0
%40
İstinaf Sistemine Göre İspat Gerekçe ve Hüküm Aristo Yayınevi Ali Parl İstinaf Sistemine Göre İspat Gerekçe ve Hüküm Aristo Yayınevi Ali Parl İstinaf Sistemine Göre İspat Gerekçe ve Hüküm Aristo Yayınevi Ali Parl İstinaf Sistemine Göre İspat Gerekçe ve Hüküm Aristo Yayınevi Ali Parl İstinaf Sistemine Göre İspat Gerekçe ve Hüküm Aristo Yayınevi Ali Parl İstinaf Sistemine Göre İspat Gerekçe ve Hüküm Aristo Yayınevi Ali Parl

Ceza Yargılamasındaİstinaf Sistemine Göre İspat Gerekçe ve Hüküm

Liste Fiyatı : 289,00
İndirimli Fiyat : 173,40
Kazancınız : 115,60
Taksitli fiyat : 9 x 22,73
%40
Aynı gün kargo
KARGO BEDAVA
9786056743887
362118
İstinaf Sistemine Göre İspat Gerekçe ve Hüküm
İstinaf Sistemine Göre İspat Gerekçe ve Hüküm Ceza Yargılamasında
Aristo Yayınevi
173.40

Ceza muhakemesinin amacı, usul kurallarının öngördüğü ilkeler nazara alınarak, somut gerçeğin her türlü şüpheden uzak biçimde kesin olarak ortaya çıkarılmasıdır. Bu bağlamda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu; adil, etkin ve hukuka uygun bir yargılama yapılarak maddi gerçeğe varmayı amaç edinmiştir. Bu nedenle ispat denilen bu faaliyette, ulaşılma imkanı bulunan bütün delillerin ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle adaletin tam olarak tecelli edebilmesi için bu ispat faaliyetinde maddi gerçeğe ulaşma amacına hizmet edecek tüm kanuni delillerin toplanması ve tartışılmasında zorunluluk bulunmaktadır.

Bir ekip çalışması ürünü olan bu kitapta öncelikle ispat faaliyeti ile ilgili olarak CMK'nun hükümleri, delillerin değerlendirilmesi ve hukuka aykırı deliller, sonraki bölümlerde ise gerekçe gösterme zorunluluğu, hukuka kesin aykırılık halleri hüküm kurma faaliyeti sırasında gözetilecek olan cezaların bireyselleştirilmesi ve hükmün ihtiva edeceği diğer konular hakkında okuyucuya dipnotlu anlatım sistemiyle açıklama, emsal Yargıtay ve İstinaf Kararları bir sistematik dahilinde sunulmuştur.

1.BÖLÜM

DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE
TARTIŞILMASI

Delillerin ortaya konulması ve reddi
CMK. Madde 206....................................................................... 37

AÇIKLAMA................................................................................. 37

1) İSTİNAF KARARI................................................................. 38

2) YARGITAY KARARLARI................................................... 40

Delil ve olayın geç bildirilmesi
CMK. Madde 207....................................................................... 49

AÇIKLAMA................................................................................. 49

YARGITAY KARARI................................................................ 50

Tanığın duruşma salonundan ayrılması
CMK. Madde 208....................................................................... 50

AÇIKLAMA................................................................................. 50

Duruşmada okunması zorunlu belge ve tutanaklar
cmk. Madde 209....................................................................... 51

AÇIKLAMA................................................................................. 51

A- Belgeler.................................................................................... 52

B- Belge delillerinin sınıflandırılmaları......................................... 52

 1. a) Yazılı belgeler.................................................................... 53
 2. b) Şekil tespit eden belgeler................................................... 54
 3. c) Ses ve/veya görüntü kayıtları............................................ 54

YARGITAY KARARLARI....................................................... 56

Duruşmada okunmayacak belgeler
cmk. Madde 210....................................................................... 58

AÇIKLAMA................................................................................. 59

YARGITAY KARARLARI....................................................... 59

Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler
CMK. Madde 211....................................................................... 62

AÇIKLAMA................................................................................. 62

YARGITAY KARARLARI....................................................... 63

Tanığın önceki ifadesinin okunması
CMK. Madde 212....................................................................... 65

AÇIKLAMA................................................................................. 65

YARGITAY KARARLARI....................................................... 66

Sanığın önceki ifadesinin okunması
CMK. Madde 213....................................................................... 73

AÇIKLAMA................................................................................. 73

YARGITAY KARARLARI....................................................... 73

Rapor, belge ve diğer yazıların okunması
CMK. Madde 214....................................................................... 74

AÇIKLAMA................................................................................. 74

YARGITAY KARARLARI....................................................... 75

Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması
CMK. Madde 215....................................................................... 80

AÇIKLAMA................................................................................. 80

YARGITAY KARARLARI....................................................... 82

Delillerin tartışılması
CMK. Madde 216....................................................................... 84

AÇIKLAMA................................................................................. 84

YARGITAY KARARLARI....................................................... 86

Delilleri takdir yetkisi
CMK. Madde 217..................................................................... 106

AÇIKLAMA............................................................................... 106

A- Ceza muhakemesi hukukunun amacı..................................... 106

B- İspat hukukuna ilişkin ilkeler................................................. 107

 1. Maddi gerçeğin araştırılması ilkesi.................................. 107
 2. Delillerin doğrudan doğruyalığı (vasıtasızlık) ilkesi........ 109
 3. Delillerin serbestçe değerlendirilmesi (vicdani delil sistemi) ilkesi 111
 4. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi...................................... 113

C- İspatın esasları ve kapsamı..................................................... 116

 1. a) İspat kavramı................................................................... 116
 2. b) İspatın ilkeleri.................................................................. 117
 3. c) İspatın kapsamı................................................................ 118

D- Delil çeşitleri.......................................................................... 120

 1. a) Delil araçlarının değerlendirilmesinde izlenecek yöntemler 121
 2. b) Belirti delillerinin değerlendirilmesi................................ 121
 3. c) Şüpheli ve sanık açıklamaları ve ikrarın delil olarak değerlendirilmesi 122
 4. d) Tanık açıklamalarının delil olarak değerlendirilmesi....... 123
 5. e) Mağdurun ve suçtan zarar görenin açıklamalarının değerlendirilmesi 124
 6. f) Bilirkişi görüşünün (raporunun) değerlendirilmesi.......... 124
 7. g) Keşif delilinin değerlendirilmesi..................................... 124
 8. h) Belge delillerinin değerlendirilmesi................................. 125

E- Hukuka aykırı delillerin değerlendirilmesi yasağı (delil yasakları) 126

 1. Genel olarak hukuka aykırılık kavramı............................ 126
 2. Hukuka aykırı deliller kavramı........................................ 127
 3. Delil yasaklarının çeşitleri................................................ 129
 4. a) Delil elde etme yasağı............................................... 130
 5. aa) İfade alma ve sorguda yasak usuller.................. 130
 6. bb) Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 131
 7. cc) Delil aracı yasakları............................................ 133
 8. dd) Delil konusu yasakları........................................ 134
 9. b) Delil değerlendirme yasağı....................................... 134
 10. c) Delil yasaklarının uzak etkisi.................................... 136
 11. d) Karşılaştırmalı hukukta doktrin ve uygulamamızda değerlendirme yasağı 136
 12. e) Hukuka aykırı işlem yapan kişilerin cezai sorumluluğu 139
 13. f) Özel kişiler tarafından hukuka aykırı olarak elde edilen deliller 140
 14. g) Tesadüfen elde edilen delillerin hukuka aykırılığı sorunu 140

1) İSTİNAF KARARLARI....................................................... 140

2) YARGITAY KARARLARI................................................. 146

2.BÖLÜM

KARARLAR VE HÜKÜMLERDE
GEREKÇE GÖSTERME ZORUNLULUĞU

Duruşmanın sona ermesi ve hüküm
CMK. Madde 223..................................................................... 293

AÇIKLAMA............................................................................... 294

 1. a) Beraat kararı........................................................................... 296
 2. b) Ceza verilmesine yer olmadığı kararı..................................... 297
 3. c) Mahkumiyet kararı................................................................. 299
 4. d) Güvenlik tedbirine hükmedilmesi.......................................... 299
 5. e) Davanın reddi kararı.............................................................. 299
 6. f) Davanın düşmesi kararı.......................................................... 300
 7. g) Görevsizlik kararı................................................................... 300

1) İSTİNAF KARARLARI....................................................... 300

2) YARGITAY KARARLARI................................................. 305

Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı
CMK. MADDE 224..................................................................... 365

AÇIKLAMA............................................................................... 365

Kararların gerekçeli olması
CMK. MADDE 34....................................................................... 365

AÇIKLAMA............................................................................... 365

 1. Gerekçe gösterme zorunluluğu............................................... 365
 2. Gerekçenin yazımında göz önünde bulundurulacak hususlar 366

III. Kararda kanun yolu, süresi, mercii ve şekillerinin gösterilmesi zorunluluğu 367

1) İSTİNAF KARARLARI....................................................... 367

2) YARGITAY KARARLARI................................................. 374

Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar
CMK. Madde 230..................................................................... 397

AÇIKLAMA............................................................................... 398

 1. a) Mesele (sorun)........................................................................ 399
 2. b) Gerekçe 399
 3. Mahkumiyet hükmünün gerekçesi................................... 401
 4. Beraat hükmünün gerekçesi............................................ 403
 5. Diğer hükümlerde gerekçe.............................................. 403

1) İSTİNAF KARARLARI....................................................... 404

2) YARGITAY KARARLARI................................................. 409

Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması
CMK. MADDE 231..................................................................... 432

AÇIKLAMA............................................................................... 435

 1. A) Hükmün açıklanması.............................................................. 435
 2. B) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması................................ 436
 3. a) Genel olarak.................................................................... 436
 4. b) Koşulları.......................................................................... 438
 5. aa) Objektif koşullar....................................................... 438
 6. Suça ilişkin koşul................................................ 438
 7. Cezaya ilişkin koşul............................................ 439
 8. bb) Sübjektif koşullar...................................................... 439
 9. Sanığın geçmişteki haline ilişkin koşul............... 439
 10. Liyakat koşulu.................................................... 440
 11. Zararın giderilmesi koşulu.................................. 440
 12. Sanığın kabul etmesi koşulu............................... 440
 13. c) Uygulanması.................................................................... 440
 14. d) Kanun yolu...................................................................... 441
 15. e) Sonuçları.......................................................................... 441

1) İSTİNAF KARARLARI....................................................... 442

2) YARGITAY KARARLARI................................................. 444

HÜKMÜN GEREKÇESİ VE HÜKÜM FIKRASININ İÇERECEĞİ HUSUSLAR
CMK. MADDE 232..................................................................... 486

AÇIKLAMA............................................................................... 487

1) İSTİNAF KARARI............................................................... 488

2) YARGITAY KARARLARI................................................. 492

Yargılama giderleri
CMK. MADDE 324..................................................................... 504

AÇIKLAMA............................................................................... 505

1) İSTİNAF KARARI............................................................... 507

2) YARGITAY KARARLARI................................................. 508

Sanığın yükümlülüğü
CMK. MADDE 325..................................................................... 515

AÇIKLAMA............................................................................... 516

YARGITAY KARARI.............................................................. 517

Bağlantılı davalarda giderler
CMK. MADDE 326..................................................................... 518

AÇIKLAMA............................................................................... 518

YARGITAY KARARI.............................................................. 519

Beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi hâlinde gider
CMK. MADDE 327..................................................................... 520

AÇIKLAMA............................................................................... 520

YARGITAY KARARLARI..................................................... 521

Karşılıklı hakaret hâllerinde gider
CMK. MADDE 328..................................................................... 521

AÇIKLAMA............................................................................... 521

YARGITAY KARARLARI..................................................... 522

Suç uydurma ve iftira gibi hâllerde gider
CMK. MADDE 329..................................................................... 523

AÇIKLAMA............................................................................... 523

Kanun yollarına başvuru sonucunda gider
CMK. MADDE 330..................................................................... 524

AÇIKLAMA............................................................................... 524

3. BÖLÜM

CEZALAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

CEZALAR
TCK. MADDE 45........................................................................ 527

AÇIKLAMA............................................................................... 527

HAPİS CEZALARI
TCK. MADDE 46........................................................................ 528

AÇIKLAMA............................................................................... 528

1) İSTİNAF KARARI............................................................... 528

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
TCK. MADDE 47........................................................................ 532

AÇIKLAMA............................................................................... 532

 1. a) Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfaz Rejimi.......... 532
 2. b) Koşullu Salıverilme................................................................ 533

MÜEBBET HAPİS CEZASI
TCK. MADDE 48........................................................................ 535

AÇIKLAMA............................................................................... 535

SÜRELİ HAPİS CEZASI
TCK. MADDE 49........................................................................ 536

AÇIKLAMA............................................................................... 536

 1. a) Süreli Hapis Cezası................................................................ 536
 2. b) Kısa Süreli Hapis Cezası (49/2.f.).......................................... 537
 3. c) Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri................. 537
 4. aa) Özel infaz usulü hakkında karar verecek olan mahkeme. 537

 1. bb) Özel infaz şekilleri........................................................... 538

1- Hafta sonu infaz....................................................... 538

2- Geceleri infaz............................................................ 538

3- Konutta infazın yerine getirilmesi............................. 538

 1. cc) Özel infaz usulüne göre çektirilen cezalarda koşullu salıverilme 539
 2. dd) Özel infaz usulünün gereklerine uyulmaması.................. 539

YARGITAY KARARLARI..................................................... 539

KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR
TCK. MADDE 50........................................................................ 542

AÇIKLAMA............................................................................... 544

I- Kısa Süreli Hapis Cezalarının İnfaz Kurumunda Çektirilmesinin Doğurduğu Sakıncalar 544

II- Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar................... 547

1- Seçenek Yaptırımlara Çevrilebilme Konusunda Ölçü Olarak Alınması Gereken Hususlar 547

2- Uygulanabilecek Olan Seçenek Yaptırımlar.................... 548

 1. a) Adli Para Cezası....................................................... 549
 2. b) Zararın Tamamen Giderilmesi................................... 549
 3. c) Bir Eğitim Kurumuna Devam Etmek....................... 551
 4. d) Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma 551
 5. e) İlgili Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma............................................................... 552
 6. f) Gönüllü Olmak Koşuluyla Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma 553

III- Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilme Zorunluluğu Bulunan Haller 554

IV- Seçenek Yaptırıma Çevrilme Halinde Asıl Mahkumiyet....... 555

V- Adli Para Cezasının veya Tedbirin Gereklerinin Yerine Getirilmemesinin Hukuki Sonuçları 555

1) İSTİNAF KARARLARI....................................................... 555

2) YARGITAY KARARLARI................................................. 571

HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ
TCK. MADDE 51........................................................................ 673

AÇIKLAMA............................................................................... 675

I- ERTELEMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ........ 675

II- HAPİS CEZASININ ERTELENMESİNİN KOŞULLARI 677

1- Mahkum Olunan Suça İlişkin Koşullar........................... 677

2- Önceki Mahkumiyete İlişkin Koşullar............................. 678

3- Ertelemenin Ehliyet Koşulu ve Gerekçe......................... 678

4- Koşullu Erteleme............................................................. 680

III- DENETİM ALTINDA BULUNDURULMA...................... 680

IV- DENETİM GÖREVLİSİ...................................................... 681

V- ERTELENEN CEZANIN İNFAZI...................................... 682

VI- DENETİM SÜRESİNİN KANUNİ KOŞULLARA UYGUN GEÇİRİLMESİ 682

1) İSTİNAF KARARLARI....................................................... 682

2) YARGITAY KARARLARI................................................. 685

ADLÎ PARA CEZASI
TCK. MADDE 52........................................................................ 735

AÇIKLAMA............................................................................... 735

I- ADLİ (GÜN) PARA CEZASI SİSTEMİNİN TARİHÇESİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 735

II- ADLİ PARA CEZASI SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ................ 737

III- ADLİ PARA CEZASININ HESAPLANMASI.................. 737

 1. a) 52/1.Fıkra........................................................................ 737
 2. b) 52/2.Fıkra........................................................................ 739
 3. c) 52/3.Fıkra........................................................................ 739
 4. d) 52/4.Fıkra........................................................................ 740

IV- ADLİ PARA CEZASININ İNFAZI.................................... 740

1) İSTİNAF KARARLARI....................................................... 741

2) YARGITAY KARARLARI................................................. 749

BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA
TCK. MADDE 53........................................................................ 786

AÇIKLAMA............................................................................... 787

1- BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YASAKLANMANIN KOŞULLARI 787

 1. a) Kasıtlı bir suç işlenmesi koşulu........................................ 788
 2. b) Suçun karşılığı olarak hapis cezasına mahkum olma koşulu 788

2- KASITLI BİR SUÇTAN HAPİS CEZASINA MAHKUMİYETİN DOĞAL SONUCU OLAN YASAKLILIKLAR.............................................................. 788

3- HAK YOKSUNLUKLARININ UYGULANMAYACAĞI HALLER 789

4- İNFAZDAN SONRA DA UYGULANACAK HAK YOKSUNLUKLARI 790

 1. a) Maddenin 5.Fıkrası.................................................... 791
 2. b) Maddenin 6.Fıkrası.................................................... 792

1) İSTİNAF KARARLARI....................................................... 794

2) YARGITAY KARARLARI................................................. 797

EŞYA MÜSADERESİ
TCK. MADDE 54........................................................................ 809

AÇIKLAMA............................................................................... 810

I- GETİRİLEN YENİLİKLERİN ANA HATLARI............... 810

II- MÜSADERE KAVRAMI, TANIMI VE ÇEŞİTLERİ....... 811

III- MÜSADERENİN HUKUKİ NİTELİĞİ............................. 814

IV- KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA MÜSADERE............. 814

V- KORUMA TEDBİRİ OLARAK MÜSADEREYE KONU EŞYAYA ELKOYMA 816

VI- EŞYA MÜSADERESİNİN KOŞULLARI
(TCK.54.MD.)....................................................................... 817

1- 54.MADDENİN 1.FIKRASI......................................... 817

 1. a) Bir Eşyanın Bulunması Koşulu................................. 818
 2. aa) Suçun işlenmesinde kullanılan eşya................... 818
 3. bb) Suçun işlenmesine tahsis edilen eşya................. 819
 4. cc) Suçtan meydana gelen eşya............................... 819
 5. dd) Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya 820
 6. b) Kasıtlı Bir Suçun İşlenmesi Koşulu.......................... 821
 7. c) Eşyanın İyiniyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmaması Koşulu 821
 8. d) Dava ve Cezanın Düşürülmesinin Müsadereye Etkisi 824
 9. aa) Sanığın veya hükümlünün ölümü....................... 824
 10. bb) Genel ve özel af ve şikayetten vazgeçme........... 824
 11. cc) Ceza zamanaşımı................................................ 824
 12. dd) Dava zamanaşımı............................................... 825
 13. ee) Önödeme............................................................ 825
 14. e) Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Sınırın Aşılması Halinin Müsadereye Etkisi 825
 15. f) Yaş Küçüklüğü, Akıl Hastalığı, Sağır ve Dilsizlik Hallerinin Müsadereye Etkisi 826

2- 54.MADDENİN 2.FIKRASI (MÜSADERENİN İMKANSIZ KILINMASI HALİNDE, BUNUN DEĞERİ KADAR PARA TUTARININ MÜSADERESİNE HÜKMOLUNMASI) 826

3- 54.MADDENİN 3.FIKRASI (MÜSADEREDE ORANTILILIK KURALI) 827

4- 54.MADDENİN 4.FIKRASI (SUÇ OLUŞTURAN EŞYANIN MÜSADERESİ) 827

5- 54.MADDENİN 5.FIKRASI (KISMİ MÜSADERE).. 828

6- 54.MADDENİN 6.FIKRASI (MÜŞTEREK VEYA İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYETE KONU OLAN EŞYANIN MÜSADERESİ)............................. 828

 • Açıklama
  • Ceza muhakemesinin amacı, usul kurallarının öngördüğü ilkeler nazara alınarak, somut gerçeğin her türlü şüpheden uzak biçimde kesin olarak ortaya çıkarılmasıdır. Bu bağlamda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu; adil, etkin ve hukuka uygun bir yargılama yapılarak maddi gerçeğe varmayı amaç edinmiştir. Bu nedenle ispat denilen bu faaliyette, ulaşılma imkanı bulunan bütün delillerin ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle adaletin tam olarak tecelli edebilmesi için bu ispat faaliyetinde maddi gerçeğe ulaşma amacına hizmet edecek tüm kanuni delillerin toplanması ve tartışılmasında zorunluluk bulunmaktadır.

   Bir ekip çalışması ürünü olan bu kitapta öncelikle ispat faaliyeti ile ilgili olarak CMK'nun hükümleri, delillerin değerlendirilmesi ve hukuka aykırı deliller, sonraki bölümlerde ise gerekçe gösterme zorunluluğu, hukuka kesin aykırılık halleri hüküm kurma faaliyeti sırasında gözetilecek olan cezaların bireyselleştirilmesi ve hükmün ihtiva edeceği diğer konular hakkında okuyucuya dipnotlu anlatım sistemiyle açıklama, emsal Yargıtay ve İstinaf Kararları bir sistematik dahilinde sunulmuştur.

   1.BÖLÜM

   DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE
   TARTIŞILMASI

   Delillerin ortaya konulması ve reddi
   CMK. Madde 206....................................................................... 37

   AÇIKLAMA................................................................................. 37

   1) İSTİNAF KARARI................................................................. 38

   2) YARGITAY KARARLARI................................................... 40

   Delil ve olayın geç bildirilmesi
   CMK. Madde 207....................................................................... 49

   AÇIKLAMA................................................................................. 49

   YARGITAY KARARI................................................................ 50

   Tanığın duruşma salonundan ayrılması
   CMK. Madde 208....................................................................... 50

   AÇIKLAMA................................................................................. 50

   Duruşmada okunması zorunlu belge ve tutanaklar
   cmk. Madde 209....................................................................... 51

   AÇIKLAMA................................................................................. 51

   A- Belgeler.................................................................................... 52

   B- Belge delillerinin sınıflandırılmaları......................................... 52

   1. a) Yazılı belgeler.................................................................... 53
   2. b) Şekil tespit eden belgeler................................................... 54
   3. c) Ses ve/veya görüntü kayıtları............................................ 54

   YARGITAY KARARLARI....................................................... 56

   Duruşmada okunmayacak belgeler
   cmk. Madde 210....................................................................... 58

   AÇIKLAMA................................................................................. 59

   YARGITAY KARARLARI....................................................... 59

   Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler
   CMK. Madde 211....................................................................... 62

   AÇIKLAMA................................................................................. 62

   YARGITAY KARARLARI....................................................... 63

   Tanığın önceki ifadesinin okunması
   CMK. Madde 212....................................................................... 65

   AÇIKLAMA................................................................................. 65

   YARGITAY KARARLARI....................................................... 66

   Sanığın önceki ifadesinin okunması
   CMK. Madde 213....................................................................... 73

   AÇIKLAMA................................................................................. 73

   YARGITAY KARARLARI....................................................... 73

   Rapor, belge ve diğer yazıların okunması
   CMK. Madde 214....................................................................... 74

   AÇIKLAMA................................................................................. 74

   YARGITAY KARARLARI....................................................... 75

   Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması
   CMK. Madde 215....................................................................... 80

   AÇIKLAMA................................................................................. 80

   YARGITAY KARARLARI....................................................... 82

   Delillerin tartışılması
   CMK. Madde 216....................................................................... 84

   AÇIKLAMA................................................................................. 84

   YARGITAY KARARLARI....................................................... 86

   Delilleri takdir yetkisi
   CMK. Madde 217..................................................................... 106

   AÇIKLAMA............................................................................... 106

   A- Ceza muhakemesi hukukunun amacı..................................... 106

   B- İspat hukukuna ilişkin ilkeler................................................. 107

   1. Maddi gerçeğin araştırılması ilkesi.................................. 107
   2. Delillerin doğrudan doğruyalığı (vasıtasızlık) ilkesi........ 109
   3. Delillerin serbestçe değerlendirilmesi (vicdani delil sistemi) ilkesi 111
   4. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi...................................... 113

   C- İspatın esasları ve kapsamı..................................................... 116

   1. a) İspat kavramı................................................................... 116
   2. b) İspatın ilkeleri.................................................................. 117
   3. c) İspatın kapsamı................................................................ 118

   D- Delil çeşitleri.......................................................................... 120

   1. a) Delil araçlarının değerlendirilmesinde izlenecek yöntemler 121
   2. b) Belirti delillerinin değerlendirilmesi................................ 121
   3. c) Şüpheli ve sanık açıklamaları ve ikrarın delil olarak değerlendirilmesi 122
   4. d) Tanık açıklamalarının delil olarak değerlendirilmesi....... 123
   5. e) Mağdurun ve suçtan zarar görenin açıklamalarının değerlendirilmesi 124
   6. f) Bilirkişi görüşünün (raporunun) değerlendirilmesi.......... 124
   7. g) Keşif delilinin değerlendirilmesi..................................... 124
   8. h) Belge delillerinin değerlendirilmesi................................. 125

   E- Hukuka aykırı delillerin değerlendirilmesi yasağı (delil yasakları) 126

   1. Genel olarak hukuka aykırılık kavramı............................ 126
   2. Hukuka aykırı deliller kavramı........................................ 127
   3. Delil yasaklarının çeşitleri................................................ 129
   4. a) Delil elde etme yasağı............................................... 130
   5. aa) İfade alma ve sorguda yasak usuller.................. 130
   6. bb) Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 131
   7. cc) Delil aracı yasakları............................................ 133
   8. dd) Delil konusu yasakları........................................ 134
   9. b) Delil değerlendirme yasağı....................................... 134
   10. c) Delil yasaklarının uzak etkisi.................................... 136
   11. d) Karşılaştırmalı hukukta doktrin ve uygulamamızda değerlendirme yasağı 136
   12. e) Hukuka aykırı işlem yapan kişilerin cezai sorumluluğu 139
   13. f) Özel kişiler tarafından hukuka aykırı olarak elde edilen deliller 140
   14. g) Tesadüfen elde edilen delillerin hukuka aykırılığı sorunu 140

   1) İSTİNAF KARARLARI....................................................... 140

   2) YARGITAY KARARLARI................................................. 146

   2.BÖLÜM

   KARARLAR VE HÜKÜMLERDE
   GEREKÇE GÖSTERME ZORUNLULUĞU

   Duruşmanın sona ermesi ve hüküm
   CMK. Madde 223..................................................................... 293

   AÇIKLAMA............................................................................... 294

   1. a) Beraat kararı........................................................................... 296
   2. b) Ceza verilmesine yer olmadığı kararı..................................... 297
   3. c) Mahkumiyet kararı................................................................. 299
   4. d) Güvenlik tedbirine hükmedilmesi.......................................... 299
   5. e) Davanın reddi kararı.............................................................. 299
   6. f) Davanın düşmesi kararı.......................................................... 300
   7. g) Görevsizlik kararı................................................................... 300

   1) İSTİNAF KARARLARI....................................................... 300

   2) YARGITAY KARARLARI................................................. 305

   Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı
   CMK. MADDE 224..................................................................... 365

   AÇIKLAMA............................................................................... 365

   Kararların gerekçeli olması
   CMK. MADDE 34....................................................................... 365

   AÇIKLAMA............................................................................... 365

   1. Gerekçe gösterme zorunluluğu............................................... 365
   2. Gerekçenin yazımında göz önünde bulundurulacak hususlar 366

   III. Kararda kanun yolu, süresi, mercii ve şekillerinin gösterilmesi zorunluluğu 367

   1) İSTİNAF KARARLARI....................................................... 367

   2) YARGITAY KARARLARI................................................. 374

   Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar
   CMK. Madde 230..................................................................... 397

   AÇIKLAMA............................................................................... 398

   1. a) Mesele (sorun)........................................................................ 399
   2. b) Gerekçe 399
   3. Mahkumiyet hükmünün gerekçesi................................... 401
   4. Beraat hükmünün gerekçesi............................................ 403
   5. Diğer hükümlerde gerekçe.............................................. 403

   1) İSTİNAF KARARLARI....................................................... 404

   2) YARGITAY KARARLARI................................................. 409

   Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması
   CMK. MADDE 231..................................................................... 432

   AÇIKLAMA............................................................................... 435

   1. A) Hükmün açıklanması.............................................................. 435
   2. B) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması................................ 436
   3. a) Genel olarak.................................................................... 436
   4. b) Koşulları.......................................................................... 438
   5. aa) Objektif koşullar....................................................... 438
   6. Suça ilişkin koşul................................................ 438
   7. Cezaya ilişkin koşul............................................ 439
   8. bb) Sübjektif koşullar...................................................... 439
   9. Sanığın geçmişteki haline ilişkin koşul............... 439
   10. Liyakat koşulu.................................................... 440
   11. Zararın giderilmesi koşulu.................................. 440
   12. Sanığın kabul etmesi koşulu............................... 440
   13. c) Uygulanması.................................................................... 440
   14. d) Kanun yolu...................................................................... 441
   15. e) Sonuçları.......................................................................... 441

   1) İSTİNAF KARARLARI....................................................... 442

   2) YARGITAY KARARLARI................................................. 444

   HÜKMÜN GEREKÇESİ VE HÜKÜM FIKRASININ İÇERECEĞİ HUSUSLAR
   CMK. MADDE 232..................................................................... 486

   AÇIKLAMA............................................................................... 487

   1) İSTİNAF KARARI............................................................... 488

   2) YARGITAY KARARLARI................................................. 492

   Yargılama giderleri
   CMK. MADDE 324..................................................................... 504

   AÇIKLAMA............................................................................... 505

   1) İSTİNAF KARARI............................................................... 507

   2) YARGITAY KARARLARI................................................. 508

   Sanığın yükümlülüğü
   CMK. MADDE 325..................................................................... 515

   AÇIKLAMA............................................................................... 516

   YARGITAY KARARI.............................................................. 517

   Bağlantılı davalarda giderler
   CMK. MADDE 326..................................................................... 518

   AÇIKLAMA............................................................................... 518

   YARGITAY KARARI.............................................................. 519

   Beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi hâlinde gider
   CMK. MADDE 327..................................................................... 520

   AÇIKLAMA............................................................................... 520

   YARGITAY KARARLARI..................................................... 521

   Karşılıklı hakaret hâllerinde gider
   CMK. MADDE 328..................................................................... 521

   AÇIKLAMA............................................................................... 521

   YARGITAY KARARLARI..................................................... 522

   Suç uydurma ve iftira gibi hâllerde gider
   CMK. MADDE 329..................................................................... 523

   AÇIKLAMA............................................................................... 523

   Kanun yollarına başvuru sonucunda gider
   CMK. MADDE 330..................................................................... 524

   AÇIKLAMA............................................................................... 524

   3. BÖLÜM

   CEZALAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

   CEZALAR
   TCK. MADDE 45........................................................................ 527

   AÇIKLAMA............................................................................... 527

   HAPİS CEZALARI
   TCK. MADDE 46........................................................................ 528

   AÇIKLAMA............................................................................... 528

   1) İSTİNAF KARARI............................................................... 528

   AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
   TCK. MADDE 47........................................................................ 532

   AÇIKLAMA............................................................................... 532

   1. a) Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfaz Rejimi.......... 532
   2. b) Koşullu Salıverilme................................................................ 533

   MÜEBBET HAPİS CEZASI
   TCK. MADDE 48........................................................................ 535

   AÇIKLAMA............................................................................... 535

   SÜRELİ HAPİS CEZASI
   TCK. MADDE 49........................................................................ 536

   AÇIKLAMA............................................................................... 536

   1. a) Süreli Hapis Cezası................................................................ 536
   2. b) Kısa Süreli Hapis Cezası (49/2.f.).......................................... 537
   3. c) Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri................. 537
   4. aa) Özel infaz usulü hakkında karar verecek olan mahkeme. 537

   1. bb) Özel infaz şekilleri........................................................... 538

   1- Hafta sonu infaz....................................................... 538

   2- Geceleri infaz............................................................ 538

   3- Konutta infazın yerine getirilmesi............................. 538

   1. cc) Özel infaz usulüne göre çektirilen cezalarda koşullu salıverilme 539
   2. dd) Özel infaz usulünün gereklerine uyulmaması.................. 539

   YARGITAY KARARLARI..................................................... 539

   KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR
   TCK. MADDE 50........................................................................ 542

   AÇIKLAMA............................................................................... 544

   I- Kısa Süreli Hapis Cezalarının İnfaz Kurumunda Çektirilmesinin Doğurduğu Sakıncalar 544

   II- Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar................... 547

   1- Seçenek Yaptırımlara Çevrilebilme Konusunda Ölçü Olarak Alınması Gereken Hususlar 547

   2- Uygulanabilecek Olan Seçenek Yaptırımlar.................... 548

   1. a) Adli Para Cezası....................................................... 549
   2. b) Zararın Tamamen Giderilmesi................................... 549
   3. c) Bir Eğitim Kurumuna Devam Etmek....................... 551
   4. d) Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma 551
   5. e) İlgili Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma............................................................... 552
   6. f) Gönüllü Olmak Koşuluyla Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma 553

   III- Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilme Zorunluluğu Bulunan Haller 554

   IV- Seçenek Yaptırıma Çevrilme Halinde Asıl Mahkumiyet....... 555

   V- Adli Para Cezasının veya Tedbirin Gereklerinin Yerine Getirilmemesinin Hukuki Sonuçları 555

   1) İSTİNAF KARARLARI....................................................... 555

   2) YARGITAY KARARLARI................................................. 571

   HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ
   TCK. MADDE 51........................................................................ 673

   AÇIKLAMA............................................................................... 675

   I- ERTELEMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ........ 675

   II- HAPİS CEZASININ ERTELENMESİNİN KOŞULLARI 677

   1- Mahkum Olunan Suça İlişkin Koşullar........................... 677

   2- Önceki Mahkumiyete İlişkin Koşullar............................. 678

   3- Ertelemenin Ehliyet Koşulu ve Gerekçe......................... 678

   4- Koşullu Erteleme............................................................. 680

   III- DENETİM ALTINDA BULUNDURULMA...................... 680

   IV- DENETİM GÖREVLİSİ...................................................... 681

   V- ERTELENEN CEZANIN İNFAZI...................................... 682

   VI- DENETİM SÜRESİNİN KANUNİ KOŞULLARA UYGUN GEÇİRİLMESİ 682

   1) İSTİNAF KARARLARI....................................................... 682

   2) YARGITAY KARARLARI................................................. 685

   ADLÎ PARA CEZASI
   TCK. MADDE 52........................................................................ 735

   AÇIKLAMA............................................................................... 735

   I- ADLİ (GÜN) PARA CEZASI SİSTEMİNİN TARİHÇESİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 735

   II- ADLİ PARA CEZASI SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ................ 737

   III- ADLİ PARA CEZASININ HESAPLANMASI.................. 737

   1. a) 52/1.Fıkra........................................................................ 737
   2. b) 52/2.Fıkra........................................................................ 739
   3. c) 52/3.Fıkra........................................................................ 739
   4. d) 52/4.Fıkra........................................................................ 740

   IV- ADLİ PARA CEZASININ İNFAZI.................................... 740

   1) İSTİNAF KARARLARI....................................................... 741

   2) YARGITAY KARARLARI................................................. 749

   BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA
   TCK. MADDE 53........................................................................ 786

   AÇIKLAMA............................................................................... 787

   1- BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YASAKLANMANIN KOŞULLARI 787

   1. a) Kasıtlı bir suç işlenmesi koşulu........................................ 788
   2. b) Suçun karşılığı olarak hapis cezasına mahkum olma koşulu 788

   2- KASITLI BİR SUÇTAN HAPİS CEZASINA MAHKUMİYETİN DOĞAL SONUCU OLAN YASAKLILIKLAR.............................................................. 788

   3- HAK YOKSUNLUKLARININ UYGULANMAYACAĞI HALLER 789

   4- İNFAZDAN SONRA DA UYGULANACAK HAK YOKSUNLUKLARI 790

   1. a) Maddenin 5.Fıkrası.................................................... 791
   2. b) Maddenin 6.Fıkrası.................................................... 792

   1) İSTİNAF KARARLARI....................................................... 794

   2) YARGITAY KARARLARI................................................. 797

   EŞYA MÜSADERESİ
   TCK. MADDE 54........................................................................ 809

   AÇIKLAMA............................................................................... 810

   I- GETİRİLEN YENİLİKLERİN ANA HATLARI............... 810

   II- MÜSADERE KAVRAMI, TANIMI VE ÇEŞİTLERİ....... 811

   III- MÜSADERENİN HUKUKİ NİTELİĞİ............................. 814

   IV- KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA MÜSADERE............. 814

   V- KORUMA TEDBİRİ OLARAK MÜSADEREYE KONU EŞYAYA ELKOYMA 816

   VI- EŞYA MÜSADERESİNİN KOŞULLARI
   (TCK.54.MD.)....................................................................... 817

   1- 54.MADDENİN 1.FIKRASI......................................... 817

   1. a) Bir Eşyanın Bulunması Koşulu................................. 818
   2. aa) Suçun işlenmesinde kullanılan eşya................... 818
   3. bb) Suçun işlenmesine tahsis edilen eşya................. 819
   4. cc) Suçtan meydana gelen eşya............................... 819
   5. dd) Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya 820
   6. b) Kasıtlı Bir Suçun İşlenmesi Koşulu.......................... 821
   7. c) Eşyanın İyiniyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmaması Koşulu 821
   8. d) Dava ve Cezanın Düşürülmesinin Müsadereye Etkisi 824
   9. aa) Sanığın veya hükümlünün ölümü....................... 824
   10. bb) Genel ve özel af ve şikayetten vazgeçme........... 824
   11. cc) Ceza zamanaşımı................................................ 824
   12. dd) Dava zamanaşımı............................................... 825
   13. ee) Önödeme............................................................ 825
   14. e) Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Sınırın Aşılması Halinin Müsadereye Etkisi 825
   15. f) Yaş Küçüklüğü, Akıl Hastalığı, Sağır ve Dilsizlik Hallerinin Müsadereye Etkisi 826

   2- 54.MADDENİN 2.FIKRASI (MÜSADERENİN İMKANSIZ KILINMASI HALİNDE, BUNUN DEĞERİ KADAR PARA TUTARININ MÜSADERESİNE HÜKMOLUNMASI) 826

   3- 54.MADDENİN 3.FIKRASI (MÜSADEREDE ORANTILILIK KURALI) 827

   4- 54.MADDENİN 4.FIKRASI (SUÇ OLUŞTURAN EŞYANIN MÜSADERESİ) 827

   5- 54.MADDENİN 5.FIKRASI (KISMİ MÜSADERE).. 828

   6- 54.MADDENİN 6.FIKRASI (MÜŞTEREK VEYA İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYETE KONU OLAN EŞYANIN MÜSADERESİ)............................. 828

   Stok Kodu
   :
   9786056743887
   Boyut
   :
   16 x 24 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   1568
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2017 Eylül
   Kapak Türü
   :
   Ciltli - Sert Kapak
   Kağıt Türü
   :
   ivory
Yorum yaz
mesut y. - 09.12.2017 02:31
MÜKEMMEL BİR KİTAP HOCAMIZIN ELİNE EMEĞİNE SAĞLIK...
Kapat