0
Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi Adalet Yayınevi Murat Topuz Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi Adalet Yayınevi Murat Topuz

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi

Liste Fiyatı : 163,00
9786053001645
362174
Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi
Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi
Adalet Yayınevi
163.00

"6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra yeni Kanunla ilgili kitap olarak yazılmış ilk akademik çalışma özelliğini taşıyan bu eserin birinci baskısı kısa sürede tükendi.


Yoğun akademik çalışmalarım nedeniyle uzun süredir kitabı güncellemek için çalışmalara başlayamamıştım. Bu arada yeni Kanun ile ilgili Yargıtay kararları çıkmaya başlamış, Kanundan kaynaklanan ve uygulamada başgösteren sorunların giderilmesi için yeni düzenlemeler yapılmış, özellikle sat geri kirala türü finansal kiralamalarda sağlanan vergisel avantajlara yönelik Kanun değişiklikleri piyasaya canlılık getirmiştir.


Kitabımızın ikinci baskısında özellikle mevzuatımızda yapılan değişikliklerle sağlanan avantajlar ve 2013-2016 yılları arasında çıkan Yargıtay kararları işlenmiştir. Tüketici Kanunu'nun da yürürlüğe girmesi ile birlikte ortaya çıkan uygulamalardan da kitabımızda bahsedilmiştir. Kitabımızda ortaya koyduğumuz finansal kiralama sözleşmelerinde genel işlem koşullarının uygulanması kısmı genişletilmiş ve diğer bölümlerde de uygulamada karşımıza çıkan sorunlarla ilgili görüşlerimize yer vermiş bulunmaktayız.


Finansal kiralamalar ile ilgili yeni yayınlanmış eserlerede atıflarda bulunarak yeni görüşler eserimize aktarılmaya çalışılmıştır." (Önsözden)


İçindekiler

 • İKİNCİ BASKI İÇİN ÖNSÖZ-VII
 • ÖNSÖZ-IX
 • İÇİNDEKİLER-XIII
 • KISALTMALAR-XXV
 • GİRİŞ-1
 • 1. KONUNUN ÖNEMİ ve TAKDİMİ-1
 • 2. TERMİNOLOJİ-5
 • 3. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI-7
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • GENEL OLARAK FİNANSAL KİRALAMA (LEASING)
 • 4. FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) KAVRAMI, ORTAYA ÇIKIŞI, TARİHİ GELİŞİMİ ve MODERN HUKUKLARDAKİ DÜZENLENİŞ BİÇİMİ ile ULUSLARARASI YAPILANMA-9
 • I. FİNANSAL KİRALAMA KAVRAMI-9
 • II. FİNANSAL KİRALAMANIN ORTAYA ÇIKIŞI ve TARİHİ GELİŞİMİ-14
 • III. FİNANSAL KİRALAMANIN GENEL OLARAK MODERN HUKUKLARDAKİ DÜZENLENİŞ BİÇİMİ-19
 • A. Amerika Birleşik Devletleri-19
 • B. İngiltere-22
 • C. İsviçre-23
 • D. Almanya-24
 • E. Fransa-25
 • F. İtalya-27
 • G. Diğer Bazı Ülkeler-28
 • IV. FİNANSAL KİRALAMA HUSUSUNDA ULUSLARARASI YAPILANMA-29
 • A. Uluslararası Finans Kurumu (IFC)-29
 • B. Avrupa Leasing Birliği-30
 • C. Avrupa Birliği Hukuku'nda Leasing-32
 • D. Uluslararası Özel Hukukun Birleştirilmesinde Leasing (Leasing Hakkında Unidroit Model Kanunu Taslağı: UMKT)-35
 • 5. FİNANSAL KİRALAMANIN TÜRK HUKUKU'NDAKİ GELİŞİMİ, DÜZENLENİŞ BİÇİMİ ve FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG ve FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU'NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİK ve DEĞİŞİKLİKLER-37
 • 6. FİNANSAL KİRALAMANIN BAŞLICA YARARLARI ve SAKINCALARI-48
 • I. FİNANSAL KİRALAMANIN BAŞLICA YARARLARI-48
 • A. Kiracı Bakımından Yararları-48
 • B. Kiralayan Bakımından Yararları-57
 • C. Ülke Ekonomisi Bakımından Yararları-61
 • II. FİNANSAL KİRALAMANIN BAŞLICA SAKINCALARI-62
 • 7. KİRALAMANIN (LEASING'İN) ÇEŞİTLERİ-64
 • I. GENEL OLARAK-64
 • II. FAALİYET KİRALAMASI (OPERATING LEASING) - FİNANSAL KİRALAMA (FINANCIAL LEASING)-65
 • A. Faaliyet Kiralaması-65
 • B. Finansal Kiralama-69
 • III. SAT ve GERİ KİRALA (SALE and LEASE BACK)-74
 • IV. DOĞRUDAN KİRALAMA (DIRECT LEASING) - DOLAYLI KİRALAMA (INDIRECT LEASING)-87
 • V. YATIRIM MALLARI KİRALAMASI (CAPITAL GOODS LEASING) - TÜKETİM MALLARI KİRALAMASI (CONSUMER GOODS LEASING)-89
 • VI. TAŞINIR KİRALAMASI (MOVABLES LEASING) - TAŞINMAZ KİRALAMASI (IMMOVABLES LEASING)-90
 • VII. BİRİNCİ EL KİRALAMA (FIRST HAND LEASING) - İKİNCİ EL KİRALAMA (SECOND HAND LEASING)-91
 • VIII. SÜRELİ KİRALAMA (TERM LEASING) - DEĞİŞTİRİLEBİLİR KİRALAMA (REVOLVING LEASING)-92
 • IX. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ KİRALAMA (INDIVIDUAL LEASING) - AÇIK KİRALAMA (BLANKET LEASING)-93
 • X. BRÜT KİRALAMA (GROSS LEASING) - NET KİRALAMA (NET LEASING)-94
 • XI. YEREL KİRALAMA (DOMESTIC LEASING) - ULUSLARARASI KİRALAMA (INTERNATIONAL LEASING)-95
 • XII. ALT KİRALAMA (SUBLEASE)-98
 • XIII. DİĞER KİRALAMA LEASİNG ÇEŞİTLERİ-100
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI,
 • KURULUŞU, HUKUKİ NİTELİĞİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ
 • 8. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMİ-107
 • 9. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI-110
 • 10. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI-113
 • I. GENEL OLARAK-113
 • II. KİRALAYAN OLARAK BİR FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNİN MEVCUT OLMASI-117
 • III. FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNİN KİRALANANIN ZİLYETLİĞİNİ HER TÜRLÜ FAYDAYI SAĞLAMAK ÜZERE KİRACIYA DEVRETMESİ-118
 • IV. FİNANSAL KİRALAMA BEDELİ-120
 • V. TARAFLARIN ANLAŞMASI-123
 • 11. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞ YÖNTEMLERİ ve SÖZLEŞMENİN KONUSU-124
 • I. KURULUŞ YÖNTEMLERİ-124
 • A. Genel Olarak-124
 • B. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda Kabul Edilen Yöntemler-126
 • 1)-Kiralanacak Şeyin Üçüncü Bir Kişiden/Tedarikçiden Temin Edilmesi Yöntemi-126
 • 2)-Kiralanacak Şeyin Bizzat Kiracıdan Satın Alınması Yöntemi-128
 • 3)-Kiralayanın Önceden Mülkiyetini Elde Ettiği Bir Şeyin Kiralanması Yöntemi-128
 • II. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN KONUSU-130
 • A. Genel Olarak-130
 • B. Taşınır ve Taşınmaz Mallar-131
 • C. Bilgisayar Programlarının Çoğaltılmış Nüshaları-139
 • D. Bütünleyici Parça ve Eklentiler-144
 • III. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN KONUSU OLAN MALIN MÜLKİYETİ-151
 • A. Kural: Malın Mülkiyetinin Kiralayana Ait Olması-151
 • B. Finansal Kiralama Sözleşmesi Kurulurken Malın Mülkiyetinin Kiralayanda Olmasının Gerekli Olmaması-155
 • C. Sözleşme Yapılırken Kiralanan Mal Üzerinde Bulunan Sınırlı Ayni Haklar ile Nisbi Hakların Finansal Kiralama Sözleşmesine Etkisi-158
 • 12. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ-160
 • I. GENEL OLARAK-160
 • II. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER ve DEĞERLENDİRİLMESİ-162
 • III. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ-169
 • A. Rızai Bir Sözleşme Olması-169
 • B. İsimli (Tipik) Bir Sözleşme Olması-170
 • C. Kullanma ve Yararlanma Borcu Doğurması-174
 • D. Sürekli Borç İlişkisi Meydana Getirmesi-175
 • E. Tam İki Tarafa Borç Yüklemesi-178
 • F. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Standart Sözleşme Şeklinde Hazırlanabilmesi ve Genel İşlem Koşulları İhtiva Edebilmesi-180
 • 1)-Standart Sözleşme Şeklinde Hazırlanabilmesi-180
 • 2)-Finansal Kiralama Sözleşmesinin Genel İşlem Koşulları İhtiva Edebilmesi-182
 • a)-Genel Olarak-182
 • b)-Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel Olarak Genel İşlem Koşulları-186
 • aa)-Genel İşlem Koşullarının Tanımı-186
 • bb)-Genel İşlem Koşullarının Unsurları-188
 • cc)-Finansal Kiralama Sözleşmesinde Yer Alan Genel İşlem Koşullarının Denetim Aşamaları-189
 • aaa)-Finansal Kiralama Sözleşmesinin Kapsam Denetimi-189
 • bbb)-Finansal Kiralama Sözleşmesinin Yorum Denetimi-193
 • ccc)-Finansal Kiralama Sözleşmesinin İçerik Denetimi-194
 • c)-Uygulamada Finansal Kiralama Sözleşmesinde Yeralan En Yaygın Genel İşlem Koşulları-196
 • 13. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELERDEN AYIRT EDİLMESİ-200
 • I. KİRA SÖZLEŞMESİNDEN AYIRT EDİLMESİ-200
 • A. Genel Olarak-200
 • B. Amaç Bakımından-201
 • C. Şekil Bakımından-202
 • D. Sözleşmenin Tarafları Bakımından-202
 • E. Konu Bakımından-202
 • F. Niteliği Bakımından-203
 • G. Tarafların Borçları Bakımından-203
 • H. Süre Bakımından-207
 • I. Sona Erme ve Sona Ermenin Sonuçları Bakımından-207
 • II. SATIŞ VE SATIŞ TÜRLERİNDEN AYIRT EDİLMESİ-209
 • A. Satış Sözleşmesinden Ayırt Edilmesi-209
 • B. Taksitle Satış Sözleşmesinden Ayırt Edilmesi-211
 • 1)-Genel Olarak-211
 • 2)-Amaç Bakımından-212
 • 3)-Konu Bakımından-212
 • 4)-Şekil Bakımından-212
 • 5)-Hüküm ve Sonuçlarını Doğurması Bakımından-213
 • 6)-Tarafların Hakları ve Borçları Bakımından-213
 • C. Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesinden Ayırt Edilmesi-214
 • D. Mülkiyeti Saklı Tutma Kaydıyla Satış Sözleşmesinden Ayırt Edilmesi-215
 • III. KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDEN AYIRT EDİLMESİ-215
 • IV. TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDEN AYIRT EDİLMESİ-216
 • V. İNANÇLI İŞLEMDEN AYIRT EDİLMESİ-217
 • 14. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN BELİRLENMESİ-218
 • I. GENEL OLARAK-218
 • II. MÜLGA FİNANSAL KİRALAMA KANUNU UYARINCA FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK ve UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER-219
 • III. FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU UYARINCA FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK ve UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER-220
 • IV. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALARIN TİCARİ DAVA OLUP OLMADIĞI SORUNU-224
 • 15. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI-228
 • I. GENEL OLARAK-228
 • II. KİRALAYAN (FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİ)-230
 • A. Türkiye'de Kurulu Finansal Kiralama Şirketleri-230
 • 1)-Finansal Kiralama Şirketlerinin Kuruluş İzni-231
 • 2)-Finansal Kiralama Şirketlerinin Kuruluş Şartları-232
 • 3)-Finansal Kiralama Şirketlerinin Kurucularında Aranan Şartlar-234
 • 4)-Finansal Kiralama Şirketlerinin Faaliyet İzni-236
 • 5)-Finansal Kiralama Şirketlerinin Şube Açması-238
 • 6)-Finansal Kiralama Şirketlerinin Yapamayacağı İş ve İşlemler-239
 • 7)-Finansal Kiralama Şirketlerinin Ana Sözleşmelerine İlişkin Hükümler-241
 • a)-Ana Sözleşmenin Değiştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar-241
 • b)-Finansal Kiralama Şirketlerinden Pay Edinilmesi ve Payın Devredilmesine İlişkin Usul ve Esaslar-243
 • 8)-Finansal Kiralama Şirketlerinin Birleşmesi, Devri, Bölünmesi ve Tasfiyesine İlişkin Usul ve Esaslar-244
 • B. Yabancı Finansal Kiralama Şirketlerinin Türkiye Şubeleri-245
 • 1)-Mülga Finansal Kiralama Kanunu Uyarınca Yabancı Finansal Kiralama Şirketlerinin Türkiye'de Şube Açması ve Faaliyetlerini Yürütmesi-245
 • 2)-Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Uyarınca Yabancı Finansal Kiralama Şirketlerinin Türkiye'de Şube Açıp Açamayacağı Sorunu-247
 • C. Finansal Kiralama Sözleşmesi Yapmaya Yetkili Diğer Kurumlar-250
 • 1)-Genel Olarak-250
 • 2)-Katılım Bankaları-252
 • 3)-Kalkınma ve Yatırım Bankaları-255
 • III. KİRACI-256
 • 16. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ ve TESCİLİ-261
 • I. GENEL OLARAK-261
 • II. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİNİN YAZILI ŞEKLE BAĞLI OLMASI-265
 • III. YAZILI SÖZLEŞME YAPILDIKTAN SONRA KİRALANANIN NİTELİĞİNE GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEMLER ve HUKUKİ SONUÇLARI-275
 • A. Taşınmazlar Bakımından Gerçekleştirilecek İşlemler ve Hukuki Sonuçları-275
 • B. Taşınırlar Bakımından Gerçekleştirilecek İşlemler ve Hukuki Sonuçları-281
 • 1)-Kendilerine Mahsus Özel Sicili Bulunan Taşınırlar-281
 • 2)-Özel Bir Sicile Kayıtlı Bulunmayan Taşınırlar-285
 • C. Bütünleyici Parça ve Eklentiler Bakımından Gerçekleştirilecek İşlemler ve Hukuki Sonuçlar-290
 • D. Gemiler Bakımından Gerçekleştirilecek İşlemler ve Hukuki Sonuçları-291
 • 1)-Gemileri Konu Alan Finansal Kiralama Sözleşmeleri-291
 • a)-Deniz Ticaret Hukuku Bakımından Finansal Kiralama Sözleşmesinde Kiracının Sıfatının ve Sorumluluğunun Tespiti-291
 • b)-Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu Gemi Üzerindeki Gemi Alacaklısı Hakkı-294
 • aa)-Mülga Ticaret Kanunu ve Mülga Finansal Kiralama Kanunu Bakımından Gemi Alacaklısı Hakkı-294
 • bb)-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Bakımından Gemi Alacaklısı Hakkı-296
 • 2)-Gemileri Konu Alan Finansal Kiralama Sözleşmeleri İle İlgili Gerçekleştirilecek İşlemler ve Hukuki Sonuçları-299
 • E. Bilgisayar Yazılımlarının Çoğaltılmış Nüshaları Bakımından Gerçekleştirilecek İşlemler ve Hukuki Sonuçları-310
 • F. Yurt Dışından Yapılacak Finansal Kiralamalar Bakımından Gerçekleştirilecek İşlemler ve Hukuki Sonuçları-316
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDE
 • TARAFLARIN BORÇLARI VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
 • 17. KİRALAYANIN (FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNİN) BORÇLARI-319
 • I. GENEL OLARAK-319
 • II. KİRALAYANIN KİRACININ TALEBİ VE SEÇİMİ ÜZERİNE ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİDEN MALI SATIN ALMA BORCU VE HUKUKİ SONUÇLARI-321
 • A. Genel Olarak-321
 • B. Üçüncü Kişiden Satın Alınan Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu Olan Malın Hasara Uğraması ve Buna Bağlı Hukuki Sonuçlar-326
 • 1)-Hasarın Geçişine İlişkin Türk Borçlar Kanunu'nun Benimsediği Esaslar-326
 • 2)-Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Uyarınca Kiralayanın Satın Aldığı Malın Hasarına Kimin Katlanacağı Sorunu-330
 • a)-Kiralananın Temin Edilmesinden Önce Yapılan Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Hasarın Geçişi-330
 • b)-Kiralananın Temin Edilmesinden Sonra Yapılan Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Hasarın Geçişi-332
 • 3)-Kiralayanın Malı Temin Etmek İçin Gerekli Sözleşmeyi Yapmamasının Finansal Kiralama Sözleşmesine Etkisi-334
 • III. HER TÜRLÜ FAYDAYI SAĞLAMAK ÜZERE KİRALANANIN ZİLYETLİĞİNİ KİRACIYA DEVRETME BORCU-335
 • A. Genel Olarak-335
 • B. Kiralayanın Kiralananın Zilyetliğini Kiracıya Devretme Borcunun İfası-340
 • 1)-Borcun Şahsen İfası Gerekip Gerekmediği Sorunu-340
 • 2)-Kiralananın Zilyetliğini Kiracıya Devretme Borcunun İfası Bakımından Karşılaşılacak Özel Durumlar-342
 • 3)-Kiralananın Zilyetliğini Kiracıya Devretme Borcunun İfa Zamanı-343
 • C. Zilyetliğin Devri Borcunun İfa Edilmemesi ve Kusurun Borcun İfa Edilmemesinin Sonuçları Üzerindeki Etkileri-345
 • D. Kiralayanın Özellikle Kiralananın Zilyetliğinin Devrinden Kaynaklanacak Sorunlardan Kurtulmak Amacıyla İmalatçı/Satıcıya Karşı Sahip Olduğu Hakları Kiracıya Devretmesi ve Hukuki Sonuçları-352
 • 1)-Genel Olarak-352
 • 2)-Kiralayanın Kiracı ile Yaptığı Anlaşmanın Hukuki Dayanağı ve Hukuki Sonuçları-353
 • E. İmalatçı/Satıcının Malın Zilyetliğini Devretmemesi Sonucu Kiralayanın Sözleşmeden Dönmesinin Finansal Kiralama Sözleşmesine Etkisi-358
 • F. Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca Ortaya Çıkan Sorumluluğun Kime Ait Olacağı Sorunu-361
 • IV. KİRALAYANIN KİRALANANIN AYIPLARINDAN SORUMLULUĞU-367
 • A. Genel Olarak-367
 • B. Ayıptan Sorumluluğa İlişkin Düzenlemelerin Emredici Olup Olmadığı Sorunu-372
 • C. Kiralayanın Ayıptan Sorumluluğunun Şartları-375
 • 1)-Kiracının Seçimi ve Talebi Üzerine Malın Üçüncü Kişiden veya Bizzat Kiracıdan Temin Edilmemiş Olması-375
 • 2)-Geçerli Bir Finansal Kiralama Sözleşmesinin Bulunması-375
 • 3)-Kiralananda Ayıp Olarak Nitelendirilecek Eksiklik veya Bozuklukların Bulunması ve Kiralananın Ayıp Nedeniyle Sözleşmede Amaçlanan Kullanıma Elverişli Olmaması-376
 • 4)-Kiralayanın Sorumluluğunun Sınırlandırılmamış veya Kaldırılmamış Olması-379
 • 5)-Kiracının Kiralananı Gözden Geçirmesi ve Ayıp Bildiriminde Bulunması-380
 • 6)-Ayıbın Kiracıdan Kaynaklanan Bir Sebeple Ortaya Çıkmamış Olması-382
 • V. KİRALAYANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İLERİ SÜRDÜĞÜ HAKLAR SEBEBİYLE SORUMLULUĞU-383
 • A. Genel Olarak-383
 • B. Kiralayanın Zapttan Sorumluluğunun Şartları-386
 • 1)-Üçüncü Kişi Kiracıya Karşı Üstün Bir Hak İleri Sürmeli-386
 • 2)-Üçüncü Kişinin İleri Sürdüğü Hak İle Kiracının Hakkı Bağdaşmamalı-387
 • 3)-Üçüncü Kişi Hakkını Kiracıya Karşı Dava Yoluyla İleri Sürmeli-388
 • 4)-Kiracı Üçüncü Kişinin Açtığı Davayı Kiralayana Bildirmeli-388
 • 5)-Kiracı Üçüncü Şahsın Hakkını Bilmemeli-389
 • C. Kiralayanın Üçüncü Kişinin Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Üstün Hak Sahibi Olmasından Sorumluluğu-390
 • 1)-Kiralananın Finansal Kiralama Sözleşmesinin Kurulmasından Sonra Bir Başkasına Devredilmesi-390
 • 2)-Üçüncü Kişinin Kiralananda Kira Sözleşmesinin Kurulmasından Sonra Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olması-397
 • 3)-Kiralananın Kamulaştırılması veya Kamulaştırma Yoluyla Kiralanan Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulması-399
 • VI. KİRACININ KİRALANANDAN FAYDALANMASINI ENGELLEYECEK DAVRANIŞLARDAN KAÇINMA BORCU-400
 • VII. KİRALAYANIN KİRALANANIN VERGİ ve BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNE KATLANMA BORCU OLUP OLMADIĞI SORUNU-403
 • VIII. KİRALAYANIN YAN GİDERLERE KATLANMA BORCU BULUNUP BULUNMADIĞI SORUNU-405
 • 18. KİRACININ BORÇLARI-406
 • I. GENEL OLARAK-406
 • II. KİRA BEDELİNİ ÖDEME BORCU-406
 • A. Genel Olarak-406
 • B. Kira Bedelinin ve Ödeme Dönemlerinin Belirlenmesi-408
 • C. Finansal Kiralama Bedelinin Uyarlanması Sorunu-415
 • 1)-Genel Olarak-415
 • 2)-Kira Bedelinin Uyarlanmasının Şartları-418
 • a)-Sözleşmenin Yapılmasından Sonra Olağanüstü Bir Durum Ortaya Çıkmalı-418
 • b)-Olağanüstü Durum Taraflarca Öngörülmemiş ve Öngörülmesi Beklenmeyen Bir Durum Olmalı-419
 • c)-Olağanüstü Durum Uyarlama Talep Edenden Kaynaklanmamış Olmalı-420
 • d)-Olağanüstü Durum Sözleşmenin Yapıldığı Sırada Mevcut Olan Koşulları Değiştirmiş Olmalı-421
 • e)-Borçlunun Borcunu İfa Etmesi Aşırı Ölçüde Güçleşmiş Olmalı-421
 • f)-Borçlunun Borcunu İfa Etmesini Beklemek Dürüstlük Kuralına Aykırı Olmalı-422
 • g)-Borçlu Borcunu İfa Etmemiş veya İfanın Aşırı Ölçüde Güçleşmesinden Doğan Haklarını Saklı Tutarak İfa Etmiş Olmalı-423
 • h)-Uyarlama Hakkından Feragat Edilmemiş Olmalı-423
 • III. KİRALANANIN ÖZENLE ve SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN TAHSİS AMACINA UYGUN KULLANILMASI BORCU-424
 • A. Genel Olarak-424
 • B. Kiralananın Özenle ve Tahsis Amacına Uygun Kullanılması-426
 • IV. KİRALANANIN BAKIMINI YAPMA, MALI KORUMA VE MASRAFLARINA KATLANMA BORCU-430
 • V. SÖZLEŞMEYE KONU OLAN MALIN HASARINA ve ZİYAINA KATLANMA BORCU-434
 • VI. KİRALANANIN SİGORTA PRİMLERİNİ ÖDEME BORCU-438
 • A. Kiralananı Sigorta Ettirme Borcunun Taraflardan Hangisine Ait Olduğu Sorunu-438
 • B. Sigortanın Kapsamı-440
 • C. Sigorta Primlerini Ödeme Borcu-443
 • VII. KİRALANANIN ZİLYETLİĞİNİ ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİYE DEVRETMEME BORCU-447
 • A. Genel Olarak-447
 • B. Kiracının Kiralananın Zilyetliğini veya Kiracılık Sıfatını Devri-449
 • 1)-Kiracının Kiralananı Başkasına Kiralaması (Alt Finansal Kiralama Sözleşmesi)-449
 • 2)-Kiracının Kiralanandaki Kullanma Alacağını Başkasına Devretmesi-452
 • 3)-Finansal Kiralama Sözleşmesinin Devri-454
 • a)-Genel Olarak-454
 • b)-Finansal Kiralama Sözleşmesinin Devrinin Koşulları-455
 • aa)-Geçerli Bir Finansal Kiralama Sözleşmesinin Bulunması-455
 • bb)-Tarafların Finansal Kira İlişkisinin Devri Konusunda Anlaşmış Olması-456
 • c)-Finansal Kiralama Sözleşmesinin Devredilmesinin Hukuki Sonuçları-458
 • d)-Türk Borçlar Kanunu'nun Kira İlişkisinin Devrine İlişkin Hükmünün (TBK m. 323) Uygulamasının Sekiz Yıl Ertelenmesine Yönelik Değişikliğin Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Uygulanıp Uygulanmayacağı Sorunu-460
 • VIII. KİRALANANIN KİRALAYANA İADE EDİLMESİ BORCU VEYA KİRALANANIN SATIN ALINMASI-461
 • 19. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ve SONUÇLARI-469
 • I. GENEL OLARAK-469
 • II. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ ve SONA ERMENİN SONUÇLARI-474
 • A. Genel Olarak-474
 • B. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Erme Sebepleri-476
 • 1)-Sürenin Dolması-476
 • a)-Genel Olarak-476
 • b)-Süresinin Dolmasının Sözleşmeyi Kendiliğinden Sona Erdiren Bir Sebep Olmaktan Çıkarılıp Çıkarılamayacağı Sorunu-477
 • c)-Tek Taraflı İrade Beyanı İle Sözleşmeyi Uzatma Hakkının Kullanılması-478
 • d)-Süresi Dolmasına Rağmen Kiralananın Kullanılmaya Devam Edilmesinin Finansal Kiralama Sözleşmesine Etkisi-478
 • 2)-Kiracının İflası-481
 • 3)-Kiracının Ölümü veya Fiil Ehliyetini Kaybetmesi-488
 • C. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesinin Sonuçları-490
 • 1)-Genel Olarak-490
 • 2)-Finansal Kiralama Konusu Malın İade Edilmesi ve Buna Bağlı Hukuki Sonuçlar-493
 • a)-Malın Derhal ve İyi Halde İadesi-493
 • b)-Kiralanan Malın İadesi Sırasında Meydana Gelen Hasardan ve İade Masraflarından Sorumluluk-496
 • 3)-Finansal Kiralama Sözleşmesinin Sona Ermesi Üzerine Kiracının Sözleşmeden Doğan Satın Alma Hakkını Kullanması-497
 • III. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARDAN BİRİNİN FESHETMESİYLE SONA ERMESİ ve FESHİN SONUÇLARI-502
 • A. Genel Olarak-502
 • B. Fesih Nedenleri-504
 • 1)-Genel Olarak-504
 • 2)-Tarafların Temerrüde Düşmesi-510
 • a)-Kiracının Kira Bedelini Ödemede Temerrüde Düşmesi-510
 • b)-Kiralayanın Temerrüde Düşmesi-520
 • 3)-Taraflardan Birinin Sözleşmeyi İhlal Etmesi-522
 • a)-Genel Olarak-522
 • b)-Tarafların Sözleşmeyi Haklı Sebeple Feshedebilmesinin Koşulları-525
 • aa)-Sözleşmenin Feshini Gerektiren Haklı Bir Sebebin Bulunması-525
 • bb)-Sözleşmenin Feshini Gerektiren Haklı Sebebin Belirli Ağırlığa Sahip Olması-525
 • cc)-Taraflar Arasındaki Güven İlişkisinin Ortadan Kalkması-527
 • dd)-Fesih Hakkının Açıkça Ortaya Konulması ve Gerekçelendirilmesi-528
 • ee)-Haklı Nedenle Fesih Yoluna Son Çare Olarak Başvurulması-528
 • c)-Kiracının Tasfiye Sürecine Girmesi veya Finansal Kiralama Konusu Malın Tahsis Edildiği İşletmesini Tasfiye Etmesi-529
 • C. Feshin Sonuçları-530
 • SONUÇ-537
 • KAYNAKÇA -557
 • Açıklama
  • "6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra yeni Kanunla ilgili kitap olarak yazılmış ilk akademik çalışma özelliğini taşıyan bu eserin birinci baskısı kısa sürede tükendi.


   Yoğun akademik çalışmalarım nedeniyle uzun süredir kitabı güncellemek için çalışmalara başlayamamıştım. Bu arada yeni Kanun ile ilgili Yargıtay kararları çıkmaya başlamış, Kanundan kaynaklanan ve uygulamada başgösteren sorunların giderilmesi için yeni düzenlemeler yapılmış, özellikle sat geri kirala türü finansal kiralamalarda sağlanan vergisel avantajlara yönelik Kanun değişiklikleri piyasaya canlılık getirmiştir.


   Kitabımızın ikinci baskısında özellikle mevzuatımızda yapılan değişikliklerle sağlanan avantajlar ve 2013-2016 yılları arasında çıkan Yargıtay kararları işlenmiştir. Tüketici Kanunu'nun da yürürlüğe girmesi ile birlikte ortaya çıkan uygulamalardan da kitabımızda bahsedilmiştir. Kitabımızda ortaya koyduğumuz finansal kiralama sözleşmelerinde genel işlem koşullarının uygulanması kısmı genişletilmiş ve diğer bölümlerde de uygulamada karşımıza çıkan sorunlarla ilgili görüşlerimize yer vermiş bulunmaktayız.


   Finansal kiralamalar ile ilgili yeni yayınlanmış eserlerede atıflarda bulunarak yeni görüşler eserimize aktarılmaya çalışılmıştır." (Önsözden)


   İçindekiler

   • İKİNCİ BASKI İÇİN ÖNSÖZ-VII
   • ÖNSÖZ-IX
   • İÇİNDEKİLER-XIII
   • KISALTMALAR-XXV
   • GİRİŞ-1
   • 1. KONUNUN ÖNEMİ ve TAKDİMİ-1
   • 2. TERMİNOLOJİ-5
   • 3. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI-7
   • BİRİNCİ BÖLÜM
   • GENEL OLARAK FİNANSAL KİRALAMA (LEASING)
   • 4. FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) KAVRAMI, ORTAYA ÇIKIŞI, TARİHİ GELİŞİMİ ve MODERN HUKUKLARDAKİ DÜZENLENİŞ BİÇİMİ ile ULUSLARARASI YAPILANMA-9
   • I. FİNANSAL KİRALAMA KAVRAMI-9
   • II. FİNANSAL KİRALAMANIN ORTAYA ÇIKIŞI ve TARİHİ GELİŞİMİ-14
   • III. FİNANSAL KİRALAMANIN GENEL OLARAK MODERN HUKUKLARDAKİ DÜZENLENİŞ BİÇİMİ-19
   • A. Amerika Birleşik Devletleri-19
   • B. İngiltere-22
   • C. İsviçre-23
   • D. Almanya-24
   • E. Fransa-25
   • F. İtalya-27
   • G. Diğer Bazı Ülkeler-28
   • IV. FİNANSAL KİRALAMA HUSUSUNDA ULUSLARARASI YAPILANMA-29
   • A. Uluslararası Finans Kurumu (IFC)-29
   • B. Avrupa Leasing Birliği-30
   • C. Avrupa Birliği Hukuku'nda Leasing-32
   • D. Uluslararası Özel Hukukun Birleştirilmesinde Leasing (Leasing Hakkında Unidroit Model Kanunu Taslağı: UMKT)-35
   • 5. FİNANSAL KİRALAMANIN TÜRK HUKUKU'NDAKİ GELİŞİMİ, DÜZENLENİŞ BİÇİMİ ve FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG ve FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU'NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİK ve DEĞİŞİKLİKLER-37
   • 6. FİNANSAL KİRALAMANIN BAŞLICA YARARLARI ve SAKINCALARI-48
   • I. FİNANSAL KİRALAMANIN BAŞLICA YARARLARI-48
   • A. Kiracı Bakımından Yararları-48
   • B. Kiralayan Bakımından Yararları-57
   • C. Ülke Ekonomisi Bakımından Yararları-61
   • II. FİNANSAL KİRALAMANIN BAŞLICA SAKINCALARI-62
   • 7. KİRALAMANIN (LEASING'İN) ÇEŞİTLERİ-64
   • I. GENEL OLARAK-64
   • II. FAALİYET KİRALAMASI (OPERATING LEASING) - FİNANSAL KİRALAMA (FINANCIAL LEASING)-65
   • A. Faaliyet Kiralaması-65
   • B. Finansal Kiralama-69
   • III. SAT ve GERİ KİRALA (SALE and LEASE BACK)-74
   • IV. DOĞRUDAN KİRALAMA (DIRECT LEASING) - DOLAYLI KİRALAMA (INDIRECT LEASING)-87
   • V. YATIRIM MALLARI KİRALAMASI (CAPITAL GOODS LEASING) - TÜKETİM MALLARI KİRALAMASI (CONSUMER GOODS LEASING)-89
   • VI. TAŞINIR KİRALAMASI (MOVABLES LEASING) - TAŞINMAZ KİRALAMASI (IMMOVABLES LEASING)-90
   • VII. BİRİNCİ EL KİRALAMA (FIRST HAND LEASING) - İKİNCİ EL KİRALAMA (SECOND HAND LEASING)-91
   • VIII. SÜRELİ KİRALAMA (TERM LEASING) - DEĞİŞTİRİLEBİLİR KİRALAMA (REVOLVING LEASING)-92
   • IX. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ KİRALAMA (INDIVIDUAL LEASING) - AÇIK KİRALAMA (BLANKET LEASING)-93
   • X. BRÜT KİRALAMA (GROSS LEASING) - NET KİRALAMA (NET LEASING)-94
   • XI. YEREL KİRALAMA (DOMESTIC LEASING) - ULUSLARARASI KİRALAMA (INTERNATIONAL LEASING)-95
   • XII. ALT KİRALAMA (SUBLEASE)-98
   • XIII. DİĞER KİRALAMA LEASİNG ÇEŞİTLERİ-100
   • İKİNCİ BÖLÜM
   • FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI,
   • KURULUŞU, HUKUKİ NİTELİĞİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ
   • 8. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMİ-107
   • 9. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI-110
   • 10. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI-113
   • I. GENEL OLARAK-113
   • II. KİRALAYAN OLARAK BİR FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNİN MEVCUT OLMASI-117
   • III. FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNİN KİRALANANIN ZİLYETLİĞİNİ HER TÜRLÜ FAYDAYI SAĞLAMAK ÜZERE KİRACIYA DEVRETMESİ-118
   • IV. FİNANSAL KİRALAMA BEDELİ-120
   • V. TARAFLARIN ANLAŞMASI-123
   • 11. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞ YÖNTEMLERİ ve SÖZLEŞMENİN KONUSU-124
   • I. KURULUŞ YÖNTEMLERİ-124
   • A. Genel Olarak-124
   • B. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda Kabul Edilen Yöntemler-126
   • 1)-Kiralanacak Şeyin Üçüncü Bir Kişiden/Tedarikçiden Temin Edilmesi Yöntemi-126
   • 2)-Kiralanacak Şeyin Bizzat Kiracıdan Satın Alınması Yöntemi-128
   • 3)-Kiralayanın Önceden Mülkiyetini Elde Ettiği Bir Şeyin Kiralanması Yöntemi-128
   • II. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN KONUSU-130
   • A. Genel Olarak-130
   • B. Taşınır ve Taşınmaz Mallar-131
   • C. Bilgisayar Programlarının Çoğaltılmış Nüshaları-139
   • D. Bütünleyici Parça ve Eklentiler-144
   • III. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN KONUSU OLAN MALIN MÜLKİYETİ-151
   • A. Kural: Malın Mülkiyetinin Kiralayana Ait Olması-151
   • B. Finansal Kiralama Sözleşmesi Kurulurken Malın Mülkiyetinin Kiralayanda Olmasının Gerekli Olmaması-155
   • C. Sözleşme Yapılırken Kiralanan Mal Üzerinde Bulunan Sınırlı Ayni Haklar ile Nisbi Hakların Finansal Kiralama Sözleşmesine Etkisi-158
   • 12. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ-160
   • I. GENEL OLARAK-160
   • II. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER ve DEĞERLENDİRİLMESİ-162
   • III. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ-169
   • A. Rızai Bir Sözleşme Olması-169
   • B. İsimli (Tipik) Bir Sözleşme Olması-170
   • C. Kullanma ve Yararlanma Borcu Doğurması-174
   • D. Sürekli Borç İlişkisi Meydana Getirmesi-175
   • E. Tam İki Tarafa Borç Yüklemesi-178
   • F. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Standart Sözleşme Şeklinde Hazırlanabilmesi ve Genel İşlem Koşulları İhtiva Edebilmesi-180
   • 1)-Standart Sözleşme Şeklinde Hazırlanabilmesi-180
   • 2)-Finansal Kiralama Sözleşmesinin Genel İşlem Koşulları İhtiva Edebilmesi-182
   • a)-Genel Olarak-182
   • b)-Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel Olarak Genel İşlem Koşulları-186
   • aa)-Genel İşlem Koşullarının Tanımı-186
   • bb)-Genel İşlem Koşullarının Unsurları-188
   • cc)-Finansal Kiralama Sözleşmesinde Yer Alan Genel İşlem Koşullarının Denetim Aşamaları-189
   • aaa)-Finansal Kiralama Sözleşmesinin Kapsam Denetimi-189
   • bbb)-Finansal Kiralama Sözleşmesinin Yorum Denetimi-193
   • ccc)-Finansal Kiralama Sözleşmesinin İçerik Denetimi-194
   • c)-Uygulamada Finansal Kiralama Sözleşmesinde Yeralan En Yaygın Genel İşlem Koşulları-196
   • 13. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELERDEN AYIRT EDİLMESİ-200
   • I. KİRA SÖZLEŞMESİNDEN AYIRT EDİLMESİ-200
   • A. Genel Olarak-200
   • B. Amaç Bakımından-201
   • C. Şekil Bakımından-202
   • D. Sözleşmenin Tarafları Bakımından-202
   • E. Konu Bakımından-202
   • F. Niteliği Bakımından-203
   • G. Tarafların Borçları Bakımından-203
   • H. Süre Bakımından-207
   • I. Sona Erme ve Sona Ermenin Sonuçları Bakımından-207
   • II. SATIŞ VE SATIŞ TÜRLERİNDEN AYIRT EDİLMESİ-209
   • A. Satış Sözleşmesinden Ayırt Edilmesi-209
   • B. Taksitle Satış Sözleşmesinden Ayırt Edilmesi-211
   • 1)-Genel Olarak-211
   • 2)-Amaç Bakımından-212
   • 3)-Konu Bakımından-212
   • 4)-Şekil Bakımından-212
   • 5)-Hüküm ve Sonuçlarını Doğurması Bakımından-213
   • 6)-Tarafların Hakları ve Borçları Bakımından-213
   • C. Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesinden Ayırt Edilmesi-214
   • D. Mülkiyeti Saklı Tutma Kaydıyla Satış Sözleşmesinden Ayırt Edilmesi-215
   • III. KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDEN AYIRT EDİLMESİ-215
   • IV. TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDEN AYIRT EDİLMESİ-216
   • V. İNANÇLI İŞLEMDEN AYIRT EDİLMESİ-217
   • 14. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN BELİRLENMESİ-218
   • I. GENEL OLARAK-218
   • II. MÜLGA FİNANSAL KİRALAMA KANUNU UYARINCA FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK ve UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER-219
   • III. FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU UYARINCA FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK ve UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER-220
   • IV. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALARIN TİCARİ DAVA OLUP OLMADIĞI SORUNU-224
   • 15. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI-228
   • I. GENEL OLARAK-228
   • II. KİRALAYAN (FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİ)-230
   • A. Türkiye'de Kurulu Finansal Kiralama Şirketleri-230
   • 1)-Finansal Kiralama Şirketlerinin Kuruluş İzni-231
   • 2)-Finansal Kiralama Şirketlerinin Kuruluş Şartları-232
   • 3)-Finansal Kiralama Şirketlerinin Kurucularında Aranan Şartlar-234
   • 4)-Finansal Kiralama Şirketlerinin Faaliyet İzni-236
   • 5)-Finansal Kiralama Şirketlerinin Şube Açması-238
   • 6)-Finansal Kiralama Şirketlerinin Yapamayacağı İş ve İşlemler-239
   • 7)-Finansal Kiralama Şirketlerinin Ana Sözleşmelerine İlişkin Hükümler-241
   • a)-Ana Sözleşmenin Değiştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar-241
   • b)-Finansal Kiralama Şirketlerinden Pay Edinilmesi ve Payın Devredilmesine İlişkin Usul ve Esaslar-243
   • 8)-Finansal Kiralama Şirketlerinin Birleşmesi, Devri, Bölünmesi ve Tasfiyesine İlişkin Usul ve Esaslar-244
   • B. Yabancı Finansal Kiralama Şirketlerinin Türkiye Şubeleri-245
   • 1)-Mülga Finansal Kiralama Kanunu Uyarınca Yabancı Finansal Kiralama Şirketlerinin Türkiye'de Şube Açması ve Faaliyetlerini Yürütmesi-245
   • 2)-Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Uyarınca Yabancı Finansal Kiralama Şirketlerinin Türkiye'de Şube Açıp Açamayacağı Sorunu-247
   • C. Finansal Kiralama Sözleşmesi Yapmaya Yetkili Diğer Kurumlar-250
   • 1)-Genel Olarak-250
   • 2)-Katılım Bankaları-252
   • 3)-Kalkınma ve Yatırım Bankaları-255
   • III. KİRACI-256
   • 16. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ ve TESCİLİ-261
   • I. GENEL OLARAK-261
   • II. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİNİN YAZILI ŞEKLE BAĞLI OLMASI-265
   • III. YAZILI SÖZLEŞME YAPILDIKTAN SONRA KİRALANANIN NİTELİĞİNE GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEMLER ve HUKUKİ SONUÇLARI-275
   • A. Taşınmazlar Bakımından Gerçekleştirilecek İşlemler ve Hukuki Sonuçları-275
   • B. Taşınırlar Bakımından Gerçekleştirilecek İşlemler ve Hukuki Sonuçları-281
   • 1)-Kendilerine Mahsus Özel Sicili Bulunan Taşınırlar-281
   • 2)-Özel Bir Sicile Kayıtlı Bulunmayan Taşınırlar-285
   • C. Bütünleyici Parça ve Eklentiler Bakımından Gerçekleştirilecek İşlemler ve Hukuki Sonuçlar-290
   • D. Gemiler Bakımından Gerçekleştirilecek İşlemler ve Hukuki Sonuçları-291
   • 1)-Gemileri Konu Alan Finansal Kiralama Sözleşmeleri-291
   • a)-Deniz Ticaret Hukuku Bakımından Finansal Kiralama Sözleşmesinde Kiracının Sıfatının ve Sorumluluğunun Tespiti-291
   • b)-Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu Gemi Üzerindeki Gemi Alacaklısı Hakkı-294
   • aa)-Mülga Ticaret Kanunu ve Mülga Finansal Kiralama Kanunu Bakımından Gemi Alacaklısı Hakkı-294
   • bb)-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Bakımından Gemi Alacaklısı Hakkı-296
   • 2)-Gemileri Konu Alan Finansal Kiralama Sözleşmeleri İle İlgili Gerçekleştirilecek İşlemler ve Hukuki Sonuçları-299
   • E. Bilgisayar Yazılımlarının Çoğaltılmış Nüshaları Bakımından Gerçekleştirilecek İşlemler ve Hukuki Sonuçları-310
   • F. Yurt Dışından Yapılacak Finansal Kiralamalar Bakımından Gerçekleştirilecek İşlemler ve Hukuki Sonuçları-316
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   • FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDE
   • TARAFLARIN BORÇLARI VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
   • 17. KİRALAYANIN (FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNİN) BORÇLARI-319
   • I. GENEL OLARAK-319
   • II. KİRALAYANIN KİRACININ TALEBİ VE SEÇİMİ ÜZERİNE ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİDEN MALI SATIN ALMA BORCU VE HUKUKİ SONUÇLARI-321
   • A. Genel Olarak-321
   • B. Üçüncü Kişiden Satın Alınan Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu Olan Malın Hasara Uğraması ve Buna Bağlı Hukuki Sonuçlar-326
   • 1)-Hasarın Geçişine İlişkin Türk Borçlar Kanunu'nun Benimsediği Esaslar-326
   • 2)-Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Uyarınca Kiralayanın Satın Aldığı Malın Hasarına Kimin Katlanacağı Sorunu-330
   • a)-Kiralananın Temin Edilmesinden Önce Yapılan Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Hasarın Geçişi-330
   • b)-Kiralananın Temin Edilmesinden Sonra Yapılan Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Hasarın Geçişi-332
   • 3)-Kiralayanın Malı Temin Etmek İçin Gerekli Sözleşmeyi Yapmamasının Finansal Kiralama Sözleşmesine Etkisi-334
   • III. HER TÜRLÜ FAYDAYI SAĞLAMAK ÜZERE KİRALANANIN ZİLYETLİĞİNİ KİRACIYA DEVRETME BORCU-335
   • A. Genel Olarak-335
   • B. Kiralayanın Kiralananın Zilyetliğini Kiracıya Devretme Borcunun İfası-340
   • 1)-Borcun Şahsen İfası Gerekip Gerekmediği Sorunu-340
   • 2)-Kiralananın Zilyetliğini Kiracıya Devretme Borcunun İfası Bakımından Karşılaşılacak Özel Durumlar-342
   • 3)-Kiralananın Zilyetliğini Kiracıya Devretme Borcunun İfa Zamanı-343
   • C. Zilyetliğin Devri Borcunun İfa Edilmemesi ve Kusurun Borcun İfa Edilmemesinin Sonuçları Üzerindeki Etkileri-345
   • D. Kiralayanın Özellikle Kiralananın Zilyetliğinin Devrinden Kaynaklanacak Sorunlardan Kurtulmak Amacıyla İmalatçı/Satıcıya Karşı Sahip Olduğu Hakları Kiracıya Devretmesi ve Hukuki Sonuçları-352
   • 1)-Genel Olarak-352
   • 2)-Kiralayanın Kiracı ile Yaptığı Anlaşmanın Hukuki Dayanağı ve Hukuki Sonuçları-353
   • E. İmalatçı/Satıcının Malın Zilyetliğini Devretmemesi Sonucu Kiralayanın Sözleşmeden Dönmesinin Finansal Kiralama Sözleşmesine Etkisi-358
   • F. Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca Ortaya Çıkan Sorumluluğun Kime Ait Olacağı Sorunu-361
   • IV. KİRALAYANIN KİRALANANIN AYIPLARINDAN SORUMLULUĞU-367
   • A. Genel Olarak-367
   • B. Ayıptan Sorumluluğa İlişkin Düzenlemelerin Emredici Olup Olmadığı Sorunu-372
   • C. Kiralayanın Ayıptan Sorumluluğunun Şartları-375
   • 1)-Kiracının Seçimi ve Talebi Üzerine Malın Üçüncü Kişiden veya Bizzat Kiracıdan Temin Edilmemiş Olması-375
   • 2)-Geçerli Bir Finansal Kiralama Sözleşmesinin Bulunması-375
   • 3)-Kiralananda Ayıp Olarak Nitelendirilecek Eksiklik veya Bozuklukların Bulunması ve Kiralananın Ayıp Nedeniyle Sözleşmede Amaçlanan Kullanıma Elverişli Olmaması-376
   • 4)-Kiralayanın Sorumluluğunun Sınırlandırılmamış veya Kaldırılmamış Olması-379
   • 5)-Kiracının Kiralananı Gözden Geçirmesi ve Ayıp Bildiriminde Bulunması-380
   • 6)-Ayıbın Kiracıdan Kaynaklanan Bir Sebeple Ortaya Çıkmamış Olması-382
   • V. KİRALAYANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İLERİ SÜRDÜĞÜ HAKLAR SEBEBİYLE SORUMLULUĞU-383
   • A. Genel Olarak-383
   • B. Kiralayanın Zapttan Sorumluluğunun Şartları-386
   • 1)-Üçüncü Kişi Kiracıya Karşı Üstün Bir Hak İleri Sürmeli-386
   • 2)-Üçüncü Kişinin İleri Sürdüğü Hak İle Kiracının Hakkı Bağdaşmamalı-387
   • 3)-Üçüncü Kişi Hakkını Kiracıya Karşı Dava Yoluyla İleri Sürmeli-388
   • 4)-Kiracı Üçüncü Kişinin Açtığı Davayı Kiralayana Bildirmeli-388
   • 5)-Kiracı Üçüncü Şahsın Hakkını Bilmemeli-389
   • C. Kiralayanın Üçüncü Kişinin Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Üstün Hak Sahibi Olmasından Sorumluluğu-390
   • 1)-Kiralananın Finansal Kiralama Sözleşmesinin Kurulmasından Sonra Bir Başkasına Devredilmesi-390
   • 2)-Üçüncü Kişinin Kiralananda Kira Sözleşmesinin Kurulmasından Sonra Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olması-397
   • 3)-Kiralananın Kamulaştırılması veya Kamulaştırma Yoluyla Kiralanan Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulması-399
   • VI. KİRACININ KİRALANANDAN FAYDALANMASINI ENGELLEYECEK DAVRANIŞLARDAN KAÇINMA BORCU-400
   • VII. KİRALAYANIN KİRALANANIN VERGİ ve BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNE KATLANMA BORCU OLUP OLMADIĞI SORUNU-403
   • VIII. KİRALAYANIN YAN GİDERLERE KATLANMA BORCU BULUNUP BULUNMADIĞI SORUNU-405
   • 18. KİRACININ BORÇLARI-406
   • I. GENEL OLARAK-406
   • II. KİRA BEDELİNİ ÖDEME BORCU-406
   • A. Genel Olarak-406
   • B. Kira Bedelinin ve Ödeme Dönemlerinin Belirlenmesi-408
   • C. Finansal Kiralama Bedelinin Uyarlanması Sorunu-415
   • 1)-Genel Olarak-415
   • 2)-Kira Bedelinin Uyarlanmasının Şartları-418
   • a)-Sözleşmenin Yapılmasından Sonra Olağanüstü Bir Durum Ortaya Çıkmalı-418
   • b)-Olağanüstü Durum Taraflarca Öngörülmemiş ve Öngörülmesi Beklenmeyen Bir Durum Olmalı-419
   • c)-Olağanüstü Durum Uyarlama Talep Edenden Kaynaklanmamış Olmalı-420
   • d)-Olağanüstü Durum Sözleşmenin Yapıldığı Sırada Mevcut Olan Koşulları Değiştirmiş Olmalı-421
   • e)-Borçlunun Borcunu İfa Etmesi Aşırı Ölçüde Güçleşmiş Olmalı-421
   • f)-Borçlunun Borcunu İfa Etmesini Beklemek Dürüstlük Kuralına Aykırı Olmalı-422
   • g)-Borçlu Borcunu İfa Etmemiş veya İfanın Aşırı Ölçüde Güçleşmesinden Doğan Haklarını Saklı Tutarak İfa Etmiş Olmalı-423
   • h)-Uyarlama Hakkından Feragat Edilmemiş Olmalı-423
   • III. KİRALANANIN ÖZENLE ve SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN TAHSİS AMACINA UYGUN KULLANILMASI BORCU-424
   • A. Genel Olarak-424
   • B. Kiralananın Özenle ve Tahsis Amacına Uygun Kullanılması-426
   • IV. KİRALANANIN BAKIMINI YAPMA, MALI KORUMA VE MASRAFLARINA KATLANMA BORCU-430
   • V. SÖZLEŞMEYE KONU OLAN MALIN HASARINA ve ZİYAINA KATLANMA BORCU-434
   • VI. KİRALANANIN SİGORTA PRİMLERİNİ ÖDEME BORCU-438
   • A. Kiralananı Sigorta Ettirme Borcunun Taraflardan Hangisine Ait Olduğu Sorunu-438
   • B. Sigortanın Kapsamı-440
   • C. Sigorta Primlerini Ödeme Borcu-443
   • VII. KİRALANANIN ZİLYETLİĞİNİ ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİYE DEVRETMEME BORCU-447
   • A. Genel Olarak-447
   • B. Kiracının Kiralananın Zilyetliğini veya Kiracılık Sıfatını Devri-449
   • 1)-Kiracının Kiralananı Başkasına Kiralaması (Alt Finansal Kiralama Sözleşmesi)-449
   • 2)-Kiracının Kiralanandaki Kullanma Alacağını Başkasına Devretmesi-452
   • 3)-Finansal Kiralama Sözleşmesinin Devri-454
   • a)-Genel Olarak-454
   • b)-Finansal Kiralama Sözleşmesinin Devrinin Koşulları-455
   • aa)-Geçerli Bir Finansal Kiralama Sözleşmesinin Bulunması-455
   • bb)-Tarafların Finansal Kira İlişkisinin Devri Konusunda Anlaşmış Olması-456
   • c)-Finansal Kiralama Sözleşmesinin Devredilmesinin Hukuki Sonuçları-458
   • d)-Türk Borçlar Kanunu'nun Kira İlişkisinin Devrine İlişkin Hükmünün (TBK m. 323) Uygulamasının Sekiz Yıl Ertelenmesine Yönelik Değişikliğin Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Uygulanıp Uygulanmayacağı Sorunu-460
   • VIII. KİRALANANIN KİRALAYANA İADE EDİLMESİ BORCU VEYA KİRALANANIN SATIN ALINMASI-461
   • 19. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ve SONUÇLARI-469
   • I. GENEL OLARAK-469
   • II. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ ve SONA ERMENİN SONUÇLARI-474
   • A. Genel Olarak-474
   • B. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Erme Sebepleri-476
   • 1)-Sürenin Dolması-476
   • a)-Genel Olarak-476
   • b)-Süresinin Dolmasının Sözleşmeyi Kendiliğinden Sona Erdiren Bir Sebep Olmaktan Çıkarılıp Çıkarılamayacağı Sorunu-477
   • c)-Tek Taraflı İrade Beyanı İle Sözleşmeyi Uzatma Hakkının Kullanılması-478
   • d)-Süresi Dolmasına Rağmen Kiralananın Kullanılmaya Devam Edilmesinin Finansal Kiralama Sözleşmesine Etkisi-478
   • 2)-Kiracının İflası-481
   • 3)-Kiracının Ölümü veya Fiil Ehliyetini Kaybetmesi-488
   • C. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesinin Sonuçları-490
   • 1)-Genel Olarak-490
   • 2)-Finansal Kiralama Konusu Malın İade Edilmesi ve Buna Bağlı Hukuki Sonuçlar-493
   • a)-Malın Derhal ve İyi Halde İadesi-493
   • b)-Kiralanan Malın İadesi Sırasında Meydana Gelen Hasardan ve İade Masraflarından Sorumluluk-496
   • 3)-Finansal Kiralama Sözleşmesinin Sona Ermesi Üzerine Kiracının Sözleşmeden Doğan Satın Alma Hakkını Kullanması-497
   • III. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARDAN BİRİNİN FESHETMESİYLE SONA ERMESİ ve FESHİN SONUÇLARI-502
   • A. Genel Olarak-502
   • B. Fesih Nedenleri-504
   • 1)-Genel Olarak-504
   • 2)-Tarafların Temerrüde Düşmesi-510
   • a)-Kiracının Kira Bedelini Ödemede Temerrüde Düşmesi-510
   • b)-Kiralayanın Temerrüde Düşmesi-520
   • 3)-Taraflardan Birinin Sözleşmeyi İhlal Etmesi-522
   • a)-Genel Olarak-522
   • b)-Tarafların Sözleşmeyi Haklı Sebeple Feshedebilmesinin Koşulları-525
   • aa)-Sözleşmenin Feshini Gerektiren Haklı Bir Sebebin Bulunması-525
   • bb)-Sözleşmenin Feshini Gerektiren Haklı Sebebin Belirli Ağırlığa Sahip Olması-525
   • cc)-Taraflar Arasındaki Güven İlişkisinin Ortadan Kalkması-527
   • dd)-Fesih Hakkının Açıkça Ortaya Konulması ve Gerekçelendirilmesi-528
   • ee)-Haklı Nedenle Fesih Yoluna Son Çare Olarak Başvurulması-528
   • c)-Kiracının Tasfiye Sürecine Girmesi veya Finansal Kiralama Konusu Malın Tahsis Edildiği İşletmesini Tasfiye Etmesi-529
   • C. Feshin Sonuçları-530
   • SONUÇ-537
   • KAYNAKÇA -557
   Stok Kodu
   :
   9786053001645
   Boyut
   :
   17 x 24,5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   578
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   2017 Nisan
   Kapak Türü
   :
   Ciltli - Sert Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Abdulnasır K. - 18.02.2018 10:40
Konunun hacimli işlenmesi ilk bakışta okuyucuyu korkutsa da okunması gereken kıymetli bir eser.
Kapat