0
9786053007845
366274
Tebligat Hukuku
Tebligat Hukuku
Adalet Yayınevi
170.00

"Tebligat bir bilgilendirme ve belgelendirme işlemi olup, hukuki dinlenilme hakkının da en önemli unsurudur. Aslında hemen her hukuksal işlemin tebligat ile sonuç doğuracağını söylemek mümkün olup, yargılamanın sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi, iddia ve savunma ile ilgili delillerin eksiksiz toplanıp tartışılabilmesi, itirazların yapılabilmesi, davanın süratle sonuçlandırılabilmesi usulüne uygun bir tebligatın yapılmasına bağlıdır."(Önsözden)İçindekiler

 • 1. -GENEL OLARAK TEBLİGAT-1
 • I. -GENEL OLARAK TEBLİGAT-1
 • II. -TEBLİGAT KANUNU’NUN KAPSAMI-2
 • A. -TEBLİGAT KANUNU KAPSAMINDAKİ KURUMLAR-3
 • III. -TEBLİGAT GİDERİNİN YATIRILMASI-6
 • A. -UÇAK, TELGRAF VE DİĞER VASITALARLA TEBLİGAT VE ÜCRETLERİ-6
 • B. -TEBLİGAT GİDERİNİN YATIRILMAMASININ YAPTIRIMI-7
 • C. -TEBLİĞ EVRAKININ ZAYİİ HALİNDE MASRAF-12
 • IV. -YARGISAL(KAZAİ) TEBLİGATLAR-12
 • A. -GENEL OLARAK-12
 • B. -ASKERİ KAZADA TEBLİGAT-14
 • V. -TEBLİGATTA YAŞ VE EHLİYET-14
 • VI. -TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN-16
 • A. -RESMİ VE ADLİ TATİL GÜNLERİNDE TEBLİGAT YAPILABİLİR-16
 • 2. - TEBLİGATIN YAPILMA YOLLARI-19
 • I. -GENEL OLARAK-19
 • A. -POSTA YOLUYLA TEBLİGAT YAPILMASI-19
 • B. -MEMUR VEYA ZABITA ARACILIĞI İLE TEBLİGAT YAPILMASI-19
 • II. -CELSE SIRASINDA, KALEMDE, AVUKAT KÂTİP VE STAJYERLERİNE, VEKİLLERİN BİRBİRLERİNE TEBLİGAT YAPMASI-CUMHURİYET BAŞSAVCISINA TEBLİGAT-20
 • A. -CELSE SIRASINDA VEYA KALEMDE TEBLİGAT-20
 • B. -AVUKAT KÂTİPLERİNE VE STAJYERLERİNE VE AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE TEBLİGAT YAPILMASI-26
 • 1. -AVUKAT KÂTİPLERİNE VE STAJERLERİNE TEBLİGAT-26
 • 2. -VEKİLLERİN BİRBİRLERİNE TEBLİGAT YAPMASI-30
 • C. -CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA TEBLİGAT-30
 • III. -ELEKTRONİK TEBLİGAT-31
 • IV. -TEBLİGATTA BAZI ÖZEL DURUMLAR-36
 • A. -TELEFONLA - FAKSLA, MEKTUPLA, VS YOLLARLA TEBLİGAT GEÇERLİMİDİR?-36
 • B. -DURUŞMA GÜNÜNÜN KALEMDEN, UYAPTA ÖĞRENİLMESİNE ŞEKLİNDE KARAR VERİLMESİ-39
 • 3. -BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT-43
 • I. -TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER-43
 • II. -MERNİS ADRESİNE TEBLİGAT-48
 • 4. -VEKİLE VEYA KANUNİ TEMSİLCİYE TEBLİGAT-53
 • I. -GENEL OLARAK-53
 • II. -VEKİLE TEBLİGAT-53
 • A. -VEKİL İLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT VEKİLE YAPILMALIDIR-54
 • B. -VEKÂLETİN SONA ERMESİ HALİNDE TEBLİGAT-57
 • 1. -İSTİFA VEYA AZİL HALİNDE-57
 • a) -AZİL VE İSTİFANIN ŞEKLİ-57
 • b)-VEKİLİN İSTİFASI VEYA AZLİ HALİNDE GÖREVİN DEVAM ETME SÜRESİ, YAPILACAK İŞLEMLER-57
 • (a) -İSTİFASI HALİNDE-57
 • (b) -AZLİ HALİNDE-60
 • 2. -ÖLÜM, EHLİYETİN KAYBEDİLMESİ, İFLAS NEDENİYLE VEKALETİN SONA ERMESİ-63
 • a) -ÖLÜM İLE VEKALETİN SONA ERMESİ-63
 • b) -ÖLÜ KİŞİ ALEYHİNE DAVA AÇILMASI-67
 • 3. -VEKALETİ SÜRELİ OLAN AVUKATA YAPILAN TEBLİGATIN GEÇERSİZLİĞİ-75
 • 4. -AVUKATIN BÜROSUNU KAPATIP AVUKATLIĞI BIRAKMASI-76
 • C. -BİRDEN ÇOK AVUKATIN BULUNMASI HALİNDE TEBLİGAT-77
 • D. -AVUKATLIK ORTAKLIĞI-83
 • III. -KANUNİ MÜMESSİLE TEBLİGAT-87
 • IV. -İCRA EMRİNİN KİME TEBLİĞ EDİLECEĞİ-94
 • 5. -TÜZEL KİŞİLERE VE TİCARETHANELERE TEBLİGAT-101
 • I. -TÜZEL KİŞİLERİN TEMSİLCİLERİNE TEBLİGAT-101
 • II. -YETKİLİ TEMSİLCİNİN HAZIR OLMAMASI VEYA ENGELİNİN BULUNMASI-101
 • III. -ADRESİN KAPALI OLMASI HALİNDE ARAŞTIRMA-118
 • A. -TÜZEL KİŞİLERDE ADRESTE BULUNMAMA NEDENİNİN ARAŞTIRILMASINA VE EN YAKIN KOMŞUYA HABER VERİLMESİNE GEREK YOKTUR-118
 • B. -TEBLİGATIN YETKİLİYE YAPILMAMA NEDENİNİN YAZILMAMASI-122
 • IV. -TİCARİ MÜMESSİLE TEBLİGAT-124
 • V. -ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNDE TEMSİL VE TEBLİGAT-125
 • A. -KOOPERATİFLERDE TEMSİL-125
 • B. -DERNEKLERDE TEMSİL-125
 • C. -TİCARİ ŞİRKETLERDE TEMSİL-125
 • 1. -KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE TEMSİL-125
 • 2. -KOMANDİT ŞİRKETLERDE TEMSİL-126
 • 3. -ANONİM ŞİRKETLERDE TEMSİL-126
 • 4. -LİMİTED ŞİRKETLERDE TEMSİL-129
 • 5. -MÜNFESİH ŞİRKETE TEBLİGAT-129
 • 6. -TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETE TEBLİGAT-132
 • 7. -İFLAS HALİNDE TEBLİGAT-137
 • VI. -KAMU TÜZEL KİŞİLERİNDE TEBLİGAT-142
 • A. -MUHTARA TEBLİGAT-142
 • B. -BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TEBLİGAT-142
 • 6. -ASKER KİŞİLERE TEBLİGAT-155
 • I. -GENEL OLARAK-155
 • II. -SEFER HALİNDE TEBLİGAT-155
 • 7. -AYNI KONUTTA OTURAN KİŞİLERE TEBLİGAT-157
 • I. -GENEL OLARAK-157
 • II. -GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERDE OLMA-157
 • III. -AYNI KONUTTA BİRLİKTE OTURMA-158
 • IV. -TEBLİGAT ADRESİNİN KONUT MU YOKSA İŞ YERİ Mİ OLDUĞUNUN YAZILMAMASI-160
 • V. -ADRESTE BİRLİKTE OTURAN KİŞİ TEBLİGATI ALMAZSA-161
 • VI. -TEBLİGATIN AYNI KONUTTA BİRLİKTE OTURAN KİŞİYE YAPILMASI HALİNDE NEDENİNİN VE KİME YAPILDIĞININ YAZILMASI-163
 • 8. -BELLİ YERDE MESLEK VE SANAT İCRA EDENLERE YAPILACAK TEBLİGAT-165
 • I. -GENEL OLARAK-165
 • 9. -OTEL, HASTANE, FABRİKA VE MEKTEP GİBİ YERLERE TEBLİGAT-183
 • I. -GENEL OLARAK-183
 • 10. -TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE TEBLİGAT-185
 • I. -GENEL OLARAK-185
 • 11. -MUHATABIN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERE GİTMESİ-189
 • I. -GENEL OLARAK-189
 • II. -YAPILACAK İŞLEMLER-190
 • III. -TEBLİĞ TARİHİ-190
 • 12. -TEBLİGAT İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA-195
 • I. -GENEL OLARAK-195
 • II. -TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI-197
 • A. -MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMA SEBEBİNİN ADRESTEN KISA SÜRELİ AYRILIP AYRILMADIĞI HUSUSUNUN ARAŞTIRILMASI-198
 • 1. -BORÇLUNUN ADRESTE BULUNMAMA SEBEBİNİN, TEVZİAT SAATLERİNDEN SONRA DÖNÜP DÖNMEYECEĞİNİN TESPİT EDİLMESİ, KOMŞUYA HABER VERİLMESİ, HABER VERİLDİĞİ BELİRTİLEN KOMŞUNUN İMZASININ ALINMASI-198
 • a)-KOMŞUNUN İSİM VE İMZASININ ALINMASI-240
 • b)-MUHATABIN GEÇİCİ OLARAK ADRESTE BULUNMAMASI GEREKİR-244
 • c) -KOMŞU VEYA VARSA YÖNETİCİ VEYA KAPICIYA HABER VERME-245
 • III. -TEBLİGATTA YAZILI ADRESİN -ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ - ADRES OLDUĞUNUN BELİRTİLMİŞ OLMASI HALİNDE TEBLİGAT (21/II)- (TEBLİĞ MEMURUNUN ADRES ARAŞTIRMAMASI, KOMŞU, YÖNETİCİ VEYA KAPICIYA BİLDİRİMDE BULUNMAMASI)-246
 • A. -ADRESTE BULUNMAMA SEBEBİNİN ARAŞTIRILMAMASI-247
 • B. -TEBLİGAT ÇIKARILAN ADRESİN, MUHATABIN, ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ ADRESİ OLDUĞUNA DAİR KAYIT DÜŞÜLMESİ-248
 • C. -ÖNCEDEN BİR TEBLİGATIN ÇIKARILMIŞ OLMASI GEREKİR-258
 • D. -TEBLİGATIN T. K’NUN 21/2 MADDESİNE GÖRE YAPILMAMIŞ OLMASI-268
 • IV. -MUHATAP VEYA MUHATAP ADINA TEBLİĞİ KABUL EDECEK KİMSELER ADRESİ TERK ETMİŞSE-270
 • V. -TEBLİGAT EVRAKINI TEBELLÜĞDEN KAÇINMA-271
 • VI. -KAPIYA YAPIŞTIRMA-273
 • 13. TEBLİĞ MAZBATASINDA YAZILMASI GEREKEN HUSUSLAR-283
 • I. -GENEL OLARAK-283
 • II. -TEBLİGAT YAPILACAK KİMSENİN KİMLİĞİNİN SORULMASI-284
 • III. -TEBLİGATTA -TEBLİĞ EVRAKI KİME TEBLİĞ EDİLMİŞSE ONUN İMZASI İLE TEBLİĞ MEMURUNUN ADI, SOYADI VE İMZASININ- BULUNMASI-285
 • A. -TEBLİGATI ALAN KİŞİNİN İMZASI-285
 • 1. -İMZA ATABİLECEK KİŞİLERDE-285
 • 2. -İMZA ATAMAYACAK KİŞİLERDE-289
 • B. -TEBLİGATTA TEBLİĞ MEMURUNUN ADI SOYADI VE İMZASININ ALINMASI-292
 • IV. -DAVET EDİLEN ŞAHSIN HANGİ MERCİDE VE HANGİ GÜN VE SAATTE HAZIR BULUNMASI LAZIMGELDİĞİNİ VE BU MERCİİN YERİNİ-294
 • 14. -YABANCI MEMLEKETTE TEBLİGAT-295
 • I. -GENEL OLARAK-295
 • A. -TEBLİGAT USULÜ-296
 • 1. -İKİLİ SÖZLEŞMELERİN BULUNMASI-296
 • 2. -ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMELER-298
 • a)-HUKUK USULÜNE DAİR SÖZLEŞME-298
 • b)-HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ VE GAYRİ ADLİ BELGELERİN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLİĞİNE DAİR SÖZLEŞME-299
 • c)-CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ-301
 • II. -SİYASİ TEMSİLCİLİK ARACILIĞI İLE YABANCI ÜLKEDEKİ TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT-302
 • III. -TÜRKİYE’DEKİ ELÇİLİK VEYA KONSOLOSLUKLARDAN TEVDİ EDİLEN TEBLİGATLAR-306
 • IV. -TÜRKİYE’DE YABANCILARA TEBLİGAT-306
 • A. -MUHATABIN KENDİSİNE TÜRKİYE’DE TEBLİGAT YAPILAMAMAMASI-306
 • 1. -MUHATABIN TÜRKİYEDE KENDİSİNE TEBLİGAT YAPILAMAYACAK KİMSELERDEN OLMASI-306
 • 2. -MUHATABIN ADRESİNİN ÜLKE DIŞI MUAMELESİ GÖRMESİ-308
 • V. -YABANCI MEMLEKETTEKİ TÜRK MEMUR VE ASKERİ ŞAHISLARA YAPILACAK TEBLİGAT-308
 • 15. -İLANEN TEBLİGAT-309
 • I. -GENEL OLARAK-309
 • A. -KİMLİĞİ BELLİ OLMAYAN KİŞİYE İLANEN TEBLİGAT YAPILAMAZ-310
 • B. -TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİNİN ADRESİ MEÇHUL OLMALIDIR-312
 • II. -İLANIN ŞEKLİ-338
 • III. -İLANIN İÇERİĞİ-339
 • IV. -TEBLİĞ TARİHİ-340
 • V. -İLANIN MAHKEME DİVANHANESİNDE ASILMASI-342
 • VI. -YURT DIŞINA İLANEN TEBLİGAT-343
 • 16. -USULSÜZ TEBLİĞİN (USULÜNE AYKIRI TEBLİGATIN) HÜKMÜ-345
 • I. -GENEL OLARAK-345
 • A. -ORTADA USULSÜZ BİR TEBLİGAT OLMALIDIR-345
 • B. -USULSÜZ TEBLİGE İLİŞKİN BAZI ÖRNEKLER-346
 • 1. -VEKİL YERİNE ASİLE TEBLİGAT-346
 • 2. -MUHATABIN TEBLİĞ SAATLERİNDE ADRESTE BULUNMAMA NEDENİNİN YAZILMAMASI-356
 • 3. -HASMA TEBLİGAT YAPILMASI HALİNDE-357
 • 4. -İHBAR KAĞIDININ KAPIYA YAPIŞTIRILMAMASI HALİNDE-358
 • II. -BEYAN EDİLEN ÖĞRENME TARİHİNİN AKSİNİN İSPAT EDİLEMEYECEĞİ-358
 • III. -USULSÜZ TEBLİGAT HALİNDE ESKİ HALE GETİRME VEYA GECİKMİŞ İTİRAZ YOLUNA GİTMEYE GEREK YOKTUR-368
 • A. -ESKİ HALE GETİRME-377
 • B. -İCRA HUKUKUNDA TEBLİGAT-380
 • 1. -GENEL OLARAK-380
 • 2. -USULSÜZ TEBLİGAT İÇİN ŞİKAYET VE İTİRAZ YOLUNA GİDİLMESİ-380
 • IV. -TEBLİGAT HİLESİNE DAYANARAK YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN İSTENMESİ-391
 • 17. ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMESİ, ESKİ ADRESE TEBLİGAT-397
 • I. -GENEL OLARAK-397
 • II. -TEBLİGAT KANUNU’NUN 35. MADDESİNE GÖRE TEBLİGATIN ŞARTLARI-399
 • A. -ÖNCEKİ ADRESE ÖNCEDEN TEBLİGAT YAPILMIŞ OLMASI-400
 • B. -GERÇEK KİŞİLER YÖNÜNDEN 35. MADDENİN UYGULANMASI-402
 • 1. -GERÇEK KİŞİ HAKKINDA 35. MADDENİN UYGULANABİLMESİ İÇİN ADRES KAYIT SİSTEMİNDE ADRESİNİN BULUNMAMASI GEREKİR-403
 • C. -TÜZEL KİŞİLER YÖNÜNDEN TEBLİGAT KANUNU’NUN 35. MADDESİNİN UYGULANMASI-408
 • III. -35. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT YAPILMASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR-412
 • A. -TEBLİGAT TUTANAĞINDA TEBLİGATIN 35. MADDEYE GÖRE NE ŞEKİLDE YAPILDIĞININ YAZILMAMASI-412
 • 1. -TEBLİĞ EVRAKININ KAPIYA YAPIŞTIRILMASI-417
 • B. -YURT DIŞINDAKİ KİŞİLER HAKKINDA 35. MADDENİN UYGULAMASI-418
 • IV. -35. MADDEYE GÖRE TEBLİGATTA TEBLİĞ TARİHİ-418
 • V. -ÖNCEKİ DÜZENLEMEYE GÖRE, İMZASI RESMİ MERCİLER ÖNÜNDE İKRAR EDİLMİŞ SÖZLEŞMELERDE BİLDİRİLEN ADRESLERE VE KAMU KURUMLARI, MESLEK KURULUŞLARINA BİLDİRİLEN ADRESLERE T. K’NUN 35. MADDESİNE GÖRE TEBLİGAT YAPILMASI-418
 • VI. -BAZI ÖZEL HALLERDE TEBLİGAT-422
 • A. -İİK’NUN 21. MADDESİNE GÖRE TEBLİGAT-422
 • B. -634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE TEBLİGAT-427
 • C. -FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA TEBLİGAT-428
 • 18. -TEBELLÜĞ EDECEK KİŞİNİN HASIM OLMASI-435
 • I. -GENEL OLARAK-435
 • 19. TEBLİGATA İLİŞKİN USULİ KONULAR-441
 • I. -TEBLİĞ MAZBATASININ NİTELİĞİ VE AKSİNİN İSPAT EDİLMESİ-441
 • II. -TEBLİGATA İLİŞKİN KARARLARIN İVEDİLİĞİ-450
 • III. -TEBLİGATIN ADİL YARGILANMA HUKUKİ DİNLENME HAKKINA ETKİSİ-450
 • IV. -TEBLİGAT DAVANIN GÖRÜLEBİLME KOŞULUDUR-469
 • V. -DAVA DİLEKÇESİNDE DAVALININ ADRESİNİN BİLDİRİLMEMESİ-470
 • VI. -DAVANIN TAKİPSİZ BIRAKILMASI -DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI -477
 • VII. -FERAGATİN AÇIK VE TARTIŞMASIZ OLMASI GEREKİR-486
 • VIII. -FER’İ MÜDAHELE İSTEĞİ REDDEDİLEN MÜDAHİLE SON KARARIN TEBLİĞİ GEREKİR-488
 • IX. -GİDER AVANSI-489
 • X. -İCRA MÜDÜRÜNÜN TAKDİR HAKKI -490
 • 20. İDARİ VE MALİ TEBLİGATLAR-495
 • I. -İDARİ TEBLİGATLAR-495
 • A. -MÜTEADDİT ŞAHSIN MÜMESSİLİNE TEBLİGAT-495
 • B. -GÜMRÜK VE İNHİSAR İŞLERİNDE TEBLİGAT-495
 • C. -TAPU İDARELERİNCE YAPILACAK TEBLİGAT-495
 • II. -MALİ TEBLİGATLAR-496
 • A. -DİVANI MUHASEBAT(SAYIŞTAY) TARAFINDAN YAPILACAK TEBLİGAT-496
 • B. -DİĞER MALİ TEBLİGATLAR-496
 • 1. -VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN TEBLİGATA İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER-497
 • a)-TEBLİĞ ESASLARI-497
 • b) -TEBLİĞ YAPILACAK KİMSELER-497
 • c) -VELİ, VASİ, KAYIMA TEBLİGAT-498
 • d)-VASITALI TEBLİĞ-498
 • e)-YABANCI MEMLEKETTE BULUNANLARA TEBLİĞ-499
 • f) -KAMU İDARE VE MÜESSESELERİNE TEBLİĞ-499
 • g)-POSTA İLE TEBLİĞ USULÜ-499
 • (a)-KAPALI ZARF ESASI-499
 • (b) -BİLİNEN ADRESLERE TEBLİĞ-499
 • (aa)-BİLİNEN ADRESLER-499
 • (c)-TEBLİĞ EVRAKININ TESLİMİ-500
 • h)-İLAN YOLİYLE TEBLİĞ USULÜ-501
 • (a)-TEBLİĞİN İLANLA YAPILACAĞI HALLER-501
 • (b) -İLANIN ŞEKLİ-501
 • (c)-İLANIN MUHTEVİYATI-501
 • (d)-İLANIN NETİCELERİ-502
 • i) -TEBLİĞLERE AİT TÜRLÜ HÜKÜMLER-502
 • (a)-MEMUR VASITASİYLE TEBLİĞ-502
 • (b) -ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞ-502
 • (c)-HATALI TEBLİĞLER-502
 • (d)-TEBLİĞ YERİNE GEÇEN MUAMELELER-503
 • C. -6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USÜLÜ HAKKINDA KANUN’DA TEBLİGATA İLİŞKİN HÜKÜMLER-503
 • 1. -ELEKTRONİK TEBLİGAT-504
 • 2. -BANKA GENEL MÜDÜRLÜKLERİNE TEBLİGAT-506
 • 21. CEZAİ HÜKÜMLER-507
 • I. -KANUNU TATBİK İLE MÜKELLEF OLANLARIN İŞLEYECEKLERİ SUÇLAR-507
 • II. -YANLIŞ ADRES BİLDİRMEK-508
 • III. -TEBLİĞ EVRAKININ MUHATABINA VERİLMEMESİ VE TEBLİGATI KABULDEN KAÇINMA-508
 • IV. -YALAN BEYAN-509
 • V. -TEBLİĞ EVRAKININ TALİKİ İLE İLGİLİ SUÇLAR-509
 • 22. TEBLİGAT HUKUKUNA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER-511
 • I. -ÇEŞİTLİ HALLERDE TEBLİGAT TARİHİ-511
 • A. -ELEKTRONİK TEBLİGATLARDA-511
 • B. -GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERDE BULUNMA HALİNDE (T. K. 20)-511
 • C. -TEBLİĞİN KAPIYA YAPIŞTIRMA TARİHİ OLMASI-511
 • 1. -ADRESE KAYITLI SİSTEMDE ADRESİN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE (T. K. 21)-511
 • 2. -TEBLİĞ İİMKANSIZLIĞI VE TEBLİĞDEN KAÇINMA HALİNDE (T. K21)-511
 • 3. -TEBLİGAT KANUNU’NUN 35. MADDESİNE GÖRE TEBLİGATTA-511
 • D. -YURT DIŞI TEBLİGATLARDA TEBLİĞ TARİHİ-512
 • 1. -TEBLİGAT KANUNU’NUN 25/A MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEBLİGATLARDA-512
 • 2. -TEBLİGAT KANUNU’NUN 35. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEBLİGATLARDA-512
 • E. -İLANEN TEBLİGATTA-512
 • II. -TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER (BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT) VE ZAMAN-512
 • A. -TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER-512
 • 1. -GERÇEK KİŞİLERDE ADRESİN DEĞİŞTİRİLMESİ-513
 • B. -TEBLİGATIN YAPILMA ZAMANI-513
 • III. -TEBLİGATIN YAPILACAĞI KİŞİ-513
 • A. -TEBLİGAT KURAL OLARAK ASİLE YAPILIR-513
 • B. -MUHATAP YERİNE TEBLİGATI KABUL EDEBİLECEK KİŞİLER-513
 • 1. -AYNI KONUTTA BULUNANLARA TEBLİGAT-513
 • 2. -BELLİ BİR YERDE MESLEK İCRA EDENLERE TEBLİGAT-514
 • 3. -ASKERİ ŞAHISLARA TEBLİGAT-514
 • 4. -OTEL, HASTANE, FABRİKA OKUL GİBİ YERLERDE TEBLİGAT-514
 • 5. -TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE TEBLİGAT-514
 • 6. -TÜZEL KİŞİLERDE TEBLİGAT-514
 • C. -VEKİLE VE KANUNİ TEMSİLCİYE TEBLİGAT-514
 • 1. -VEKİLE TEBLİGAT-514
 • 2. -KANUNİ TEMSİLCİYE TEBLİGAT-515
 • IV. -MUHATABIN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERDE BULUNMASI HALİNDE TEBLİGAT(T. K. 20)-515
 • V. -TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI VEYA TEBLİĞDEN KAÇINMA (T. K. 21)-515
 • A. -TEBLİĞ İMKANSIZLIĞINDA ARAŞTIRMA-515
 • B. -TABLİĞ İMKANSIZLIĞI VEYA TEBLİĞDEN KAÇINMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER-515
 • VI. -TEBLİGATTA YAŞ VE EHLİYET-516
 • VII. -TEBLİĞ MAZBATASINDA YAZILACAK HUSUSLAR-516
 • VIII. İMZA ATAMAYANLARA TEBLİGAT-516
 • IX. -YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLİGAT-517
 • A. -YABANCI MEMLEKETİN YETKİLİ MAKAMI ARACILIĞI İLE TEBLİGAT-517
 • B. -TÜRK SİYASİ TEMSİLCİLİĞİ ARACILIĞI İLE TÜRK VATANDAŞLARINA DOĞRUDAN TEBLİĞAT YAPILMASI(T. K. 25/A)-517
 • X. -İLANEN TEBLİGAT-518
 • A. -İLANEN TEBLİGAT HANGİ HALLERDE YAPILABİLİR-518
 • 1. -MUHATABIN ADRESİ MEÇHUL OLMALIDIR-518
 • 2. -MUHATABIN KİMLİĞİ BELLİ OLMALIDIR-518
 • B. -KİMLERE İLANEN TEBLİGAT YAPILAMAZ-518
 • 1. -ADRESE KAYITLI SİSTEMDE KAYITLI OLUP, YENİ ADRES BİLDİRMEDEN ADRESİ TERKEDEN KİŞİLERE İLANEN TEBLİGAT YAPILMAZ, T. K’NUN 21. MADDESİNE GÖRE TEBLİGAT YAPILIR-518
 • 2. -TİCARET SİCİLİNDE ADRESİ YAZILI OLUP DA, ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLDİRMEYEN ŞİRKETLERE İLANEN TEBLİGAT DEĞİL, 35. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT YAPILIR-518
 • C. -İLANIN NE ŞEKİLDE YAPILACAĞI-518
 • XI. -ELEKTRONİK TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ HALLER-519
 • A. -ELEKTRONİK ADRES VEREREK BU ADRESE TEBLİGAT YAPILMASINI İSTEYENLERE-519
 • B. -SERMAYE ŞİRKETLERİNE-519
 • XII. -USULSÜZ TEBLİGATIN HÜKMÜ-519
 • XIII. DAHA ÖNCE KENDİSİNE TEBLİGAT YAPILANLARIN YENİ ADRESLERİNİ BİLDİRMEMESİ (T. K. 35)-519
 • İLGİLİ MEVZUAT-521
 • --TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK-523
 • --TEBLİGAT İŞLETME ESASLARI-541
 • --ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ-569
 • KAVRAM DİZİNİ-575
 • Açıklama
  • "Tebligat bir bilgilendirme ve belgelendirme işlemi olup, hukuki dinlenilme hakkının da en önemli unsurudur. Aslında hemen her hukuksal işlemin tebligat ile sonuç doğuracağını söylemek mümkün olup, yargılamanın sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi, iddia ve savunma ile ilgili delillerin eksiksiz toplanıp tartışılabilmesi, itirazların yapılabilmesi, davanın süratle sonuçlandırılabilmesi usulüne uygun bir tebligatın yapılmasına bağlıdır."(Önsözden)   İçindekiler

   • 1. -GENEL OLARAK TEBLİGAT-1
   • I. -GENEL OLARAK TEBLİGAT-1
   • II. -TEBLİGAT KANUNU’NUN KAPSAMI-2
   • A. -TEBLİGAT KANUNU KAPSAMINDAKİ KURUMLAR-3
   • III. -TEBLİGAT GİDERİNİN YATIRILMASI-6
   • A. -UÇAK, TELGRAF VE DİĞER VASITALARLA TEBLİGAT VE ÜCRETLERİ-6
   • B. -TEBLİGAT GİDERİNİN YATIRILMAMASININ YAPTIRIMI-7
   • C. -TEBLİĞ EVRAKININ ZAYİİ HALİNDE MASRAF-12
   • IV. -YARGISAL(KAZAİ) TEBLİGATLAR-12
   • A. -GENEL OLARAK-12
   • B. -ASKERİ KAZADA TEBLİGAT-14
   • V. -TEBLİGATTA YAŞ VE EHLİYET-14
   • VI. -TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN-16
   • A. -RESMİ VE ADLİ TATİL GÜNLERİNDE TEBLİGAT YAPILABİLİR-16
   • 2. - TEBLİGATIN YAPILMA YOLLARI-19
   • I. -GENEL OLARAK-19
   • A. -POSTA YOLUYLA TEBLİGAT YAPILMASI-19
   • B. -MEMUR VEYA ZABITA ARACILIĞI İLE TEBLİGAT YAPILMASI-19
   • II. -CELSE SIRASINDA, KALEMDE, AVUKAT KÂTİP VE STAJYERLERİNE, VEKİLLERİN BİRBİRLERİNE TEBLİGAT YAPMASI-CUMHURİYET BAŞSAVCISINA TEBLİGAT-20
   • A. -CELSE SIRASINDA VEYA KALEMDE TEBLİGAT-20
   • B. -AVUKAT KÂTİPLERİNE VE STAJYERLERİNE VE AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE TEBLİGAT YAPILMASI-26
   • 1. -AVUKAT KÂTİPLERİNE VE STAJERLERİNE TEBLİGAT-26
   • 2. -VEKİLLERİN BİRBİRLERİNE TEBLİGAT YAPMASI-30
   • C. -CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA TEBLİGAT-30
   • III. -ELEKTRONİK TEBLİGAT-31
   • IV. -TEBLİGATTA BAZI ÖZEL DURUMLAR-36
   • A. -TELEFONLA - FAKSLA, MEKTUPLA, VS YOLLARLA TEBLİGAT GEÇERLİMİDİR?-36
   • B. -DURUŞMA GÜNÜNÜN KALEMDEN, UYAPTA ÖĞRENİLMESİNE ŞEKLİNDE KARAR VERİLMESİ-39
   • 3. -BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT-43
   • I. -TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER-43
   • II. -MERNİS ADRESİNE TEBLİGAT-48
   • 4. -VEKİLE VEYA KANUNİ TEMSİLCİYE TEBLİGAT-53
   • I. -GENEL OLARAK-53
   • II. -VEKİLE TEBLİGAT-53
   • A. -VEKİL İLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT VEKİLE YAPILMALIDIR-54
   • B. -VEKÂLETİN SONA ERMESİ HALİNDE TEBLİGAT-57
   • 1. -İSTİFA VEYA AZİL HALİNDE-57
   • a) -AZİL VE İSTİFANIN ŞEKLİ-57
   • b)-VEKİLİN İSTİFASI VEYA AZLİ HALİNDE GÖREVİN DEVAM ETME SÜRESİ, YAPILACAK İŞLEMLER-57
   • (a) -İSTİFASI HALİNDE-57
   • (b) -AZLİ HALİNDE-60
   • 2. -ÖLÜM, EHLİYETİN KAYBEDİLMESİ, İFLAS NEDENİYLE VEKALETİN SONA ERMESİ-63
   • a) -ÖLÜM İLE VEKALETİN SONA ERMESİ-63
   • b) -ÖLÜ KİŞİ ALEYHİNE DAVA AÇILMASI-67
   • 3. -VEKALETİ SÜRELİ OLAN AVUKATA YAPILAN TEBLİGATIN GEÇERSİZLİĞİ-75
   • 4. -AVUKATIN BÜROSUNU KAPATIP AVUKATLIĞI BIRAKMASI-76
   • C. -BİRDEN ÇOK AVUKATIN BULUNMASI HALİNDE TEBLİGAT-77
   • D. -AVUKATLIK ORTAKLIĞI-83
   • III. -KANUNİ MÜMESSİLE TEBLİGAT-87
   • IV. -İCRA EMRİNİN KİME TEBLİĞ EDİLECEĞİ-94
   • 5. -TÜZEL KİŞİLERE VE TİCARETHANELERE TEBLİGAT-101
   • I. -TÜZEL KİŞİLERİN TEMSİLCİLERİNE TEBLİGAT-101
   • II. -YETKİLİ TEMSİLCİNİN HAZIR OLMAMASI VEYA ENGELİNİN BULUNMASI-101
   • III. -ADRESİN KAPALI OLMASI HALİNDE ARAŞTIRMA-118
   • A. -TÜZEL KİŞİLERDE ADRESTE BULUNMAMA NEDENİNİN ARAŞTIRILMASINA VE EN YAKIN KOMŞUYA HABER VERİLMESİNE GEREK YOKTUR-118
   • B. -TEBLİGATIN YETKİLİYE YAPILMAMA NEDENİNİN YAZILMAMASI-122
   • IV. -TİCARİ MÜMESSİLE TEBLİGAT-124
   • V. -ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNDE TEMSİL VE TEBLİGAT-125
   • A. -KOOPERATİFLERDE TEMSİL-125
   • B. -DERNEKLERDE TEMSİL-125
   • C. -TİCARİ ŞİRKETLERDE TEMSİL-125
   • 1. -KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE TEMSİL-125
   • 2. -KOMANDİT ŞİRKETLERDE TEMSİL-126
   • 3. -ANONİM ŞİRKETLERDE TEMSİL-126
   • 4. -LİMİTED ŞİRKETLERDE TEMSİL-129
   • 5. -MÜNFESİH ŞİRKETE TEBLİGAT-129
   • 6. -TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETE TEBLİGAT-132
   • 7. -İFLAS HALİNDE TEBLİGAT-137
   • VI. -KAMU TÜZEL KİŞİLERİNDE TEBLİGAT-142
   • A. -MUHTARA TEBLİGAT-142
   • B. -BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TEBLİGAT-142
   • 6. -ASKER KİŞİLERE TEBLİGAT-155
   • I. -GENEL OLARAK-155
   • II. -SEFER HALİNDE TEBLİGAT-155
   • 7. -AYNI KONUTTA OTURAN KİŞİLERE TEBLİGAT-157
   • I. -GENEL OLARAK-157
   • II. -GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERDE OLMA-157
   • III. -AYNI KONUTTA BİRLİKTE OTURMA-158
   • IV. -TEBLİGAT ADRESİNİN KONUT MU YOKSA İŞ YERİ Mİ OLDUĞUNUN YAZILMAMASI-160
   • V. -ADRESTE BİRLİKTE OTURAN KİŞİ TEBLİGATI ALMAZSA-161
   • VI. -TEBLİGATIN AYNI KONUTTA BİRLİKTE OTURAN KİŞİYE YAPILMASI HALİNDE NEDENİNİN VE KİME YAPILDIĞININ YAZILMASI-163
   • 8. -BELLİ YERDE MESLEK VE SANAT İCRA EDENLERE YAPILACAK TEBLİGAT-165
   • I. -GENEL OLARAK-165
   • 9. -OTEL, HASTANE, FABRİKA VE MEKTEP GİBİ YERLERE TEBLİGAT-183
   • I. -GENEL OLARAK-183
   • 10. -TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE TEBLİGAT-185
   • I. -GENEL OLARAK-185
   • 11. -MUHATABIN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERE GİTMESİ-189
   • I. -GENEL OLARAK-189
   • II. -YAPILACAK İŞLEMLER-190
   • III. -TEBLİĞ TARİHİ-190
   • 12. -TEBLİGAT İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA-195
   • I. -GENEL OLARAK-195
   • II. -TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI-197
   • A. -MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMA SEBEBİNİN ADRESTEN KISA SÜRELİ AYRILIP AYRILMADIĞI HUSUSUNUN ARAŞTIRILMASI-198
   • 1. -BORÇLUNUN ADRESTE BULUNMAMA SEBEBİNİN, TEVZİAT SAATLERİNDEN SONRA DÖNÜP DÖNMEYECEĞİNİN TESPİT EDİLMESİ, KOMŞUYA HABER VERİLMESİ, HABER VERİLDİĞİ BELİRTİLEN KOMŞUNUN İMZASININ ALINMASI-198
   • a)-KOMŞUNUN İSİM VE İMZASININ ALINMASI-240
   • b)-MUHATABIN GEÇİCİ OLARAK ADRESTE BULUNMAMASI GEREKİR-244
   • c) -KOMŞU VEYA VARSA YÖNETİCİ VEYA KAPICIYA HABER VERME-245
   • III. -TEBLİGATTA YAZILI ADRESİN -ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ - ADRES OLDUĞUNUN BELİRTİLMİŞ OLMASI HALİNDE TEBLİGAT (21/II)- (TEBLİĞ MEMURUNUN ADRES ARAŞTIRMAMASI, KOMŞU, YÖNETİCİ VEYA KAPICIYA BİLDİRİMDE BULUNMAMASI)-246
   • A. -ADRESTE BULUNMAMA SEBEBİNİN ARAŞTIRILMAMASI-247
   • B. -TEBLİGAT ÇIKARILAN ADRESİN, MUHATABIN, ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ ADRESİ OLDUĞUNA DAİR KAYIT DÜŞÜLMESİ-248
   • C. -ÖNCEDEN BİR TEBLİGATIN ÇIKARILMIŞ OLMASI GEREKİR-258
   • D. -TEBLİGATIN T. K’NUN 21/2 MADDESİNE GÖRE YAPILMAMIŞ OLMASI-268
   • IV. -MUHATAP VEYA MUHATAP ADINA TEBLİĞİ KABUL EDECEK KİMSELER ADRESİ TERK ETMİŞSE-270
   • V. -TEBLİGAT EVRAKINI TEBELLÜĞDEN KAÇINMA-271
   • VI. -KAPIYA YAPIŞTIRMA-273
   • 13. TEBLİĞ MAZBATASINDA YAZILMASI GEREKEN HUSUSLAR-283
   • I. -GENEL OLARAK-283
   • II. -TEBLİGAT YAPILACAK KİMSENİN KİMLİĞİNİN SORULMASI-284
   • III. -TEBLİGATTA -TEBLİĞ EVRAKI KİME TEBLİĞ EDİLMİŞSE ONUN İMZASI İLE TEBLİĞ MEMURUNUN ADI, SOYADI VE İMZASININ- BULUNMASI-285
   • A. -TEBLİGATI ALAN KİŞİNİN İMZASI-285
   • 1. -İMZA ATABİLECEK KİŞİLERDE-285
   • 2. -İMZA ATAMAYACAK KİŞİLERDE-289
   • B. -TEBLİGATTA TEBLİĞ MEMURUNUN ADI SOYADI VE İMZASININ ALINMASI-292
   • IV. -DAVET EDİLEN ŞAHSIN HANGİ MERCİDE VE HANGİ GÜN VE SAATTE HAZIR BULUNMASI LAZIMGELDİĞİNİ VE BU MERCİİN YERİNİ-294
   • 14. -YABANCI MEMLEKETTE TEBLİGAT-295
   • I. -GENEL OLARAK-295
   • A. -TEBLİGAT USULÜ-296
   • 1. -İKİLİ SÖZLEŞMELERİN BULUNMASI-296
   • 2. -ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMELER-298
   • a)-HUKUK USULÜNE DAİR SÖZLEŞME-298
   • b)-HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ VE GAYRİ ADLİ BELGELERİN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLİĞİNE DAİR SÖZLEŞME-299
   • c)-CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ-301
   • II. -SİYASİ TEMSİLCİLİK ARACILIĞI İLE YABANCI ÜLKEDEKİ TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT-302
   • III. -TÜRKİYE’DEKİ ELÇİLİK VEYA KONSOLOSLUKLARDAN TEVDİ EDİLEN TEBLİGATLAR-306
   • IV. -TÜRKİYE’DE YABANCILARA TEBLİGAT-306
   • A. -MUHATABIN KENDİSİNE TÜRKİYE’DE TEBLİGAT YAPILAMAMAMASI-306
   • 1. -MUHATABIN TÜRKİYEDE KENDİSİNE TEBLİGAT YAPILAMAYACAK KİMSELERDEN OLMASI-306
   • 2. -MUHATABIN ADRESİNİN ÜLKE DIŞI MUAMELESİ GÖRMESİ-308
   • V. -YABANCI MEMLEKETTEKİ TÜRK MEMUR VE ASKERİ ŞAHISLARA YAPILACAK TEBLİGAT-308
   • 15. -İLANEN TEBLİGAT-309
   • I. -GENEL OLARAK-309
   • A. -KİMLİĞİ BELLİ OLMAYAN KİŞİYE İLANEN TEBLİGAT YAPILAMAZ-310
   • B. -TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİNİN ADRESİ MEÇHUL OLMALIDIR-312
   • II. -İLANIN ŞEKLİ-338
   • III. -İLANIN İÇERİĞİ-339
   • IV. -TEBLİĞ TARİHİ-340
   • V. -İLANIN MAHKEME DİVANHANESİNDE ASILMASI-342
   • VI. -YURT DIŞINA İLANEN TEBLİGAT-343
   • 16. -USULSÜZ TEBLİĞİN (USULÜNE AYKIRI TEBLİGATIN) HÜKMÜ-345
   • I. -GENEL OLARAK-345
   • A. -ORTADA USULSÜZ BİR TEBLİGAT OLMALIDIR-345
   • B. -USULSÜZ TEBLİGE İLİŞKİN BAZI ÖRNEKLER-346
   • 1. -VEKİL YERİNE ASİLE TEBLİGAT-346
   • 2. -MUHATABIN TEBLİĞ SAATLERİNDE ADRESTE BULUNMAMA NEDENİNİN YAZILMAMASI-356
   • 3. -HASMA TEBLİGAT YAPILMASI HALİNDE-357
   • 4. -İHBAR KAĞIDININ KAPIYA YAPIŞTIRILMAMASI HALİNDE-358
   • II. -BEYAN EDİLEN ÖĞRENME TARİHİNİN AKSİNİN İSPAT EDİLEMEYECEĞİ-358
   • III. -USULSÜZ TEBLİGAT HALİNDE ESKİ HALE GETİRME VEYA GECİKMİŞ İTİRAZ YOLUNA GİTMEYE GEREK YOKTUR-368
   • A. -ESKİ HALE GETİRME-377
   • B. -İCRA HUKUKUNDA TEBLİGAT-380
   • 1. -GENEL OLARAK-380
   • 2. -USULSÜZ TEBLİGAT İÇİN ŞİKAYET VE İTİRAZ YOLUNA GİDİLMESİ-380
   • IV. -TEBLİGAT HİLESİNE DAYANARAK YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN İSTENMESİ-391
   • 17. ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMESİ, ESKİ ADRESE TEBLİGAT-397
   • I. -GENEL OLARAK-397
   • II. -TEBLİGAT KANUNU’NUN 35. MADDESİNE GÖRE TEBLİGATIN ŞARTLARI-399
   • A. -ÖNCEKİ ADRESE ÖNCEDEN TEBLİGAT YAPILMIŞ OLMASI-400
   • B. -GERÇEK KİŞİLER YÖNÜNDEN 35. MADDENİN UYGULANMASI-402
   • 1. -GERÇEK KİŞİ HAKKINDA 35. MADDENİN UYGULANABİLMESİ İÇİN ADRES KAYIT SİSTEMİNDE ADRESİNİN BULUNMAMASI GEREKİR-403
   • C. -TÜZEL KİŞİLER YÖNÜNDEN TEBLİGAT KANUNU’NUN 35. MADDESİNİN UYGULANMASI-408
   • III. -35. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT YAPILMASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR-412
   • A. -TEBLİGAT TUTANAĞINDA TEBLİGATIN 35. MADDEYE GÖRE NE ŞEKİLDE YAPILDIĞININ YAZILMAMASI-412
   • 1. -TEBLİĞ EVRAKININ KAPIYA YAPIŞTIRILMASI-417
   • B. -YURT DIŞINDAKİ KİŞİLER HAKKINDA 35. MADDENİN UYGULAMASI-418
   • IV. -35. MADDEYE GÖRE TEBLİGATTA TEBLİĞ TARİHİ-418
   • V. -ÖNCEKİ DÜZENLEMEYE GÖRE, İMZASI RESMİ MERCİLER ÖNÜNDE İKRAR EDİLMİŞ SÖZLEŞMELERDE BİLDİRİLEN ADRESLERE VE KAMU KURUMLARI, MESLEK KURULUŞLARINA BİLDİRİLEN ADRESLERE T. K’NUN 35. MADDESİNE GÖRE TEBLİGAT YAPILMASI-418
   • VI. -BAZI ÖZEL HALLERDE TEBLİGAT-422
   • A. -İİK’NUN 21. MADDESİNE GÖRE TEBLİGAT-422
   • B. -634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE TEBLİGAT-427
   • C. -FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA TEBLİGAT-428
   • 18. -TEBELLÜĞ EDECEK KİŞİNİN HASIM OLMASI-435
   • I. -GENEL OLARAK-435
   • 19. TEBLİGATA İLİŞKİN USULİ KONULAR-441
   • I. -TEBLİĞ MAZBATASININ NİTELİĞİ VE AKSİNİN İSPAT EDİLMESİ-441
   • II. -TEBLİGATA İLİŞKİN KARARLARIN İVEDİLİĞİ-450
   • III. -TEBLİGATIN ADİL YARGILANMA HUKUKİ DİNLENME HAKKINA ETKİSİ-450
   • IV. -TEBLİGAT DAVANIN GÖRÜLEBİLME KOŞULUDUR-469
   • V. -DAVA DİLEKÇESİNDE DAVALININ ADRESİNİN BİLDİRİLMEMESİ-470
   • VI. -DAVANIN TAKİPSİZ BIRAKILMASI -DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI -477
   • VII. -FERAGATİN AÇIK VE TARTIŞMASIZ OLMASI GEREKİR-486
   • VIII. -FER’İ MÜDAHELE İSTEĞİ REDDEDİLEN MÜDAHİLE SON KARARIN TEBLİĞİ GEREKİR-488
   • IX. -GİDER AVANSI-489
   • X. -İCRA MÜDÜRÜNÜN TAKDİR HAKKI -490
   • 20. İDARİ VE MALİ TEBLİGATLAR-495
   • I. -İDARİ TEBLİGATLAR-495
   • A. -MÜTEADDİT ŞAHSIN MÜMESSİLİNE TEBLİGAT-495
   • B. -GÜMRÜK VE İNHİSAR İŞLERİNDE TEBLİGAT-495
   • C. -TAPU İDARELERİNCE YAPILACAK TEBLİGAT-495
   • II. -MALİ TEBLİGATLAR-496
   • A. -DİVANI MUHASEBAT(SAYIŞTAY) TARAFINDAN YAPILACAK TEBLİGAT-496
   • B. -DİĞER MALİ TEBLİGATLAR-496
   • 1. -VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN TEBLİGATA İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER-497
   • a)-TEBLİĞ ESASLARI-497
   • b) -TEBLİĞ YAPILACAK KİMSELER-497
   • c) -VELİ, VASİ, KAYIMA TEBLİGAT-498
   • d)-VASITALI TEBLİĞ-498
   • e)-YABANCI MEMLEKETTE BULUNANLARA TEBLİĞ-499
   • f) -KAMU İDARE VE MÜESSESELERİNE TEBLİĞ-499
   • g)-POSTA İLE TEBLİĞ USULÜ-499
   • (a)-KAPALI ZARF ESASI-499
   • (b) -BİLİNEN ADRESLERE TEBLİĞ-499
   • (aa)-BİLİNEN ADRESLER-499
   • (c)-TEBLİĞ EVRAKININ TESLİMİ-500
   • h)-İLAN YOLİYLE TEBLİĞ USULÜ-501
   • (a)-TEBLİĞİN İLANLA YAPILACAĞI HALLER-501
   • (b) -İLANIN ŞEKLİ-501
   • (c)-İLANIN MUHTEVİYATI-501
   • (d)-İLANIN NETİCELERİ-502
   • i) -TEBLİĞLERE AİT TÜRLÜ HÜKÜMLER-502
   • (a)-MEMUR VASITASİYLE TEBLİĞ-502
   • (b) -ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞ-502
   • (c)-HATALI TEBLİĞLER-502
   • (d)-TEBLİĞ YERİNE GEÇEN MUAMELELER-503
   • C. -6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USÜLÜ HAKKINDA KANUN’DA TEBLİGATA İLİŞKİN HÜKÜMLER-503
   • 1. -ELEKTRONİK TEBLİGAT-504
   • 2. -BANKA GENEL MÜDÜRLÜKLERİNE TEBLİGAT-506
   • 21. CEZAİ HÜKÜMLER-507
   • I. -KANUNU TATBİK İLE MÜKELLEF OLANLARIN İŞLEYECEKLERİ SUÇLAR-507
   • II. -YANLIŞ ADRES BİLDİRMEK-508
   • III. -TEBLİĞ EVRAKININ MUHATABINA VERİLMEMESİ VE TEBLİGATI KABULDEN KAÇINMA-508
   • IV. -YALAN BEYAN-509
   • V. -TEBLİĞ EVRAKININ TALİKİ İLE İLGİLİ SUÇLAR-509
   • 22. TEBLİGAT HUKUKUNA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER-511
   • I. -ÇEŞİTLİ HALLERDE TEBLİGAT TARİHİ-511
   • A. -ELEKTRONİK TEBLİGATLARDA-511
   • B. -GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERDE BULUNMA HALİNDE (T. K. 20)-511
   • C. -TEBLİĞİN KAPIYA YAPIŞTIRMA TARİHİ OLMASI-511
   • 1. -ADRESE KAYITLI SİSTEMDE ADRESİN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE (T. K. 21)-511
   • 2. -TEBLİĞ İİMKANSIZLIĞI VE TEBLİĞDEN KAÇINMA HALİNDE (T. K21)-511
   • 3. -TEBLİGAT KANUNU’NUN 35. MADDESİNE GÖRE TEBLİGATTA-511
   • D. -YURT DIŞI TEBLİGATLARDA TEBLİĞ TARİHİ-512
   • 1. -TEBLİGAT KANUNU’NUN 25/A MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEBLİGATLARDA-512
   • 2. -TEBLİGAT KANUNU’NUN 35. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEBLİGATLARDA-512
   • E. -İLANEN TEBLİGATTA-512
   • II. -TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER (BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT) VE ZAMAN-512
   • A. -TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER-512
   • 1. -GERÇEK KİŞİLERDE ADRESİN DEĞİŞTİRİLMESİ-513
   • B. -TEBLİGATIN YAPILMA ZAMANI-513
   • III. -TEBLİGATIN YAPILACAĞI KİŞİ-513
   • A. -TEBLİGAT KURAL OLARAK ASİLE YAPILIR-513
   • B. -MUHATAP YERİNE TEBLİGATI KABUL EDEBİLECEK KİŞİLER-513
   • 1. -AYNI KONUTTA BULUNANLARA TEBLİGAT-513
   • 2. -BELLİ BİR YERDE MESLEK İCRA EDENLERE TEBLİGAT-514
   • 3. -ASKERİ ŞAHISLARA TEBLİGAT-514
   • 4. -OTEL, HASTANE, FABRİKA OKUL GİBİ YERLERDE TEBLİGAT-514
   • 5. -TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE TEBLİGAT-514
   • 6. -TÜZEL KİŞİLERDE TEBLİGAT-514
   • C. -VEKİLE VE KANUNİ TEMSİLCİYE TEBLİGAT-514
   • 1. -VEKİLE TEBLİGAT-514
   • 2. -KANUNİ TEMSİLCİYE TEBLİGAT-515
   • IV. -MUHATABIN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERDE BULUNMASI HALİNDE TEBLİGAT(T. K. 20)-515
   • V. -TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI VEYA TEBLİĞDEN KAÇINMA (T. K. 21)-515
   • A. -TEBLİĞ İMKANSIZLIĞINDA ARAŞTIRMA-515
   • B. -TABLİĞ İMKANSIZLIĞI VEYA TEBLİĞDEN KAÇINMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER-515
   • VI. -TEBLİGATTA YAŞ VE EHLİYET-516
   • VII. -TEBLİĞ MAZBATASINDA YAZILACAK HUSUSLAR-516
   • VIII. İMZA ATAMAYANLARA TEBLİGAT-516
   • IX. -YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLİGAT-517
   • A. -YABANCI MEMLEKETİN YETKİLİ MAKAMI ARACILIĞI İLE TEBLİGAT-517
   • B. -TÜRK SİYASİ TEMSİLCİLİĞİ ARACILIĞI İLE TÜRK VATANDAŞLARINA DOĞRUDAN TEBLİĞAT YAPILMASI(T. K. 25/A)-517
   • X. -İLANEN TEBLİGAT-518
   • A. -İLANEN TEBLİGAT HANGİ HALLERDE YAPILABİLİR-518
   • 1. -MUHATABIN ADRESİ MEÇHUL OLMALIDIR-518
   • 2. -MUHATABIN KİMLİĞİ BELLİ OLMALIDIR-518
   • B. -KİMLERE İLANEN TEBLİGAT YAPILAMAZ-518
   • 1. -ADRESE KAYITLI SİSTEMDE KAYITLI OLUP, YENİ ADRES BİLDİRMEDEN ADRESİ TERKEDEN KİŞİLERE İLANEN TEBLİGAT YAPILMAZ, T. K’NUN 21. MADDESİNE GÖRE TEBLİGAT YAPILIR-518
   • 2. -TİCARET SİCİLİNDE ADRESİ YAZILI OLUP DA, ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLDİRMEYEN ŞİRKETLERE İLANEN TEBLİGAT DEĞİL, 35. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT YAPILIR-518
   • C. -İLANIN NE ŞEKİLDE YAPILACAĞI-518
   • XI. -ELEKTRONİK TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ HALLER-519
   • A. -ELEKTRONİK ADRES VEREREK BU ADRESE TEBLİGAT YAPILMASINI İSTEYENLERE-519
   • B. -SERMAYE ŞİRKETLERİNE-519
   • XII. -USULSÜZ TEBLİGATIN HÜKMÜ-519
   • XIII. DAHA ÖNCE KENDİSİNE TEBLİGAT YAPILANLARIN YENİ ADRESLERİNİ BİLDİRMEMESİ (T. K. 35)-519
   • İLGİLİ MEVZUAT-521
   • --TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK-523
   • --TEBLİGAT İŞLETME ESASLARI-541
   • --ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ-569
   • KAVRAM DİZİNİ-575
   Stok Kodu
   :
   9786053007845
   Boyut
   :
   16 x 23,5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   863
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Temmuz 2019
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   I.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   Tebligat    Hukuk    9786053007845   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat