0
%10
Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Aristo Yayınevi Hasan Yıldız Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Aristo Yayınevi Hasan Yıldız Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Aristo Yayınevi Hasan Yıldız Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Aristo Yayınevi Hasan Yıldız Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Aristo Yayınevi Hasan Yıldız Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Aristo Yayınevi Hasan Yıldız

Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bağlantılı Yönetmelikler

Liste Fiyatı : 300,00
İndirimli Fiyat : 270,00
Kazancınız : 30,00
9786056700071
362096
Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bağlantılı Yönetmelikler
270.00

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

MADDE 1 – Amaç.................................................................. 11

MADDE 2 – Kapsam ve istisnalar........................................... 11

MADDE 3 – Tanımlar............................................................. 12

İKİNCİ BÖLÜM

İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

MADDE 4 – İşverenin genel yükümlülüğü.............................. 14

MADDE 5 – Risklerden korunma ilkeleri................................ 15

MADDE 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri......................... 15

MADDE 7 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi 17

MADDE 8 – İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları........... 18

MADDE 9 – Tehlike sınıfının belirlenmesi.............................. 20

MADDE 10 – Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 20

MADDE 11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 20

MADDE 12 – Tahliye................................................................ 21

MADDE 13 – Çalışmaktan kaçınma hakkı................................ 21

MADDE 14 – İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 22

MADDE 15 – Sağlık gözetimi.................................................... 23

MADDE 16 – Çalışanların bilgilendirilmesi............................... 24

MADDE 17 – Çalışanların eğitimi............................................. 24

MADDE 18 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 25

MADDE 19 – Çalışanların yükümlülükleri................................ 26

MADDE 20 – Çalışan temsilcisi................................................ 27

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Konsey, Kurul ve Koordinasyon

MADDE 21 – Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi............... 27

MADDE 22 – İş sağlığı ve güvenliği kurulu............................... 29

MADDE 23 – İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu............ 29

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teftiş ve İdari Yaptırımlar

MADDE 24 – Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu 30

MADDE 25 – İşin durdurulması................................................ 30

MADDE 25/A– Ölümlü iş kazası sebebiyle kamu ihalesinden yasaklama 32

MADDE 26 – İdari para cezaları ve uygulanması...................... 32

MADDE 27 – Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet.............. 35

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Geçici Hükümler

MADDE 28 – Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı...... 36

MADDE 29 – Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 36

MADDE 30 – İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 36

MADDE 31 – Belgelendirme, ihtar ve iptaller........................... 39

MADDE 32, 33, 34, 35, 36 – Değiştirilen hükümler............. 39-40

MADDE 37 – Yürürlükten kaldırılan hükümler......................... 41

MADDE 39 – Yürütme.............................................................. 44

¨ İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik 45

¨ İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik............................................................................ 89

¨ İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik............................................................................ 99

¨ Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği. 109

¨ Tozla Mücadele Yönetmeliği............................................... 137

¨ Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ.......... 155

¨ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 161

¨ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 167

¨ Büyük Endostriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 175

¨ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 215

¨ Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği.............. 221

¨ Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği...... 259

¨ Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği............................ 315

¨ İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ............................................................................................ 339

¨ Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 345

¨ Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 349

¨ Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 359

¨ Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik......... 381

¨ Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik.......................................................................... 387

¨ Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 407

¨ Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik............................................................................................ 425

¨ Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 437

¨ Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği............................................. 445

¨ Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 451

¨ İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik............................................................................................ 455

¨ İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 513

¨ Sağlık Kurulları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik.......................................................... 529

¨ Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik............................................................................................ 539

¨ Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 549

¨ İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik............... 565

¨ Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 575

¨ Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 605

¨ Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 613

¨ İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Şartları Yönetmeliği 625

¨ Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 655

¨ İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik.............. 663

¨ Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği............ 673

¨ Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 679

¨ İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik....... 693

¨ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği.................... 701

¨ İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği... 739

¨ İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 749

¨ İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 799

¨ Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliği 801

0 Efsane indirim kampanyasından çok uygun,sembolik bir fiyata aldım ve cuma günü verdiğim sipariş pazartesi elime ulaştı teşekkürler müşteri memnuniyeti çok iyi bu son alışverişim olmayacak.
0 14 Şubat Kampanyansında istediğim bir kitap, yapılan büyük indirimle ödenen ücrete sembolik bile denemez teşekkürler hukuk fuarı...
0 FİYAT UYGUN.MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ HARİKA AMBALAJLAMA VS.GÜZEL. YANINDAKİ HEDİYELERİ İÇİNDE TEŞEKKÜRLER.TAVSİYE EDERİM..
 • Açıklama
  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Amaç, Kapsam ve Tanımlar

   MADDE 1 – Amaç.................................................................. 11

   MADDE 2 – Kapsam ve istisnalar........................................... 11

   MADDE 3 – Tanımlar............................................................. 12

   İKİNCİ BÖLÜM

   İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

   MADDE 4 – İşverenin genel yükümlülüğü.............................. 14

   MADDE 5 – Risklerden korunma ilkeleri................................ 15

   MADDE 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri......................... 15

   MADDE 7 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi 17

   MADDE 8 – İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları........... 18

   MADDE 9 – Tehlike sınıfının belirlenmesi.............................. 20

   MADDE 10 – Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 20

   MADDE 11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 20

   MADDE 12 – Tahliye................................................................ 21

   MADDE 13 – Çalışmaktan kaçınma hakkı................................ 21

   MADDE 14 – İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 22

   MADDE 15 – Sağlık gözetimi.................................................... 23

   MADDE 16 – Çalışanların bilgilendirilmesi............................... 24

   MADDE 17 – Çalışanların eğitimi............................................. 24

   MADDE 18 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 25

   MADDE 19 – Çalışanların yükümlülükleri................................ 26

   MADDE 20 – Çalışan temsilcisi................................................ 27

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Konsey, Kurul ve Koordinasyon

   MADDE 21 – Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi............... 27

   MADDE 22 – İş sağlığı ve güvenliği kurulu............................... 29

   MADDE 23 – İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu............ 29

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   Teftiş ve İdari Yaptırımlar

   MADDE 24 – Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu 30

   MADDE 25 – İşin durdurulması................................................ 30

   MADDE 25/A– Ölümlü iş kazası sebebiyle kamu ihalesinden yasaklama 32

   MADDE 26 – İdari para cezaları ve uygulanması...................... 32

   MADDE 27 – Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet.............. 35

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   Çeşitli ve Geçici Hükümler

   MADDE 28 – Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı...... 36

   MADDE 29 – Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 36

   MADDE 30 – İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 36

   MADDE 31 – Belgelendirme, ihtar ve iptaller........................... 39

   MADDE 32, 33, 34, 35, 36 – Değiştirilen hükümler............. 39-40

   MADDE 37 – Yürürlükten kaldırılan hükümler......................... 41

   MADDE 39 – Yürütme.............................................................. 44

   ¨ İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik 45

   ¨ İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik............................................................................ 89

   ¨ İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik............................................................................ 99

   ¨ Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği. 109

   ¨ Tozla Mücadele Yönetmeliği............................................... 137

   ¨ Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ.......... 155

   ¨ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 161

   ¨ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 167

   ¨ Büyük Endostriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 175

   ¨ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 215

   ¨ Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği.............. 221

   ¨ Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği...... 259

   ¨ Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği............................ 315

   ¨ İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ............................................................................................ 339

   ¨ Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 345

   ¨ Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 349

   ¨ Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 359

   ¨ Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik......... 381

   ¨ Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik.......................................................................... 387

   ¨ Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 407

   ¨ Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik............................................................................................ 425

   ¨ Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 437

   ¨ Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği............................................. 445

   ¨ Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 451

   ¨ İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik............................................................................................ 455

   ¨ İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 513

   ¨ Sağlık Kurulları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik.......................................................... 529

   ¨ Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik............................................................................................ 539

   ¨ Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 549

   ¨ İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik............... 565

   ¨ Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 575

   ¨ Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 605

   ¨ Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 613

   ¨ İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Şartları Yönetmeliği 625

   ¨ Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 655

   ¨ İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik.............. 663

   ¨ Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği............ 673

   ¨ Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 679

   ¨ İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik....... 693

   ¨ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği.................... 701

   ¨ İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği... 739

   ¨ İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 749

   ¨ İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 799

   ¨ Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliği 801

   Stok Kodu
   :
   9786056700071
   Boyut
   :
   14 x 21 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   824
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2017 Şubat
   Kapak Türü
   :
   Ciltli - Sert Kapak
   Kağıt Türü
   :
   ivory
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Erdi Ö. - 25.01.2021 15:01
0/5
Efsane indirim kampanyasından çok uygun,sembolik bir fiyata aldım ve cuma günü verdiğim sipariş pazartesi elime ulaştı teşekkürler müşteri memnuniyeti çok iyi bu son alışverişim olmayacak.
halil i. - 20.02.2019 23:44
0/5
14 Şubat Kampanyansında istediğim bir kitap, yapılan büyük indirimle ödenen ücrete sembolik bile denemez teşekkürler hukuk fuarı...
Engin g. - 26.03.2018 13:51
0/5
FİYAT UYGUN.MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ HARİKA AMBALAJLAMA VS.GÜZEL. YANINDAKİ HEDİYELERİ İÇİNDE TEŞEKKÜRLER.TAVSİYE EDERİM..
Kapat