0
%50
İş Kazası Meslek Hastalığı Uygulaması & İhtilafları İle Çözüm Yolları İş Kazası Meslek Hastalığı Uygulaması & İhtilafları İle Çözüm Yolları İş Kazası Meslek Hastalığı Uygulaması & İhtilafları İle Çözüm Yolları İş Kazası Meslek Hastalığı Uygulaması & İhtilafları İle Çözüm Yolları

İş Kazası Meslek Hastalığı Uygulaması & İhtilafları İle Çözüm Yolları

Liste Fiyatı : 275,00
İndirimli Fiyat : 137,50
Kazancınız : 137,50
Taksitli fiyat : 9 x 18,03
İş Kazası Meslek Hastalığı Uygulaması & İhtilafları İle Çözüm Yolları
İş Kazası Meslek Hastalığı Uygulaması & İhtilafları İle Çözüm Yolları
Aristo Yayınevi
137.50

SGK, İş Sağlığı ve Güvenliği, TCK ve Borçları Mevzuatı açısından;

Örnekli-Açıklamalı-Form-Belge Örnekleri ve Güncel Yargı Kararları ile Donatılmış

İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞIUYGULAMASI & İHTİLAFLARI ileÇÖZÜM YOLLARI

Güncel Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay-Danıştay

ve Anayasa Kararları Işığında;

 • Tüm Yönleriyle SGK İş Kazası-Meslek Hastalıkları Uygulamaları
 • İş Kazasından Doğan İhtilaflar ve Çözüm Yolları
 • Meslek Hastalıklarından Doğan İhtilaflar ve Çözüm Yolları
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Türk Ceza Kanununa Göre Ölümlü ve Yaralanma İle Sonuçlanan İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Cezai Yaptırım ve Sorumluluk
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Sorumluluk
 • İş Kazası Nedeniyle İşçiye Ödenen Tazminatın Vergi Karşısındaki Durumu
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından Doğan Destekten Yoksun Kalma Davaları
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından Dolayı SGK'ya İtiraz ve Dava Yolları
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından Dolayı SGK'nın Açacağı Rücu Davaları
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından Doğan Destekten Yoksun Kalma Tazminatları
 • İş Kazası Halinde Genel Sağlık Sigortası Bağlamında Sorumluluk ve Rücu
 • İş Kazası ve MH'nın ÇSGB/SGK'ya Bildirilmesinin Usul ve Esasları İle
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarına İlişkin Diğer Hususlar

Avrupa Birliği ülkeleri arasında iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden istatistiksel olarak ilk sıralarda bulunan ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları uygulamaları ve bu uygulamalardan kaynaklanan ihtilafların çözümü hem işverenler hem çalışanlar açısından büyük öneme sahip bulunmaktadır.

İş kazası ve meslek hastalıkları sonucunda en kutsal olan insan hayatı sonu ermekte veya bedensel/ruhsal vücut bütünlüğünde geçici/sürekli sakatlık ve arızalar oluşmaktadır. Kaza/hastalığa maruz kalan işçi ve geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler hem ekonomik hem de ruhsal açıdan etkilenmektedir.

Diğer yandan görünmez maliyetler bir yana SGK'nın rücu davaları, Türk Ceza Kanununa göre açılan davalar, Borçlar Kanununa göre açılan maddi ve manevi tazminatlar ile çalışanın ölmesi halinde açılan destekten yoksun kalma tazminatları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/SGK'nın ilgili birimlerince uygulanan idari para cezaları ve diğer yaptırımlar ile birlikte bu maliyetlere maruz kalan işyerlerinin mali dengesini sarsılmaktadır.

İş kazaları ve meslek hastalıkları uygulamalarının;

1-Sgk /Sosyal Güvenlik

2-İş Sağlığı Ve Güvenliği/İş Hukuku

3-Borçlar Kanunu İle

4-Türk Ceza Kanunu

Boyutları Bulunmaktadır. İş kazası ve meslek hastalıkları uyuşmazlıklarının tüm yönleriyle çözümü ancak bu 4 boyutuyla bir bütün olarak ele alınması ile mümkün olacağından hareketle bu eser kaleme alınmıştır.

Kitabın emsallerinde diğer bir farklı özeliği ise iş kazası ve meslek hastalıkları uygulama ve uyuşmazlıkların hem idari (ÇSGB/SGK) hem de adli boyutlarıyla birlikte işlenmesidir. Bu bağlamda son derece basit-kolay anlaşılır bir sistematik ile;

Kavram ve genel esaslardan başlanarak örnek-açıklama ve form-belge örnekleri ile “İş Kazası-Meslek Hastalıkları” idari boyutundan Yargıtay aşamasına kadar tüm yönleriyle ilk defa bu eserde kapsamlı olarak ele alınmaya çalışılmıştır. Ayrıca mahkeme dilekçe örnekleri, Müfettiş ve Bilirkişi rapor örnekleri ile kitap zenginleştirilmiştir.

Kitap, baştan sona kadar kritik önemde bir çok emsal Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay kararları ile donatılmıştır.

Bu eser;

 • Belirtilen konularla ilgili 1989 yılından beri süren üniversite, yüksek lisans ve doktora özel öğrenciliği eğitimim,
 • İş kazası-Meslek hastalıkları mevzuatını uygulayıcı ve denetleyici olarak 23 yılı aşkın SSK ve SGK (Sigorta) Başmüfettişliği mesleki tecrübelerim ile A Sınıfı İş Güvenliği Tecrübelerim,
 • En saygın 40 aşkın dergide 700'den fazla makale,
 • Üniversite ve diğer akademik ortamlarda sunulan bilimsel tebliğlerim,
 • İş sağlığı ve güvenliği/İş kazaları-meslek hastalıklarıyla ilgili çok sayıda konferans, sempozyum, seminer ve diğer eğitim çalışmalarım,
 • Ulusal çapta bir çok gazete yazarlığı,
 • Ulusal çapta bir çok TV-Radyo'da uzman konuk,
 • Çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili olarak STK kurucusu ve başkanı olarak,

Tüm bilgi birikimim ve deneyimlerimi birlikte değerlendirilmesi isteği ile en önemlisi başta gelen görevimin eğitim ve rehberlik olduğu bilincinden hareketle hiçbir maddi kaygı duymadan kaleme alınmıştır.

Engin görüş ve düşünceleriyle katkılarından dolayı Doç.Dr. Ömer Hınç YILMAZ'a teşekkür ederim.

Kitabın bütün okuyuculara faydalı olması temennisiyle…

Saygılarımla…

İsa KARAKAŞ

 • Açıklama
  • SGK, İş Sağlığı ve Güvenliği, TCK ve Borçları Mevzuatı açısından;

   Örnekli-Açıklamalı-Form-Belge Örnekleri ve Güncel Yargı Kararları ile Donatılmış

   İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞIUYGULAMASI & İHTİLAFLARI ileÇÖZÜM YOLLARI

   Güncel Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay-Danıştay

   ve Anayasa Kararları Işığında;

   • Tüm Yönleriyle SGK İş Kazası-Meslek Hastalıkları Uygulamaları
   • İş Kazasından Doğan İhtilaflar ve Çözüm Yolları
   • Meslek Hastalıklarından Doğan İhtilaflar ve Çözüm Yolları
   • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
   • Türk Ceza Kanununa Göre Ölümlü ve Yaralanma İle Sonuçlanan İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Cezai Yaptırım ve Sorumluluk
   • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Sorumluluk
   • İş Kazası Nedeniyle İşçiye Ödenen Tazminatın Vergi Karşısındaki Durumu
   • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından Doğan Destekten Yoksun Kalma Davaları
   • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından Dolayı SGK'ya İtiraz ve Dava Yolları
   • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından Dolayı SGK'nın Açacağı Rücu Davaları
   • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından Doğan Destekten Yoksun Kalma Tazminatları
   • İş Kazası Halinde Genel Sağlık Sigortası Bağlamında Sorumluluk ve Rücu
   • İş Kazası ve MH'nın ÇSGB/SGK'ya Bildirilmesinin Usul ve Esasları İle
   • İş Kazası-Meslek Hastalıklarına İlişkin Diğer Hususlar

   Avrupa Birliği ülkeleri arasında iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden istatistiksel olarak ilk sıralarda bulunan ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları uygulamaları ve bu uygulamalardan kaynaklanan ihtilafların çözümü hem işverenler hem çalışanlar açısından büyük öneme sahip bulunmaktadır.

   İş kazası ve meslek hastalıkları sonucunda en kutsal olan insan hayatı sonu ermekte veya bedensel/ruhsal vücut bütünlüğünde geçici/sürekli sakatlık ve arızalar oluşmaktadır. Kaza/hastalığa maruz kalan işçi ve geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler hem ekonomik hem de ruhsal açıdan etkilenmektedir.

   Diğer yandan görünmez maliyetler bir yana SGK'nın rücu davaları, Türk Ceza Kanununa göre açılan davalar, Borçlar Kanununa göre açılan maddi ve manevi tazminatlar ile çalışanın ölmesi halinde açılan destekten yoksun kalma tazminatları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/SGK'nın ilgili birimlerince uygulanan idari para cezaları ve diğer yaptırımlar ile birlikte bu maliyetlere maruz kalan işyerlerinin mali dengesini sarsılmaktadır.

   İş kazaları ve meslek hastalıkları uygulamalarının;

   1-Sgk /Sosyal Güvenlik

   2-İş Sağlığı Ve Güvenliği/İş Hukuku

   3-Borçlar Kanunu İle

   4-Türk Ceza Kanunu

   Boyutları Bulunmaktadır. İş kazası ve meslek hastalıkları uyuşmazlıklarının tüm yönleriyle çözümü ancak bu 4 boyutuyla bir bütün olarak ele alınması ile mümkün olacağından hareketle bu eser kaleme alınmıştır.

   Kitabın emsallerinde diğer bir farklı özeliği ise iş kazası ve meslek hastalıkları uygulama ve uyuşmazlıkların hem idari (ÇSGB/SGK) hem de adli boyutlarıyla birlikte işlenmesidir. Bu bağlamda son derece basit-kolay anlaşılır bir sistematik ile;

   Kavram ve genel esaslardan başlanarak örnek-açıklama ve form-belge örnekleri ile “İş Kazası-Meslek Hastalıkları” idari boyutundan Yargıtay aşamasına kadar tüm yönleriyle ilk defa bu eserde kapsamlı olarak ele alınmaya çalışılmıştır. Ayrıca mahkeme dilekçe örnekleri, Müfettiş ve Bilirkişi rapor örnekleri ile kitap zenginleştirilmiştir.

   Kitap, baştan sona kadar kritik önemde bir çok emsal Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay kararları ile donatılmıştır.

   Bu eser;

   • Belirtilen konularla ilgili 1989 yılından beri süren üniversite, yüksek lisans ve doktora özel öğrenciliği eğitimim,
   • İş kazası-Meslek hastalıkları mevzuatını uygulayıcı ve denetleyici olarak 23 yılı aşkın SSK ve SGK (Sigorta) Başmüfettişliği mesleki tecrübelerim ile A Sınıfı İş Güvenliği Tecrübelerim,
   • En saygın 40 aşkın dergide 700'den fazla makale,
   • Üniversite ve diğer akademik ortamlarda sunulan bilimsel tebliğlerim,
   • İş sağlığı ve güvenliği/İş kazaları-meslek hastalıklarıyla ilgili çok sayıda konferans, sempozyum, seminer ve diğer eğitim çalışmalarım,
   • Ulusal çapta bir çok gazete yazarlığı,
   • Ulusal çapta bir çok TV-Radyo'da uzman konuk,
   • Çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili olarak STK kurucusu ve başkanı olarak,

   Tüm bilgi birikimim ve deneyimlerimi birlikte değerlendirilmesi isteği ile en önemlisi başta gelen görevimin eğitim ve rehberlik olduğu bilincinden hareketle hiçbir maddi kaygı duymadan kaleme alınmıştır.

   Engin görüş ve düşünceleriyle katkılarından dolayı Doç.Dr. Ömer Hınç YILMAZ'a teşekkür ederim.

   Kitabın bütün okuyuculara faydalı olması temennisiyle…

   Saygılarımla…

   İsa KARAKAŞ

   Stok Kodu
   :
   9786058269675
   Boyut
   :
   16 x 24 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   1360
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   2017 Nisan
   Kapak Türü
   :
   Ciltli - Sert Kapak
   Kağıt Türü
   :
   ivory
Yorum yaz
Özgün C. - 04.12.2018 20:52
Editörlük açısından elden geçirilmesi gerekli. Misal, Yargıtay içtihatları verilirken bir kutucuk içinde veya ayırt edici bir yazı stiliyle ayrılması lazım. Okunaklığı rahat değil.

Üniversite-Yüksel Lisans-Doktora özel öğrenciliği dahil tüm eğitimi çalışma ve sosyal güvenlik alanında olan eğitimim, 23 yılı aşkın süreden beri  sosyal güvenlik alanında SGK’nın BAŞMÜFETTİŞİ olarak uygulayıcı- denetleyici ve sosyal güvenlik mevzuatının hazırlanmasındaki  komisyonlarındaki mesleki tecrübem, çoğu alanında ilk olan ELLİYİ/50’yi aşkın kitaplarım, Bini aşkın makale ve yazılarım, STK ve medya çalışmalarım, ÇSGB/SGK’da mevzuat katılımcısı deneyimlerimle  işveren-çalışan, meslek mensupları,… ve tüm vatandaşlarımıza sosyal güvenlik bilincini aşılamanın, öğretmenin ve bilgilendirmenin gururunu yaşamaktan onur duyuyorum.

I.EĞİTİMİ: “EĞİTİMİNİN   TAMAMI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİDİR”.

 Yüksek Öğrenim: Gazi   Üniv. İİBF Çalışma Ekonomisi ve   Endüstri İlişkileri Bölümünde 1993 yılında tamamladı.

Yüksek Lisans: : Gazi   Üniv. Sos. Bil. Enstitüsü Çalışma Eko. ve Endüstri   İlişkileri Ana Bilim Dalında “Sosyal Güvenlik  Konulu  Yüksek Lisans   Tez” çalışmasını hazırlayarak 2005 yılında tamamlamıştır.

Doktora: Gazi   Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri   İlişkileri Ana Bilim Dalında 2006-2007 döneminde “Doktora özel programı”   kapsamında eğitimini sürdürmüştür.

Aldığı Diğer  Eğitimler:

Avrupa   Birliği Proje Süreci  Yönetimi ,

Etkin Mali Yönetim Teknikleri,

AB İyi Uygulama Örnekleri,

Eğiticinin   Eğitimi,

Yöneticinin Eğitimi,

Protokol Yönetimi,

İnsan Kaynakları Yönetimi,

Zaman ve Stres Yönetimi,

Etkili İletişim….

 

II.KARİYERİ:

 1995 yılında SSK Sigorta   Müfettiş Yrd.

1998 yılında SSK Sigorta Müfettişi,

2003-2004 arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında “İstihdamın artırılması” ve İşsizliğin Azaltılması….komisyonlarında görev yaptı

2004 yılında Refakat Müfettişi (Teftiş Kur. Başkan Yrd)

2008 yılında ise  Sosyal   Güvenlik  Kurumu Başkanlığı BAŞMÜFETTİŞ’liği’ ne atandı.

Halen  SGK  (Sosyal   Güvenlik  Kurumunda)   BAŞMÜFETTİŞ olarak görevini devam ettirmekte

Kapat