0
%7
İcra ve İflas Kanununa Göre İhale Süreci ve İhalenin Feshi Seçkin Yayı

İcra ve İflas Kanununa Göre İhale Süreci ve İhalenin Feshi(Güncel Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Işığında)

Liste Fiyatı : 227,00
İndirimli Fiyat : 211,11
Kazancınız : 15,89
Taksitli fiyat : 9 x 27,68
%7
Temin süresi 3 gündür.
KARGO BEDAVA
İcra ve İflas Kanununa Göre İhale Süreci ve İhalenin Feshi
İcra ve İflas Kanununa Göre İhale Süreci ve İhalenin Feshi (Güncel Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Işığında)
Seçkin Yayınevi
211.11

"Bu eserde, İcra ve İflâs Kanunu'na Göre İhale Süreci ve İhalenin Feshi konusu ele alınmıştır. Bu eser, mesleğe yeni başlamış hukukçuların ihtiyaçları dikkate alınarak ve özellikle uygulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bu eserde, İcra iflas hukukunda satış talebi, ihale, ihalenin feshi, ihalenin kesinleşmesi, tescil, teslim, paraların paylaştırılması konuları sırası ile uygulamaya yönelik olarak ele alınmış ve anlatılmıştır. Bu eserde konu hakkında açıklamalar yapılmış ayrıca önemli olan kısımlar için dikkat bölümleri oluşturulmuştur.

Bu eser içtihat ağırlıklı bir çalışmadır. Bu çerçevede konu hakkında Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın ilgili hukuk daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından son yıllarda verilmiş kararlar taranarak emsal nitelikte olanlar kitaba alınmıştır." (Tanıtım Yazısı)

Konu Başlıkları

 • İcra ve İflas Kanunu'na Göre İhale
 • Taşınmazların Satışı
 • İhale,İhalenin Kaldırılması, İhalenin Feshi
 • Rehnin Paraya Çevrilmesi ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Takiplerinde (İlamlı veya İlamsız) Paraya Çevrilme (Satış)
 • Kanun Yolları
 • Kararlarİçindekiler
Sunuş  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
İCRA VE İFLÂS KANUNU’NA GÖRE İHALE
I. İCRA İFLAS HUKUKUNDA SATIŞ (PARAYA ÇEVİRME)  15
II. SATIŞ TALEBİ  15
III. SATIŞ İSTEME SÜRELERİ  17
IV. SÜRESİNDE SATIŞ TALEBİNDE BULUNULMAMASI  18
V. TAKSİTLE ÖDEME  19
VI. TAŞINIRLARIN SATIŞI  20
VII. ARTIRMA HAZIRLIK TEDBİRLERİ  22
VIII. İHALENİN YAPILMASI  24
IX. SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ, İHALE FARKLARININ TAHSİLİ SURETİ  26
X. PARAYA ÇEVİRMENİN DİĞER TARZI VE İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET HİSSELERİ  28
İkinci Bölüm
TAŞINMAZLARIN SATIŞI
I. GENEL BİLGİ  31
II. ARTIRMA ŞARTLARI  32
A. Şartnamenin Açık Bulundurulması  32
B. Münderecatı  33
III. ARTIRMA İLANI, ARTIRMA HAZIRLIKLARI VE İLGİLİLERE İHTAR  34
IV. AYRICA TEBLİĞLER  35
V. MÜKELLEFİYETLERİN LİSTESİ  36
VI. KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN ŞİKÂYET  38
Üçüncü Bölüm
İHALE, İHALENİN KALDIRILMASI, İHALENİN FESHİ
I. İHALE  43
II. İHALENİN FESHİ VE FARKININ TAHSİLİ  47
III. İHALENİN NETİCESİ VE FESHİ  49
A. Satış Talebi Nedeniyle İhalenin Feshi Sebepleri  52
B. Artırmaya Hazırlık Döneminde Yapılan İşlemlerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  52
C. Artırmanın Yapılmasındaki Usulsüzlüklerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  53
D. Artırmaya Fesat Karıştırılmış Olması  54
E. Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Yanılma  55
F. İhale Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekli Olan Hususlar  55
IV. TESCİL İÇİN TAPUYA TEBLİĞ VE ZORLA ÇIKARMA  65
Dördüncü Bölüm
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ TAKİPLERİNDE (İLAMLI VEYA İLAMSIZ)
PARAYA ÇEVRİLME (SATIŞ)
I. GENEL BİLGİ  69
II. SATIŞ HAZIRLIKLARI:  69
III. TAPU İDARESİNE HABER VERME  69
IV. KİRACILARA HABER VERME  70
V. PARAYA ÇEVİRME MÜDDETİ  71
Beşinci Bölüm
KANUN YOLLARI
I. GENEL OLARAK  75
II. 5311 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GEÇİŞ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  77
III. İSTİNAF KANUN YOLU  78
A. Kural  78
B. İstisnalar  80
C. İstinaf Yoluna Başvuru Süresi  81
D. İstinaf Yoluna Başvurmanın, Kararın Uygulanmasına Etkisi  83
E. İstinaf Dilekçesinin Reddi  83
F. İstinaf İncelemesi Sonucu Verilecek Karar  84
IV. TEMYİZ KANUN YOLU  85
A. Temyize Tabi Kararlar  85
B. Temyiz Süresi  85
C. Temyize Başvurulması ve Sonuçları  86
D. Temyiz İncelemesi Sonucunda Verilecek Karar  86
 İHALE İLE İLGİLİ ÖRNEKLER  89
KARARLAR
 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  129
 YARGITAY DAİRE KARARLARI  305
 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1137
Yararlanılan Kaynaklar  1163
Kavramlar Dizini  1165
 • Açıklama
  • "Bu eserde, İcra ve İflâs Kanunu'na Göre İhale Süreci ve İhalenin Feshi konusu ele alınmıştır. Bu eser, mesleğe yeni başlamış hukukçuların ihtiyaçları dikkate alınarak ve özellikle uygulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

   Bu eserde, İcra iflas hukukunda satış talebi, ihale, ihalenin feshi, ihalenin kesinleşmesi, tescil, teslim, paraların paylaştırılması konuları sırası ile uygulamaya yönelik olarak ele alınmış ve anlatılmıştır. Bu eserde konu hakkında açıklamalar yapılmış ayrıca önemli olan kısımlar için dikkat bölümleri oluşturulmuştur.

   Bu eser içtihat ağırlıklı bir çalışmadır. Bu çerçevede konu hakkında Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın ilgili hukuk daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından son yıllarda verilmiş kararlar taranarak emsal nitelikte olanlar kitaba alınmıştır." (Tanıtım Yazısı)

   Konu Başlıkları

   • İcra ve İflas Kanunu'na Göre İhale
   • Taşınmazların Satışı
   • İhale,İhalenin Kaldırılması, İhalenin Feshi
   • Rehnin Paraya Çevrilmesi ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Takiplerinde (İlamlı veya İlamsız) Paraya Çevrilme (Satış)
   • Kanun Yolları
   • Kararlar   İçindekiler
   Sunuş  7
   Kısaltmalar  13
   Birinci Bölüm
   İCRA VE İFLÂS KANUNU’NA GÖRE İHALE
   I. İCRA İFLAS HUKUKUNDA SATIŞ (PARAYA ÇEVİRME)  15
   II. SATIŞ TALEBİ  15
   III. SATIŞ İSTEME SÜRELERİ  17
   IV. SÜRESİNDE SATIŞ TALEBİNDE BULUNULMAMASI  18
   V. TAKSİTLE ÖDEME  19
   VI. TAŞINIRLARIN SATIŞI  20
   VII. ARTIRMA HAZIRLIK TEDBİRLERİ  22
   VIII. İHALENİN YAPILMASI  24
   IX. SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ, İHALE FARKLARININ TAHSİLİ SURETİ  26
   X. PARAYA ÇEVİRMENİN DİĞER TARZI VE İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET HİSSELERİ  28
   İkinci Bölüm
   TAŞINMAZLARIN SATIŞI
   I. GENEL BİLGİ  31
   II. ARTIRMA ŞARTLARI  32
   A. Şartnamenin Açık Bulundurulması  32
   B. Münderecatı  33
   III. ARTIRMA İLANI, ARTIRMA HAZIRLIKLARI VE İLGİLİLERE İHTAR  34
   IV. AYRICA TEBLİĞLER  35
   V. MÜKELLEFİYETLERİN LİSTESİ  36
   VI. KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN ŞİKÂYET  38
   Üçüncü Bölüm
   İHALE, İHALENİN KALDIRILMASI, İHALENİN FESHİ
   I. İHALE  43
   II. İHALENİN FESHİ VE FARKININ TAHSİLİ  47
   III. İHALENİN NETİCESİ VE FESHİ  49
   A. Satış Talebi Nedeniyle İhalenin Feshi Sebepleri  52
   B. Artırmaya Hazırlık Döneminde Yapılan İşlemlerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  52
   C. Artırmanın Yapılmasındaki Usulsüzlüklerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  53
   D. Artırmaya Fesat Karıştırılmış Olması  54
   E. Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Yanılma  55
   F. İhale Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekli Olan Hususlar  55
   IV. TESCİL İÇİN TAPUYA TEBLİĞ VE ZORLA ÇIKARMA  65
   Dördüncü Bölüm
   REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ TAKİPLERİNDE (İLAMLI VEYA İLAMSIZ)
   PARAYA ÇEVRİLME (SATIŞ)
   I. GENEL BİLGİ  69
   II. SATIŞ HAZIRLIKLARI:  69
   III. TAPU İDARESİNE HABER VERME  69
   IV. KİRACILARA HABER VERME  70
   V. PARAYA ÇEVİRME MÜDDETİ  71
   Beşinci Bölüm
   KANUN YOLLARI
   I. GENEL OLARAK  75
   II. 5311 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GEÇİŞ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  77
   III. İSTİNAF KANUN YOLU  78
   A. Kural  78
   B. İstisnalar  80
   C. İstinaf Yoluna Başvuru Süresi  81
   D. İstinaf Yoluna Başvurmanın, Kararın Uygulanmasına Etkisi  83
   E. İstinaf Dilekçesinin Reddi  83
   F. İstinaf İncelemesi Sonucu Verilecek Karar  84
   IV. TEMYİZ KANUN YOLU  85
   A. Temyize Tabi Kararlar  85
   B. Temyiz Süresi  85
   C. Temyize Başvurulması ve Sonuçları  86
   D. Temyiz İncelemesi Sonucunda Verilecek Karar  86
    İHALE İLE İLGİLİ ÖRNEKLER  89
   KARARLAR
    BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  129
    YARGITAY DAİRE KARARLARI  305
    YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1137
   Yararlanılan Kaynaklar  1163
   Kavramlar Dizini  1165
   Stok Kodu
   :
   9789750252044
   Boyut
   :
   17x25
   Sayfa Sayısı
   :
   1168
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2019 OCAK
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   İcra    ve    İflas    Kanununa    Göre    İhale    Süreci    ve    İhalenin    Feshi    9789750252044   
Yorum yaz
Kahraman Ç. - 26.03.2019 17:50
Kitaba dava süreciyle ilgili ihtiyaç duymuştum. Yetkililerden Cem Bey'e durumun aciliyetini anlattığımda, kitap stokta olmamasına rağmen tedarik ederek hafta sonu kargoya verip pazartesi günü tarafıma ulaştırmayı başardı. Gördüğüm ilgiden dolayı başta Cem Bey olmak üzere tüm şirket çalışanlarına teşekkür ederim.
Ahmet Cemal Ruhi

 

Dr. Ög. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ


Akademik GeçmişLisans : İstanbul Üniversitesi

Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi

Doktora : İstanbul Üniversitesi

Telefonu : 0 (342) 211 80 80 - 1324

 

 

Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 1992-1997
Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 1998-2005
Yrd. Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 2006-2010
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2012
Kapat