0
9786052422311
365084
Tüketici Hukuku Mevzuatı
Tüketici Hukuku Mevzuatı
Beta Yayınevi
117.76
 • Açıklama
  • Stok Kodu
   :
   9786052422311
   Boyut
   :
   14 x 21 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   965
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2018
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapaklı
   Kağıt Türü
   :
   I.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   Tüketici    Hukuk    Mevzuat    9786052422311   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Cevdet Yavuz

 

Prof. Dr. Cevdet Yavuz

17.07.1955’de Adapazarı’nda doğmuş; 1972’de orta öğrenimini müteakip Kasım 1972’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk lisansı öğrenimine başlamış ve bu öğrenimini 1976 yılında tamamlamıştır. Aynı kurumda, 1976 Aralık-1984 Eylül arası Medeni Hukuk Asistanı ve sonra da Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. Bu dönemde hukuk doktorası eğitimini (Kasım 1976-Şubat 1982) tamamlamış; “Türk, İsviçre ve Fransız Medeni Hukuklarında Dolaylı Temsil” isimli çalışmasıyla hukuk doktoru ünvanını kazanmıştır. Yine bu dönemde, Fransa ve İsviçre’de, doktora teziyle ilgili araştırmalarda bulunmak üzere 2 yıl kadar kalmıştır ve Milli Savunma Bakanlığı’nda da yedek subay olarak mecburi askerlik hizmetini ifa etmiştir.

Av. Prof. Dr. Cevdet Yavuz, 1984/Eylül tarihinde, bu defa M.Ü.Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Yardımcı Doçentliği’ne atanmıştır. 1987 Kasım tarihinde, “Satıcının satılanın (malın) ayıplarından sorumluluğu” çalışması ve diğer makale ve yayınları ile medeni hukuk doçenti ünvanını kazanmıştır. Yine aynı kurumda, 14.7.1993 tarihinde, “Türk Borçlar Hukuku-Özel Hükümler, c.II” çalışması ve diğer yayın ve araştırmaları ile Medeni Hukuk Anabilim Dalı Profesörlüğüne yükseltilerek atanmıştır. Bu görevini, 1998/Nisan ayına kadar, tam gün statüsünda ve Nisan 1998-Ocak 2011 arasında ise, kısmi statüde olarak sürdürmüştür. Ayrıca, aynı kurumda, geçen zaman içinde, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı, Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyelikleri ile dekan yardımcılığı görevleri de ifa etmiştir. Üniversitemizin yönetim kurulu üyeliği ve senato üyeliği görevlerinde de bulunmuştur. Yine, Avrupa Topluluğu Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Ensitüsü gibi kurumlarında müdür yardımcılığı, enstitü kurulu üyeliği, yönetim kurulu üyeliği ve program danışmanlığı, Karşılaştırmalı Özel Hukuk ve İnsan Hakları Araştırma ve Uyguklama Merkezi Müdürlüğü gibi çok sayıda idari ve akademik görevler de üstlenmiştir. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisine tez danışmanlığı görevini üstlenmiştir. Hukuk lisansı öğreniminde ve lisans üstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim-öğretim programlarında, Medeni Hukuk-I (Giriş-Kişiler ve Aile Hukuku), Borçlar Hukuku-Genel Hükümler, Borçlar Hukuku-Özel Hükümler, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Tüketici Hukuku, Karşılaştırmalı Hukuk, Çevre Hukuku, İsimsiz Sözleşmeler, İşgörme Sözleşmeleri, Türk Satım Hukuku, Teminat Sözleşmeleri gibi çok sayıda dersi üstlenmiştir.

Başlıca yayınları olarak, “Türk, İsviçre ve Fransız Medeni Hukuklarında Dolaylı Temsil, doktora tezi, İstanbul 1983 (XV+302 sayfa)”, “Satıcının Satılanın (Malın) Ayıplarından Sorumluluğu, İstanbul 1989 (XXI+256 sayfa)”, “Türk Borçlar Hukuku-Özel Hükümler, 8.baskı (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2009 (XLII+1205 sayfa)”, “6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Türk Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 9.baskı (Hazırlayanlar: YAVUZ/ACAR/ÖZEN), İstanbul 2011 (XLVII+837 sayfa)” ile “Türk Medeni Hukuku ve Borçlar Hukuku Mevzuatı: Türk Medeni Kanunu-Türk Borçlar Kanunu ve Diğer Mevzuat, 11.bası (Hazırlayanlar: YAVUZ/ERLÜLE/SAĞLAM), İstanbul 2011 (LXXXVI+2216 sayfa)”, “Türk Borçlar Kanunu (TBK.) ve Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (TBKYUK), 7.baskı, İstanbul 2011 (LIV+719 sayfa)” ve “Türk Medeni Kanunu – Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (TBKYUK) – Türk Borçlar Kanunu (TBK.) – Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (TBKYUK), 8.baskı, İstanbul 2011 CIII+973 sayfa)” isimli eserleri ile çok sayıda başkaca yayınmış makale ve araştırması da bulunmaktadır. Ayrıca Adalet Bakanlığı nezdindeki Medeni Kanun Hazırlama Komisyonu üyeliği ile Borçlar Kanunu Tasarısı Hazırlama Komisyonu üyeliği görevini ifa etmiştir. Fransızca bilmektedir; evli ve 2 çocuk babasıdır.

Halen, “kısmi süreli iş sözleşmesi” ile, M.Ü. Hukuk Fakültesi’nde ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programında, derslerini ve İstanbul Barosu nezdinde de avukatlık mesleğini sürdürmektedir.

Kapat