0
%7
Sigortada Rücuen Tazminat Davaları Seçkin Yayınevi Filiz Berberoğlu Ye

Sigortada Rücuen Tazminat Davaları

Liste Fiyatı : 83,00
İndirimli Fiyat : 77,19
Kazancınız : 5,81
Taksitli fiyat : 9 x 10,12
%7
Temin süresi 3 gündür.
KARGO BEDAVA
Sigortada Rücuen Tazminat Davaları
Sigortada Rücuen Tazminat Davaları
Seçkin Yayınevi
77.19

"Kitapta, sigorta şirketlerince, hak sahiplerine yapılan ödemeden sonra, yasal mevzuata ve sigorta poliçesinde ki şartlara aykırı davranan kendi sigortalısına veya 3.kişiye açılan rücu davaları araştırılmaktadır.

Uygulamada bu ödemeler, icra dosyası, tahkim kararı ya da sigorta şirketince uygun görülmesi halinde yapılabilmektedir. Davayı açan sigorta şirketi ödemeyle ilgili dayanak delillerini ibraz etmelidir. Dilekçelerde ileri sürülen her iddia ve savunma ayrı ayrı incelenmelidir.

Sigorta hukukunda kural olarak sigorta sözleşmesinin meydana gelmiş olması sigortacının sorumluluğunun başlamış olmasını gerektirmez. Sigortacının sorumluluğunun başlayabilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 1421, 1430 ve 1431. maddeleri hükmünce rizikodan önce primin tamamının veya ilk taksitinin ödenmiş olması zorunludur. Kitapta; tüm bu hususlar örnek dilekçeler, yargı kararları ve mevzuat ışığında detaylı olarak incelenmektedir." (Tanıtım Yazısı)

Konu Başlıkları

 • Usül ve Yargılama
 • Konularına Göre Tasniflenmiş Dava Türleri
 • Sigortalısına Rücu
 • Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMMS)
 • Kasko Sigortasıİçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar Listesi  13
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. YARGILAMA USULÜ  15
A. 6100 sayılı HMK ile Yazılı Yargılama Usulü  15
B. Adli Yargı  17
C. Yasa Yolu İncelemesi  19
II. RÜCUEN TAZMİNAT DAVALARI  19
A. Görevli Mahkeme  19
a. Genel İnceleme  19
b. Tüketici Mahkemesi  21
aa. Rücu Davalarında Tüketici Mahkemesi Görevlidir  21
bb. Tüketici Tanımı  22
c. Yetkiye İlişkin Genel Hükümler Uygulanır  23
d. Zamanaşımı  24
aa. Genel İnceleme  24
bb. 2918 Sayılı KTK’nin 109/4. Maddesi – Zamanaşımı  25
B. Husumet – Taraf Ehliyeti  26
a. 2918 Sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu'nun 85. Maddesi – husumet  26
b. Trafik Kazaları Sonucu Ortaya Çıkan Maddi ve Manevi Zararların Tazmini İçin Dava Açabilecek Olanlar  27
c. İşletenin Hukuki Sorumluluğu  27
C. Tanım ve Kavramlar  28
a. Bildirim Yükümlülüğü  28
b. Sigortanın Sorumluluğu  29
c. Güvence Hesabı  30
d. Zorunlu Sigortalar  30
e. Kasko Sigortası  31
f. Tazminat Kavramları  32
aa. Maddi Tazminat  32
aaa. Ölüm  32
bbb. Bedensel (Cismani) Zararlar  32
ccc. Maluliyet  33
bb. Manevi tazminat  33
cc. Sağlık Hizmet Bedelleri  33
dd. Bilirkişi Raporu  34
D. Sigorta – Rücu  35
a. Genel İnceleme  35
b. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarının B.4. Maddesinde Sigorta Ettirene Rücu Halleri  37
c. Sürücü Belgesi Yeterliliği  38
d. Rizikonun Teminat Dışında Kaldığına İlişkin İddiası – Tazminatı Gerektiren Olay  39
e. Hayat Sigortası Genel Şartları  40
aa. Genel İnceleme  40
bb. Hayat Sigortaları Genel Şartları  41
İkinci Bölüm
YARGITAY KARARLARI
I. USÜL VE YARGILAMA  43
A. Görevli Mahkeme  43
B. Yetkili Mahkeme  62
C. Husumet – Taraf Ehliyeti  69
D. Zamanaşımı  79
II. KONULARINA GÖRE TASNİFLENMİŞ DAVA TÜRLERİ  89
Trafik Kazası Sonrası Tanzim Edilen Kaza Tesbit Tutanağı  89
Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddeler İle İçkilerin Etkisinde Araç Sürme Yasağı  90
Ehliyet – Sürücü Belgesi  125
Motorlu Aracı Çalınması veya Gasbı  130
İcra İnkar Tazminatı  132
Sağlık Kurul Raporu – Tedavi Giderleri  133
15 Gün İçinde Sigortacıya Durumu Bildirmek Zorunluluğu  141
Kasta Yaklaşan Kusur Durumu  142
Vekalet Ücreti  143
Faiz  143
Aracın Devri  145
Belediye Başkanlığına Devir  146
Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Davalılardan Müteselsilen Tahsili  146
Eksik Bilirkişi Raporu  147
Manevi Tazminat  151
Hasar Ödemesi  151
Ağır Kusur veya Kasıt  153
Kira Sözleşmesi  155
Sigorta Ettirenin Dava Dışı Olması  156
Hırsızlık  158
Kırmızı Işıkta Geçme  158
İstıap Haddinin Aşılması  160
Ceza Yargılaması – Takipsizlik  165
İspat Yükü  166
Aracın Çalınması veya Gasp Edilmesinde İşletenin Kusuru  170
Hatır Taşıması  172
Tek Taraflı Ölümlü Kaza  195
Üçüncü Bölüm
UYGULAMA – ÖRNEKLER
Yetersiz Sürücü Belgesi – Dava Dilekçesi  201
Araç Sürücüsünün Kırmızı Işıkta Geçmesi – Dava Dilekçesi  204
Çalınma – Dava Dilekçesi  206
Aşırı Yağışlar Sebebiyle Oluşan Su Birikintisine Girmiş ve Araç Arızalanması – Dava Dilekçesi  210
Ehliyetsiz Sürücü – Dava Dilekçesi  213
Davacı Sigorta – Delil Listesi ve Deliller  216
Davanın Üçüncü Kişiye İhbarı İstemi  217
Tanıkların İsim ve Adreslerinin Bildirilmesi  218
Cevap Dilekçesi ve İtirazların Sunulması I  219
Cevap Dilekçesi ve İtirazların Sunulması II  221
Cevaba Cevap Dilekçesi  223
İstinaf Dilekçesi I  224
İstinaf Dilekçesi II  226
Alkollü Araç Kullanımı – İstinaf Dilekçesi III  230
İstinaf Dilekçesi IV  233
İstinaf Dilekçesi V  235
İstinaf Dilekçesi VI  237
İstinaf Dilekçesi VII  239
İstinaf Dilekçesi VIII  241
İstinaf Dilekçesi IX  243
İstinaf Dilekçesi X  245
Tehir–i İcra Talebi  247
İstinaf Cevap Dilekçesi I  248
İstinafa Cevap Dilekçesi II  250
İstinafa Cevap Dilekçesi III  252
İstinafa Cevap Dilekçesi IV  254
İstinafa Cevap Dilekçesi V  256
EKLER (İLGİLİ MEVZUAT)  259
Kaynakça  321
Kavramlar Dizini  323
 • Açıklama
  • "Kitapta, sigorta şirketlerince, hak sahiplerine yapılan ödemeden sonra, yasal mevzuata ve sigorta poliçesinde ki şartlara aykırı davranan kendi sigortalısına veya 3.kişiye açılan rücu davaları araştırılmaktadır.

   Uygulamada bu ödemeler, icra dosyası, tahkim kararı ya da sigorta şirketince uygun görülmesi halinde yapılabilmektedir. Davayı açan sigorta şirketi ödemeyle ilgili dayanak delillerini ibraz etmelidir. Dilekçelerde ileri sürülen her iddia ve savunma ayrı ayrı incelenmelidir.

   Sigorta hukukunda kural olarak sigorta sözleşmesinin meydana gelmiş olması sigortacının sorumluluğunun başlamış olmasını gerektirmez. Sigortacının sorumluluğunun başlayabilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 1421, 1430 ve 1431. maddeleri hükmünce rizikodan önce primin tamamının veya ilk taksitinin ödenmiş olması zorunludur. Kitapta; tüm bu hususlar örnek dilekçeler, yargı kararları ve mevzuat ışığında detaylı olarak incelenmektedir." (Tanıtım Yazısı)

   Konu Başlıkları

   • Usül ve Yargılama
   • Konularına Göre Tasniflenmiş Dava Türleri
   • Sigortalısına Rücu
   • Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMMS)
   • Kasko Sigortası   İçindekiler
   Önsöz  7
   Kısaltmalar Listesi  13
   Birinci Bölüm
   GENEL BİLGİLER
   I. YARGILAMA USULÜ  15
   A. 6100 sayılı HMK ile Yazılı Yargılama Usulü  15
   B. Adli Yargı  17
   C. Yasa Yolu İncelemesi  19
   II. RÜCUEN TAZMİNAT DAVALARI  19
   A. Görevli Mahkeme  19
   a. Genel İnceleme  19
   b. Tüketici Mahkemesi  21
   aa. Rücu Davalarında Tüketici Mahkemesi Görevlidir  21
   bb. Tüketici Tanımı  22
   c. Yetkiye İlişkin Genel Hükümler Uygulanır  23
   d. Zamanaşımı  24
   aa. Genel İnceleme  24
   bb. 2918 Sayılı KTK’nin 109/4. Maddesi – Zamanaşımı  25
   B. Husumet – Taraf Ehliyeti  26
   a. 2918 Sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu'nun 85. Maddesi – husumet  26
   b. Trafik Kazaları Sonucu Ortaya Çıkan Maddi ve Manevi Zararların Tazmini İçin Dava Açabilecek Olanlar  27
   c. İşletenin Hukuki Sorumluluğu  27
   C. Tanım ve Kavramlar  28
   a. Bildirim Yükümlülüğü  28
   b. Sigortanın Sorumluluğu  29
   c. Güvence Hesabı  30
   d. Zorunlu Sigortalar  30
   e. Kasko Sigortası  31
   f. Tazminat Kavramları  32
   aa. Maddi Tazminat  32
   aaa. Ölüm  32
   bbb. Bedensel (Cismani) Zararlar  32
   ccc. Maluliyet  33
   bb. Manevi tazminat  33
   cc. Sağlık Hizmet Bedelleri  33
   dd. Bilirkişi Raporu  34
   D. Sigorta – Rücu  35
   a. Genel İnceleme  35
   b. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarının B.4. Maddesinde Sigorta Ettirene Rücu Halleri  37
   c. Sürücü Belgesi Yeterliliği  38
   d. Rizikonun Teminat Dışında Kaldığına İlişkin İddiası – Tazminatı Gerektiren Olay  39
   e. Hayat Sigortası Genel Şartları  40
   aa. Genel İnceleme  40
   bb. Hayat Sigortaları Genel Şartları  41
   İkinci Bölüm
   YARGITAY KARARLARI
   I. USÜL VE YARGILAMA  43
   A. Görevli Mahkeme  43
   B. Yetkili Mahkeme  62
   C. Husumet – Taraf Ehliyeti  69
   D. Zamanaşımı  79
   II. KONULARINA GÖRE TASNİFLENMİŞ DAVA TÜRLERİ  89
   Trafik Kazası Sonrası Tanzim Edilen Kaza Tesbit Tutanağı  89
   Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddeler İle İçkilerin Etkisinde Araç Sürme Yasağı  90
   Ehliyet – Sürücü Belgesi  125
   Motorlu Aracı Çalınması veya Gasbı  130
   İcra İnkar Tazminatı  132
   Sağlık Kurul Raporu – Tedavi Giderleri  133
   15 Gün İçinde Sigortacıya Durumu Bildirmek Zorunluluğu  141
   Kasta Yaklaşan Kusur Durumu  142
   Vekalet Ücreti  143
   Faiz  143
   Aracın Devri  145
   Belediye Başkanlığına Devir  146
   Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Davalılardan Müteselsilen Tahsili  146
   Eksik Bilirkişi Raporu  147
   Manevi Tazminat  151
   Hasar Ödemesi  151
   Ağır Kusur veya Kasıt  153
   Kira Sözleşmesi  155
   Sigorta Ettirenin Dava Dışı Olması  156
   Hırsızlık  158
   Kırmızı Işıkta Geçme  158
   İstıap Haddinin Aşılması  160
   Ceza Yargılaması – Takipsizlik  165
   İspat Yükü  166
   Aracın Çalınması veya Gasp Edilmesinde İşletenin Kusuru  170
   Hatır Taşıması  172
   Tek Taraflı Ölümlü Kaza  195
   Üçüncü Bölüm
   UYGULAMA – ÖRNEKLER
   Yetersiz Sürücü Belgesi – Dava Dilekçesi  201
   Araç Sürücüsünün Kırmızı Işıkta Geçmesi – Dava Dilekçesi  204
   Çalınma – Dava Dilekçesi  206
   Aşırı Yağışlar Sebebiyle Oluşan Su Birikintisine Girmiş ve Araç Arızalanması – Dava Dilekçesi  210
   Ehliyetsiz Sürücü – Dava Dilekçesi  213
   Davacı Sigorta – Delil Listesi ve Deliller  216
   Davanın Üçüncü Kişiye İhbarı İstemi  217
   Tanıkların İsim ve Adreslerinin Bildirilmesi  218
   Cevap Dilekçesi ve İtirazların Sunulması I  219
   Cevap Dilekçesi ve İtirazların Sunulması II  221
   Cevaba Cevap Dilekçesi  223
   İstinaf Dilekçesi I  224
   İstinaf Dilekçesi II  226
   Alkollü Araç Kullanımı – İstinaf Dilekçesi III  230
   İstinaf Dilekçesi IV  233
   İstinaf Dilekçesi V  235
   İstinaf Dilekçesi VI  237
   İstinaf Dilekçesi VII  239
   İstinaf Dilekçesi VIII  241
   İstinaf Dilekçesi IX  243
   İstinaf Dilekçesi X  245
   Tehir–i İcra Talebi  247
   İstinaf Cevap Dilekçesi I  248
   İstinafa Cevap Dilekçesi II  250
   İstinafa Cevap Dilekçesi III  252
   İstinafa Cevap Dilekçesi IV  254
   İstinafa Cevap Dilekçesi V  256
   EKLER (İLGİLİ MEVZUAT)  259
   Kaynakça  321
   Kavramlar Dizini  323
   Stok Kodu
   :
   9789750251702
   Boyut
   :
   16 x 23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   324
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2018
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   Sıgorta    Rucuen    Tazmınat    Dava    9789750251702   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat