0
%10
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni 3. BASKI Aristo Yayınevi O. Gökhan Ant

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni 3. BASKI

Liste Fiyatı : 220,00
İndirimli Fiyat : 198,00
Kazancınız : 22,00
Taksitli fiyat : 9 x 25,96
%10
Temin süresi 1 gündür.
9786057615886
367019
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni 3. BASKI
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni 3. BASKI
198.00

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ

 • 1. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
 1. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun Amacı
 2. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun Kapsamı
 3. Zaman İtibariyle Kapsamı (İntikal Hukuku)
 4. Madde İtibariyle Kapsamı
 5. Genel Olarak
 6. Sermaye Piyasası Araçları İle Türev Araçlara İlişkin Finansal Sözleşmeler
 7. Tapu Kütüğüne Kaydedilen Taşınırlar
 8. Sicile Tescili Zorunlu Diğer Taşınırlar
 • 2. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Kuruluşu
 1. Rehin Sözleşmesi
 2. Sözleşmenin Tarafları
 3. Genel Olarak
 4. Rehin Sözleşmesine Taraf Olabilme Bakımından İkili Yapı
 5. Rehin Veren Sıfatı Bakımından Ticari İşletme Veya Esnaf İşletmesi Sahibi Yerine Tacir Veya Esnaf Kavramlarının Tercihi
 6. Şube
 7. Borçludan Başkasının Rehin Vermesi
 8. Rehnin Kurulmasından Sonra Taraf Değişikliği
 9. Sözleşmenin Şekli
 10. Genel Olarak
 11. Güvenli Elektronik İmza Veya Noter Onayını Sözleşmenin Geçerlilik Şekli Olarak Yorumlanması
 12. Elektronik İmza Veya Noter Onayının Sözleşmenin Geçerlik Şekli Yerine Tasarruf İşlemine Dahil Şekli Gerekler Olarak Yorumlanması
 13. Bildirimi Yapacak Olanlar
 14. Sözleşme Hakkında Diğer Bilgiler
 15. Sözleşmenin Zorunlu İçeriği
 16. Rehin Sözleşmesinin Bağlayıcılığı
 17. Rehinli Taşınır Siciline Tescil
 18. Rehinli Taşınır Sicili
 19. Taşınır Rehni Siciline Tescil
 • 3. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehnine Konu Olabilecek Varlıklar
 1. Genel Olarak
 2. Zilyetliğe Elverişli Olan-Elverişli Olmayan Taşınır Varlık
 3. TİTRK m.5/1'in Değerlendirilmesi
 4. Çok Yıllık Ürün Veren Ağaçlar
 5. Hammadde, Sarf Malzemesi, Stoklar
 6. Hayvanlar
 7. Menkul İşletme Tesisatı
 8. Tarımsal Ürün
 9. Vagon
 10. Ticari İşletme Ve Esnaf İşletmesi
 11. Alacaklar
 12. Fikri ve Sınai Haklar
 13. Her Türlü Kazanç ve İrat
 14. Lisans ve Ruhsatlar
 15. Kira Geliri
 16. Kiracılık Hakkı
 17. Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı
 18. Ticari Plaka ve Ticari Hat
 19. Ticari Proje

III. Mevcut ve Mevcut Olmayan Varlıklar

 1. Ticari İşletme ve Esnaf İşletmesi- Menkul İşletme Tesisatı
 2. Ticari İşletme
 3. Menkul İşletme Tesisatı
 4. Asıl Şey-Bütünleyici Parça ile Eklenti
 5. Taşınır Varlıkların Birleşme ve Karışması
 • 4. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanuna Göre Rehin Türleri Ve Değer Tespiti
 1. İlerleme Sistemi Çerçevesinde Taşınır Rehni
 2. Derece Sistemi Çerçevesinde Taşınır Rehni
 3. Genel Olarak
 4. Güvence Miktarı
 5. Rehinler Arası Sıra İlişkisi
 6. Boşalan Dereceye İlerleme
 7. Kanuni Rehin

III. Taşınır Varlığın Değerinin Tespiti

 1. Genel Olarak
 2. Değer Tespitinde Serbesti
 3. Değeri Tespiti Zorunluluğu
 4. Değer Tespitini Yaptırmakla Yetkili Kişiler
 5. Değer Tespitini Yapacak Yetkili
 6. Değer Tespiti Zamanı Ve Süreci
 • 5. Rehnin Kurulmasından Sonra Tarafların Hakları Ve Yükümlülükleri
 1. Sözleşme Serbestisi
 2. İfa kaydı (tescil yükümlülüğü)
 3. Zilyetliğin Devredilmesi Kaydı Yasağı
 4. Rehin Hakkının Süre İle Sınırlanması
 5. Rehin Verenin Tasarruf Yetkisiyle İlgili Kayıt
 6. Mülk Edinme Kaydı
 7. Kullanımlı Rehin Kaydı
 8. Masraf Kaydı
 9. Boş Dereceye İlerleme Hakkı Tanıyan Kayıt
 10. Özel Yolla Paraya Çevirme Yetkisi Tanıyan Kayıt
 11. TİTRK Kapsamında Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
 12. Rehin Verenin Hak ve Yükümlülükleri
 13. Rehne Rağmen Taşınıra Zilyet Olma Yetkisi
 14. Taşınırı Kullanma Yetkisi
 15. Tasarruf yetkisi
 16. Art Rehin Kurma Yetkisi
 17. Rehnin Paraya Çevrilmesine Katlanma Yükümlülüğü
 18. Taşınırın Değerini Koruyucu Tedbirleri Alma
 19. Giderleri Tazmin Etme Yükümlülüğü

Ğ. Değer Düşüren Tasarruflar Nedeniyle Tazminat Yükümlülüğü

 1. Sicile Bildirim Ve Tescil Yükümlülüğü
 2. Katlanma Yükümlülüğü

İ. Devretme Yükümlülüğü

 1. Rehinli Alacaklının Hak ve Yükümlülükleri
 2. Rehnin Paraya Çevrilmesini Talep Yetkisi
 3. Temerrüt sonrası mülkiyetin devrini talep hakkı
 4. Genel Olarak
 5. Rehinli Alacaklıya İnsiyatif Tanınması
 6. Lex Commissoria Yasağıyla İlişki
 7. TİTRK m.14/1'deki İmkanları Kullanabilecek Olanlar
 8. Mülkiyetin Devrini Talebin Yapılmasının Sonucu
 9. Temerrüt Sonrası Alacağın Varlık Yönetim Şirketlerine Devrini Talep Hakkı
 10. Kiralama Ve Lisans Hakkını Talep
 11. Önlem Alma Yetkisi
 12. Giderleri Talep Yetkisi
 13. Ayni Hakları Koruyan Davaları Açabilme Hakkı

Ğ. Denetleme yetkisi

 1. Tazminat Talep Etme Hakkı
 2. Alt Rehin Kurma Hakkı

İ. Rehinli Alacaklının Koruma Ve Değerini Düşüren Davranışlarda Bulunmama Yükümlülüğünün Bulunmayışı

 1. Terkin yükümlülüğü
 • 6. Rehin Hakkının Sona Ermesi ve Sonuçları
 1. Rehin Hakkının Sona Ermesi
 2. Sicil Kaydının Terkini

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU

TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU

TİCARİ İŞLEMLERDE REHİN HAKKININ KURULMASI VE TEMERRÜT SONRASI HAKLARIN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR VARLIKLARIN DEĞER TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KAYNAKLAR

 • Açıklama
  • TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ

   • 1. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
   1. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun Amacı
   2. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun Kapsamı
   3. Zaman İtibariyle Kapsamı (İntikal Hukuku)
   4. Madde İtibariyle Kapsamı
   5. Genel Olarak
   6. Sermaye Piyasası Araçları İle Türev Araçlara İlişkin Finansal Sözleşmeler
   7. Tapu Kütüğüne Kaydedilen Taşınırlar
   8. Sicile Tescili Zorunlu Diğer Taşınırlar
   • 2. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Kuruluşu
   1. Rehin Sözleşmesi
   2. Sözleşmenin Tarafları
   3. Genel Olarak
   4. Rehin Sözleşmesine Taraf Olabilme Bakımından İkili Yapı
   5. Rehin Veren Sıfatı Bakımından Ticari İşletme Veya Esnaf İşletmesi Sahibi Yerine Tacir Veya Esnaf Kavramlarının Tercihi
   6. Şube
   7. Borçludan Başkasının Rehin Vermesi
   8. Rehnin Kurulmasından Sonra Taraf Değişikliği
   9. Sözleşmenin Şekli
   10. Genel Olarak
   11. Güvenli Elektronik İmza Veya Noter Onayını Sözleşmenin Geçerlilik Şekli Olarak Yorumlanması
   12. Elektronik İmza Veya Noter Onayının Sözleşmenin Geçerlik Şekli Yerine Tasarruf İşlemine Dahil Şekli Gerekler Olarak Yorumlanması
   13. Bildirimi Yapacak Olanlar
   14. Sözleşme Hakkında Diğer Bilgiler
   15. Sözleşmenin Zorunlu İçeriği
   16. Rehin Sözleşmesinin Bağlayıcılığı
   17. Rehinli Taşınır Siciline Tescil
   18. Rehinli Taşınır Sicili
   19. Taşınır Rehni Siciline Tescil
   • 3. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehnine Konu Olabilecek Varlıklar
   1. Genel Olarak
   2. Zilyetliğe Elverişli Olan-Elverişli Olmayan Taşınır Varlık
   3. TİTRK m.5/1'in Değerlendirilmesi
   4. Çok Yıllık Ürün Veren Ağaçlar
   5. Hammadde, Sarf Malzemesi, Stoklar
   6. Hayvanlar
   7. Menkul İşletme Tesisatı
   8. Tarımsal Ürün
   9. Vagon
   10. Ticari İşletme Ve Esnaf İşletmesi
   11. Alacaklar
   12. Fikri ve Sınai Haklar
   13. Her Türlü Kazanç ve İrat
   14. Lisans ve Ruhsatlar
   15. Kira Geliri
   16. Kiracılık Hakkı
   17. Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı
   18. Ticari Plaka ve Ticari Hat
   19. Ticari Proje

   III. Mevcut ve Mevcut Olmayan Varlıklar

   1. Ticari İşletme ve Esnaf İşletmesi- Menkul İşletme Tesisatı
   2. Ticari İşletme
   3. Menkul İşletme Tesisatı
   4. Asıl Şey-Bütünleyici Parça ile Eklenti
   5. Taşınır Varlıkların Birleşme ve Karışması
   • 4. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanuna Göre Rehin Türleri Ve Değer Tespiti
   1. İlerleme Sistemi Çerçevesinde Taşınır Rehni
   2. Derece Sistemi Çerçevesinde Taşınır Rehni
   3. Genel Olarak
   4. Güvence Miktarı
   5. Rehinler Arası Sıra İlişkisi
   6. Boşalan Dereceye İlerleme
   7. Kanuni Rehin

   III. Taşınır Varlığın Değerinin Tespiti

   1. Genel Olarak
   2. Değer Tespitinde Serbesti
   3. Değeri Tespiti Zorunluluğu
   4. Değer Tespitini Yaptırmakla Yetkili Kişiler
   5. Değer Tespitini Yapacak Yetkili
   6. Değer Tespiti Zamanı Ve Süreci
   • 5. Rehnin Kurulmasından Sonra Tarafların Hakları Ve Yükümlülükleri
   1. Sözleşme Serbestisi
   2. İfa kaydı (tescil yükümlülüğü)
   3. Zilyetliğin Devredilmesi Kaydı Yasağı
   4. Rehin Hakkının Süre İle Sınırlanması
   5. Rehin Verenin Tasarruf Yetkisiyle İlgili Kayıt
   6. Mülk Edinme Kaydı
   7. Kullanımlı Rehin Kaydı
   8. Masraf Kaydı
   9. Boş Dereceye İlerleme Hakkı Tanıyan Kayıt
   10. Özel Yolla Paraya Çevirme Yetkisi Tanıyan Kayıt
   11. TİTRK Kapsamında Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
   12. Rehin Verenin Hak ve Yükümlülükleri
   13. Rehne Rağmen Taşınıra Zilyet Olma Yetkisi
   14. Taşınırı Kullanma Yetkisi
   15. Tasarruf yetkisi
   16. Art Rehin Kurma Yetkisi
   17. Rehnin Paraya Çevrilmesine Katlanma Yükümlülüğü
   18. Taşınırın Değerini Koruyucu Tedbirleri Alma
   19. Giderleri Tazmin Etme Yükümlülüğü

   Ğ. Değer Düşüren Tasarruflar Nedeniyle Tazminat Yükümlülüğü

   1. Sicile Bildirim Ve Tescil Yükümlülüğü
   2. Katlanma Yükümlülüğü

   İ. Devretme Yükümlülüğü

   1. Rehinli Alacaklının Hak ve Yükümlülükleri
   2. Rehnin Paraya Çevrilmesini Talep Yetkisi
   3. Temerrüt sonrası mülkiyetin devrini talep hakkı
   4. Genel Olarak
   5. Rehinli Alacaklıya İnsiyatif Tanınması
   6. Lex Commissoria Yasağıyla İlişki
   7. TİTRK m.14/1'deki İmkanları Kullanabilecek Olanlar
   8. Mülkiyetin Devrini Talebin Yapılmasının Sonucu
   9. Temerrüt Sonrası Alacağın Varlık Yönetim Şirketlerine Devrini Talep Hakkı
   10. Kiralama Ve Lisans Hakkını Talep
   11. Önlem Alma Yetkisi
   12. Giderleri Talep Yetkisi
   13. Ayni Hakları Koruyan Davaları Açabilme Hakkı

   Ğ. Denetleme yetkisi

   1. Tazminat Talep Etme Hakkı
   2. Alt Rehin Kurma Hakkı

   İ. Rehinli Alacaklının Koruma Ve Değerini Düşüren Davranışlarda Bulunmama Yükümlülüğünün Bulunmayışı

   1. Terkin yükümlülüğü
   • 6. Rehin Hakkının Sona Ermesi ve Sonuçları
   1. Rehin Hakkının Sona Ermesi
   2. Sicil Kaydının Terkini

   TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU

   TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU

   TİCARİ İŞLEMLERDE REHİN HAKKININ KURULMASI VE TEMERRÜT SONRASI HAKLARIN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

   REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

   TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR VARLIKLARIN DEĞER TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

   KAYNAKLAR

   Stok Kodu
   :
   9786057615886
   Boyut
   :
   16 x 23,5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   316
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   Şubat 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapaklı
   Kağıt Türü
   :
   80 gr. Ivory
   Dili
   :
   Türkçe
   Ticari   İşlem   Taşınır   Rehni   Kanun   9786057615886   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
O. Gökhan Antalya

Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya

 

Emekli Hakim M. Kemal Antalya ile Emekli Öğretmen Reyhan Antalya'nın oğlu 11.05.1958 Alucra/Giresun doğumlu Prof.Dr. O. Gökhan Antalya, Şile'nin Salcıoğlu ailesine mensup olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

1969 yılında girdiği Nişantaşı Işık Lisesi'nin orta ve lise bölümlerini daimi yatılı olarak okumuş; 1975 yılında Fen bölümünden mezun olmuştur.

1979 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Lisans öğretimini tamamlamıştır.

İstanbul Barosunda avukatlık stajını tamamlamıştır; halen İstanbul Barosu'na kayıtlı avukattır.

1981-1982 yıllarında hakim adaylığı sonrasında Pazaryeri/Bilecik C. Savcı Yardımcılığı, Cizre/Mardin Hakim Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

1982-1983 yıllarında yedek subaylığını Jandarma Genel Komutanlığı Hukuk Müşavirliğinde Hukuk İşleri Müdürlüğünde tamamlamıştır.

01.05.1984 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi kadrosunda çalışmaya başlamıştır.

Prof.Dr. O. Gökhan Antalya Akademik yaşamında,

 • Doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında 1991yılında tamamlamış;
 • Doçent unvanını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında 1997 yılında, Profesör unvanını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi/Medeni Hukuk Anabilim Dalında 2003 Yılında almıştır.

Prof. Dr. O. Gökhan Antalya, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Marmara Üniversitesi Özel Hukuk ve İnsan Hakları Merkezi Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Sağlık Hukuku ve Etik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı, Marmara Üniversitesi Rektör Başdanışmanlığı, Marmara Üniversitesi Rektör Hukuk Danışmanlığı idari görevlerinde bulunmuştur.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Tasarısı ile 4722 Sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'nı hazırlayan bilim komisyonun üyeliğinde bulunmuştur.

Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Profesör kadrosunda öğretim üyesi olarak çalışmakta olup, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. O. Gökhan Antalya'nın Medeni-Borçlar Hukuku Anabilim dalına ilişkin Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Miras Hukuku isimli temel kitapları yanında, kitap, derleme, makale, monografi, sunum, tebliğ ve panel katılımı bulunmaktadır.

Kapat