0
Genel | 8. Tüketici Hukuku Kongresi
Genel | 8. Tüketici Hukuku Kongresi Genel Katılımcı Bileti
Tüketici Hukuku Enstitüsü
450.00

 

Kongre Programı

1. GÜN: 22 KASIM PERŞEMBE

08.00 – 09.30 KAYIT İŞLEMLERİ
09.30 - 10.00

AÇILIŞ KONUŞMALARI

 

10.00 – 10.30 TÜKETİCİ HUKUKUNU GELİŞTİREN KURULUŞLAR 2018 ÖDÜL TÖRENİ

 

10.30 – 12.15

 

1. OTURUM:

BANKACILIK – FİNTECH – SİGORTA SEKTÖRLERİ 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla ALTOP (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Alper GÜMÜŞ (İstanbul Şehir Üniversitesi):6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Bileşik Faiz Yasağı
Dr. Öğr. Üyesi Turan ŞAHİN (Kırıkkale Üniversitesi): Kredi Kartının Haksız Kullanımında Tüketicinin Durumu
Aydın AĞAOĞLU (TBM Onursal Başkanı):Hesap İşletim Ücretleri Mücadelesi
Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR (Yeditepe Üniversitesi) : Sigorta Hukukunda Tüketiciyi Aydınlatma Açıklaması
Dr. Öğr. Üyesi Mete TEVETOĞLU (Maltepe Üniversitesi) : ICO (İlk Dijital Para Arzı) ve Yatırımcının Korunması

12.15 – 13.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
13.00 – 14.30 ÖĞLE ARASI

 

14.30 – 15.15

 

2. OTURUM:

TEMEL SORUNLAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan ULUSAN (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat TOPUZ (Marmara Üniversitesi) :Customonster (Canavar Tüketici Kavramı)
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KARAER GÜÇLÜ (Maltepe Üniversitesi) : Tüketicinin Haksız Rekabet Uygulamaları Karşısında Ceza Hukuku Himayesinden İstifadesi

15.15– 15.45 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
15.45– 16.00 Çay Kahve Molası

 

16.00 – 17.00

 

3. OTURUM:

USUL HUKUKU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

Doç. Dr. Ayhan KORTUNAY (Pamukkale Üniversitesi) : "Postnatal" Döneminde Konkordatoya İlişkin Bazı Sorunlar ve Uygulamalar

Dr. Öğr. Üyesi Ertan YARDIM (Kadir Has Üniversitesi) Konkordatonun Mevcut Dava ve Takiplere Etkisi
Nevzat BOZTAŞ (İstanbul BAM 14. HD Başkanı) : İstinaf Yargılamasına Başvuru ve Yargılama Safhaları

17.00 – 17.45 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
17.45 1. Gün Kapanışı

 

2. GÜN: 23 KASIM CUMA

 

10.00 – 11.45

4. OTURUM:

İNŞAAT SEKTÖRÜ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turgut ÖZ (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (İstanbul Üniversitesi Em.) :Kentsel Dönüşümde Güçlendirme Olgusunun Güncel Sorunları
Doç. Dr. Öz SEÇER (Bahçeşehir Üniversitesi) : Yargıtay Uygulaması IşığındaKonut Satışlarında Ayıplı İfa ve Eksik İfa Ayırımı
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU (Maltepe Üniversitesi) : Ön Ödemeli Konut Satışlarına İlişkin Kanun Hükümlerinin Eleştirisi
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt BELLİCAN (İstanbul Kültür Üniversitesi) : İnşaat Sektöründe Reklamlardan Doğan Hukuki Sorumluluk
Ali SELEK (Yargıtay E. Tetkik Hâkimi) : Tapu Tescil Davaları

11.45 – 12.45 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
12.45– 13.00 Çay Kahve Molası
13.00– 14.00 ÖĞLE ARASI

 

14.00 – 14.45

 

5. OTURUM

TIP VE İLAÇ SEKTÖRÜ
Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Serap HELVACI (Marmara Üniversitesi)


Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi Em. ve TED Üniversitesi) : İlaç Üreticilerinin Sorumluluğu
Av. Necip ŞENEL (Özyeğin Üni. Öğr. Gör.) : Malpraktis Davaları

14.45 – 15.15 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

 

15.15 – 16.00

 

6. OTURUM

ENERJİ SEKTÖRÜ
Oturum Başkanı: Dr. Orhan Sekmen (Yargıtay 19 HD Üyesi)

Doç. Dr. Kerem Cem SANLI (İstanbul Bilgi Üniversitesi): Elektrik Piyasasında Tekelleşme, Haksız Rekabet ve Tüketici Hukuku Sorunları: Rekabet Kurulu'nun Elektrik Piyasası Kararları Hakkında Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer EROĞLU (Kocaeli Üniversitesi): Elektrik Piyasasında Serbest Tüketici Sözleşmeleri

16.00– 16.20 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
16.20 – 16.40 Çay Kahve Molası

 

16.40 – 17.20

 

7. OTURUM

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ
Oturum Başkanı: 
Çelik Ahmet ÇELİK (Tazminat Hukukçusu – Araştırmacı – Yazar)

Dr. Orhan Sekmen (Yargıtay 19 HD Üyesi) : Karayolu ile Eşya Taşımacılığında Ziya ve Hasardan Doğan Tazminatın Belirlenmesi
Dr. Yasemin YÜCESOY YILMAZ (Yargıtay 19. HD Tetkik Hâkimi) : Taşınmaz Simsarlık Sözleşmelerinden Doğan İhtilaflar ve Emsal Yargı Kararları

17.20– 17.45 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
17.45 – 18.00 Çay Kahve Molası

 

18.00 – 18.40

 

8. OTURUM

GIDA VE ÇEVRE SEKTÖRÜ
Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi Em. ve TED Üniversitesi)

Çelik Ahmet ÇELİK (Tazminat Hukukçusu – Araştırmacı – Yazar) : Tüketicinin Çevre ve Ürün Zararlarından Korunması
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜLEŞ (İstanbul Şehir Üniversitesi) : Tohum Yasaları ve Tüketici Hakları İlişkisi Üzerine Karşılaştırmalı Hukuk Analizi

18.40 – 19.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
19.00 2. Gün Kapanışı

 

3. GÜN: 24 KASIM CUMARTESİ

 

11.00 – 12.00

9. OTURUM

FUTURİSTLER (GELECEKÇİLER)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sera Reyhani YÜKSEL (Doğuş Üniversitesi) : Yarı Robot ve Yarı İnsan: Cyborg’un Hukuki Statüsü
Dr. Öğr. Üyesi Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL (Dokuz Eylül Üniversitesi) : Yapay Zeka - Ensdütri 4.0 ve Robot Üreticiler
Dr. Öğr. Üyesi Kemale ASLANOVA (İstanbul Aydın Üniversitesi) : Genetik Müdahale Ve Alfa Bebekler

12.00 – 12.45 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
12.45 – 13.45 ÖĞLE ARASI

 

13.45 – 14.30

 

10. OTURUM

OTOMOTİV SEKTÖRÜ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER (Yaşar Üniversitesi Em.)

Prof. Dr. Faruk ACAR (Marmara Üniversitesi) Ayıplı Otomobillerde Misli İle Değişim ve Amortisman Bedeli
Dr. Öğr. Üyesi M. Özgür AVCI (Marmara Üniversitesi):Otomotiv SektöründeGaranti Belgesi Uygulamasına İlişkin Düşünceler

14.30 – 15.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
15.00 – 15.15 Çay Kahve Molası

 

15.15 – 16.00

 

11. OTURUM:

BİLİŞİM SEKTÖRÜ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevdet YAVUZ (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi) : Tüketicilerin Kişisel Verilerinin Korunması
Dr. Öğr. Üyesi Fatih YURTBAŞI (Doğuş Üniversitesi) : Sosyal Medya Aracılığıyla Gerçekleştirilen E-Ticarette Tüketicinin Korunması

16.00 – 16.30 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
16.30 Kongre Kapanışı

 

Akademik Kurul

** Akademik kurulumuz, yerli ve yabancı akademisyenler ile kongre tarihine kadar düzenli olarak güncellenecektir. 

 

HAKİMLER

Dr. Orhan Sekmen (Yargıtay 19 HD Üyesi)

Nevzat BOZTAŞ (İstanbul BAM 14. HD Başkanı)

Dr. Yasemin YÜCESOY YILMAZ (Yargıtay 19. HD Tetkik Hâkimi)

Ali SELEK (Yargıtay E. Tetkik Hâkimi)

 

AKADEMİSYENLER

Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER (Yaşar Üniversitesi Em.)

Prof. Dr. İlhan ULUSAN (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (İstanbul Üniversitesi Em.)

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Serap HELVACI (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Turgut ÖZ (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Atilla ALTOP (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi Em. ve TED Üniversitesi)

ProfDrAlper GÜMÜŞ (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Faruk ACAR (Marmara Üniversitesi)

Çelik Ahmet ÇELİK (Tazminat Hukukçusu–Araştırmacı –Yazar)

Doç. Dr. Murat TOPUZ (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Doç. Dr. Kerem Cem SANLI (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Öz SEÇER (Bahçeşehir Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sera Reyhani YÜKSEL (Doğuş Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Turan ŞAHİN (Kırıkkale Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mete TEVETOĞLU (Maltepe Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ertan YARDIM (Kadir Has Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi M. Özgür AVCI (Marmara Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU (Maltepe Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt BELLİCAN (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KARAER GÜÇLÜ (Maltepe Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer EROĞLU (Kocaeli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜLEŞ (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Kemale ASLANOVA (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YURTBAŞI (Doğuş Üniversitesi)

 

AVUKATLAR

Av. Hakan TOKBAŞ (Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı)

Av. Necip ŞENEL (Özyeğin Üni. Öğr. Gör.)

 

BÜROKRAT ve SEKTOR TEMSİLCİLERİ

Aydın AĞAOĞLU (Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı)

 

İletişim Bilgileri

Tüketici Hukuku Enstitüsü
Tel : +90 216 334 69 65
E-Posta : enstitu@tuketicihukuku.org

 

 

 • Açıklama
  •  

   Kongre Programı

   1. GÜN: 22 KASIM PERŞEMBE

   08.00 – 09.30 KAYIT İŞLEMLERİ
   09.30 - 10.00

   AÇILIŞ KONUŞMALARI

    

   10.00 – 10.30 TÜKETİCİ HUKUKUNU GELİŞTİREN KURULUŞLAR 2018 ÖDÜL TÖRENİ

    

   10.30 – 12.15

    

   1. OTURUM:

   BANKACILIK – FİNTECH – SİGORTA SEKTÖRLERİ 
   Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla ALTOP (İstanbul Kültür Üniversitesi)

   Prof. Dr. M. Alper GÜMÜŞ (İstanbul Şehir Üniversitesi):6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Bileşik Faiz Yasağı
   Dr. Öğr. Üyesi Turan ŞAHİN (Kırıkkale Üniversitesi): Kredi Kartının Haksız Kullanımında Tüketicinin Durumu
   Aydın AĞAOĞLU (TBM Onursal Başkanı):Hesap İşletim Ücretleri Mücadelesi
   Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR (Yeditepe Üniversitesi) : Sigorta Hukukunda Tüketiciyi Aydınlatma Açıklaması
   Dr. Öğr. Üyesi Mete TEVETOĞLU (Maltepe Üniversitesi) : ICO (İlk Dijital Para Arzı) ve Yatırımcının Korunması

   12.15 – 13.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
   13.00 – 14.30 ÖĞLE ARASI

    

   14.30 – 15.15

    

   2. OTURUM:

   TEMEL SORUNLAR
   Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan ULUSAN (İstanbul Kültür Üniversitesi)

   Doç. Dr. Murat TOPUZ (Marmara Üniversitesi) :Customonster (Canavar Tüketici Kavramı)
   Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KARAER GÜÇLÜ (Maltepe Üniversitesi) : Tüketicinin Haksız Rekabet Uygulamaları Karşısında Ceza Hukuku Himayesinden İstifadesi

   15.15– 15.45 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
   15.45– 16.00 Çay Kahve Molası

    

   16.00 – 17.00

    

   3. OTURUM:

   USUL HUKUKU
   Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

   Doç. Dr. Ayhan KORTUNAY (Pamukkale Üniversitesi) : "Postnatal" Döneminde Konkordatoya İlişkin Bazı Sorunlar ve Uygulamalar

   Dr. Öğr. Üyesi Ertan YARDIM (Kadir Has Üniversitesi) Konkordatonun Mevcut Dava ve Takiplere Etkisi
   Nevzat BOZTAŞ (İstanbul BAM 14. HD Başkanı) : İstinaf Yargılamasına Başvuru ve Yargılama Safhaları

   17.00 – 17.45 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
   17.45 1. Gün Kapanışı

    

   2. GÜN: 23 KASIM CUMA

    

   10.00 – 11.45

   4. OTURUM:

   İNŞAAT SEKTÖRÜ
   Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turgut ÖZ (İstanbul Kültür Üniversitesi)

   Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (İstanbul Üniversitesi Em.) :Kentsel Dönüşümde Güçlendirme Olgusunun Güncel Sorunları
   Doç. Dr. Öz SEÇER (Bahçeşehir Üniversitesi) : Yargıtay Uygulaması IşığındaKonut Satışlarında Ayıplı İfa ve Eksik İfa Ayırımı
   Dr. Öğr. Üyesi Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU (Maltepe Üniversitesi) : Ön Ödemeli Konut Satışlarına İlişkin Kanun Hükümlerinin Eleştirisi
   Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt BELLİCAN (İstanbul Kültür Üniversitesi) : İnşaat Sektöründe Reklamlardan Doğan Hukuki Sorumluluk
   Ali SELEK (Yargıtay E. Tetkik Hâkimi) : Tapu Tescil Davaları

   11.45 – 12.45 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
   12.45– 13.00 Çay Kahve Molası
   13.00– 14.00 ÖĞLE ARASI

    

   14.00 – 14.45

    

   5. OTURUM

   TIP VE İLAÇ SEKTÖRÜ
   Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Serap HELVACI (Marmara Üniversitesi)


   Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi Em. ve TED Üniversitesi) : İlaç Üreticilerinin Sorumluluğu
   Av. Necip ŞENEL (Özyeğin Üni. Öğr. Gör.) : Malpraktis Davaları

   14.45 – 15.15 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

    

   15.15 – 16.00

    

   6. OTURUM

   ENERJİ SEKTÖRÜ
   Oturum Başkanı: Dr. Orhan Sekmen (Yargıtay 19 HD Üyesi)

   Doç. Dr. Kerem Cem SANLI (İstanbul Bilgi Üniversitesi): Elektrik Piyasasında Tekelleşme, Haksız Rekabet ve Tüketici Hukuku Sorunları: Rekabet Kurulu'nun Elektrik Piyasası Kararları Hakkında Değerlendirme
   Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer EROĞLU (Kocaeli Üniversitesi): Elektrik Piyasasında Serbest Tüketici Sözleşmeleri

   16.00– 16.20 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
   16.20 – 16.40 Çay Kahve Molası

    

   16.40 – 17.20

    

   7. OTURUM

   TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ
   Oturum Başkanı: 
   Çelik Ahmet ÇELİK (Tazminat Hukukçusu – Araştırmacı – Yazar)

   Dr. Orhan Sekmen (Yargıtay 19 HD Üyesi) : Karayolu ile Eşya Taşımacılığında Ziya ve Hasardan Doğan Tazminatın Belirlenmesi
   Dr. Yasemin YÜCESOY YILMAZ (Yargıtay 19. HD Tetkik Hâkimi) : Taşınmaz Simsarlık Sözleşmelerinden Doğan İhtilaflar ve Emsal Yargı Kararları

   17.20– 17.45 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
   17.45 – 18.00 Çay Kahve Molası

    

   18.00 – 18.40

    

   8. OTURUM

   GIDA VE ÇEVRE SEKTÖRÜ
   Oturum Başkanı: 
   Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi Em. ve TED Üniversitesi)

   Çelik Ahmet ÇELİK (Tazminat Hukukçusu – Araştırmacı – Yazar) : Tüketicinin Çevre ve Ürün Zararlarından Korunması
   Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜLEŞ (İstanbul Şehir Üniversitesi) : Tohum Yasaları ve Tüketici Hakları İlişkisi Üzerine Karşılaştırmalı Hukuk Analizi

   18.40 – 19.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
   19.00 2. Gün Kapanışı

    

   3. GÜN: 24 KASIM CUMARTESİ

    

   11.00 – 12.00

   9. OTURUM

   FUTURİSTLER (GELECEKÇİLER)
   Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

   Dr. Öğr. Üyesi Sera Reyhani YÜKSEL (Doğuş Üniversitesi) : Yarı Robot ve Yarı İnsan: Cyborg’un Hukuki Statüsü
   Dr. Öğr. Üyesi Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL (Dokuz Eylül Üniversitesi) : Yapay Zeka - Ensdütri 4.0 ve Robot Üreticiler
   Dr. Öğr. Üyesi Kemale ASLANOVA (İstanbul Aydın Üniversitesi) : Genetik Müdahale Ve Alfa Bebekler

   12.00 – 12.45 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
   12.45 – 13.45 ÖĞLE ARASI

    

   13.45 – 14.30

    

   10. OTURUM

   OTOMOTİV SEKTÖRÜ
   Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER (Yaşar Üniversitesi Em.)

   Prof. Dr. Faruk ACAR (Marmara Üniversitesi) Ayıplı Otomobillerde Misli İle Değişim ve Amortisman Bedeli
   Dr. Öğr. Üyesi M. Özgür AVCI (Marmara Üniversitesi):Otomotiv SektöründeGaranti Belgesi Uygulamasına İlişkin Düşünceler

   14.30 – 15.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
   15.00 – 15.15 Çay Kahve Molası

    

   15.15 – 16.00

    

   11. OTURUM:

   BİLİŞİM SEKTÖRÜ
   Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevdet YAVUZ (Marmara Üniversitesi)

   Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi) : Tüketicilerin Kişisel Verilerinin Korunması
   Dr. Öğr. Üyesi Fatih YURTBAŞI (Doğuş Üniversitesi) : Sosyal Medya Aracılığıyla Gerçekleştirilen E-Ticarette Tüketicinin Korunması

   16.00 – 16.30 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
   16.30 Kongre Kapanışı

    

   Akademik Kurul

   ** Akademik kurulumuz, yerli ve yabancı akademisyenler ile kongre tarihine kadar düzenli olarak güncellenecektir. 

    

   HAKİMLER

   Dr. Orhan Sekmen (Yargıtay 19 HD Üyesi)

   Nevzat BOZTAŞ (İstanbul BAM 14. HD Başkanı)

   Dr. Yasemin YÜCESOY YILMAZ (Yargıtay 19. HD Tetkik Hâkimi)

   Ali SELEK (Yargıtay E. Tetkik Hâkimi)

    

   AKADEMİSYENLER

   Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER (Yaşar Üniversitesi Em.)

   Prof. Dr. İlhan ULUSAN (İstanbul Kültür Üniversitesi)

   Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (İstanbul Üniversitesi Em.)

   Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

   Prof. Dr. Cevdet YAVUZ (Marmara Üniversitesi)

   Prof. Dr. Serap HELVACI (Marmara Üniversitesi)

   Prof. Dr. Turgut ÖZ (İstanbul Kültür Üniversitesi)

   Prof. Dr. Atilla ALTOP (İstanbul Kültür Üniversitesi)

   Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR (Yeditepe Üniversitesi)

   Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi Em. ve TED Üniversitesi)

   ProfDrAlper GÜMÜŞ (İstanbul Şehir Üniversitesi)

   Prof. Dr. Faruk ACAR (Marmara Üniversitesi)

   Çelik Ahmet ÇELİK (Tazminat Hukukçusu–Araştırmacı –Yazar)

   Doç. Dr. Murat TOPUZ (Marmara Üniversitesi)

   Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

   Doç. Dr. Kerem Cem SANLI (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

   Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

   Doç. Dr. Öz SEÇER (Bahçeşehir Üniversitesi)

   Dr. Öğr. Üyesi Sera Reyhani YÜKSEL (Doğuş Üniversitesi)

   Dr. Öğr. Üyesi Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL (Dokuz Eylül Üniversitesi)

   Dr. Öğr. Üyesi Turan ŞAHİN (Kırıkkale Üniversitesi)

   Dr. Öğr. Üyesi Mete TEVETOĞLU (Maltepe Üniversitesi)

   Dr. Öğr. Üyesi Ertan YARDIM (Kadir Has Üniversitesi)

   Dr. Öğr. Üyesi M. Özgür AVCI (Marmara Üniversitesi)

   Dr. Öğr. Üyesi Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU (Maltepe Üniversitesi)

   Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt BELLİCAN (İstanbul Kültür Üniversitesi)

   Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KARAER GÜÇLÜ (Maltepe Üniversitesi)

   Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer EROĞLU (Kocaeli Üniversitesi)

   Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜLEŞ (İstanbul Şehir Üniversitesi)

   Dr. Öğr. Üyesi Kemale ASLANOVA (İstanbul Aydın Üniversitesi)

   Dr. Öğr. Üyesi Fatih YURTBAŞI (Doğuş Üniversitesi)

    

   AVUKATLAR

   Av. Hakan TOKBAŞ (Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı)

   Av. Necip ŞENEL (Özyeğin Üni. Öğr. Gör.)

    

   BÜROKRAT ve SEKTOR TEMSİLCİLERİ

   Aydın AĞAOĞLU (Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı)

    

   İletişim Bilgileri

   Tüketici Hukuku Enstitüsü
   Tel : +90 216 334 69 65
   E-Posta : enstitu@tuketicihukuku.org

    

    

   Stok Kodu
   :
   9970123456789
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Basım Tarihi
   :
   11/21-24
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat