0
%10
Kamu İhale Hukuku'na İlişkin Tebliğler ve Makaleler - 2 Aristo Yayınev Kamu İhale Hukuku'na İlişkin Tebliğler ve Makaleler - 2 Aristo Yayınev Kamu İhale Hukuku'na İlişkin Tebliğler ve Makaleler - 2 Aristo Yayınev Kamu İhale Hukuku'na İlişkin Tebliğler ve Makaleler - 2 Aristo Yayınev Kamu İhale Hukuku'na İlişkin Tebliğler ve Makaleler - 2 Aristo Yayınev Kamu İhale Hukuku'na İlişkin Tebliğler ve Makaleler - 2 Aristo Yayınev

Kamu İhale Hukuku'na İlişkin Tebliğler ve Makaleler - 22. Kamu İhale Hukuku Kongresi'nde Sunulan Teblilerin Ses Çözümlerinden ve İlgili Makalelerden Oluşmaktadır

Liste Fiyatı : 200,00
İndirimli Fiyat : 180,00
Kazancınız : 20,00
9786056700002
362089
Kamu İhale Hukuku'na İlişkin Tebliğler ve Makaleler - 2
Kamu İhale Hukuku'na İlişkin Tebliğler ve Makaleler - 2 2. Kamu İhale Hukuku Kongresi'nde Sunulan Teblilerin Ses Çözümlerinden ve İlgili Makalelerden Oluşmaktadır
180.00

2. Kamu ihale hukuku kongresi'nde sunulan tebliğlerin ses çözümlerinden ve ilgili makalelerden oluşmaktadır.

ÖNSÖZ YERİNE

Kamu İhale Hukukunun dinamik yapısına, farklı hukuk dallarıyla olan yakın ilişkisine karşın, Kamu İhale Kanunu'nun kabul edildiği tarihten bu yana üst düzey akademik çalışmaların ve bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi üzerine, Doğuş Üniversitesi ve Kamu İhale Hukuku Enstitüsü işbirliğiyle Kamu İhale Hukuku Kongreleri düzenlenmeye başlanmıştır.

Farklı alanlardan akademisyenlerin, hâkimlerin ve bürokratların katılımıyla 10-11 Eylül 2015 tarihlerinde 2. Kamu İhale Hukuku Kongresi gerçekleştirilmiştir. Kongrede sunulan tebliğlerin bir kısmı makale olarak bir kısmı ise ses çözümü olarak bu eserde yer almaktadır.

Kongrenin gerçekleştirilmesi konusunda yardımlarını esirgemeyen başta Doğuş Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Abdullah Dinçkol'a ve Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Fehim Üçışık'a, yine değerli bürokratların katılımını sağlayan Rekabet Kurumu'na ve değerli üyelerin katılımını sağlayan Danıştay Başkanlığı'na teşekkürlerimi sunuyorum.

Kongreye tebliğleriyle destek olan tüm akademisyenlere, hâkimlere, bürokratlara ve avukatlara, çalışmadaki düzenlemeler dolayısıyla da tüm Enstitü üyelerine şükranlarımı sunar, eserin tüm Kamu İhale Hukuku uygulayıcıları açısından yararlı olmasını temenni ederim.

Son olarak, titiz çalışmaları dolayısıyla Aristo Hukuku Yayınevi'nin değerli çalışanlarına ve Kongreye desteklerini esirgemeyen Protokol Turizm'e ve Hukuk Haber'e teşekkürü borç biliriz.

Av. Seyyid Ahmet HAKKAKUL

Genel Başkan

Kamu İhale Hukuku Enstitüsü

İÇİNDEKİLER
Önsöz Yerine / Av. Seyyid Ahmet HAKKAKUL V
1. OTURUM
Kamu İhale Sözleşmelerinde Fesih Halleri ve Fesihten Doğan Sorunlar /
Prof. Dr. Murat SEZGİNER 1
Kamu İhale Kanunu'nun Kapsamına Yönelik Gözlemler /
Doç. Dr. Sedat ÇAL 13
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda Yasak Fiil ve Davranışlar ile Sorumluluklar /
Hâkim Osman ÇOLAK 24
2. OTURUM
Tekliflerin Şartnamelere Uygunluğunun Değerlendirilmesi Safhasında
Gerçekleştirilen Hileli Davranışlar Bağlamında İhaleye Fesat Karıştırma Suçu
(TCK MD. 235/2-a-3 ve 2-a-4) /
Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU 38
Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu /
Araş. Gör. Didar ÖZDEMİR 85
İtirazen Şikayet Başvuru Bedellerinin
Hak Arama Hürriyeti Kapsamında Değerlendirilmesi Sorumluluklar /
Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK, Av. Seyyid Ahmet HAKKAKUL 93
3. OTURUM
Kamu İhale Kurulu Kararları Açısından Re'sen İnceleme Yetkisi /
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Nihat BAYAR 104
İş Deneyimini Gösteren Belgeler / Benzer İş Tanımlamaları
İle İlgili Yaşanan Sorunlar /
Av. Volkan SIRABAŞI 116
Aşırı Düşük Teklifler ve Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmeleri /
Murat ARAPGİRLİ 126
IV
4. OTURUM
Türk Hukukunda ve Avrupa Birliği Hukukunda İhale Dışı
Bırakılma Sebepleri ve Self Cleaning /
Dr. Hasan GÜL 151
İhalenin İptali Kararlarına Karşı Başvuru Yolları /
Doç. Dr. Müslüm AKINCI, Av. Seyyid Ahmet HAKKAKUL 166
Kamu İhale Kanununa Göre Yürütülen İhale İşlemlerde
İdarenin İptal Kararının Gerekçe Ölçütleri Hakkında Değerlendirme /
Dr. Eren TOPRAK 178
5. OTURUM
6552 Sayılı Kanun'la Getirilen Yenilikler Ve Kamu İhalelerinde
İşçi Alacaklarından Sorumluluk /
Hâkim Şahin ÇİL 198
Kamu İhale Hukukunda Tebligat Esasları /
Yrd. Doç. Dr. Evren KOÇ 222
Yerli Malı Belgesi ve Yerli İstekli Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması /
Bilal TEK 241
Yerli Malı Üretimde Sektörün Yaşadığı Sorunlar /
Mehmet TÜYSÜZ 245
6. OTURUM
Rekabet Hukuku Açısından Kamu İhalelerinde Danışıklı Teklif Vermek /
Mert KARAMUSTAFAOĞLU 250
Alternatif Teklif Verebilme Halleri Dışında Teklif Verilmesinin
Kurum ve Danıştay Kararlarındaki Yeri /
Av. Faruk KÜÇÜK 271

0 İndirime girince burdan almıştım. Kongrenin icerigi cok geniş. Güzel basılmış bir kitap.
0 Yüksek lisans yapanlar için tavsiye edilir yardımcı oldu bana basit bir dili var
0 Öğrenmek için alınması gereken bir kitap
 • Açıklama
  • 2. Kamu ihale hukuku kongresi'nde sunulan tebliğlerin ses çözümlerinden ve ilgili makalelerden oluşmaktadır.

   ÖNSÖZ YERİNE

   Kamu İhale Hukukunun dinamik yapısına, farklı hukuk dallarıyla olan yakın ilişkisine karşın, Kamu İhale Kanunu'nun kabul edildiği tarihten bu yana üst düzey akademik çalışmaların ve bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi üzerine, Doğuş Üniversitesi ve Kamu İhale Hukuku Enstitüsü işbirliğiyle Kamu İhale Hukuku Kongreleri düzenlenmeye başlanmıştır.

   Farklı alanlardan akademisyenlerin, hâkimlerin ve bürokratların katılımıyla 10-11 Eylül 2015 tarihlerinde 2. Kamu İhale Hukuku Kongresi gerçekleştirilmiştir. Kongrede sunulan tebliğlerin bir kısmı makale olarak bir kısmı ise ses çözümü olarak bu eserde yer almaktadır.

   Kongrenin gerçekleştirilmesi konusunda yardımlarını esirgemeyen başta Doğuş Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Abdullah Dinçkol'a ve Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Fehim Üçışık'a, yine değerli bürokratların katılımını sağlayan Rekabet Kurumu'na ve değerli üyelerin katılımını sağlayan Danıştay Başkanlığı'na teşekkürlerimi sunuyorum.

   Kongreye tebliğleriyle destek olan tüm akademisyenlere, hâkimlere, bürokratlara ve avukatlara, çalışmadaki düzenlemeler dolayısıyla da tüm Enstitü üyelerine şükranlarımı sunar, eserin tüm Kamu İhale Hukuku uygulayıcıları açısından yararlı olmasını temenni ederim.

   Son olarak, titiz çalışmaları dolayısıyla Aristo Hukuku Yayınevi'nin değerli çalışanlarına ve Kongreye desteklerini esirgemeyen Protokol Turizm'e ve Hukuk Haber'e teşekkürü borç biliriz.

   Av. Seyyid Ahmet HAKKAKUL

   Genel Başkan

   Kamu İhale Hukuku Enstitüsü

   İÇİNDEKİLER
   Önsöz Yerine / Av. Seyyid Ahmet HAKKAKUL V
   1. OTURUM
   Kamu İhale Sözleşmelerinde Fesih Halleri ve Fesihten Doğan Sorunlar /
   Prof. Dr. Murat SEZGİNER 1
   Kamu İhale Kanunu'nun Kapsamına Yönelik Gözlemler /
   Doç. Dr. Sedat ÇAL 13
   Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda Yasak Fiil ve Davranışlar ile Sorumluluklar /
   Hâkim Osman ÇOLAK 24
   2. OTURUM
   Tekliflerin Şartnamelere Uygunluğunun Değerlendirilmesi Safhasında
   Gerçekleştirilen Hileli Davranışlar Bağlamında İhaleye Fesat Karıştırma Suçu
   (TCK MD. 235/2-a-3 ve 2-a-4) /
   Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU 38
   Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu /
   Araş. Gör. Didar ÖZDEMİR 85
   İtirazen Şikayet Başvuru Bedellerinin
   Hak Arama Hürriyeti Kapsamında Değerlendirilmesi Sorumluluklar /
   Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK, Av. Seyyid Ahmet HAKKAKUL 93
   3. OTURUM
   Kamu İhale Kurulu Kararları Açısından Re'sen İnceleme Yetkisi /
   Yrd. Doç. Dr. İbrahim Nihat BAYAR 104
   İş Deneyimini Gösteren Belgeler / Benzer İş Tanımlamaları
   İle İlgili Yaşanan Sorunlar /
   Av. Volkan SIRABAŞI 116
   Aşırı Düşük Teklifler ve Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmeleri /
   Murat ARAPGİRLİ 126
   IV
   4. OTURUM
   Türk Hukukunda ve Avrupa Birliği Hukukunda İhale Dışı
   Bırakılma Sebepleri ve Self Cleaning /
   Dr. Hasan GÜL 151
   İhalenin İptali Kararlarına Karşı Başvuru Yolları /
   Doç. Dr. Müslüm AKINCI, Av. Seyyid Ahmet HAKKAKUL 166
   Kamu İhale Kanununa Göre Yürütülen İhale İşlemlerde
   İdarenin İptal Kararının Gerekçe Ölçütleri Hakkında Değerlendirme /
   Dr. Eren TOPRAK 178
   5. OTURUM
   6552 Sayılı Kanun'la Getirilen Yenilikler Ve Kamu İhalelerinde
   İşçi Alacaklarından Sorumluluk /
   Hâkim Şahin ÇİL 198
   Kamu İhale Hukukunda Tebligat Esasları /
   Yrd. Doç. Dr. Evren KOÇ 222
   Yerli Malı Belgesi ve Yerli İstekli Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması /
   Bilal TEK 241
   Yerli Malı Üretimde Sektörün Yaşadığı Sorunlar /
   Mehmet TÜYSÜZ 245
   6. OTURUM
   Rekabet Hukuku Açısından Kamu İhalelerinde Danışıklı Teklif Vermek /
   Mert KARAMUSTAFAOĞLU 250
   Alternatif Teklif Verebilme Halleri Dışında Teklif Verilmesinin
   Kurum ve Danıştay Kararlarındaki Yeri /
   Av. Faruk KÜÇÜK 271

   Stok Kodu
   :
   9786056700002
   Boyut
   :
   17 x 24 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   296
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2016 Aralık
   Kapak Türü
   :
   Sert Kapak
   Kağıt Türü
   :
   ivory
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
emrah ç. - 20.02.2019 01:16
0/5
İndirime girince burdan almıştım. Kongrenin icerigi cok geniş. Güzel basılmış bir kitap.
Hasan h. - 08.03.2018 00:54
0/5
Yüksek lisans yapanlar için tavsiye edilir yardımcı oldu bana basit bir dili var
Cemil D. - 28.02.2018 11:56
0/5
Öğrenmek için alınması gereken bir kitap
Kapat