0
İcra İnkar Tazminatı Legal Yayınevi Filiz Berberoğlu Yenipınar

İcra İnkar TazminatıYüksek Yargı Kararları Usül ve Uygulama - İtirazın İptali - Genel Bilgiler

Liste Fiyatı : 124,00
9786053153269
365968
İcra İnkar Tazminatı
İcra İnkar Tazminatı Yüksek Yargı Kararları Usül ve Uygulama - İtirazın İptali - Genel Bilgiler
Legal Yayınevi
124.00

"Bu eserde, dava konularına göre, uygulamada icra inkar tazminatı yasal şartları incelenmiştir. Okuyucuya kolaylık sağlaması için, Yüksek Yargı Kararları sıralı olarak ele alınmış olup, Yargıtay’ın iş bölümü ile ilgili 2018 tarihli görev dağılımı kararı da çalışma ekinde sunulmaktadır. Sadece icra inkar tazminatı ile ilgili kısım değil dava konusu uyuşmazlığın daha iyi anlaşılması için tamamı ile hukuk mahkemelerinde yargılama usulü ile ilgili genel bilgiler de aktarılmaktadır." (Tanıtım Yazısı)

 

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ V
UYGULAMA ve ÖRNEKLER DİZİNİ IX

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I. MEVZUAT (Çalışmayla ilgili kısım ) 1
İCRA VE İFLAS KANUNU 1
II. TANIM VE KAVRAMLAR 11
A. İtirazın İptali Davası 11
a. Genel açıklama 11
aa. Geçerli bir icra takip dosyası bulunmalıdır 12
bb. İtirazın iptali davası, takip alacaklısı tarafından itiraz etmiş olan takip 
      borçlusuna karşı açılır 12
cc.İtirazın iptali davası süreye tabidir 12
dd. Belirsiz alacak davası 15
aaa.Kısmi dava 16
bbb.Taleple bağlılık ilkesi 17
ccc. Kesinlik sınırı kamu düzeni ile ilgilidir 18
ee.İlâmlı icra takibi 18
ff. İlâmsız icra, yalnız para alacakları içindir 20
gg. Faiz oranı 22
B. İcra inkar tazminatı 23
a. Genel açıklama 23
b. Hukuki yarar 24
c. Alacağın likit olması 24
aa.Yargılamayı gerektirir alacak 25
bb.Alacağın muhakkak bir belgeye bağlı olması da şart değildir 26
cc.Geçerli bir ilamsız icra takibi 27
dd. Oran değişikliği 28
ee. Menfi Tesbit - kötüniyet 28
ff.Tebligat 31
aaa. Genel inceleme 31
bbb.Hükmi Şahıslara Tebligat 32
ccc. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun bilinen adrese tebligatı düzenleyen 10.  
        maddesinin 1. fıkrası 36


İKİNCİ BÖLÜM
YARGITAY KARARLARI
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 37
YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 87
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 107
YARGITAY 3 . HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 113
YARGITAY 4 . HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 205
YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 231
YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 241
YARGITAY 7 . HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 247
YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 249
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 285
YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARI 303
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 307
YARGITAY 12 . HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 337
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 361
YARGITAY 14 . HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 381
YARGITAY 15 . HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 391
YARGITAY 17 . HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 403
YARGITAY 19 . HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 421
YARGITAY 20 . HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 463
YARGITAY 21 . HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARI 477
YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 479
YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 485

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMA - ÖRNEKLER 501

EK 537
KAYNAKÇA 561
KAVRAM DİZİNİ 563
 
UYGULAMA ve ÖRNEKLER DİZİNİ

İtirazın İptali ile Takibin Devamı 501
Gecikmiş İtirazlar 502
İtirazın Kaldırılması  Tahliye Hk. 503
Trafik Kazası -Hasar - İtirazın İptali 505
Çeke Dayalı Olarak İlamsız İcra Takibi 507
Şirket Borcu - Itirazın Iptali 511
Kira Alacağı - İtirazın İptali 514
Kredi Kartı Alışverişinden Kaynaklı Alacak 516
Lehine % 20 İcra İnkar Tazminat Talebi – Ücreti Vekalet 520
Ek Bilirkişi Raporu – Davalının İtirazları – Fazla  Tekerrür Hesaplama 524
Ücreti Vekalet - İtirazın İptali 526
İlam - Ücreti Vekalet 532

 • Açıklama
  • "Bu eserde, dava konularına göre, uygulamada icra inkar tazminatı yasal şartları incelenmiştir. Okuyucuya kolaylık sağlaması için, Yüksek Yargı Kararları sıralı olarak ele alınmış olup, Yargıtay’ın iş bölümü ile ilgili 2018 tarihli görev dağılımı kararı da çalışma ekinde sunulmaktadır. Sadece icra inkar tazminatı ile ilgili kısım değil dava konusu uyuşmazlığın daha iyi anlaşılması için tamamı ile hukuk mahkemelerinde yargılama usulü ile ilgili genel bilgiler de aktarılmaktadır." (Tanıtım Yazısı)

    

    

   İÇİNDEKİLER

   ÖNSÖZ V
   UYGULAMA ve ÖRNEKLER DİZİNİ IX

   BİRİNCİ BÖLÜM
   GENEL BİLGİLER
   I. MEVZUAT (Çalışmayla ilgili kısım ) 1
   İCRA VE İFLAS KANUNU 1
   II. TANIM VE KAVRAMLAR 11
   A. İtirazın İptali Davası 11
   a. Genel açıklama 11
   aa. Geçerli bir icra takip dosyası bulunmalıdır 12
   bb. İtirazın iptali davası, takip alacaklısı tarafından itiraz etmiş olan takip 
         borçlusuna karşı açılır 12
   cc.İtirazın iptali davası süreye tabidir 12
   dd. Belirsiz alacak davası 15
   aaa.Kısmi dava 16
   bbb.Taleple bağlılık ilkesi 17
   ccc. Kesinlik sınırı kamu düzeni ile ilgilidir 18
   ee.İlâmlı icra takibi 18
   ff. İlâmsız icra, yalnız para alacakları içindir 20
   gg. Faiz oranı 22
   B. İcra inkar tazminatı 23
   a. Genel açıklama 23
   b. Hukuki yarar 24
   c. Alacağın likit olması 24
   aa.Yargılamayı gerektirir alacak 25
   bb.Alacağın muhakkak bir belgeye bağlı olması da şart değildir 26
   cc.Geçerli bir ilamsız icra takibi 27
   dd. Oran değişikliği 28
   ee. Menfi Tesbit - kötüniyet 28
   ff.Tebligat 31
   aaa. Genel inceleme 31
   bbb.Hükmi Şahıslara Tebligat 32
   ccc. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun bilinen adrese tebligatı düzenleyen 10.  
           maddesinin 1. fıkrası 36


   İKİNCİ BÖLÜM
   YARGITAY KARARLARI
   YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 37
   YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 87
   YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 107
   YARGITAY 3 . HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 113
   YARGITAY 4 . HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 205
   YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 231
   YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 241
   YARGITAY 7 . HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 247
   YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 249
   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 285
   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARI 303
   YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 307
   YARGITAY 12 . HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 337
   YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 361
   YARGITAY 14 . HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 381
   YARGITAY 15 . HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 391
   YARGITAY 17 . HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 403
   YARGITAY 19 . HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 421
   YARGITAY 20 . HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 463
   YARGITAY 21 . HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARI 477
   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 479
   YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARARLARI 485

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   UYGULAMA - ÖRNEKLER 501

   EK 537
   KAYNAKÇA 561
   KAVRAM DİZİNİ 563
    
   UYGULAMA ve ÖRNEKLER DİZİNİ

   İtirazın İptali ile Takibin Devamı 501
   Gecikmiş İtirazlar 502
   İtirazın Kaldırılması  Tahliye Hk. 503
   Trafik Kazası -Hasar - İtirazın İptali 505
   Çeke Dayalı Olarak İlamsız İcra Takibi 507
   Şirket Borcu - Itirazın Iptali 511
   Kira Alacağı - İtirazın İptali 514
   Kredi Kartı Alışverişinden Kaynaklı Alacak 516
   Lehine % 20 İcra İnkar Tazminat Talebi – Ücreti Vekalet 520
   Ek Bilirkişi Raporu – Davalının İtirazları – Fazla  Tekerrür Hesaplama 524
   Ücreti Vekalet - İtirazın İptali 526
   İlam - Ücreti Vekalet 532

   Stok Kodu
   :
   9786053153269
   Boyut
   :
   16x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   564
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2018 Kasım
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat