0
%7
Koşullu Salıverilme - Denetimli Serbestlik - Ceza İnfaz Sorunları Seçk

Koşullu Salıverilme - Denetimli Serbestlik - Ceza İnfaz Sorunları

Liste Fiyatı : 78,50
İndirimli Fiyat : 73,01
Kazancınız : 5,49
Taksitli fiyat : 9 x 9,57
%7
Temin süresi 3 gündür.
Koşullu Salıverilme - Denetimli Serbestlik - Ceza İnfaz Sorunları
Koşullu Salıverilme - Denetimli Serbestlik - Ceza İnfaz Sorunları
Seçkin Yayınevi
73.01

"Koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik ile cezaların infazında karşılaşılan sorunların iki ayrı bölümde incelendiği bu çalışma; İnfaz Hukuku müesseseleri ile ilgili detaylı bilgi vermenin yanında, uygulayıcıya pratikte karşılaşabileceği muhtemel sorunlara ilişkin çözüm yollarını, İnfaz Hukukunun temel ilke ve esasları ile Yargıtay kararları çerçevesinde sunmaktadır.

Kitapta; koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik müesseseleri ile ceza infaz sorunları; eski ve yeni kanunlar, özel düzenlemeler içeren geçici kanunlar ve olağanüstü hal döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler kapsamında incelenmiş olup, İnfaz Hukuku müesseselerinin zaman bakımından nasıl uygulanacağı ele alınmıştır.

Kitap; Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği'n de yapılan değişiklikler ile Ceza İnfaz Hukukunda yaşanan yeni gelişmeler dikkate alınarak güncellenmiştir." (Tanıtım Yazısı)

Konu Başlıkları

 • Koşullu Salıverilme
 • Ceza İnfaz Sorunlarıİçindekiler
3. Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  15
BÖLÜM I:
KOŞULLU SALIVERİLME
I. GENEL OLARAK KOŞULLU SALIVERİLME VE TARİHÇESİ  17
II. KOŞULLU SALIVERİLMENİN ŞARTLARI  22
A. 5275 Sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nda Düzenlenen Koşullu Salıverilme Şartları  22
1. Cezanın Bir Kısmının Cezaevinde İnfaz Edilmesi Şartı  23
2. İnfaz Süresinin İyi Halli Geçirilmesi  27
3. Koşullu Salıverilme Kararı Verilmesi  29
4. Koşullu Salıverilmenin Uygulanamayacağı Haller  30
B. 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Koşullu Salıverilme  49
C. 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanuna Göre Koşullu Salıverilme  63
D. 4616 Sayılı Kanuna Göre Koşullu Salıverilme  69
1. Genel Olarak  69
2. Değiştirilen ve Kaldırılan Hükümler  71
a. Değiştirilen ve İptal Edilen (2) Numaralı Bent  71
b. Yeniden Düzenlenen (4) Numaralı Bent  73
c. İptal Edilen (6) Numaralı Bent  76
d. İptal Edilen (7) Numaralı Bent  77
e. Yeniden Düzenlenen ve İptal Edilen (9) Numaralı Bent  77
3. 4616 sayılı Kanuna Göre Cezaların İnfazı ve Koşullu Salıverilme  78
a. Ölüm Cezaları  78
b. Müebbet Ağır Hapis Cezaları  82
c. Süreli Hapis Cezaları  83
d. Cezaların İçtimaı  83
e. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması  87
E. Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Koşullu Salıverilme  91
1. Genel Olarak  91
2. Koşullu Salıverilme Şartları  92
3. Geçici 1. Maddenin Uygulanmayacağı Haller  99
F. 4422 Sayılı Kanuna Göre Koşullu Salıverilme  102
G. 6291 Sayılı Kanunla Getirilen Denetimli Serbestlik ve Koşullu Salıverilme  105
H. 6352 Sayılı Kanunda Öngörülen Denetimli Serbestlik ve Koşullu Salıverilme  108
1. Geçici 1. Madde  108
2. Geçici 2. Madde  119
3. Geçici 3. Madde  121
İ. 6411 ile 6655 Sayılı Kanunlar Kapsamında Denetimli Serbestlik ve Koşullu Salıverilme  123
III. KOŞULLU SALIVERİLMENİN GERİ ALINMASI  124
IV. CEZALARIN TOPLANMASI VE DENETİMLİ SERBESTLİK  135
V. İNFAZ HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI, AÇIK CEZAEVİNE AYRILMA ŞARTI VE DENETİMLİ SERBESTLİK  145
BÖLÜM II:
CEZA İNFAZ SORUNLARI
1. CEZA İNFAZININ ESASLARI  159
a. Derhal Uygulama  159
b. Lehe Uygulama  161
c. Kül Uygulama  162
2. AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA AYRILMA  162
a. Genel Olarak  162
b. 01.07.2016 Tarihine Kadar İşlenen Suçlar  174
3. KAPALI CEZAEVİNE İADE  175
4. AÇIK CEZAEVİNE AYRILAMAYACAK HÜKÜMLÜLER  179
5. BİRDEN FAZLA CEZANIN TOPLANMASI HALİNDE AÇIK CEZAEVİNE AYRILMA  179
6. CEZA VE TUTUKLULUĞUN BİRLEŞMESİ  182
7. MÜDDETNAME DÜZENLENMESİ VE MAHSUP  186
8. MÜDDETNAMEYE İTİRAZ  188
9. MÜEBBET HAPİS CEZALARINDA UMUT HAKKI  191
10. HAPİS CEZASININ İNFAZI, HASTALIK SEBEBİYLE ORTADAN
KALDIRILABİLİR Mİ?  192
11. MÜKERRİRLER HAKKINDA CEZA İNFAZ KANUNU M.105/A’DA DÜZENLENEN DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASI  193
12. DENETİMLİ SERBESTLİKTE ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ  196
13. HAPİS VE ADLİ PARA CEZALARININ BİRLİKTE İNFAZI  200
14. DENETİM SÜRESİNDE KESİNLEŞEN DİĞER MAHKUMİYETLER  204
15. BİRİSİ İNFAZ EDİLİRKEN DİĞERİNİN KESİNLEŞTİĞİ İKİ AYRI HAPİS CEZASI  210
16. MAHKUMİYETİN SONUCU OLARAK SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI  212
17. TÜRK CEZA KANUNU’NUN 53. MADDESİ VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  219
18. BAŞKA SUÇTAN TUTUKLULUĞUN MAHSUBU  223
19. ADLİ PARA CEZASI YERİNE KAMUYA YARARLI İŞTE ÇALIŞAN HÜKÜMLÜNÜN PROGRAMI İHLALİ  228
20. DENETİM SÜRESİNDE OY KULLANMA HAKKI  230
21. AÇIK CEZAEVİNDE KALAN HÜKÜMLÜLERİN HASTANEDE TEDAVİSİ  233
22. HÜKÜMLÜLERİN İZNİ  237
a. Mazeret İzni  237
aa. Cezasının 1/5’i İnfaz Edilen İyi Halli Hükümlünün Talebi Üzerine Verilen Mazeret İzni  237
ab. Süreye Bağlı Olmaksızın Verilen Mazeret İzni  238
b. Özel İzin  241
c. İş Arama İzni  244
d. İzinden Dönmeme, Geç Dönme  245
23. İNFAZ ERTELEMEDE YETKİLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HANGİSİDİR? İNFAZIN ERTELENMESİ GÜVENCE GÖSTERİLMESİNE BAĞLI TUTULMUŞSA, İNFAZ ERTELEMENİN BAŞLANGIÇ SÜRESİ NASIL TESPİT EDİLİR?  247
24. İNFAZ ERTELEME TALEBİNİN REDDİ KARARINA İTİRAZ  248
25. DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA SÜRELER  253
26. HÜCREYE KOYMA CEZASINDA ONAMA VE İTİRAZ  255
27. DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZDA MADDİ VAKIANIN ARAŞTIRILMASI  257
28. TAZYİK HAPSİNDE ZAMANAŞIMI  259
29. ADLİ YARGILAMADA VERİLEN KARARLARIN DİSİPLİN CEZALARINA ETKİSİ  261
30. ADLİ PARA CEZASINDAN ÇEVRİLEN HAPİS CEZASINDA İÇTİMA VE AÇIK CEZAEVİNE AYRILMA  263
31. HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN BESLENME VE ELEKTRİK GİDERLERİ  268
32. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NA GÖRE VERİLEN HAPİS CEZALARININ İÇTİMAINDAN SONRA KESİNLEŞEN DİĞER CEZALAR  271
33. HÜKÜMLÜYE YAPILAN TEBLİGAT  272
34. HÜKÜMLÜLERİN CEZAEVİNDE BULUNDURABİLECEKLERİ EŞYA VE BUNLARIN DİĞER HÜKÜMLÜLERE HİBE EDİLMESİ  273
35. CEZAEVİ DIŞINDA İŞLENEN FİİLLER NEDENİYLE DİSİPLİN CEZASI  275
36. HÜKÜMLÜLERİN ÖĞRENİMİ  280
37. KAMUYA YARARLI İŞTE ÇALIŞMADA RIZA  282
38. DENETİMLİ SERBESTLİĞİN İHLALİ, KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERME VE KOŞULLU SALIVERİLME  285
39. DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜKLERİNİN İŞLEMLERİNE KARŞI BAŞVURU YOLU  294
40. ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZALARI, KOŞULLU SALIVERİLME VE DENETİMLİ SERBESTLİK  295
41. İKİNCİ KEZ MÜKERRİRLİĞİN KARARDA GÖSTERİLMEMESİ VE KAZANILMIŞ HAK  300
42. HÜKÜMLÜNÜN MİLLETVEKİLİ SEÇİLMESİ  302
43. HATALI ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ  303
44. HÜKÜMLÜNÜN VE TUTUKLUNUN AVUKATI İLE GÖRÜŞMESİ  304
45. İNFAZIN DURDURULMASI  310
46. ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA KOŞULLU SALIVERİLME SORUNU  311
47. ÖRGÜTE YARDIMDAN MAHKUMİYETİN SONUÇLARI  316
48. ÖRGÜT PROPAGANDASI SUÇUNUN İNFAZI USULÜ  325
49. TEKERRÜRDE ADLİ PARA CEZASI VE EŞİTLİK SORUNU  330
50. TAZYİK HAPSİNİN İNFAZI SIRASINDA KAÇAN SANIĞIN DURUMU  334
51. VASİLİK GÖREVİ NE ZAMAN SONA ERER?  338
52. ADLİ SİCİL KAYDI  339
53. ERTELENEN HAPİS CEZASININ DEVLET MEMURLUĞUNA ETKİSİ  343
54. DENETİMLİ SERBESTLİĞİN ÖN ŞARTI OLARAK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GEÇİŞ ŞARTLARI  349
Kavram Dizini  357
 • Açıklama
  • "Koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik ile cezaların infazında karşılaşılan sorunların iki ayrı bölümde incelendiği bu çalışma; İnfaz Hukuku müesseseleri ile ilgili detaylı bilgi vermenin yanında, uygulayıcıya pratikte karşılaşabileceği muhtemel sorunlara ilişkin çözüm yollarını, İnfaz Hukukunun temel ilke ve esasları ile Yargıtay kararları çerçevesinde sunmaktadır.

   Kitapta; koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik müesseseleri ile ceza infaz sorunları; eski ve yeni kanunlar, özel düzenlemeler içeren geçici kanunlar ve olağanüstü hal döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler kapsamında incelenmiş olup, İnfaz Hukuku müesseselerinin zaman bakımından nasıl uygulanacağı ele alınmıştır.

   Kitap; Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği'n de yapılan değişiklikler ile Ceza İnfaz Hukukunda yaşanan yeni gelişmeler dikkate alınarak güncellenmiştir." (Tanıtım Yazısı)

   Konu Başlıkları

   • Koşullu Salıverilme
   • Ceza İnfaz Sorunları   İçindekiler
   3. Baskıya Önsöz  7
   Önsöz  9
   Kısaltmalar  15
   BÖLÜM I:
   KOŞULLU SALIVERİLME
   I. GENEL OLARAK KOŞULLU SALIVERİLME VE TARİHÇESİ  17
   II. KOŞULLU SALIVERİLMENİN ŞARTLARI  22
   A. 5275 Sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nda Düzenlenen Koşullu Salıverilme Şartları  22
   1. Cezanın Bir Kısmının Cezaevinde İnfaz Edilmesi Şartı  23
   2. İnfaz Süresinin İyi Halli Geçirilmesi  27
   3. Koşullu Salıverilme Kararı Verilmesi  29
   4. Koşullu Salıverilmenin Uygulanamayacağı Haller  30
   B. 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Koşullu Salıverilme  49
   C. 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanuna Göre Koşullu Salıverilme  63
   D. 4616 Sayılı Kanuna Göre Koşullu Salıverilme  69
   1. Genel Olarak  69
   2. Değiştirilen ve Kaldırılan Hükümler  71
   a. Değiştirilen ve İptal Edilen (2) Numaralı Bent  71
   b. Yeniden Düzenlenen (4) Numaralı Bent  73
   c. İptal Edilen (6) Numaralı Bent  76
   d. İptal Edilen (7) Numaralı Bent  77
   e. Yeniden Düzenlenen ve İptal Edilen (9) Numaralı Bent  77
   3. 4616 sayılı Kanuna Göre Cezaların İnfazı ve Koşullu Salıverilme  78
   a. Ölüm Cezaları  78
   b. Müebbet Ağır Hapis Cezaları  82
   c. Süreli Hapis Cezaları  83
   d. Cezaların İçtimaı  83
   e. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması  87
   E. Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Koşullu Salıverilme  91
   1. Genel Olarak  91
   2. Koşullu Salıverilme Şartları  92
   3. Geçici 1. Maddenin Uygulanmayacağı Haller  99
   F. 4422 Sayılı Kanuna Göre Koşullu Salıverilme  102
   G. 6291 Sayılı Kanunla Getirilen Denetimli Serbestlik ve Koşullu Salıverilme  105
   H. 6352 Sayılı Kanunda Öngörülen Denetimli Serbestlik ve Koşullu Salıverilme  108
   1. Geçici 1. Madde  108
   2. Geçici 2. Madde  119
   3. Geçici 3. Madde  121
   İ. 6411 ile 6655 Sayılı Kanunlar Kapsamında Denetimli Serbestlik ve Koşullu Salıverilme  123
   III. KOŞULLU SALIVERİLMENİN GERİ ALINMASI  124
   IV. CEZALARIN TOPLANMASI VE DENETİMLİ SERBESTLİK  135
   V. İNFAZ HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI, AÇIK CEZAEVİNE AYRILMA ŞARTI VE DENETİMLİ SERBESTLİK  145
   BÖLÜM II:
   CEZA İNFAZ SORUNLARI
   1. CEZA İNFAZININ ESASLARI  159
   a. Derhal Uygulama  159
   b. Lehe Uygulama  161
   c. Kül Uygulama  162
   2. AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA AYRILMA  162
   a. Genel Olarak  162
   b. 01.07.2016 Tarihine Kadar İşlenen Suçlar  174
   3. KAPALI CEZAEVİNE İADE  175
   4. AÇIK CEZAEVİNE AYRILAMAYACAK HÜKÜMLÜLER  179
   5. BİRDEN FAZLA CEZANIN TOPLANMASI HALİNDE AÇIK CEZAEVİNE AYRILMA  179
   6. CEZA VE TUTUKLULUĞUN BİRLEŞMESİ  182
   7. MÜDDETNAME DÜZENLENMESİ VE MAHSUP  186
   8. MÜDDETNAMEYE İTİRAZ  188
   9. MÜEBBET HAPİS CEZALARINDA UMUT HAKKI  191
   10. HAPİS CEZASININ İNFAZI, HASTALIK SEBEBİYLE ORTADAN
   KALDIRILABİLİR Mİ?  192
   11. MÜKERRİRLER HAKKINDA CEZA İNFAZ KANUNU M.105/A’DA DÜZENLENEN DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASI  193
   12. DENETİMLİ SERBESTLİKTE ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ  196
   13. HAPİS VE ADLİ PARA CEZALARININ BİRLİKTE İNFAZI  200
   14. DENETİM SÜRESİNDE KESİNLEŞEN DİĞER MAHKUMİYETLER  204
   15. BİRİSİ İNFAZ EDİLİRKEN DİĞERİNİN KESİNLEŞTİĞİ İKİ AYRI HAPİS CEZASI  210
   16. MAHKUMİYETİN SONUCU OLARAK SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI  212
   17. TÜRK CEZA KANUNU’NUN 53. MADDESİ VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  219
   18. BAŞKA SUÇTAN TUTUKLULUĞUN MAHSUBU  223
   19. ADLİ PARA CEZASI YERİNE KAMUYA YARARLI İŞTE ÇALIŞAN HÜKÜMLÜNÜN PROGRAMI İHLALİ  228
   20. DENETİM SÜRESİNDE OY KULLANMA HAKKI  230
   21. AÇIK CEZAEVİNDE KALAN HÜKÜMLÜLERİN HASTANEDE TEDAVİSİ  233
   22. HÜKÜMLÜLERİN İZNİ  237
   a. Mazeret İzni  237
   aa. Cezasının 1/5’i İnfaz Edilen İyi Halli Hükümlünün Talebi Üzerine Verilen Mazeret İzni  237
   ab. Süreye Bağlı Olmaksızın Verilen Mazeret İzni  238
   b. Özel İzin  241
   c. İş Arama İzni  244
   d. İzinden Dönmeme, Geç Dönme  245
   23. İNFAZ ERTELEMEDE YETKİLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HANGİSİDİR? İNFAZIN ERTELENMESİ GÜVENCE GÖSTERİLMESİNE BAĞLI TUTULMUŞSA, İNFAZ ERTELEMENİN BAŞLANGIÇ SÜRESİ NASIL TESPİT EDİLİR?  247
   24. İNFAZ ERTELEME TALEBİNİN REDDİ KARARINA İTİRAZ  248
   25. DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA SÜRELER  253
   26. HÜCREYE KOYMA CEZASINDA ONAMA VE İTİRAZ  255
   27. DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZDA MADDİ VAKIANIN ARAŞTIRILMASI  257
   28. TAZYİK HAPSİNDE ZAMANAŞIMI  259
   29. ADLİ YARGILAMADA VERİLEN KARARLARIN DİSİPLİN CEZALARINA ETKİSİ  261
   30. ADLİ PARA CEZASINDAN ÇEVRİLEN HAPİS CEZASINDA İÇTİMA VE AÇIK CEZAEVİNE AYRILMA  263
   31. HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN BESLENME VE ELEKTRİK GİDERLERİ  268
   32. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NA GÖRE VERİLEN HAPİS CEZALARININ İÇTİMAINDAN SONRA KESİNLEŞEN DİĞER CEZALAR  271
   33. HÜKÜMLÜYE YAPILAN TEBLİGAT  272
   34. HÜKÜMLÜLERİN CEZAEVİNDE BULUNDURABİLECEKLERİ EŞYA VE BUNLARIN DİĞER HÜKÜMLÜLERE HİBE EDİLMESİ  273
   35. CEZAEVİ DIŞINDA İŞLENEN FİİLLER NEDENİYLE DİSİPLİN CEZASI  275
   36. HÜKÜMLÜLERİN ÖĞRENİMİ  280
   37. KAMUYA YARARLI İŞTE ÇALIŞMADA RIZA  282
   38. DENETİMLİ SERBESTLİĞİN İHLALİ, KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERME VE KOŞULLU SALIVERİLME  285
   39. DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜKLERİNİN İŞLEMLERİNE KARŞI BAŞVURU YOLU  294
   40. ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZALARI, KOŞULLU SALIVERİLME VE DENETİMLİ SERBESTLİK  295
   41. İKİNCİ KEZ MÜKERRİRLİĞİN KARARDA GÖSTERİLMEMESİ VE KAZANILMIŞ HAK  300
   42. HÜKÜMLÜNÜN MİLLETVEKİLİ SEÇİLMESİ  302
   43. HATALI ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ  303
   44. HÜKÜMLÜNÜN VE TUTUKLUNUN AVUKATI İLE GÖRÜŞMESİ  304
   45. İNFAZIN DURDURULMASI  310
   46. ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA KOŞULLU SALIVERİLME SORUNU  311
   47. ÖRGÜTE YARDIMDAN MAHKUMİYETİN SONUÇLARI  316
   48. ÖRGÜT PROPAGANDASI SUÇUNUN İNFAZI USULÜ  325
   49. TEKERRÜRDE ADLİ PARA CEZASI VE EŞİTLİK SORUNU  330
   50. TAZYİK HAPSİNİN İNFAZI SIRASINDA KAÇAN SANIĞIN DURUMU  334
   51. VASİLİK GÖREVİ NE ZAMAN SONA ERER?  338
   52. ADLİ SİCİL KAYDI  339
   53. ERTELENEN HAPİS CEZASININ DEVLET MEMURLUĞUNA ETKİSİ  343
   54. DENETİMLİ SERBESTLİĞİN ÖN ŞARTI OLARAK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GEÇİŞ ŞARTLARI  349
   Kavram Dizini  357
   Stok Kodu
   :
   9789750252235
   Boyut
   :
   16x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   360
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   2019 OCAK
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
şt . - 12.04.2019 17:52
faydalı bir eser. uygulamacıların pek hakim olmadığı bir konuda yeterli bir bilgi kaynağı olduğunu düşünüyorum.
Kapat