0
İcra ve İflas Suçları ile Disiplinsizlik Niteliğindeki Eylemler Seçkin

İcra ve İflas Suçları ile Disiplinsizlik Niteliğindeki Eylemler(Güncel Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Işığında)

Liste Fiyatı : 230,50
9789750252051
365512
İcra ve İflas Suçları ile Disiplinsizlik Niteliğindeki Eylemler
İcra ve İflas Suçları ile Disiplinsizlik Niteliğindeki Eylemler (Güncel Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Işığında)
Seçkin Yayınevi
230.50

"Bu eserde, İcra ve İflas Suçları İle Disiplinsizlik Niteliğindeki Eylemler konusu ele alınmaktadır. Eser, mesleğe yeni başlamış hukukçuların ihtiyaçları dikkate alınarak ve özellikle uygulamaya yönelik olarak hazırlanmış ve konu hakkında detaylı açıklamalar yapılmıştır.

Bu eser içtihat ağırlıklı bir çalışmadır. Bu çerçevede, konu hakkında Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın ilgili ceza daireleri ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından son yıllarda verilmiş kararlar taranarak emsal nitelikte olanlar kitapta yer almaktadır." (Tanıtım Yazısı)

Konu Başlıkları

 • Suç Niteliğindeki Eylemler
 • Disiplinsizlik Niteliğindeki Eylemler
 • Kararlarİçindekiler
Sunuş  7
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
SUÇ NİTELİĞİNDEKİ EYLEMLER
I. GENEL BİLGİ  19
II. ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTME SUÇU (İİK m. 331)  20
A. Mevzuat  20
B. Borçlunun Mevcudunu Azaltma Suçu  21
1. Suçun Unsurları  21
a. Suçun Maddi Unsuru  21
b. Suçun Manevi Unsuru  22
2. Suçun Faili ve Mağduru  23
3. Suçun Yaptırımı  24
4. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  25
a. Şikayet  25
b. Görevli ve Yetkili Mahkeme  26
c. Yargılamaya Dair İlkeler  26
d. Suça İştirak  27
e. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  28
f. Hapis Cezasının Ertelenmesi  28
g. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  29
h. Uzlaşma  32
i. Önödeme  32
C. Taşınmaz Rehni Kapsamında Bulunan Eklentinin Rehin Alacaklısına Zarar Vermek Kastı İle Taşınmaz Dışına Çıkarılması Suçu  33
III. ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VEREN VEYA VAZİYETİNİN FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRMA SUÇU (İİK m. 332)  33
A. Mevzuat  33
B. Suçun Unsurları  34
1. Suçun Maddi Unsuru  34
2. Suçun Manevi Unsuru  35
C. Suçun Faili ve Mağduru  36
D. Suçun Yaptırımı  36
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  36
1. Şikayet  36
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  37
3. Yargılamaya Dair İlkeler  38
4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  38
5. Hapis Cezasının Ertelenmesi  39
6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  39
7. Uzlaşma  41
8. Önödeme  41
IV. İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE ŞAHSİ MENFAAT TEMİN ETME SUÇU
(İİK m. 333)  42
A. Mevzuat  42
B. Suçun Unsurları  42
1. Suçun Maddi Unsuru  42
2. Suçun Manevi Unsuru  42
C. Suçun Faili ve Mağduru  42
D. Suçun Yaptırımı  43
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  43
1. Şikayete Tabi Değildir  43
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  43
3. Yargılamaya Dair İlkeler  43
4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  44
5. Hapis Cezasının Ertelenmesi  44
6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  44
7. Uzlaşma  45
8. Önödeme  45
V. ŞİRKET YÖNETİCİSİNİN TİCARİ İŞLETME BORCUNU ÖDEMEMESİ SUÇU
(İİK m. 333/a)  45
A. Mevzuat  45
B. Suçun Unsurları  46
1. Suçun Maddi Unsuru  46
2. Suçun Manevi Unsuru  48
C. Suçun Faili ve Mağduru  48
D. Suçun Yaptırımı  49
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  50
1. Şikayet  50
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  51
3. Yargılamaya Dair İlkeler  51
4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  51
5. Hapis Cezasının Ertelenmesi  52
6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  52
7. Uzlaşma  53
8. Önödeme  53
VI. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMADA YETKİLİ KİŞİLERİ HATAYA DÜŞÜRME YA DA KONKORDATO VEYA YENİDEN YAPILANDIRMA KOŞULLARINA UYMAMA SUÇU (İİK m. 334)  54
A. Mevzuat  54
B. Suçun Unsurları  54
1. Suçun Maddi Unsuru  54
2. Suçun Manevi Unsuru  54
C. Suçun Faili ve Mağduru  55
D. Suçun Yaptırımı  55
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  55
1. Şikayet  55
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  55
3. Yargılamaya Dair İlkeler  55
4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  56
5. Hapis Cezasının Ertelenmesi  56
6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  57
7. Uzlaşma  57
8. Önödeme  58
VII. KİRALAYANIN HAPİS HAKKINA SAHİP OLDUĞU EŞYAYI KAÇIRMA, GİZLEME VE TAHLİYESİ EMROLUNAN TAŞINMAZI İŞGAL ETME (İİK m. 335)  58
A. Mevzuat  58
B. Suçun Unsurları  58
1. Suçun Maddi Unsuru  58
2. Suçun Manevi Unsuru  59
C. Suçun Faili ve Mağduru  60
D. Suçun Yaptırımı  60
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  60
1. Şikayet  60
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  60
3. Yargılamaya Dair İlkeler  60
4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  61
5. Hapis Cezasının Ertelenmesi  61
6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  61
7. Uzlaşma  61
8. Önödeme  62
VIII. MÜFLİSİN MALLARININ VERİLMEMESİ SUÇU (İİK m. 336)  62
A. Mevzuat  62
B. Suçun Unsurları  62
1. Suçun Maddi Unsuru  62
2. Suçun Manevi Unsuru  63
C. Suçun Faili ve Mağduru  63
D. Suçun Yaptırımı  63
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  63
1. Şikayet  63
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  63
3. Yargılamaya Dair İlkeler  63
4. Cezanın Ertelenmesi  64
5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  64
6. Uzlaşma  64
7. Önödeme  64
IX. TİCARETİ TERK SUÇU (İİK m. 337/A)  65
A. Mevzuat  65
B. Suçun Unsurları  66
1. Suçun Maddi Unsuru  66
2. Suçun Manevi Unsuru  69
C. Suçun Faili ve Mağduru  69
D. Suçun Yaptırımı  70
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  70
1. Şikayet  70
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  71
3. Yargılamaya Dair İlkeler  71
4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  72
5. Hapis Cezasının Ertelenmesi  72
6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  72
7. Uzlaşma  73
8. Önödeme  73
9. Zincirleme Suç ve Fikri İçtima Hükümleri Bağlamında Suçun Değerlendirilmesi  74
10. Cezasızlık Sebebi  75
X. YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU (İİK m. 338)  75
A. Mevzuat  75
B. Suçun Unsurları  76
1. Suçun Maddi Unsuru  76
2. Suçun Manevi Unsuru  77
C. Suçun Faili ve Mağduru  77
D. Suçun Yaptırımı  78
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  78
1. Şikayet  78
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  79
3. Yargılamaya Dair İlkeler  79
4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  80
5. Hapis Cezasının Ertelenmesi  80
6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  80
7. Uzlaşma  81
8. Önödeme  82
XI. TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR GİRME SUÇU (İİK m. 342)  82
A. Mevzuat  82
B. Suçun Unsurları  83
1. Suçun Maddi Unsuru  83
2. Suçun Manevi Unsuru  83
C. Suçun Faili ve Mağduru  83
D. Suçun Yaptırımı  83
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  83
1. Şikayet  83
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  84
3. Yargılamaya Dair İlkeler  84
4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  84
5. Hapis Cezasının Ertelenmesi  84
6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  85
7. Uzlaşma  85
8. Önödeme  85
XII. SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU (İİK m. 345/a)  85
A. Mevzuat  85
B. Suçun Unsurları  87
1. Suçun Maddi Unsuru  87
2. Suçun Manevi Unsuru  88
C. Suçun Faili ve Mağduru  88
D. Suçun Yaptırımı  91
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  91
1. Şikayet  91
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  92
3. Yargılamaya Dair İlkeler  92
4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  93
5. Hapis Cezasının Ertelenmesi  93
6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  94
7. Uzlaşma  94
8. Önödeme  95
XIII. ARTIRMADAN ÇEKİLME SUÇU (İİK m. 345/b)  95
A. Mevzuat  95
B. Suçun Unsurları  96
1. Suçun Maddi Unsuru  96
2. Suçun Manevi Unsuru  96
C. Suçun Faili ve Mağduru  96
D. Suçun Yaptırımı  97
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  97
1. Şikayet  97
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  97
3. Yargılamaya Dair İlkeler  97
4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  98
5. Hapis Cezasının Ertelenmesi  98
6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  98
7. Uzlaşma  99
8. Önödeme  99
XIV. TAKSİRATLI İFLAS HALLERİ (İİK m. 310)  99
A. Mevzuat  99
B. Suçun Unsurları  100
1. Suçun Maddi Unsuru  100
2. Suçun Manevi Unsuru  101
C. Suçun Faili ve Mağduru  101
D. Suçun Yaptırımı  101
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  101
1. Şikayet  101
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  101
3. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  101
4. Hapis Cezasının Ertelenmesi  102
5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  102
6. Uzlaşma  102
7. Önödeme  102
XV. HİLELİ İFLAS HALLERİ (İİK m. 311)  103
A. Mevzuat  103
B. Suçun Unsurları  104
1. Suçun Maddi Unsuru  104
2. Suçun Manevi Unsuru  105
C. Suçun Faili ve Mağduru  105
D. Suçun Yaptırımı  105
E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  105
1. Şikayet  105
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  105
3. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  105
4. Hapis Cezasının Ertelenmesi  106
5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  106
6. Uzlaşma  106
7. Önödeme  106
İkinci Bölüm
DİSİPLİNSİZLİK NİTELİĞİNDEKİ EYLEMLER
I. GENEL OLARAK  107
II. MAL BEYANINDA BULUNMAMA  108
III. İFLAS İDARESİNİN EMİRLERİNE UYMAMA  111
IV. BEYANDAN SONRA MAL VE KAZANÇTAKİ ARTIŞI BİLDİRMEME  114
V. TAAHHÜDÜ İHLAL  115
VI. ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE UYMAMA  118
VII. İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN 30 VE 31. MADDELERİNE MUHALEFET  119
VII. NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAMA  121
KARARLAR
 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  125
 YARGITAY DAİRE KARARLARI  175
 YARGITAY KURUL KARARLARI  1071
Yararlanılan Kaynaklar  1195
Kavramlar Dizini  1197
 • Açıklama
  • "Bu eserde, İcra ve İflas Suçları İle Disiplinsizlik Niteliğindeki Eylemler konusu ele alınmaktadır. Eser, mesleğe yeni başlamış hukukçuların ihtiyaçları dikkate alınarak ve özellikle uygulamaya yönelik olarak hazırlanmış ve konu hakkında detaylı açıklamalar yapılmıştır.

   Bu eser içtihat ağırlıklı bir çalışmadır. Bu çerçevede, konu hakkında Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın ilgili ceza daireleri ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından son yıllarda verilmiş kararlar taranarak emsal nitelikte olanlar kitapta yer almaktadır." (Tanıtım Yazısı)

   Konu Başlıkları

   • Suç Niteliğindeki Eylemler
   • Disiplinsizlik Niteliğindeki Eylemler
   • Kararlar   İçindekiler
   Sunuş  7
   Kısaltmalar  17
   Birinci Bölüm
   SUÇ NİTELİĞİNDEKİ EYLEMLER
   I. GENEL BİLGİ  19
   II. ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTME SUÇU (İİK m. 331)  20
   A. Mevzuat  20
   B. Borçlunun Mevcudunu Azaltma Suçu  21
   1. Suçun Unsurları  21
   a. Suçun Maddi Unsuru  21
   b. Suçun Manevi Unsuru  22
   2. Suçun Faili ve Mağduru  23
   3. Suçun Yaptırımı  24
   4. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  25
   a. Şikayet  25
   b. Görevli ve Yetkili Mahkeme  26
   c. Yargılamaya Dair İlkeler  26
   d. Suça İştirak  27
   e. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  28
   f. Hapis Cezasının Ertelenmesi  28
   g. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  29
   h. Uzlaşma  32
   i. Önödeme  32
   C. Taşınmaz Rehni Kapsamında Bulunan Eklentinin Rehin Alacaklısına Zarar Vermek Kastı İle Taşınmaz Dışına Çıkarılması Suçu  33
   III. ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VEREN VEYA VAZİYETİNİN FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRMA SUÇU (İİK m. 332)  33
   A. Mevzuat  33
   B. Suçun Unsurları  34
   1. Suçun Maddi Unsuru  34
   2. Suçun Manevi Unsuru  35
   C. Suçun Faili ve Mağduru  36
   D. Suçun Yaptırımı  36
   E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  36
   1. Şikayet  36
   2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  37
   3. Yargılamaya Dair İlkeler  38
   4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  38
   5. Hapis Cezasının Ertelenmesi  39
   6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  39
   7. Uzlaşma  41
   8. Önödeme  41
   IV. İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE ŞAHSİ MENFAAT TEMİN ETME SUÇU
   (İİK m. 333)  42
   A. Mevzuat  42
   B. Suçun Unsurları  42
   1. Suçun Maddi Unsuru  42
   2. Suçun Manevi Unsuru  42
   C. Suçun Faili ve Mağduru  42
   D. Suçun Yaptırımı  43
   E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  43
   1. Şikayete Tabi Değildir  43
   2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  43
   3. Yargılamaya Dair İlkeler  43
   4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  44
   5. Hapis Cezasının Ertelenmesi  44
   6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  44
   7. Uzlaşma  45
   8. Önödeme  45
   V. ŞİRKET YÖNETİCİSİNİN TİCARİ İŞLETME BORCUNU ÖDEMEMESİ SUÇU
   (İİK m. 333/a)  45
   A. Mevzuat  45
   B. Suçun Unsurları  46
   1. Suçun Maddi Unsuru  46
   2. Suçun Manevi Unsuru  48
   C. Suçun Faili ve Mağduru  48
   D. Suçun Yaptırımı  49
   E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  50
   1. Şikayet  50
   2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  51
   3. Yargılamaya Dair İlkeler  51
   4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  51
   5. Hapis Cezasının Ertelenmesi  52
   6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  52
   7. Uzlaşma  53
   8. Önödeme  53
   VI. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMADA YETKİLİ KİŞİLERİ HATAYA DÜŞÜRME YA DA KONKORDATO VEYA YENİDEN YAPILANDIRMA KOŞULLARINA UYMAMA SUÇU (İİK m. 334)  54
   A. Mevzuat  54
   B. Suçun Unsurları  54
   1. Suçun Maddi Unsuru  54
   2. Suçun Manevi Unsuru  54
   C. Suçun Faili ve Mağduru  55
   D. Suçun Yaptırımı  55
   E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  55
   1. Şikayet  55
   2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  55
   3. Yargılamaya Dair İlkeler  55
   4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  56
   5. Hapis Cezasının Ertelenmesi  56
   6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  57
   7. Uzlaşma  57
   8. Önödeme  58
   VII. KİRALAYANIN HAPİS HAKKINA SAHİP OLDUĞU EŞYAYI KAÇIRMA, GİZLEME VE TAHLİYESİ EMROLUNAN TAŞINMAZI İŞGAL ETME (İİK m. 335)  58
   A. Mevzuat  58
   B. Suçun Unsurları  58
   1. Suçun Maddi Unsuru  58
   2. Suçun Manevi Unsuru  59
   C. Suçun Faili ve Mağduru  60
   D. Suçun Yaptırımı  60
   E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  60
   1. Şikayet  60
   2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  60
   3. Yargılamaya Dair İlkeler  60
   4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  61
   5. Hapis Cezasının Ertelenmesi  61
   6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  61
   7. Uzlaşma  61
   8. Önödeme  62
   VIII. MÜFLİSİN MALLARININ VERİLMEMESİ SUÇU (İİK m. 336)  62
   A. Mevzuat  62
   B. Suçun Unsurları  62
   1. Suçun Maddi Unsuru  62
   2. Suçun Manevi Unsuru  63
   C. Suçun Faili ve Mağduru  63
   D. Suçun Yaptırımı  63
   E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  63
   1. Şikayet  63
   2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  63
   3. Yargılamaya Dair İlkeler  63
   4. Cezanın Ertelenmesi  64
   5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  64
   6. Uzlaşma  64
   7. Önödeme  64
   IX. TİCARETİ TERK SUÇU (İİK m. 337/A)  65
   A. Mevzuat  65
   B. Suçun Unsurları  66
   1. Suçun Maddi Unsuru  66
   2. Suçun Manevi Unsuru  69
   C. Suçun Faili ve Mağduru  69
   D. Suçun Yaptırımı  70
   E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  70
   1. Şikayet  70
   2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  71
   3. Yargılamaya Dair İlkeler  71
   4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  72
   5. Hapis Cezasının Ertelenmesi  72
   6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  72
   7. Uzlaşma  73
   8. Önödeme  73
   9. Zincirleme Suç ve Fikri İçtima Hükümleri Bağlamında Suçun Değerlendirilmesi  74
   10. Cezasızlık Sebebi  75
   X. YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU (İİK m. 338)  75
   A. Mevzuat  75
   B. Suçun Unsurları  76
   1. Suçun Maddi Unsuru  76
   2. Suçun Manevi Unsuru  77
   C. Suçun Faili ve Mağduru  77
   D. Suçun Yaptırımı  78
   E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  78
   1. Şikayet  78
   2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  79
   3. Yargılamaya Dair İlkeler  79
   4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  80
   5. Hapis Cezasının Ertelenmesi  80
   6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  80
   7. Uzlaşma  81
   8. Önödeme  82
   XI. TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR GİRME SUÇU (İİK m. 342)  82
   A. Mevzuat  82
   B. Suçun Unsurları  83
   1. Suçun Maddi Unsuru  83
   2. Suçun Manevi Unsuru  83
   C. Suçun Faili ve Mağduru  83
   D. Suçun Yaptırımı  83
   E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  83
   1. Şikayet  83
   2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  84
   3. Yargılamaya Dair İlkeler  84
   4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  84
   5. Hapis Cezasının Ertelenmesi  84
   6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  85
   7. Uzlaşma  85
   8. Önödeme  85
   XII. SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU (İİK m. 345/a)  85
   A. Mevzuat  85
   B. Suçun Unsurları  87
   1. Suçun Maddi Unsuru  87
   2. Suçun Manevi Unsuru  88
   C. Suçun Faili ve Mağduru  88
   D. Suçun Yaptırımı  91
   E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  91
   1. Şikayet  91
   2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  92
   3. Yargılamaya Dair İlkeler  92
   4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  93
   5. Hapis Cezasının Ertelenmesi  93
   6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  94
   7. Uzlaşma  94
   8. Önödeme  95
   XIII. ARTIRMADAN ÇEKİLME SUÇU (İİK m. 345/b)  95
   A. Mevzuat  95
   B. Suçun Unsurları  96
   1. Suçun Maddi Unsuru  96
   2. Suçun Manevi Unsuru  96
   C. Suçun Faili ve Mağduru  96
   D. Suçun Yaptırımı  97
   E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  97
   1. Şikayet  97
   2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  97
   3. Yargılamaya Dair İlkeler  97
   4. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  98
   5. Hapis Cezasının Ertelenmesi  98
   6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  98
   7. Uzlaşma  99
   8. Önödeme  99
   XIV. TAKSİRATLI İFLAS HALLERİ (İİK m. 310)  99
   A. Mevzuat  99
   B. Suçun Unsurları  100
   1. Suçun Maddi Unsuru  100
   2. Suçun Manevi Unsuru  101
   C. Suçun Faili ve Mağduru  101
   D. Suçun Yaptırımı  101
   E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  101
   1. Şikayet  101
   2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  101
   3. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  101
   4. Hapis Cezasının Ertelenmesi  102
   5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  102
   6. Uzlaşma  102
   7. Önödeme  102
   XV. HİLELİ İFLAS HALLERİ (İİK m. 311)  103
   A. Mevzuat  103
   B. Suçun Unsurları  104
   1. Suçun Maddi Unsuru  104
   2. Suçun Manevi Unsuru  105
   C. Suçun Faili ve Mağduru  105
   D. Suçun Yaptırımı  105
   E. Yargılama Usulü ve İlgili Ceza Muhakemesi Müesseselerinin Suça Uygulanması  105
   1. Şikayet  105
   2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  105
   3. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  105
   4. Hapis Cezasının Ertelenmesi  106
   5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  106
   6. Uzlaşma  106
   7. Önödeme  106
   İkinci Bölüm
   DİSİPLİNSİZLİK NİTELİĞİNDEKİ EYLEMLER
   I. GENEL OLARAK  107
   II. MAL BEYANINDA BULUNMAMA  108
   III. İFLAS İDARESİNİN EMİRLERİNE UYMAMA  111
   IV. BEYANDAN SONRA MAL VE KAZANÇTAKİ ARTIŞI BİLDİRMEME  114
   V. TAAHHÜDÜ İHLAL  115
   VI. ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE UYMAMA  118
   VII. İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN 30 VE 31. MADDELERİNE MUHALEFET  119
   VII. NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAMA  121
   KARARLAR
    BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  125
    YARGITAY DAİRE KARARLARI  175
    YARGITAY KURUL KARARLARI  1071
   Yararlanılan Kaynaklar  1195
   Kavramlar Dizini  1197
   Stok Kodu
   :
   9789750252051
   Boyut
   :
   17 X 24,5
   Sayfa Sayısı
   :
   1199
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2019 OCAK
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Ahmet Cemal Ruhi

 

Dr. Ög. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ


Akademik GeçmişLisans : İstanbul Üniversitesi

Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi

Doktora : İstanbul Üniversitesi

Telefonu : 0 (342) 211 80 80 - 1324

 

 

Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 1992-1997
Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 1998-2005
Yrd. Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 2006-2010
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2012
Kapat