  36
1.3. İnfaz ve Koruma Memurunun Bina Giriş Görevi  37
1.4. İnfaz ve Koruma Memurunun Kabul ve Salıverme Görevi  37
1.5. İnfaz ve Koruma Memurunun Kontrol Merkezi Görevi  37
1.6. İnfaz ve Koruma Memurunun Mektup İşlemleri Görevi  38
1.7. İnfaz ve Koruma Memurunun Telefon İşlemleri Görevi  38
1.8. İnfaz ve Koruma Memurunun Kantin ve Satış İşlemleri Görevi  38
1.9. İnfaz ve Koruma Memurunun Emanet Para–Kıymetli Eşya İşlemleri Görevi  39
1.10. İnfaz ve Koruma Memurunun Emanet Eşya İşlemleri Görevi  39
1.11. İnfaz ve Koruma Memurunun İnfaz Birimi İşlemleri Görevi  40
1.12. İnfaz ve Koruma Memurunun Saymanlık İşlemleri Görevi  40
1.13. İnfaz ve Koruma Memurunun Sağlık Hizmetleri İşlemleri Görevi  40
1.14. İnfaz ve Koruma Memurunun Mutfak İşlemleri Görevi  41
1.15. İnfaz ve Koruma Memurunun Kütüphane İşlemleri Görevi  41
1.16. İnfaz ve Koruma Memurunun Personel Birimi İşlemleri Görevi  41
1.17. İnfaz ve Koruma Memurunun Psiko–Sosyal Hizmet İşlemleri Görevi  42
1.18. İnfaz ve Koruma Memurunun Ambar Birimi İşlemleri Görevi  42
1.19. İnfaz ve Koruma Memurunun Santral Birimi İşlemleri Görevi  43
1.20. İnfaz ve Koruma Memurunun Eğitim Birimi İşlemleri Görevi  43
1.21. Kurum Personelinin Özel Hakları  43
Bölüm Özeti  45
Bölüm Soruları  46
3. Bölüm
SERVİSLER – KURULLAR VE KOMİSYONLAR
1. Tam Teşkilatlı Ceza İnfaz Kurumlarında Hizmet Servisleri  49
1.1. Yönetim Servisi  49
1.2. Güvenlik ve Gözetim Servisi  50
1.3. Teknik Servis  53
1.4. Psiko–Sosyal Yardım Servisi  53
1.5. Sağlık Servisi  54
1.6. Eğitim ve Öğretim Servisi  54
1.7. İşyurdu Servisi  55
1.8. Yardımcı Hizmetler Servisi  55
2. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Kurullar  55
2.1. İdare ve Gözlem Kurulu  56
2.2. İşyurdu Yönetim Kurulu  57
2.3. Disiplin Kurulu  58
2.4. Eğitim Kurulu  59
2.5. Kurulların Toplanması  61
3. Komisyonlar  61
3.1. Mektup Okuma Komisyonu  61
3.2. İhale Komisyonu  61
4. Heyetler  62
Bölüm Özeti  63
Bölüm Soruları  64
4. Bölüm
CEZA İNFAZ KURUMU VE TUTUKEVİNE KABUL İLE
KURUMDA YAŞAM ŞARTLARI
1. Kuruma Kabul İşlemleri  67
2. Hükümlüler ile Yakınları ve İlgililerin Bilgilendirilmesi  69
3. Kuruma Yerleştirme  69
4. Hükümlünün Bakıma Muhtaç Çocuklarının Barındırılması  72
5. Hükümlünün Kişisel Eşyasının Korunması  73
6. Hükümlülere Ait Kıymetli Eşyanın Korunması  73
7. Hükümlülerin Emanete Alınan Kişisel Paraları  74
8. Hükümlünün Beslenmesi  74
9. Hükümlülerin Giydirilmesi, Barındırılması ve Yatırılması  74
10. Hükümlülerin Yükümlülükleri ve Yaşam Tarzları  75
10.1. Cezayı Çekme, Güvenlik ve İyileştirme Programına Uyma  75
10.2. Sağlığın Korunması Kurallarına Uyma  75
10.3. Bina ve Eşyanın Korunması  75
11. Hükümlülerin Yaşam Tarzları  76
Bölüm Özeti  77
Bölüm Soruları  78
5. Bölüm
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ HAKLARI
1. Avukat ve Noterle Görüşme Hakkı  81
2. Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü  84
3. Kütüphaneden Yararlanma Hakkı  84
4. Süreli veya Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı  85
5. Telefonla Görüşme Hakkı  85
6. Hükümlünün Radyo, Televizyon Yayınları ile İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı  90
7. Hükümlünün Mektup, Faks ve Telgrafları Alma ve Gönderme Hakkı  91
7.1. Sakıncalı Görülen Mektuplar  91
7.2. Nakledilen ve Salıverilen Hükümlülere Gönderilen Mektuplar  92
8. Dışarıdan Gönderilen Hediyeleri Kabul Etme Hakkı  92
9. Din ve Vicdan Özgürlüğü  93
10. Hükümlünün Muayene ve Tedavi İstekleri  94
11. Koğuş, Oda ve Eklentilerinde Bulundurulabilecek Kişisel Eşya, Gıda, Tıbbi Malzeme ve Diğer İhtiyaç Maddeleri  94
Bölüm Özeti  100
Bölüm Soruları  101
6. Bölüm
HÜKÜMLÜNÜN SAĞLIĞI
1. Hükümlünün Muayenesi, Tedavisi ve Hastaneye Sevk  105
2. Hükümlülerin Sağlık Giderleri  107
3. Açlık Grevleri  107
4. Ölüm  113
Bölüm Özeti  114
Bölüm Soruları  115
7. Bölüm
DIŞARIYLA İLİŞKİLER VE ZİYARETLER
1. Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslar  119
1.1. Hükümlü ve Tutukluları Ziyaret  120
1.1.1. Hükümlü ve Tutukluları Kapalı Ziyaret  120
1.1.2. Hükümlü ve Tutukluları Açık Ziyaret  120
1.1.3. Hükümlü ve Tutukluları Bayramlarda ve Özel Günlerde Açık Ziyaret  120
1.2. Ağırlaştırılmış Müebbet Hükümlülerin Ziyareti  120
1.2.1. Ağırlaştırılmış Müebbet Kapalı ziyaret  121
1.2.2. Ağırlaştırılmış Müebbet Açık ziyaret  121
1.2.3. Ağırlaştırılmış Müebbet Bayram ve Özel Gün Açık Ziyareti  121
1.3. Olağanüstü Halde Ziyaret  121
2. Ceza İnfaz Kurumu Türüne Göre Ziyaret Şekli  122
2.1. Açık Ceza İnfaz Kurumları İle Çocuk Eğitimevlerinde Yapılan Ziyaret  122
2.2. Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında Yapılan Ziyaret  122
3. Ziyaret Yeri  122
Bölüm Özeti  124
Bölüm Soruları  125
8. Bölüm
İZİNLER
1. Hükümlü ve Tutukluların İzin Kullanabilmeleri Hususu  127
2. Toplam cezasının 1/5 ini iyi halli tamamlayan Hükümlüler için Ölüm Nedeniyle Verilen Mazeret İzni  130
3. Toplam Cezasının 1/5’ini İyi Halli Tamamlayan Hükümlünün Hastalık ve Doğal Afet Nedeniyle Verilen Mazeret İzni  131
4. Özel İzin  132
5. İş Arama İzni  133
6. İzinden Dönmeme, Geç Dönme  134
Bölüm Özeti  135
Bölüm Soruları  136
9. Bölüm
HÜKÜMLÜNÜN SALIVERİLMESİ
1. Hükümlü Salıverilme Defteri  139
2. Eşya ve Paranın Geri Verilmesi  140
3. Salıverilmenin Kaydı  140
4. Salıverilecek Hasta Hükümlüler  141
5. Salıverilme Sırasında Alınacak Tedbirler  141
6. Hatalı Tahliyelerin Önüne Geçilmesi İçin Alınacak Tedbirler  141
Bölüm Özeti  143
Bölüm Soruları  144
10. Bölüm
DİSİPLİN CEZALARI VE UYGULANMASI
1. Disiplin Cezalarının Niteliği ve Uygulama Koşulları  147
2. Disiplin Cezaları  147
3. Disiplin Soruşturması  148
4. Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı, Disiplin Cezalarının İnfazı ve Kaldırılması  149
5. Yönetim Tarafından Alınabilecek Tedbirler  151
6. Disiplin Cezaları ve Tedbirlerinin Hükümlüye Bildirilmesi, Şikâyet Hakkı  151
Bölüm Özeti  152
Bölüm Soruları  153
11. Bölüm
HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ
Bölüm Özeti  165
Bölüm Soruları  166
12. Bölüm
CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNİN DENETİMİ
1. İdari Denetim  169
1.1. Adalet Müfettişleri  169
1.2. Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri Kontrolörleri  169
1.3. Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı tarafından görevlendirilen Cezaevlerinin Denetimden Sorumlu Başsavcı Vekili ve Cumhuriyet Savcısı  170
1.4. Mülki Amir Olan Vali ve Kaymakamların Denetimi  170
2. Sivil Toplum Denetimi  170
3. Yargısal Denetim  171
4. Yasama Denetimi  174
5. Uluslararası Denetim  174
Bölüm Özeti  175
Bölüm Soruları  176
13. Bölüm
GÖRÜŞ YAZILARI
GÖRÜŞ YAZILARI  179
EKLER
EK 1: KANUNLAR  191
EK 2: TÜZÜK  264
EK 3: YÖNETMELİKLER  265
Kaynakça  267
Kavramlar Dizini  269
 • Açıklama
  • "Adalet MYO ile İİBF'ler için özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

   Dizinin "Ceza İnfaz Kurumu İdaresi" ismi ile yayınlanan bu kitabında; Ceza İnfaz Kurumu İdaresi dersine ilişkin temel bilgilerin yanı sıra ceza infaz kurumu yönetimine dair kurullar ve komisyonlara yer verilmiştir. Ceza infaz kurumunda çalışan personelin görevlerine, hak ve yükümlülüklerine ayrıntılı olarak değinilmiştir. Kitapta, öğrencilere rehber olması amacıyla 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun tamamına ve ceza infaz kurumlarının yönetimine dair yayınlanan Tüzük, Yönetmelik, Genelgelere başlıklar halinde yer verilmektedir." (Tanıtım Yazısı)

   Konu Başlıkları

   • Ceza İnfaz Kurumlarının Tarihçesi
   • Personel Görev, Yetki ve Sorumlulukları
   • Servisler – Kurullar ve Komisyonlar
   • Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevine Kabul İle Kurumda Yaşam Şartları
   • Tutuklu ve Hükümlü Hakları
   • Hükümlünün Sağlığı
   • Dışarıyla İlişkiler ve Ziyaretler
   • İzinler
   • Hükümlünün Salıverilmesi
   • Disiplin Cezaları ve Uygulanması
   • Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi
   • Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin Denetimi
   • Görüş Yazıları   İçindekiler
   Önsöz  5
   Kısaltmalar  15
   1. Bölüm
   CEZA İNFAZ KURUMLARININ TARİHÇESİ
   Giriş  17
   1. Ceza Sistemlerinin Tarihsel Gelişim Süreci  18
   2. Türk İnfaz Sistemi  19
   2.1. Osmanlı Dönemi  19
   2.2. Cumhuriyet Dönemi  19
   3. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Teşkilât Yapısı  19
   3.1. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatı  19
   3.2. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatı  20
   3.2.1. Denetimli Serbestlik Müdürlükleri  20
   3.2.2. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personel Eğitim Merkezleri  21
   3.2.3. Ceza İnfaz Kurumları  21
   4. Ceza İnfaz Kurumlarının Türleri  22
   Bölüm Özeti  29
   Bölüm Soruları  30
   2. Bölüm
   PERSONEL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
   1. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi  33
   1.1. İnfaz ve Koruma Başmemuru ile İnfaz ve Koruma Memurlarının Bilmesi ve Uyması Gereken Kurallar  34
   1.2. İnfaz Koruma Memurunun Nöbette İken Dikkat Etmesi Gereken Görevleri  36
   1.3. İnfaz ve Koruma Memurunun Bina Giriş Görevi  37
   1.4. İnfaz ve Koruma Memurunun Kabul ve Salıverme Görevi  37
   1.5. İnfaz ve Koruma Memurunun Kontrol Merkezi Görevi  37
   1.6. İnfaz ve Koruma Memurunun Mektup İşlemleri Görevi  38
   1.7. İnfaz ve Koruma Memurunun Telefon İşlemleri Görevi  38
   1.8. İnfaz ve Koruma Memurunun Kantin ve Satış İşlemleri Görevi  38
   1.9. İnfaz ve Koruma Memurunun Emanet Para–Kıymetli Eşya İşlemleri Görevi  39
   1.10. İnfaz ve Koruma Memurunun Emanet Eşya İşlemleri Görevi  39
   1.11. İnfaz ve Koruma Memurunun İnfaz Birimi İşlemleri Görevi  40
   1.12. İnfaz ve Koruma Memurunun Saymanlık İşlemleri Görevi  40
   1.13. İnfaz ve Koruma Memurunun Sağlık Hizmetleri İşlemleri Görevi  40
   1.14. İnfaz ve Koruma Memurunun Mutfak İşlemleri Görevi  41
   1.15. İnfaz ve Koruma Memurunun Kütüphane İşlemleri Görevi  41
   1.16. İnfaz ve Koruma Memurunun Personel Birimi İşlemleri Görevi  41
   1.17. İnfaz ve Koruma Memurunun Psiko–Sosyal Hizmet İşlemleri Görevi  42
   1.18. İnfaz ve Koruma Memurunun Ambar Birimi İşlemleri Görevi  42
   1.19. İnfaz ve Koruma Memurunun Santral Birimi İşlemleri Görevi  43
   1.20. İnfaz ve Koruma Memurunun Eğitim Birimi İşlemleri Görevi  43
   1.21. Kurum Personelinin Özel Hakları  43
   Bölüm Özeti  45
   Bölüm Soruları  46
   3. Bölüm
   SERVİSLER – KURULLAR VE KOMİSYONLAR
   1. Tam Teşkilatlı Ceza İnfaz Kurumlarında Hizmet Servisleri  49
   1.1. Yönetim Servisi  49
   1.2. Güvenlik ve Gözetim Servisi  50
   1.3. Teknik Servis  53
   1.4. Psiko–Sosyal Yardım Servisi  53
   1.5. Sağlık Servisi  54
   1.6. Eğitim ve Öğretim Servisi  54
   1.7. İşyurdu Servisi  55
   1.8. Yardımcı Hizmetler Servisi  55
   2. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Kurullar  55
   2.1. İdare ve Gözlem Kurulu  56
   2.2. İşyurdu Yönetim Kurulu  57
   2.3. Disiplin Kurulu  58
   2.4. Eğitim Kurulu  59
   2.5. Kurulların Toplanması  61
   3. Komisyonlar  61
   3.1. Mektup Okuma Komisyonu  61
   3.2. İhale Komisyonu  61
   4. Heyetler  62
   Bölüm Özeti  63
   Bölüm Soruları  64
   4. Bölüm
   CEZA İNFAZ KURUMU VE TUTUKEVİNE KABUL İLE
   KURUMDA YAŞAM ŞARTLARI
   1. Kuruma Kabul İşlemleri  67
   2. Hükümlüler ile Yakınları ve İlgililerin Bilgilendirilmesi  69
   3. Kuruma Yerleştirme  69
   4. Hükümlünün Bakıma Muhtaç Çocuklarının Barındırılması  72
   5. Hükümlünün Kişisel Eşyasının Korunması  73
   6. Hükümlülere Ait Kıymetli Eşyanın Korunması  73
   7. Hükümlülerin Emanete Alınan Kişisel Paraları  74
   8. Hükümlünün Beslenmesi  74
   9. Hükümlülerin Giydirilmesi, Barındırılması ve Yatırılması  74
   10. Hükümlülerin Yükümlülükleri ve Yaşam Tarzları  75
   10.1. Cezayı Çekme, Güvenlik ve İyileştirme Programına Uyma  75
   10.2. Sağlığın Korunması Kurallarına Uyma  75
   10.3. Bina ve Eşyanın Korunması  75
   11. Hükümlülerin Yaşam Tarzları  76
   Bölüm Özeti  77
   Bölüm Soruları  78
   5. Bölüm
   TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ HAKLARI
   1. Avukat ve Noterle Görüşme Hakkı  81
   2. Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü  84
   3. Kütüphaneden Yararlanma Hakkı  84
   4. Süreli veya Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı  85
   5. Telefonla Görüşme Hakkı  85
   6. Hükümlünün Radyo, Televizyon Yayınları ile İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı  90
   7. Hükümlünün Mektup, Faks ve Telgrafları Alma ve Gönderme Hakkı  91
   7.1. Sakıncalı Görülen Mektuplar  91
   7.2. Nakledilen ve Salıverilen Hükümlülere Gönderilen Mektuplar  92
   8. Dışarıdan Gönderilen Hediyeleri Kabul Etme Hakkı  92
   9. Din ve Vicdan Özgürlüğü  93
   10. Hükümlünün Muayene ve Tedavi İstekleri  94
   11. Koğuş, Oda ve Eklentilerinde Bulundurulabilecek Kişisel Eşya, Gıda, Tıbbi Malzeme ve Diğer İhtiyaç Maddeleri  94
   Bölüm Özeti  100
   Bölüm Soruları  101
   6. Bölüm
   HÜKÜMLÜNÜN SAĞLIĞI
   1. Hükümlünün Muayenesi, Tedavisi ve Hastaneye Sevk  105
   2. Hükümlülerin Sağlık Giderleri  107
   3. Açlık Grevleri  107
   4. Ölüm  113
   Bölüm Özeti  114
   Bölüm Soruları  115
   7. Bölüm
   DIŞARIYLA İLİŞKİLER VE ZİYARETLER
   1. Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslar  119
   1.1. Hükümlü ve Tutukluları Ziyaret  120
   1.1.1. Hükümlü ve Tutukluları Kapalı Ziyaret  120
   1.1.2. Hükümlü ve Tutukluları Açık Ziyaret  120
   1.1.3. Hükümlü ve Tutukluları Bayramlarda ve Özel Günlerde Açık Ziyaret  120
   1.2. Ağırlaştırılmış Müebbet Hükümlülerin Ziyareti  120
   1.2.1. Ağırlaştırılmış Müebbet Kapalı ziyaret  121
   1.2.2. Ağırlaştırılmış Müebbet Açık ziyaret  121
   1.2.3. Ağırlaştırılmış Müebbet Bayram ve Özel Gün Açık Ziyareti  121
   1.3. Olağanüstü Halde Ziyaret  121
   2. Ceza İnfaz Kurumu Türüne Göre Ziyaret Şekli  122
   2.1. Açık Ceza İnfaz Kurumları İle Çocuk Eğitimevlerinde Yapılan Ziyaret  122
   2.2. Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında Yapılan Ziyaret  122
   3. Ziyaret Yeri  122
   Bölüm Özeti  124
   Bölüm Soruları  125
   8. Bölüm
   İZİNLER
   1. Hükümlü ve Tutukluların İzin Kullanabilmeleri Hususu  127
   2. Toplam cezasının 1/5 ini iyi halli tamamlayan Hükümlüler için Ölüm Nedeniyle Verilen Mazeret İzni  130
   3. Toplam Cezasının 1/5’ini İyi Halli Tamamlayan Hükümlünün Hastalık ve Doğal Afet Nedeniyle Verilen Mazeret İzni  131
   4. Özel İzin  132
   5. İş Arama İzni  133
   6. İzinden Dönmeme, Geç Dönme  134
   Bölüm Özeti  135
   Bölüm Soruları  136
   9. Bölüm
   HÜKÜMLÜNÜN SALIVERİLMESİ
   1. Hükümlü Salıverilme Defteri  139
   2. Eşya ve Paranın Geri Verilmesi  140
   3. Salıverilmenin Kaydı  140
   4. Salıverilecek Hasta Hükümlüler  141
   5. Salıverilme Sırasında Alınacak Tedbirler  141
   6. Hatalı Tahliyelerin Önüne Geçilmesi İçin Alınacak Tedbirler  141
   Bölüm Özeti  143
   Bölüm Soruları  144
   10. Bölüm
   DİSİPLİN CEZALARI VE UYGULANMASI
   1. Disiplin Cezalarının Niteliği ve Uygulama Koşulları  147
   2. Disiplin Cezaları  147
   3. Disiplin Soruşturması  148
   4. Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı, Disiplin Cezalarının İnfazı ve Kaldırılması  149
   5. Yönetim Tarafından Alınabilecek Tedbirler  151
   6. Disiplin Cezaları ve Tedbirlerinin Hükümlüye Bildirilmesi, Şikâyet Hakkı  151
   Bölüm Özeti  152
   Bölüm Soruları  153
   11. Bölüm
   HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ
   Bölüm Özeti  165
   Bölüm Soruları  166
   12. Bölüm
   CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNİN DENETİMİ
   1. İdari Denetim  169
   1.1. Adalet Müfettişleri  169
   1.2. Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri Kontrolörleri  169
   1.3. Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı tarafından görevlendirilen Cezaevlerinin Denetimden Sorumlu Başsavcı Vekili ve Cumhuriyet Savcısı  170
   1.4. Mülki Amir Olan Vali ve Kaymakamların Denetimi  170
   2. Sivil Toplum Denetimi  170
   3. Yargısal Denetim  171
   4. Yasama Denetimi  174
   5. Uluslararası Denetim  174
   Bölüm Özeti  175
   Bölüm Soruları  176
   13. Bölüm
   GÖRÜŞ YAZILARI
   GÖRÜŞ YAZILARI  179
   EKLER
   EK 1: KANUNLAR  191
   EK 2: TÜZÜK  264
   EK 3: YÖNETMELİKLER  265
   Kaynakça  267
   Kavramlar Dizini  269
   Stok Kodu
   :
   9789750252211
   Boyut
   :
   14x21
   Sayfa Sayısı
   :
   271
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2019 OCAK
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   9789750252211    Ceza    İnfaz    Kurumu    İdaresi   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat