0
%7
Toplu İş Hukukunda Yetki Tespiti Seçkin Yayınevi Sevde Bulun Tokkaş

Toplu İş Hukukunda Yetki Tespiti

Liste Fiyatı : 55,50
İndirimli Fiyat : 51,62
Kazancınız : 3,88
Taksitli fiyat : 9 x 6,77
%7
Temin süresi 3 gündür.
Toplu İş Hukukunda Yetki Tespiti
Toplu İş Hukukunda Yetki Tespiti
Seçkin Yayınevi
51.62

"Toplu iş sözleşmesi mevzuatla belirlenen aşamaların tamamlanması ile yapılır. Bu süreç tarafların ehliyet ve yetki şartlarına sahip olmaları ile başlar, toplu görüşme ile devam eder ve varsa toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yollarını içerir.

Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi, toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetinden sonra aranır ve toplu iş sözleşmesi yapma sürecinin sağlıklı ve bir an evvel sonuçlandırılması açısından büyük önem arz eder. Toplu iş hukukunda yetki tespitine yönelik düzenlemeler, 6356 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer almaktadır.

İki bölümden oluşan bu kitapta, toplu iş sözleşmesine genel bir bakış yapıldıktan sonra toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi ile yetki itirazı, yetki belgesinin verilmesi konuları detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Konuyla ilgili mülga Kanunlarda yer alan düzenlemeleri ve mevzuatta yapılan son değişiklikleri içeren çalışmada, doktrinde ortaya çıkan tartışmalara ve yargı kararlarına da yer verilmektedir." (Tanıtım Yazısı)

Konu Başlıkları

 • Toplu İş Sözleşmesine Genel Bakış
 • Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi ve Şartlarıİçindekiler
Önsöz  5
Özet  11
Kısaltmalar Cetveli  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE
GENEL BAKIŞ
I. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI, ÖZERKLİĞİ VE ANAYASAL BİR HAK OLUŞU  19
II. TÜRK HUKUKUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  23
III. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE İÇERİĞİ  27
1. Toplu İş Sözleşmesinin Tanımı  27
2. Toplu İş Sözleşmesinin İçeriği  28
a. Toplu İş Sözleşmesinin Düzenleyici Kısmı  29
b. Toplu İş Sözleşmesinin Borç Doğurucu Kısmı  34
IV. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  36
V. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ  37
1. Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyi  37
2. Toplu İş Sözleşmesinin Türleri  40
a. İşyeri Toplu İş Sözleşmesi  40
b. Grup Toplu İş Sözleşmesi  41
c. İşletme Toplu İş Sözleşmesi  43
d. Çerçeve Sözleşme  46
VI. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ  48
1. Genel Olarak  48
2. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyetine Sahip Kişi ve Kuruluşlar  51
a. İşçi Tarafı Bakımından  51
b. İşveren Tarafı Bakımından  54
3. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyetinin Şartları  56
a. İşçi Sendikasının Ehliyetinde Aranan Şartlar  56
b. İşveren Tarafının Ehliyetinde Aranan Şartlar  58
aa. Sendika Üyesi Olmayan İşverenin Ehliyeti  58
bb. İşveren Sendikasının Ehliyeti  59
4. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyetinin Tespiti  60
5. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyetsizliği ve Hukuki Sonuçları  62
6. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyetinin Kaybedilmesi  64
İkinci Bölüm
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA
YETKİSİ VE ŞARTLARI
I. GENEL OLARAK  67
II. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİ  68
III. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  69
IV. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNİN ŞARTLARI  71
1. İşçi Tarafının Yetkisinde Aranan Şartlar  72
a. İşkolunda Baraj Şartı  72
aa. İşkolu ve İşkolunun Belirlenmesi  72
bb. Baraj Şartına İlişkin Yapılan Önceki Düzenleme  75
cc. Baraj Şartına İlişkin Mevcut Düzenleme ve Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı  77
dd. Baraj Şartının Belirlenmesi  81
ee. Belirlenen Baraj Şartına İlişkin İtiraz  83
b. İşyerinde veya İşletmede Çoğunluk Şartı  84
aa. Genel Olarak  84
bb. Çoğunluğun Tespiti  86
2. İşveren Tarafının Yetkisinde Aranan Şartlar  89
a. Genel Olarak  89
b. Kamuda Çalışan Alt İşveren İşçilerinin Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanması  90
aa. Genel Olarak  90
bb. Toplu İş İlişkisi Kapsamında Değerlendirme  95
aaa. Fiyat Farkı Ödemesi  96
bbb. Alt İşverenin Kamu İşveren Sendikasını Yetkilendirmesi  99
ccc. Yetkilendirme Neticesinde Yapılacak Toplu İş Sözleşmesinin Süresi  102
V. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNİN TESPİT VE BİLDİRİMİ  104
1. Genel Olarak  104
2. Yetki Tespiti İçin Başvuru  105
a. Başvuruyu Yapabilecek Olan Kişi ve Kuruluşlar  105
b. Başvuru Zamanı  106
c. Başvuru Yöntemi  108
d. Başvurunun Tespiti ve Bildirimi  109
aa. İşçi Sendikası Tarafından Yapılan Başvuru  110
bb. İşveren Sendikası veya Sendika Üyesi Olmayan İşveren Tarafından Yapılan Başvuru  113
VI. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNE İTİRAZ  114
1. İtiraza Yetkili Olan Kişi ve Kuruluşlar  116
a. Olumlu Yetki Tespit Bildirimi Halinde  116
b. Olumsuz Yetki Tespit Bildirimi Halinde  117
2. İtirazın Konusu  117
a. Olumlu Yetki Tespit Bildirimi Halinde  118
aa. İşletme ile İlgili İtirazlar  119
bb. İşkolu ile İlgili İtirazlar  121
cc. Çoğunluk Şartı ile İlgili İtirazlar  122
b. Olumsuz Yetki Tespit Bildirimi Halinde  123
3. İtirazın Süresi  124
a. Olumlu Yetki Tespit Bildirimi Halinde  124
b. Olumsuz Yetki Tespit Bildirimi Halinde  124
4. İtirazın Yapılacağı Makam ve Yetkili Mahkeme  125
5. İtirazın İncelenmesi ve Karar  127
a. Olumlu Yetki Tespit Bildirimi Halinde  127
aa. Maddi Hata ve Süreye İlişkin İtirazlar  128
bb. Diğer İtirazlar  129
b. Olumsuz Yetki Tespit Bildirimi Halinde  129
VII. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNİN KAZANILMASI  131
1. Yetki Belgesi  132
2. Kazanılan Yetki Belgesinin İşyerinin Devrinde Durumu  134
3. Yetki Belgesi Bulunmadan Yapılan Toplu İş Sözleşmesinin İptali  137
Sonuç  141
Kaynakça  149
 • Açıklama
  • "Toplu iş sözleşmesi mevzuatla belirlenen aşamaların tamamlanması ile yapılır. Bu süreç tarafların ehliyet ve yetki şartlarına sahip olmaları ile başlar, toplu görüşme ile devam eder ve varsa toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yollarını içerir.

   Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi, toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetinden sonra aranır ve toplu iş sözleşmesi yapma sürecinin sağlıklı ve bir an evvel sonuçlandırılması açısından büyük önem arz eder. Toplu iş hukukunda yetki tespitine yönelik düzenlemeler, 6356 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer almaktadır.

   İki bölümden oluşan bu kitapta, toplu iş sözleşmesine genel bir bakış yapıldıktan sonra toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi ile yetki itirazı, yetki belgesinin verilmesi konuları detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Konuyla ilgili mülga Kanunlarda yer alan düzenlemeleri ve mevzuatta yapılan son değişiklikleri içeren çalışmada, doktrinde ortaya çıkan tartışmalara ve yargı kararlarına da yer verilmektedir." (Tanıtım Yazısı)

   Konu Başlıkları

   • Toplu İş Sözleşmesine Genel Bakış
   • Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi ve Şartları   İçindekiler
   Önsöz  5
   Özet  11
   Kısaltmalar Cetveli  13
   Giriş  15
   Birinci Bölüm
   TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE
   GENEL BAKIŞ
   I. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI, ÖZERKLİĞİ VE ANAYASAL BİR HAK OLUŞU  19
   II. TÜRK HUKUKUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  23
   III. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE İÇERİĞİ  27
   1. Toplu İş Sözleşmesinin Tanımı  27
   2. Toplu İş Sözleşmesinin İçeriği  28
   a. Toplu İş Sözleşmesinin Düzenleyici Kısmı  29
   b. Toplu İş Sözleşmesinin Borç Doğurucu Kısmı  34
   IV. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  36
   V. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ  37
   1. Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyi  37
   2. Toplu İş Sözleşmesinin Türleri  40
   a. İşyeri Toplu İş Sözleşmesi  40
   b. Grup Toplu İş Sözleşmesi  41
   c. İşletme Toplu İş Sözleşmesi  43
   d. Çerçeve Sözleşme  46
   VI. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ  48
   1. Genel Olarak  48
   2. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyetine Sahip Kişi ve Kuruluşlar  51
   a. İşçi Tarafı Bakımından  51
   b. İşveren Tarafı Bakımından  54
   3. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyetinin Şartları  56
   a. İşçi Sendikasının Ehliyetinde Aranan Şartlar  56
   b. İşveren Tarafının Ehliyetinde Aranan Şartlar  58
   aa. Sendika Üyesi Olmayan İşverenin Ehliyeti  58
   bb. İşveren Sendikasının Ehliyeti  59
   4. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyetinin Tespiti  60
   5. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyetsizliği ve Hukuki Sonuçları  62
   6. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyetinin Kaybedilmesi  64
   İkinci Bölüm
   TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA
   YETKİSİ VE ŞARTLARI
   I. GENEL OLARAK  67
   II. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİ  68
   III. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  69
   IV. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNİN ŞARTLARI  71
   1. İşçi Tarafının Yetkisinde Aranan Şartlar  72
   a. İşkolunda Baraj Şartı  72
   aa. İşkolu ve İşkolunun Belirlenmesi  72
   bb. Baraj Şartına İlişkin Yapılan Önceki Düzenleme  75
   cc. Baraj Şartına İlişkin Mevcut Düzenleme ve Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı  77
   dd. Baraj Şartının Belirlenmesi  81
   ee. Belirlenen Baraj Şartına İlişkin İtiraz  83
   b. İşyerinde veya İşletmede Çoğunluk Şartı  84
   aa. Genel Olarak  84
   bb. Çoğunluğun Tespiti  86
   2. İşveren Tarafının Yetkisinde Aranan Şartlar  89
   a. Genel Olarak  89
   b. Kamuda Çalışan Alt İşveren İşçilerinin Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanması  90
   aa. Genel Olarak  90
   bb. Toplu İş İlişkisi Kapsamında Değerlendirme  95
   aaa. Fiyat Farkı Ödemesi  96
   bbb. Alt İşverenin Kamu İşveren Sendikasını Yetkilendirmesi  99
   ccc. Yetkilendirme Neticesinde Yapılacak Toplu İş Sözleşmesinin Süresi  102
   V. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNİN TESPİT VE BİLDİRİMİ  104
   1. Genel Olarak  104
   2. Yetki Tespiti İçin Başvuru  105
   a. Başvuruyu Yapabilecek Olan Kişi ve Kuruluşlar  105
   b. Başvuru Zamanı  106
   c. Başvuru Yöntemi  108
   d. Başvurunun Tespiti ve Bildirimi  109
   aa. İşçi Sendikası Tarafından Yapılan Başvuru  110
   bb. İşveren Sendikası veya Sendika Üyesi Olmayan İşveren Tarafından Yapılan Başvuru  113
   VI. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNE İTİRAZ  114
   1. İtiraza Yetkili Olan Kişi ve Kuruluşlar  116
   a. Olumlu Yetki Tespit Bildirimi Halinde  116
   b. Olumsuz Yetki Tespit Bildirimi Halinde  117
   2. İtirazın Konusu  117
   a. Olumlu Yetki Tespit Bildirimi Halinde  118
   aa. İşletme ile İlgili İtirazlar  119
   bb. İşkolu ile İlgili İtirazlar  121
   cc. Çoğunluk Şartı ile İlgili İtirazlar  122
   b. Olumsuz Yetki Tespit Bildirimi Halinde  123
   3. İtirazın Süresi  124
   a. Olumlu Yetki Tespit Bildirimi Halinde  124
   b. Olumsuz Yetki Tespit Bildirimi Halinde  124
   4. İtirazın Yapılacağı Makam ve Yetkili Mahkeme  125
   5. İtirazın İncelenmesi ve Karar  127
   a. Olumlu Yetki Tespit Bildirimi Halinde  127
   aa. Maddi Hata ve Süreye İlişkin İtirazlar  128
   bb. Diğer İtirazlar  129
   b. Olumsuz Yetki Tespit Bildirimi Halinde  129
   VII. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNİN KAZANILMASI  131
   1. Yetki Belgesi  132
   2. Kazanılan Yetki Belgesinin İşyerinin Devrinde Durumu  134
   3. Yetki Belgesi Bulunmadan Yapılan Toplu İş Sözleşmesinin İptali  137
   Sonuç  141
   Kaynakça  149
   Stok Kodu
   :
   9789750252150
   Boyut
   :
   16x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   162
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2019 OCAK
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   9789750252150    Toplu    İş    Hukukunda    Yetki    Tespiti   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat