0
%7
Eşya hukuku (Zilyetlik -Tapu Sicili- Mülkiyetin Genel Hükümleri- Taşın

Eşya hukuku (Zilyetlik -Tapu Sicili- Mülkiyetin Genel Hükümleri- Taşınır Mülkiyeti- Rehin Hakları)

Liste Fiyatı : 60,00
İndirimli Fiyat : 55,80
Kazancınız : 4,20
Taksitli fiyat : 9 x 7,32
%7
Temin süresi 3 gündür.
9786057820549
366396
Eşya hukuku (Zilyetlik -Tapu Sicili- Mülkiyetin Genel Hükümleri- Taşınır Mülkiyeti- Rehin Hakları)
Eşya hukuku (Zilyetlik -Tapu Sicili- Mülkiyetin Genel Hükümleri- Taşınır Mülkiyeti- Rehin Hakları)
Oniki Levha
55.80

Eşya hukukunun zilyetlik, tapu sicili, mülkiyetin genel hükümleri, taşınır mülkiyeti ve rehin hakları konularını içeren ders kitabımız yedinci basıda yeniden gözden geçirilmiştir.(ÖNSÖZDEN)


İÇİNDEKİLER
Giriş
I. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU
II. AYNİ HAKLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
III. EŞYA KAVRAMI VE TÜRLERİ
Birinci Bölüm
ZİLYETLİK
§ 1. Zilyetlik Kavramı ve Zilyetliğin Hukuki Niteliği
I. GENEL OLARAK
II. ZİLYETLİĞİN ÖZELLİKLERİ VE UNSURLARI
III. ZİLYETLİĞİN KAPSAMI
IV. ZİLYETLİĞİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
§ 2. Zilyetlik Türleri ve Zilyet Yardımcılığı
I. ZİLYETLİK TÜRLERİ
II. ZİLYET YARDIMCILIĞI
§ 3. Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybedilmesi
I. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI
II. ZİLYETLİĞİN DEVRİ YOLLARI
III. ZİLYETLİĞİN KAYBEDİLMESİ
§ 4. Zilyetliğin Korunması
I. GENEL OLARAK
II. ZİLYEDİN KUVVET KULLANMASI
III. ZİLYETLİK DAVALARI
IV. ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASI
§ 5. Zilyetliğe Dayanarak Hakkın Korunması
I. GENEL OLARAK
II. TAŞINIRLARDA ZİLYETLİĞE BAĞLANAN KARİNELER
III. DAVADA SAVUNMA YAPMA (ÜSTÜN HAK KARİNESİNE DAYANMA)
IV. TAŞINIR DAVASI
V. İYİNİYETLE HAK KAZANMA
VI. TAŞINMAZLARDA HAK KARİNESİ
§ 6. Haksız Zilyetlikte İade
I. GENEL OLARAK
II. HAKSIZ ZİLYEDİN İYİNİYETLİ OLMASI
III. HAKSIZ ZİLYEDİN KÖTÜNİYETLİ OLMASI
İkinci Bölüm
TAPU SİCİLİ
§ 1. İşlevi
§ 2. Unsurları
I. ANA SİCİLLER
II. TAMAMLAYICI UNSURLAR
III. YARDIMCI SİCİLLER
§ 3. Tapu İdareleri
§ 4. Devletin Sorumluluğu
§ 5. Tapu Siciline Hakim Olan Temel Esaslar
§ 6. Taşınmazların Tapu Siciline Kaydedilmesi
I. GENEL OLARAK
II. ARAZİLER BAKIMINDAN
III. TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR BAKIMINDAN
IV. KAT MÜLKİYETİNE KONU OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER BAKIMINDAN
V. TAPU KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR
VI. TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ VEYA BİRLEŞTİRİLMESİ
§ 7. Tapu Kütüğü Sayfasına Yapılan Kayıt Türleri
I. BİLGİ AMAÇLI KAYITLAR
II. AYNİ HAKLARA İLİŞKİN KAYITLAR (TESCİL, TESCİLİN TERKİNİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ)
III. ŞERHLER
IV. BEYANLAR
V. DÜŞÜNCELER
§ 8. Tapu Memurunun Tebliğ Yükümlülüğü
§ 9. Yolsuz Kayıtların Düzeltilmesi
I. KAVRAM
II. BAŞTAN İTİBAREN YOLSUZ OLAN KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ
III. SONRADAN YOLSUZ HALE GELEN KAYDIN DÜZELTİLMESİ
Üçüncü Bölüm
MÜLKİYET
Birinci Ayrım
Genel Hükümler
§ 1. Mülkiyet Hakkının Tanımı ve Özellikleri
I. MÜLKİYET HAKKININ TANIMI
II. MÜLKİYET HAKKININ ÖZELLİKLERİ
§ 2. Mülkiyet Hakkının Sağladığı Yetkiler
I. AKTİF YETKİ (MÜLKİYETİN OLUMLU İÇERİĞİ)
II. KORUYUCU YETKİ (MÜLKİYETİN OLUMSUZ İÇERİĞİ)
§ 3. Mülkiyet Hakkının Kapsamı
I. BÜTÜNLEYİCİ PARÇA
II. EKLENTİ
§ 4. Birlikte Mülkiyet
I. PAYLI MÜLKİYET (MÜŞTEREK MÜLKİYET)
II. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ (İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET)
İkinci Ayrım
TAŞINIR MÜLKİYETİ
§ 1. Taşınır Mülkiyetine İlişkin Genel Bilgiler
§ 2. Taşınır Mülkiyetinin Konusu
I. TAŞINIR EŞYA
II. DOĞAL GÜÇLER
§ 3. Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması
I. DEVREN KAZANMA
II. ASLEN KAZANMA
§ 4. Taşınır Mülkiyetinin Kaybedilmesi
I. GENEL OLARAK
II. MÜLKİYETİN NİSPİ KAYBI
III. MÜLKİYETİN MUTLAK KAYBI
Dördüncü Bölüm
REHİN HAKLARI
Birinci Ayrım
SINIRLI AYNİ HAKLARA VE REHİN HAKKINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
§ 1. Sınırlı Ayni Haklara İlişkin Genel Bilgiler
I. TÜRLERİ
II. HUKUKİ NİTELİĞİ
III. KONUSU
IV. BİR TAŞINMAZDA MALİKİNİN AYNI ZAMANDA SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ OLMASI
V. AYNİ HAKLARDA SIRA
§ 2. Rehin Hakkına İlişkin Genel Bilgiler
İkinci Ayrım
TAŞINMAZ REHNİ
§ 1. Genel Olarak
§ 2. Genel Kurallar
I. GÜVENCE GÖREVİ
II. BELİRLİLİK İLKESİ
III. KAMUYA AÇIKLIK İLKESİ
IV. SABİT DERECELER SİSTEMİ
V. KAYYIM ATANMASI
VI. YENİ MALİKİN TAŞINMAZI REHİN YÜKÜNDEN KURTARMASI
§ 3. İpotek
I. KAVRAM, İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİNDEN FARKI
II. ÖZELLİKLERİ
III. HÜKÜMLERİ
IV. KANUNİ İPOTEK HAKLARI
ÜÇÜNCÜ AYRIM
Taşınır Rehni
§ 1. Taşınır Rehnine İlişkin Genel Bilgiler
I. TAŞINIR REHNİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
II. TAŞINIR REHNİ TÜRLERİ
§ 2. Taşınır Rehnine Hakim Olan İlkeler
I. ALACAĞA BAĞLILIK
II. BELİRLİLİK
III. KAMUYA AÇIKLIK
IV. İYİNİYETİN KORUNMASI
V. TEMİNATIN BÖLÜNMEZLİĞİ
VI. ÖNCELİK
VII. LEX COMMISSORIA
§ 3. Teslime Bağlı Rehin
I. GENEL OLARAK
II. REHİN HAKKININ KONUSU
III. REHİN HAKKININ KURULMASI
IV. ART REHİN HAKKININ KURULMASI
V. REHİN HAKKININ ZAMANAŞIMI İLE KAZANILMASI
VI. REHİN HAKKININ KAPSAMI
VII. REHİN HAKKININ HÜKÜMLERİ
VIII. REHİN HAKKININ SONA ERMESİ
IX. REHİN HAKKININ HÜKÜMLERİNİN ASKIDA KALMASI
§ 4. Hayvan Rehni
I. GENEL OLARAK
II. REHİN HAKKININ KURULMASI
III. REHİN HAKKININ HÜKÜMLERİ
IV. REHİN HAKKININ SONA ERMESİ
§ 5. Bir Sicile Tescili Zorunlu Olan Taşınırların
(Özellikle Motorlu Araç) Rehni
§ 6. Hapis Hakkı
I. GENEL OLARAK
II. HAPİS HAKKININ KONUSU
III. HAPİS HAKKININ DOĞUMU
A. Alacaklı Borçluya Ait Taşınıra veya Kıymetli Evraka Zilyet Olmalıdır
B. Alacak Mevcut ve Muaccel Olmalıdır
C. Alacak ile Alacaklının Zilyetliğindeki Taşınır veya Kıymetli Evrak Arasında Bağlantı Bulunmalıdır
D. Hapis Hakkı Alacaklının Yüklendiği Borç veya Borçlunun Verdiği Talimatla Bağdaşmalıdır
E. Hapis Hakkının Kullanılması Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmemelidir
IV. HAPİS HAKKININ HÜKÜMLERİ
V. HAPİS HAKKININ SONA ERMESİ
§ 7. Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin
I. GENEL OLARAK
II. REHİN HAKKININ KONUSU
III. REHİN HAKKININ KURULMASI
IV. ART REHİN HAKKININ KURULMASI
V. REHİN HAKKININ KAPSAMI
VI. REHİN HAKKININ HÜKÜMLERİ
VII. REHİN HAKKININ SONA ERMESİ
§ 8. Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi İle Uğraşanlara Yapılan Rehin
I. GENEL OLARAK
II. REHİN HAKKININ KURULMASI
III. REHİN HAKKININ HÜKÜMLERİ
IV. GERİ ALIM HAKKI TANIYARAK SATIŞ
§ 9. Rehinli Tahvil
§ 10. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi ve Teminatın Kapsamı
I. ALACAKLININ REHNİ PARAYA ÇEVİRME YETKİSİ
II. TEMİNATIN ALACAK YÖNÜNDEN KAPSAMI
GENEL ESERLER
PRATİK ÇALIŞMA KİTAPLARI

 • Açıklama
  • Eşya hukukunun zilyetlik, tapu sicili, mülkiyetin genel hükümleri, taşınır mülkiyeti ve rehin hakları konularını içeren ders kitabımız yedinci basıda yeniden gözden geçirilmiştir.(ÖNSÖZDEN)


   İÇİNDEKİLER
   Giriş
   I. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU
   II. AYNİ HAKLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
   III. EŞYA KAVRAMI VE TÜRLERİ
   Birinci Bölüm
   ZİLYETLİK
   § 1. Zilyetlik Kavramı ve Zilyetliğin Hukuki Niteliği
   I. GENEL OLARAK
   II. ZİLYETLİĞİN ÖZELLİKLERİ VE UNSURLARI
   III. ZİLYETLİĞİN KAPSAMI
   IV. ZİLYETLİĞİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
   § 2. Zilyetlik Türleri ve Zilyet Yardımcılığı
   I. ZİLYETLİK TÜRLERİ
   II. ZİLYET YARDIMCILIĞI
   § 3. Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybedilmesi
   I. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI
   II. ZİLYETLİĞİN DEVRİ YOLLARI
   III. ZİLYETLİĞİN KAYBEDİLMESİ
   § 4. Zilyetliğin Korunması
   I. GENEL OLARAK
   II. ZİLYEDİN KUVVET KULLANMASI
   III. ZİLYETLİK DAVALARI
   IV. ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASI
   § 5. Zilyetliğe Dayanarak Hakkın Korunması
   I. GENEL OLARAK
   II. TAŞINIRLARDA ZİLYETLİĞE BAĞLANAN KARİNELER
   III. DAVADA SAVUNMA YAPMA (ÜSTÜN HAK KARİNESİNE DAYANMA)
   IV. TAŞINIR DAVASI
   V. İYİNİYETLE HAK KAZANMA
   VI. TAŞINMAZLARDA HAK KARİNESİ
   § 6. Haksız Zilyetlikte İade
   I. GENEL OLARAK
   II. HAKSIZ ZİLYEDİN İYİNİYETLİ OLMASI
   III. HAKSIZ ZİLYEDİN KÖTÜNİYETLİ OLMASI
   İkinci Bölüm
   TAPU SİCİLİ
   § 1. İşlevi
   § 2. Unsurları
   I. ANA SİCİLLER
   II. TAMAMLAYICI UNSURLAR
   III. YARDIMCI SİCİLLER
   § 3. Tapu İdareleri
   § 4. Devletin Sorumluluğu
   § 5. Tapu Siciline Hakim Olan Temel Esaslar
   § 6. Taşınmazların Tapu Siciline Kaydedilmesi
   I. GENEL OLARAK
   II. ARAZİLER BAKIMINDAN
   III. TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR BAKIMINDAN
   IV. KAT MÜLKİYETİNE KONU OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER BAKIMINDAN
   V. TAPU KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR
   VI. TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ VEYA BİRLEŞTİRİLMESİ
   § 7. Tapu Kütüğü Sayfasına Yapılan Kayıt Türleri
   I. BİLGİ AMAÇLI KAYITLAR
   II. AYNİ HAKLARA İLİŞKİN KAYITLAR (TESCİL, TESCİLİN TERKİNİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ)
   III. ŞERHLER
   IV. BEYANLAR
   V. DÜŞÜNCELER
   § 8. Tapu Memurunun Tebliğ Yükümlülüğü
   § 9. Yolsuz Kayıtların Düzeltilmesi
   I. KAVRAM
   II. BAŞTAN İTİBAREN YOLSUZ OLAN KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ
   III. SONRADAN YOLSUZ HALE GELEN KAYDIN DÜZELTİLMESİ
   Üçüncü Bölüm
   MÜLKİYET
   Birinci Ayrım
   Genel Hükümler
   § 1. Mülkiyet Hakkının Tanımı ve Özellikleri
   I. MÜLKİYET HAKKININ TANIMI
   II. MÜLKİYET HAKKININ ÖZELLİKLERİ
   § 2. Mülkiyet Hakkının Sağladığı Yetkiler
   I. AKTİF YETKİ (MÜLKİYETİN OLUMLU İÇERİĞİ)
   II. KORUYUCU YETKİ (MÜLKİYETİN OLUMSUZ İÇERİĞİ)
   § 3. Mülkiyet Hakkının Kapsamı
   I. BÜTÜNLEYİCİ PARÇA
   II. EKLENTİ
   § 4. Birlikte Mülkiyet
   I. PAYLI MÜLKİYET (MÜŞTEREK MÜLKİYET)
   II. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ (İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET)
   İkinci Ayrım
   TAŞINIR MÜLKİYETİ
   § 1. Taşınır Mülkiyetine İlişkin Genel Bilgiler
   § 2. Taşınır Mülkiyetinin Konusu
   I. TAŞINIR EŞYA
   II. DOĞAL GÜÇLER
   § 3. Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması
   I. DEVREN KAZANMA
   II. ASLEN KAZANMA
   § 4. Taşınır Mülkiyetinin Kaybedilmesi
   I. GENEL OLARAK
   II. MÜLKİYETİN NİSPİ KAYBI
   III. MÜLKİYETİN MUTLAK KAYBI
   Dördüncü Bölüm
   REHİN HAKLARI
   Birinci Ayrım
   SINIRLI AYNİ HAKLARA VE REHİN HAKKINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
   § 1. Sınırlı Ayni Haklara İlişkin Genel Bilgiler
   I. TÜRLERİ
   II. HUKUKİ NİTELİĞİ
   III. KONUSU
   IV. BİR TAŞINMAZDA MALİKİNİN AYNI ZAMANDA SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ OLMASI
   V. AYNİ HAKLARDA SIRA
   § 2. Rehin Hakkına İlişkin Genel Bilgiler
   İkinci Ayrım
   TAŞINMAZ REHNİ
   § 1. Genel Olarak
   § 2. Genel Kurallar
   I. GÜVENCE GÖREVİ
   II. BELİRLİLİK İLKESİ
   III. KAMUYA AÇIKLIK İLKESİ
   IV. SABİT DERECELER SİSTEMİ
   V. KAYYIM ATANMASI
   VI. YENİ MALİKİN TAŞINMAZI REHİN YÜKÜNDEN KURTARMASI
   § 3. İpotek
   I. KAVRAM, İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİNDEN FARKI
   II. ÖZELLİKLERİ
   III. HÜKÜMLERİ
   IV. KANUNİ İPOTEK HAKLARI
   ÜÇÜNCÜ AYRIM
   Taşınır Rehni
   § 1. Taşınır Rehnine İlişkin Genel Bilgiler
   I. TAŞINIR REHNİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
   II. TAŞINIR REHNİ TÜRLERİ
   § 2. Taşınır Rehnine Hakim Olan İlkeler
   I. ALACAĞA BAĞLILIK
   II. BELİRLİLİK
   III. KAMUYA AÇIKLIK
   IV. İYİNİYETİN KORUNMASI
   V. TEMİNATIN BÖLÜNMEZLİĞİ
   VI. ÖNCELİK
   VII. LEX COMMISSORIA
   § 3. Teslime Bağlı Rehin
   I. GENEL OLARAK
   II. REHİN HAKKININ KONUSU
   III. REHİN HAKKININ KURULMASI
   IV. ART REHİN HAKKININ KURULMASI
   V. REHİN HAKKININ ZAMANAŞIMI İLE KAZANILMASI
   VI. REHİN HAKKININ KAPSAMI
   VII. REHİN HAKKININ HÜKÜMLERİ
   VIII. REHİN HAKKININ SONA ERMESİ
   IX. REHİN HAKKININ HÜKÜMLERİNİN ASKIDA KALMASI
   § 4. Hayvan Rehni
   I. GENEL OLARAK
   II. REHİN HAKKININ KURULMASI
   III. REHİN HAKKININ HÜKÜMLERİ
   IV. REHİN HAKKININ SONA ERMESİ
   § 5. Bir Sicile Tescili Zorunlu Olan Taşınırların
   (Özellikle Motorlu Araç) Rehni
   § 6. Hapis Hakkı
   I. GENEL OLARAK
   II. HAPİS HAKKININ KONUSU
   III. HAPİS HAKKININ DOĞUMU
   A. Alacaklı Borçluya Ait Taşınıra veya Kıymetli Evraka Zilyet Olmalıdır
   B. Alacak Mevcut ve Muaccel Olmalıdır
   C. Alacak ile Alacaklının Zilyetliğindeki Taşınır veya Kıymetli Evrak Arasında Bağlantı Bulunmalıdır
   D. Hapis Hakkı Alacaklının Yüklendiği Borç veya Borçlunun Verdiği Talimatla Bağdaşmalıdır
   E. Hapis Hakkının Kullanılması Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Etmemelidir
   IV. HAPİS HAKKININ HÜKÜMLERİ
   V. HAPİS HAKKININ SONA ERMESİ
   § 7. Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin
   I. GENEL OLARAK
   II. REHİN HAKKININ KONUSU
   III. REHİN HAKKININ KURULMASI
   IV. ART REHİN HAKKININ KURULMASI
   V. REHİN HAKKININ KAPSAMI
   VI. REHİN HAKKININ HÜKÜMLERİ
   VII. REHİN HAKKININ SONA ERMESİ
   § 8. Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi İle Uğraşanlara Yapılan Rehin
   I. GENEL OLARAK
   II. REHİN HAKKININ KURULMASI
   III. REHİN HAKKININ HÜKÜMLERİ
   IV. GERİ ALIM HAKKI TANIYARAK SATIŞ
   § 9. Rehinli Tahvil
   § 10. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi ve Teminatın Kapsamı
   I. ALACAKLININ REHNİ PARAYA ÇEVİRME YETKİSİ
   II. TEMİNATIN ALACAK YÖNÜNDEN KAPSAMI
   GENEL ESERLER
   PRATİK ÇALIŞMA KİTAPLARI

   Stok Kodu
   :
   9786057820549
   Boyut
   :
   16,5 x 23,5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   494
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   7
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2019
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   I.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   Eşya    hukuk    Zilyetlik    Tapu Sicili    Mülkiyet    Genel    Hüküm    Taşınır    Rehin    Hak    9786057820549   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat