0
Güncel Maliye Tartışmaları - 1 Seçkin Yayınevi A. Bumin Doğrusöz

Güncel Maliye Tartışmaları - 1Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'e Armağan

Liste Fiyatı : 95,00
Taksitli fiyat : 9 x 12,46
9789750257667
366704
Güncel Maliye Tartışmaları - 1
Güncel Maliye Tartışmaları - 1 Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'e Armağan
Seçkin Yayınevi
95.00

"Kamu maliyesi ve ekonomi alanında güncel tartışmalara ilişkin makalelerin yer aldığı kitapta, esas itibarıyla, neoliberal ekonomi ve maliye politikalarının ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle ekonomik ve mali olaylarda meydana gelen değişikliklerin oluşturduğu yeni yapılar ve olgular, söz konusu politikaların odağını oluşturan ekonomik büyüme, gelir bölüşümü, ekonomik istikrar bağlamında, bazen teorik olarak bazen de gerek Türkiye gerekse dünya ekonomisi bağlamında, çoğunlukla da karşılaştırmalı olarak ele alınmakta, yapılan analizler; maliye, bütçe ve vergi politikalarına ışık tutacak bulguları ortaya koymaktadır.

Kitapta; küreselleşmenin kamu maliyesinde meydana getirdiği değişiklikler, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, nüfus politikaları, enerji politikalarını gerçekleştirmek bakımından kamu harcama ve vergi araçlarından nasıl faydalanabileceği, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin, bütçeleme süreci, bütçe hakkı ve mali disiplin üzerindeki etkisi çeşitli ülkelerle karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Güncel ekonomik gelişmelerin yarattığı vergileme sorunları ile vergi hukuku alanında yaşanan sorunları irdeleyen, çözümüne ışık tutan makalelerin yanı sıra Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığının oluşumunda Çin ile ticaretin rolü irdelenmekte; büyüme endeksli tahviller istikrar sağlayıcı araç olarak gündeme getirilmektedir.

Kitap, editörler tarafından, akademik hayatı boyunca güncel maliye tartışmalarını yakından takip edip, Türkçe literatüre aktarılmasında büyük emekleri olmuş Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü emekli öğretim üyesi rahmetli Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL'e armağan edilmiştir." (Tanıtım Yazısı)

Konu Başlıkları

 • Kamu Ekonomisi
 • Kayıtdışı Ekonomi ve Refah Devleti Uygulamaları: AB Üyesi Ülkeler ve Türkiye, Gülay Akgül Yılmaz
 • Yunanistan'da Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı, Mustafa Çelen
 • Türkiye'de Katma Değer Vergisinin Tüketim Eşitsizliği Üzerindeki Etkisi, Nurten Daşkaya, İsa Sağbaş
 • Mali Düzenlemeler Çerçevesinde Nüfus Politikaları: Avrupa Ülkeleri ve Türkiye Uygulamaları, Ayşe Güner, Funda Tunçel
 • Kapitalizmde Kamu Kesiminin Seyri, İzzettin Önder
 • Küresel Kamusal Malların Sunumu ve Finansmanına İlişkin Sorunlar, Osman Pehlivan, Muhammet Aktuğ
 • Dolaylı Vergi Reformlarının Türk Vergi Sisteminin Esnekliği ve Canlılığı Üzerindeki Etkisi, Mehmet Hanefi Topal, Suat Hayri Şentürk
 • Küreselleşme Dönemi Kamu Maliyesi Sorunları, Aynur Uçkaç
 • Mali Düzenlemelerin Enerji Alanına Etkileri, H. Dilek Yılmazcan, Cansu Dağ
 • Finansal Serbestleşme Kriz İlişkisi ve Mali Etkinlik, Özkan Zülfüoğlu
 • Bütçe
 • Bütçe Prosedürleri ve Mali Disipline Etkisi, Tülin Altun
 • Bütçe Teorisi Perspektifinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Bütçeleme Süreci ve Bütçe Hakkı Üzerindeki Etkileri, Durdane Küçükaycan, Ferdi Çelikay
 • Çok Yıllı Bütçeleme Sistemi ve Mali Disiplin Üzerindeki Etkileri, M. Fatih İlgün
 • Mali Hukuk
 • Vergi Hukukunda Delil Olarak "İkrar": Danıştay Kararları Çerçevesinde Bir Değerlendirme, A. Bumin Doğrusöz, Soner Yakar
 • Vergi İhbarı: Türkiye, ABD ve Seçilmiş Bazı Ülke Uygulamaları, İnci Sandalcı, Fazlı Yıldız
 • Vergisel Boyutlarıyla Konkordato Müessesesi, Fatih Saraçoğlu, Yunus Emre Ülkü
 • Avrupa Birliği Vergi Hukukunda Non Bıs In Idem İlkesi, Candan Yılmaz Uğur
 • Dış Ticaretin Finansmanına Yönelik Kullandırılan Prefinansman Kredisi ve Vergilendirilmesi, Hatice Yurtsever
 • Ekonomi
 • Büyümeye Endeksli Tahviller: Teorisi, Ülke Örnekleri ve Türkiye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi, Haydar Lütfü Ejder, Ali Çelen Erduran
 • Türkiye Ekonomisinde Cari İşlemler Açığının Oluşumunda Çin İle Ticaretin Rolü, Ahmet Yılmaz
 • Diğer
 • Üniversite Sisteminin En Kritik Halkası: Rektörlük, Burhan Şenatalar
 • Açıklama
  • "Kamu maliyesi ve ekonomi alanında güncel tartışmalara ilişkin makalelerin yer aldığı kitapta, esas itibarıyla, neoliberal ekonomi ve maliye politikalarının ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle ekonomik ve mali olaylarda meydana gelen değişikliklerin oluşturduğu yeni yapılar ve olgular, söz konusu politikaların odağını oluşturan ekonomik büyüme, gelir bölüşümü, ekonomik istikrar bağlamında, bazen teorik olarak bazen de gerek Türkiye gerekse dünya ekonomisi bağlamında, çoğunlukla da karşılaştırmalı olarak ele alınmakta, yapılan analizler; maliye, bütçe ve vergi politikalarına ışık tutacak bulguları ortaya koymaktadır.

   Kitapta; küreselleşmenin kamu maliyesinde meydana getirdiği değişiklikler, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, nüfus politikaları, enerji politikalarını gerçekleştirmek bakımından kamu harcama ve vergi araçlarından nasıl faydalanabileceği, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin, bütçeleme süreci, bütçe hakkı ve mali disiplin üzerindeki etkisi çeşitli ülkelerle karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Güncel ekonomik gelişmelerin yarattığı vergileme sorunları ile vergi hukuku alanında yaşanan sorunları irdeleyen, çözümüne ışık tutan makalelerin yanı sıra Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığının oluşumunda Çin ile ticaretin rolü irdelenmekte; büyüme endeksli tahviller istikrar sağlayıcı araç olarak gündeme getirilmektedir.

   Kitap, editörler tarafından, akademik hayatı boyunca güncel maliye tartışmalarını yakından takip edip, Türkçe literatüre aktarılmasında büyük emekleri olmuş Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü emekli öğretim üyesi rahmetli Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL'e armağan edilmiştir." (Tanıtım Yazısı)

   Konu Başlıkları

   • Kamu Ekonomisi
   • Kayıtdışı Ekonomi ve Refah Devleti Uygulamaları: AB Üyesi Ülkeler ve Türkiye, Gülay Akgül Yılmaz
   • Yunanistan'da Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı, Mustafa Çelen
   • Türkiye'de Katma Değer Vergisinin Tüketim Eşitsizliği Üzerindeki Etkisi, Nurten Daşkaya, İsa Sağbaş
   • Mali Düzenlemeler Çerçevesinde Nüfus Politikaları: Avrupa Ülkeleri ve Türkiye Uygulamaları, Ayşe Güner, Funda Tunçel
   • Kapitalizmde Kamu Kesiminin Seyri, İzzettin Önder
   • Küresel Kamusal Malların Sunumu ve Finansmanına İlişkin Sorunlar, Osman Pehlivan, Muhammet Aktuğ
   • Dolaylı Vergi Reformlarının Türk Vergi Sisteminin Esnekliği ve Canlılığı Üzerindeki Etkisi, Mehmet Hanefi Topal, Suat Hayri Şentürk
   • Küreselleşme Dönemi Kamu Maliyesi Sorunları, Aynur Uçkaç
   • Mali Düzenlemelerin Enerji Alanına Etkileri, H. Dilek Yılmazcan, Cansu Dağ
   • Finansal Serbestleşme Kriz İlişkisi ve Mali Etkinlik, Özkan Zülfüoğlu
   • Bütçe
   • Bütçe Prosedürleri ve Mali Disipline Etkisi, Tülin Altun
   • Bütçe Teorisi Perspektifinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Bütçeleme Süreci ve Bütçe Hakkı Üzerindeki Etkileri, Durdane Küçükaycan, Ferdi Çelikay
   • Çok Yıllı Bütçeleme Sistemi ve Mali Disiplin Üzerindeki Etkileri, M. Fatih İlgün
   • Mali Hukuk
   • Vergi Hukukunda Delil Olarak "İkrar": Danıştay Kararları Çerçevesinde Bir Değerlendirme, A. Bumin Doğrusöz, Soner Yakar
   • Vergi İhbarı: Türkiye, ABD ve Seçilmiş Bazı Ülke Uygulamaları, İnci Sandalcı, Fazlı Yıldız
   • Vergisel Boyutlarıyla Konkordato Müessesesi, Fatih Saraçoğlu, Yunus Emre Ülkü
   • Avrupa Birliği Vergi Hukukunda Non Bıs In Idem İlkesi, Candan Yılmaz Uğur
   • Dış Ticaretin Finansmanına Yönelik Kullandırılan Prefinansman Kredisi ve Vergilendirilmesi, Hatice Yurtsever
   • Ekonomi
   • Büyümeye Endeksli Tahviller: Teorisi, Ülke Örnekleri ve Türkiye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi, Haydar Lütfü Ejder, Ali Çelen Erduran
   • Türkiye Ekonomisinde Cari İşlemler Açığının Oluşumunda Çin İle Ticaretin Rolü, Ahmet Yılmaz
   • Diğer
   • Üniversite Sisteminin En Kritik Halkası: Rektörlük, Burhan Şenatalar
   Stok Kodu
   :
   9789750257667
   Boyut
   :
   16x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   528
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2019 Ekim
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat