0
%7
Şirket Değerleme Yöntemleri Seçkin Yayınevi Reha Çırak

Şirket Değerleme Yöntemleri

Liste Fiyatı : 74,00
İndirimli Fiyat : 68,82
Kazancınız : 5,18
Taksitli fiyat : 9 x 9,02
%7
Temin süresi 3 gündür.
Şirket Değerleme Yöntemleri
Şirket Değerleme Yöntemleri
Seçkin Yayınevi
68.82

"Bu kitapta şirket değerleme yöntemleri; gelir yaklaşımı, piyasa yaklaşımı ve varlık yaklaşımı çerçevesinde anlatılmaktadır. Şirket değerleme yaklaşımları teorik bazda neden-sonuç ilişkisi içerisinde anlatılırken uygulamada gerçek hayattan şirketler temel alınarak değerleme konusunda bir uygulama rehberi oluşturulması amaçlanmıştır.

Türkiye'de şirket değerlemesi yapılırken ortaya çıkabilecek sorunlar çalışmanın ilgili bölümlerinde soru-cevap-yorum şeklinde ele alınmıştır. Değerlemede kullanılacak finansal verilerin temin edilebileceği web sitelerinin linkleri belirtilerek, okuyucuların kendi başlarına da değerleme yapabilmeleri amaçlanmıştır.

Çalışmada ayrıca dünyada şirket değerleme uygulamalarına ilişkin geçmişte yapılmış farklı anket ve araştırma çalışmalarının sonuçlarına yer verilerek, bu yöntemlerin uygulamada nasıl kabul gördüğüne ilişkin bir fikir oluşturma amaçlanmıştır." (Tanıtım Yazısı)

Konu Başlıkları

 • İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) Yöntemi
 • Piyasa (Borsa) Çarpanları Yöntemi
 • El Değiştirme Çarpanları Yöntemi
 • Değerlemelerde Kullanılan İskonto ve Primler
 • Özellik Arz Eden Değerlemeler
 • Değerlemelerde Karşılaşılan Sorunlar ve Önerilerİçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Bölüm 1
ŞİRKET DEĞERLEMELERİ
NERELERDE KULLANILIR?
Değer ve Fiyat Kavramları  17
Birleşme ve Satın Almalar  17
Halka Arzlar  20
Finansal Tablolarda Rayiç Değer Hesaplamaları  20
Analist Raporları  21
Borçlanma Enstrümanları  22
Özel Amaçlı Diğer İşler  22
Bölüm 2
ŞİRKET DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI
Şirket Değerleme Yaklaşımları  23
Gelir (Nakit Akımları) Bazlı Yaklaşımlar  23
Piyasa (Pazar) Bazlı Yaklaşımlar  24
Varlık (Aktif) Bazlı Yaklaşımlar  29
Şirket Değerleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması  29
Diğer Değerleme Yaklaşımları  31
Dünyada Şirketleri Değerlerken Kullanılan Yaklaşımlar ve Uygulamalar: Şirket Değerleme Yaklaşımları  32
Bölüm 3
İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI
YÖNTEMİNE GÖRE DEĞERLEME
İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi Nedir?  37
Finansal Projeksiyonların Oluşturulması  38
Mali Tabloların Projeksiyonlara Hazırlanması  41
Mali Tabloların Değerlemeye Yönelik Analizi  46
Finansal Projeksiyonların Hazırlanış Esasları  47
Gelir Tablosu Projeksiyonları  48
a. Satış Projeksiyonları  49
b. Satışların Maliyeti Projeksiyonları  49
c. Faaliyet Giderleri Projeksiyonları  50
d. Amortisman Projeksiyonları  50
e. Vergi Projeksiyonları  50
İşletme Sermayesi Projeksiyonları  51
Yatırım Projeksiyonları  51
Serbest Nakit Akımlarının Hesaplanması  52
Örnek Uygulama: Finansal Projeksiyonların Hazırlanması  52
Örnek Uygulamada Kullanılacak Şirketin Tanıtımı  52
Lastik A.Ş Geçmiş Yıllar Gelir Tabloları Analizi  56
Lastik A.Ş. Finansal Projeksiyonların Hazırlanması  59
Finansal Projeksiyon Hazırlama Yöntemlerinin Karşılaştırması  89
İNA Yönteminde İskonto Oranının Belirlenmesi  92
Sermaye Maliyeti  93
Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli  93
Risksiz Getiri Oranı  96
Risksiz Getiri Oranı’nın Hesaplanması  99
Sermaye Piyasaları Risk Primi  109
Beta  114
Sermaye Maliyetinin Hesaplanması  131
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Sermaye Maliyeti Hesaplaması  136
Dünyada ve Türkiye’de Şirketleri Değerlerken Kullanılan Yaklaşımlar ve Uygulamalar: Sermaye Maliyeti Hesaplamaları  137
Borçlanma Maliyeti  141
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Borçlanma Maliyeti Hesaplaması  147
Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti  148
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Hesaplaması  149
Artık Değer  151
a) İndirgenmiş Nakit Akımları Teorisine Göre  151
b) Alternatif Artık Değer Hesaplama Yöntemleri  153
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Artık Değer Hesaplaması  155
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Şirket Değeri Hesaplaması  156
Dünyada ve Türkiye’de Şirketleri Değerlerken Kullanılan Yaklaşımlar ve Uygulamalar: Sermaye Maliyeti Hesaplamaları  158
Şirket Değerinden Özsermaye (Özkaynak) Değerine Ulaşılması  159
a) Nakit ve Nakit Benzeri Değerler  160
b) Finansal Borçlar  163
c) Faaliyet Dışı Varlıklar / Yükümlülükler  164
d) Azınlık Payları  171
e) Yönetim ve Çalışanlara Sağlanan Opsiyon Hakları  172
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Özsermaye (Özkaynak) ve Birim Hisse Değeri Hesaplaması  172
a. Net Borç / Nakit Hesaplaması  173
b. Faaliyet Dışı Varlıklar  174
c. Faaliyet Dışı Yükümlülükler  176
d. Lastik A.Ş. Özsermaye Değeri Hesaplaması  176
Hassasiyet Analizi  177
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Hassasiyet Analizi  178
Bölüm 4
PİYASA BAZLI DEĞERLEME
YÖNTEMLERİ
Piyasa Bazlı Değerleme Yöntemleri  181
Borsa Çarpanları  182
Borsa Çarpanlarında Kullanılacak Mali Tabloların Seçimi  185
Borsa Çarpanlarının Sınıflandırılması  186
Gelir Bazlı Çarpanlar  186
Defter Değeri Bazlı Çarpanlar  200
Sektör Bazlı Çarpanlar  200
Borsa Çarpanları İle Değerlemede Hesaplama Yöntemleri  201
a) En son Tam Dönem ve En Son 12 Aylık Dönem Ayrımı ve Hesaplamaları  201
b) Benzer Şirket Çarpanlarının Ortalamalarının Hesaplanması  203
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Borsa Çarpanları ile Değerleme  204
Dünyada Şirketleri Değerlerken Kullanılan Yaklaşımlar ve Uygulamalar: Borsa Çarpanları İle Değerleme  225
El Değiştirme Çarpanları  226
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. El Değiştirme Çarpanları ile Değerleme  230
Bölüm 5
NET AKTİF DEĞER YÖNTEMİ
Net Aktif Değer Yöntemi  233
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Net Aktif Değer Yöntemi ile Değerleme  236
Bölüm 6
DEĞERLEME SONUÇLARININ ANALİZİ
Değerleme Sonuçlarının Analizi  239
Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Değerleme Sonuçlarının Analizi ve Özkaynak Değeri  245
Bölüm 7
DEĞERLEMELERDE
KULLANILAN İSKONTO VE PRİMLER
Değerlemelerde Kullanılan İskonto ve Primler  249
Likidite İskontosu  249
Kontrol Primi  256
Kontrol Gücü Olmayan Hisse İskontosu  267
Bölüm 8
ÖZELLİK ARZ EDEN
DEĞERLEMELER
Özellik Arz Eden Değerlemeler  275
Holding Şirketlerinin Değerlemesi  275
Yatırım Şirketlerinin ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Değerlemesi  280
Belirli Bir Süre İçin Kurulan Şirketlerin Değerlemesi  280
Elektrik Üretim Şirketlerinin Değerlemesi  281
Finansal Kuruluşların Değerlemesi  281
Belirli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Şirketlerin Değerlemesi  282
Yazılım Şirketlerinin Değerlemesi  282
Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyarınca Yapılan Şirket Değerlemeleri  282
Halka Arzlarda Değerleme  285
Bölüm 9
DEĞERLEME RAPORU
Görüş Bölümü / Yönetici Özeti  288
Raporun Kapsamı  288
Şirket Hakkında Genel Bilgi  288
Mali Tablolar  288
Ekonomik Görünüm / Sektör Bilgisi  289
Değerleme Yöntemleri ve Değerleme Yaklaşımı  289
Değerleme  289
Değerleme Sonuçları  290
Varsayım ve Sınırlamalar  290
Kaynakça  291
Kavramlar Dizini  293
Yazar Hakkında  295
 • Açıklama
  • "Bu kitapta şirket değerleme yöntemleri; gelir yaklaşımı, piyasa yaklaşımı ve varlık yaklaşımı çerçevesinde anlatılmaktadır. Şirket değerleme yaklaşımları teorik bazda neden-sonuç ilişkisi içerisinde anlatılırken uygulamada gerçek hayattan şirketler temel alınarak değerleme konusunda bir uygulama rehberi oluşturulması amaçlanmıştır.

   Türkiye'de şirket değerlemesi yapılırken ortaya çıkabilecek sorunlar çalışmanın ilgili bölümlerinde soru-cevap-yorum şeklinde ele alınmıştır. Değerlemede kullanılacak finansal verilerin temin edilebileceği web sitelerinin linkleri belirtilerek, okuyucuların kendi başlarına da değerleme yapabilmeleri amaçlanmıştır.

   Çalışmada ayrıca dünyada şirket değerleme uygulamalarına ilişkin geçmişte yapılmış farklı anket ve araştırma çalışmalarının sonuçlarına yer verilerek, bu yöntemlerin uygulamada nasıl kabul gördüğüne ilişkin bir fikir oluşturma amaçlanmıştır." (Tanıtım Yazısı)

   Konu Başlıkları

   • İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) Yöntemi
   • Piyasa (Borsa) Çarpanları Yöntemi
   • El Değiştirme Çarpanları Yöntemi
   • Değerlemelerde Kullanılan İskonto ve Primler
   • Özellik Arz Eden Değerlemeler
   • Değerlemelerde Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler   İçindekiler
   Önsöz  7
   Kısaltmalar  15
   Bölüm 1
   ŞİRKET DEĞERLEMELERİ
   NERELERDE KULLANILIR?
   Değer ve Fiyat Kavramları  17
   Birleşme ve Satın Almalar  17
   Halka Arzlar  20
   Finansal Tablolarda Rayiç Değer Hesaplamaları  20
   Analist Raporları  21
   Borçlanma Enstrümanları  22
   Özel Amaçlı Diğer İşler  22
   Bölüm 2
   ŞİRKET DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI
   Şirket Değerleme Yaklaşımları  23
   Gelir (Nakit Akımları) Bazlı Yaklaşımlar  23
   Piyasa (Pazar) Bazlı Yaklaşımlar  24
   Varlık (Aktif) Bazlı Yaklaşımlar  29
   Şirket Değerleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması  29
   Diğer Değerleme Yaklaşımları  31
   Dünyada Şirketleri Değerlerken Kullanılan Yaklaşımlar ve Uygulamalar: Şirket Değerleme Yaklaşımları  32
   Bölüm 3
   İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI
   YÖNTEMİNE GÖRE DEĞERLEME
   İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi Nedir?  37
   Finansal Projeksiyonların Oluşturulması  38
   Mali Tabloların Projeksiyonlara Hazırlanması  41
   Mali Tabloların Değerlemeye Yönelik Analizi  46
   Finansal Projeksiyonların Hazırlanış Esasları  47
   Gelir Tablosu Projeksiyonları  48
   a. Satış Projeksiyonları  49
   b. Satışların Maliyeti Projeksiyonları  49
   c. Faaliyet Giderleri Projeksiyonları  50
   d. Amortisman Projeksiyonları  50
   e. Vergi Projeksiyonları  50
   İşletme Sermayesi Projeksiyonları  51
   Yatırım Projeksiyonları  51
   Serbest Nakit Akımlarının Hesaplanması  52
   Örnek Uygulama: Finansal Projeksiyonların Hazırlanması  52
   Örnek Uygulamada Kullanılacak Şirketin Tanıtımı  52
   Lastik A.Ş Geçmiş Yıllar Gelir Tabloları Analizi  56
   Lastik A.Ş. Finansal Projeksiyonların Hazırlanması  59
   Finansal Projeksiyon Hazırlama Yöntemlerinin Karşılaştırması  89
   İNA Yönteminde İskonto Oranının Belirlenmesi  92
   Sermaye Maliyeti  93
   Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli  93
   Risksiz Getiri Oranı  96
   Risksiz Getiri Oranı’nın Hesaplanması  99
   Sermaye Piyasaları Risk Primi  109
   Beta  114
   Sermaye Maliyetinin Hesaplanması  131
   Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Sermaye Maliyeti Hesaplaması  136
   Dünyada ve Türkiye’de Şirketleri Değerlerken Kullanılan Yaklaşımlar ve Uygulamalar: Sermaye Maliyeti Hesaplamaları  137
   Borçlanma Maliyeti  141
   Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Borçlanma Maliyeti Hesaplaması  147
   Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti  148
   Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Hesaplaması  149
   Artık Değer  151
   a) İndirgenmiş Nakit Akımları Teorisine Göre  151
   b) Alternatif Artık Değer Hesaplama Yöntemleri  153
   Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Artık Değer Hesaplaması  155
   Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Şirket Değeri Hesaplaması  156
   Dünyada ve Türkiye’de Şirketleri Değerlerken Kullanılan Yaklaşımlar ve Uygulamalar: Sermaye Maliyeti Hesaplamaları  158
   Şirket Değerinden Özsermaye (Özkaynak) Değerine Ulaşılması  159
   a) Nakit ve Nakit Benzeri Değerler  160
   b) Finansal Borçlar  163
   c) Faaliyet Dışı Varlıklar / Yükümlülükler  164
   d) Azınlık Payları  171
   e) Yönetim ve Çalışanlara Sağlanan Opsiyon Hakları  172
   Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Özsermaye (Özkaynak) ve Birim Hisse Değeri Hesaplaması  172
   a. Net Borç / Nakit Hesaplaması  173
   b. Faaliyet Dışı Varlıklar  174
   c. Faaliyet Dışı Yükümlülükler  176
   d. Lastik A.Ş. Özsermaye Değeri Hesaplaması  176
   Hassasiyet Analizi  177
   Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Hassasiyet Analizi  178
   Bölüm 4
   PİYASA BAZLI DEĞERLEME
   YÖNTEMLERİ
   Piyasa Bazlı Değerleme Yöntemleri  181
   Borsa Çarpanları  182
   Borsa Çarpanlarında Kullanılacak Mali Tabloların Seçimi  185
   Borsa Çarpanlarının Sınıflandırılması  186
   Gelir Bazlı Çarpanlar  186
   Defter Değeri Bazlı Çarpanlar  200
   Sektör Bazlı Çarpanlar  200
   Borsa Çarpanları İle Değerlemede Hesaplama Yöntemleri  201
   a) En son Tam Dönem ve En Son 12 Aylık Dönem Ayrımı ve Hesaplamaları  201
   b) Benzer Şirket Çarpanlarının Ortalamalarının Hesaplanması  203
   Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Borsa Çarpanları ile Değerleme  204
   Dünyada Şirketleri Değerlerken Kullanılan Yaklaşımlar ve Uygulamalar: Borsa Çarpanları İle Değerleme  225
   El Değiştirme Çarpanları  226
   Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. El Değiştirme Çarpanları ile Değerleme  230
   Bölüm 5
   NET AKTİF DEĞER YÖNTEMİ
   Net Aktif Değer Yöntemi  233
   Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Net Aktif Değer Yöntemi ile Değerleme  236
   Bölüm 6
   DEĞERLEME SONUÇLARININ ANALİZİ
   Değerleme Sonuçlarının Analizi  239
   Örnek Uygulama: Lastik A.Ş. Değerleme Sonuçlarının Analizi ve Özkaynak Değeri  245
   Bölüm 7
   DEĞERLEMELERDE
   KULLANILAN İSKONTO VE PRİMLER
   Değerlemelerde Kullanılan İskonto ve Primler  249
   Likidite İskontosu  249
   Kontrol Primi  256
   Kontrol Gücü Olmayan Hisse İskontosu  267
   Bölüm 8
   ÖZELLİK ARZ EDEN
   DEĞERLEMELER
   Özellik Arz Eden Değerlemeler  275
   Holding Şirketlerinin Değerlemesi  275
   Yatırım Şirketlerinin ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Değerlemesi  280
   Belirli Bir Süre İçin Kurulan Şirketlerin Değerlemesi  280
   Elektrik Üretim Şirketlerinin Değerlemesi  281
   Finansal Kuruluşların Değerlemesi  281
   Belirli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Şirketlerin Değerlemesi  282
   Yazılım Şirketlerinin Değerlemesi  282
   Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyarınca Yapılan Şirket Değerlemeleri  282
   Halka Arzlarda Değerleme  285
   Bölüm 9
   DEĞERLEME RAPORU
   Görüş Bölümü / Yönetici Özeti  288
   Raporun Kapsamı  288
   Şirket Hakkında Genel Bilgi  288
   Mali Tablolar  288
   Ekonomik Görünüm / Sektör Bilgisi  289
   Değerleme Yöntemleri ve Değerleme Yaklaşımı  289
   Değerleme  289
   Değerleme Sonuçları  290
   Varsayım ve Sınırlamalar  290
   Kaynakça  291
   Kavramlar Dizini  293
   Yazar Hakkında  295
   Stok Kodu
   :
   9789750251849
   Boyut
   :
   16 x 23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   294
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2018
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   Sırket    Degerleme    Yontem    9789750251849   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat