0
%50
Themis Maliye - Vergi Notları Kuram Kitap İsmail Engin

Themis Maliye - Vergi Notları

Liste Fiyatı : 49,00
İndirimli Fiyat : 24,50
Kazancınız : 24,50
Taksitli fiyat : 9 x 3,21
%50
Temin süresi 2 gündür.
9786059637275
362644
Themis Maliye - Vergi Notları
Themis Maliye - Vergi Notları
Kuram Kitap
24.50

Kitaptaki konuların ana başlıkları:

 

BİRİNCİ BÖLÜM: MALİYE TEORİSİ

 1. Kamu Maliyesinin Tanımı
 2. Kamu Maliyesine İlişkin Yaklaşımlar
 3. Devlet Faaliyetleri ile İlgili Yaklaşımlar
 4. Kamu Sektörünün Fonksiyonları
 5. Kamu Kesiminin Ekonomideki Yeri-Özel Sektör İlişkisi
 6. Dışsallıklar

 

İKİNCİ BÖLÜM: KAMU HARCAMALARI

 1. Kamu Harcamalarının Tanımı
 2. Kamu Harcamalarının Özellikleri
 3. Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması
 4. Kamu Harcamalarının Etkileri ve Sınırı
 5. Kamu Harcamalarının Artış Nedenleri
 6. Kamu Harcamalarında Artışı Açıklayan Yaklaşımlar
 7. Kamu Kesimi Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetler
 8. Kamu Hizmetlerinin Maliyeti ve Fiyatlaması
 9. Sosyal Fayda Maliyet Analizi

10.Özelleştirme

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KAMU GELİRLERİ (VERGİ TEORİSİ VE VERGİLEME TEKNİĞİ)

 1. Kamu Gelirleri
 2. Vergi Teorisi ve Vergileme Tekniği
 3. Vergileme İlkeleri
 4. Vergi Ödeme Gücü
 5. Vergi ile İlgili Kavramlar
 6. Vergi Yansıması
 7. Vergilerin Sınıflandırılması
 8. Tek Vergi Uygulaması

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DEVLET BORÇLANMASI

 1. Devlet Borcunun Tanımı
 2. Borçlanma ile Vergi Arasındaki Farklılıklar
 3. Kamu Borcu ile Özel Borç Arasındaki Farklılıklar
 4. Devletin Borçlanma Nedenleri
 5. Kamu Açıklarının Gelişimi ve Türleri
 6. Borçlanma Yetkisi
 7. İç – Dış Borç Ayrımında Kullanılan Kriterler
 8. İç Borçların Kaynakları
 9. İç Borçların Sınıflandırılması

10.İç Borçlanmada Kullanılan Araçlar

 1. İç Borçların Ekonomik Etkileri
 2. Türkiye'de İç Borçlanma
 3. Tahvil Sahiplerine Sağlanan Çıkarlar
 4. Dış Borçlanma
 5. Dış Borçların İktisadi Etkileri
 6. Türkiye'de Dış Borçların Gelişimi
 7. Borç Yönetiminin Tanımı
 8. Borç Yönetiminin Amaçları
 9. İç Borç Yönetimi

20.Dış Borç Yönetimi

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: KAMU BÜTÇESİ

 1. Kamu Bütçesinin Tanımı ve Gelişimi
 2. Bütçenin Fonksiyonları
 3. Bütçe Denkliği Teorileri
 4. Bütçe İlkeleri
 5. Bütçe Sistemleri [Bütçeleme Teknikleri]
 6. Bütçe Çeşitleri
 7. Merkezi Yönetim Bütçesi Hazırlanması
 8. Bütçenin Uygulanması
 9. Bütçe Kapatma Usulleri

10.Devlet Muhasebe Sistemleri

11.Bütçenin Denetimi

 

ALTINCI BÖLÜM: MALİYE POLİTİKASI

 1. Maliye Politikasının Doğuşu
 2. Maliye Politikasının Amaçları
 3. Maliye Politikasının Araçları
 4. Maliye Politikasının Amaçları Arasındaki Çatışmalar
 5. Maliye Politikasının Sınırları
 6. Maliye Politikası Yürütme Koşulları
 7. Maliye Politikası ve İktisadi Yaklaşımlar
 8. Maliye Politikası Çeşitleri
 9. Maliye Politikası Uygulaması ve Milli Gelir Üzerindeki Etkisi

10.Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası

 1. Deflasyonla [Durgunlukla] Mücadelede Maliye Politikası
 2. Stagflasyonla Mücadelede Maliye Politikası
 3. Ekonomik Kalkınma ve Maliye Politikası
 4. Gelir Dağılımı ve Maliye Politikası
 5. İstikrar Programları
 6. Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM: VERGİ HUKUKU

 1. Vergi Hukuku Hakkında Genel Bilgiler
 2. Vergi Hukukunda Taraflar
 3. Vergi Hukukunun Kaynakları
 4. Kanunların Uygulanması
 5. Vergi Hukukunda Süreler
 6. Mükellefin Ödevleri
 7. Vergi İdaresinin Bilgi Edinme Yolları
 8. Vergi Suç ve Cezaları
 9. Vergi Uyuşmalıkları ve Çözüm Yolları

10.Kamu Alacağının Korunması

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM: TÜRK VERGİ SİSTEMİ

 1. Vergi Sistemi Kavramı ve Türk Vergi Sistemi
 2. Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
 3. Servet ve Servet Transferi Üzerinden Alınan Vergiler
 4. Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler
 • Açıklama
  • Kitaptaki konuların ana başlıkları:

    

   BİRİNCİ BÖLÜM: MALİYE TEORİSİ

   1. Kamu Maliyesinin Tanımı
   2. Kamu Maliyesine İlişkin Yaklaşımlar
   3. Devlet Faaliyetleri ile İlgili Yaklaşımlar
   4. Kamu Sektörünün Fonksiyonları
   5. Kamu Kesiminin Ekonomideki Yeri-Özel Sektör İlişkisi
   6. Dışsallıklar

    

   İKİNCİ BÖLÜM: KAMU HARCAMALARI

   1. Kamu Harcamalarının Tanımı
   2. Kamu Harcamalarının Özellikleri
   3. Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması
   4. Kamu Harcamalarının Etkileri ve Sınırı
   5. Kamu Harcamalarının Artış Nedenleri
   6. Kamu Harcamalarında Artışı Açıklayan Yaklaşımlar
   7. Kamu Kesimi Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetler
   8. Kamu Hizmetlerinin Maliyeti ve Fiyatlaması
   9. Sosyal Fayda Maliyet Analizi

   10.Özelleştirme

    

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KAMU GELİRLERİ (VERGİ TEORİSİ VE VERGİLEME TEKNİĞİ)

   1. Kamu Gelirleri
   2. Vergi Teorisi ve Vergileme Tekniği
   3. Vergileme İlkeleri
   4. Vergi Ödeme Gücü
   5. Vergi ile İlgili Kavramlar
   6. Vergi Yansıması
   7. Vergilerin Sınıflandırılması
   8. Tek Vergi Uygulaması

    

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DEVLET BORÇLANMASI

   1. Devlet Borcunun Tanımı
   2. Borçlanma ile Vergi Arasındaki Farklılıklar
   3. Kamu Borcu ile Özel Borç Arasındaki Farklılıklar
   4. Devletin Borçlanma Nedenleri
   5. Kamu Açıklarının Gelişimi ve Türleri
   6. Borçlanma Yetkisi
   7. İç – Dış Borç Ayrımında Kullanılan Kriterler
   8. İç Borçların Kaynakları
   9. İç Borçların Sınıflandırılması

   10.İç Borçlanmada Kullanılan Araçlar

   1. İç Borçların Ekonomik Etkileri
   2. Türkiye'de İç Borçlanma
   3. Tahvil Sahiplerine Sağlanan Çıkarlar
   4. Dış Borçlanma
   5. Dış Borçların İktisadi Etkileri
   6. Türkiye'de Dış Borçların Gelişimi
   7. Borç Yönetiminin Tanımı
   8. Borç Yönetiminin Amaçları
   9. İç Borç Yönetimi

   20.Dış Borç Yönetimi

    

   BEŞİNCİ BÖLÜM: KAMU BÜTÇESİ

   1. Kamu Bütçesinin Tanımı ve Gelişimi
   2. Bütçenin Fonksiyonları
   3. Bütçe Denkliği Teorileri
   4. Bütçe İlkeleri
   5. Bütçe Sistemleri [Bütçeleme Teknikleri]
   6. Bütçe Çeşitleri
   7. Merkezi Yönetim Bütçesi Hazırlanması
   8. Bütçenin Uygulanması
   9. Bütçe Kapatma Usulleri

   10.Devlet Muhasebe Sistemleri

   11.Bütçenin Denetimi

    

   ALTINCI BÖLÜM: MALİYE POLİTİKASI

   1. Maliye Politikasının Doğuşu
   2. Maliye Politikasının Amaçları
   3. Maliye Politikasının Araçları
   4. Maliye Politikasının Amaçları Arasındaki Çatışmalar
   5. Maliye Politikasının Sınırları
   6. Maliye Politikası Yürütme Koşulları
   7. Maliye Politikası ve İktisadi Yaklaşımlar
   8. Maliye Politikası Çeşitleri
   9. Maliye Politikası Uygulaması ve Milli Gelir Üzerindeki Etkisi

   10.Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası

   1. Deflasyonla [Durgunlukla] Mücadelede Maliye Politikası
   2. Stagflasyonla Mücadelede Maliye Politikası
   3. Ekonomik Kalkınma ve Maliye Politikası
   4. Gelir Dağılımı ve Maliye Politikası
   5. İstikrar Programları
   6. Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği

    

    

   YEDİNCİ BÖLÜM: VERGİ HUKUKU

   1. Vergi Hukuku Hakkında Genel Bilgiler
   2. Vergi Hukukunda Taraflar
   3. Vergi Hukukunun Kaynakları
   4. Kanunların Uygulanması
   5. Vergi Hukukunda Süreler
   6. Mükellefin Ödevleri
   7. Vergi İdaresinin Bilgi Edinme Yolları
   8. Vergi Suç ve Cezaları
   9. Vergi Uyuşmalıkları ve Çözüm Yolları

   10.Kamu Alacağının Korunması

    

   SEKİZİNCİ BÖLÜM: TÜRK VERGİ SİSTEMİ

   1. Vergi Sistemi Kavramı ve Türk Vergi Sistemi
   2. Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
   3. Servet ve Servet Transferi Üzerinden Alınan Vergiler
   4. Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler
   Stok Kodu
   :
   9786059637275
   Basım Yeri
   :
   İzmit
   Kapak Türü
   :
   Ciltli - Sert Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat