0
%7
İcra Hukukunda Rehin Açığı Belgesi Oniki Levha Nurdan Korkmaz

İcra Hukukunda Rehin Açığı Belgesi

Liste Fiyatı : 37,00
İndirimli Fiyat : 34,41
Kazancınız : 2,59
Taksitli fiyat : 9 x 4,51
%7
Temin süresi 3 gündür.
9786057622938
366182
İcra Hukukunda Rehin Açığı Belgesi
İcra Hukukunda Rehin Açığı Belgesi
Oniki Levha
34.41

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu madde 152'de rehin açığı belgesi başlığı altında düzenlenen, uygulamada ve doktrinde, kesin rehin açığı belgesi olarak adlandırılan belge, rehnin veya ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibin sonunda, alacağın rehnin bedelinden karşılanamaması durumunda düzenlenir. Çalışmamızda kesin rehin açığı belgesinin düzenlenme koşulları, hüküm ve sonuçları gibi konular, kaynak kanun İsviçre İcra ve İflas Kanunu'nda da düzenlenen rehin açığı belgesinden benzerlikleri ve farklılıkları ile ortaya koyularak açıklanmıştır. Öte yandan, İcra ve İflas Kanunu'na 1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun'la getirilen ve Türk Hukuku'na özgü olan geçici rehin açığı belgesi, rehnin veya ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibin sona ermesinden önce, alacağın rehinden karşılanmayacağı anlaşılmakta ise, İcra ve İflas Kanunu madde 150/f'teki şartlar dahilinde, alacaklıya verilir. Alacaklı, bu belge ile borçlunun diğer mallarının haczini talep edebilme ve diğer alacaklıların haczine iştirak edebilme imkanına sahip olmaktadır. Geçici rehin açığı belgesinin düzenlenmesine ilişkin koşullar ve bu belgeye bağlanan sonuçlar hem teorik açıdan hem de uygulamadaki ortaya çıkan sorunlar açısından çalışmamızda ayrıca ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
Birinci Bölüm 
REHİN HAKKI VE ÖNCE REHNE BAŞVURMA KURALI 
§1. Rehin Hakkı Kavramı ve Temel Özellikleri
I. Rehin Hakkı Kavramı
II. Rehin Hakkının Temel Özellikleri
§2. Rehin Hakkının Türleri
I. Taşınmaz Rehni
II. Taşınır Rehni
§3. Önce Rehne Başvurma Kuralı 
I. Genel Olarak
II. Önce Rehne Başvurma Kuralının Amacı ve Hukuki Niteliği
III. Önce Rehne Başvurma Kuralının İstisnaları ve Taraf Menfaatinin Korunması
İkinci Bölüm 
KESİN REHİN AÇIĞI BELGESİ 
§4. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Amacı, İşlevi ve Tarihsel Gelişimi
I. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Amacı ve İşlevi
II. Kesin Rehin Açığı Belgesine İlişkin Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi
§5. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Tanımı ve Hukuki Niteliği
I. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Tanımı
II. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Hukuki Niteliği
§6. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Düzenlenme Şartları
I. Genel Olarak
II. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Olmalı 
III. Rehnin Satılamaması veya Satılıp da Satış Bedelinin Alacağı Karşılamaması
§7. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Düzenlenme Yeri, Zamanı ve Şekli
I. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Lehtarı
II. Düzenleme Yetkisi
III. Düzenleme Zamanı ve Şekli
IV. Kesin Rehin Açığı Belgesinin İçeriği
§8. Kesin Rehin Açığı Belgesine Bağlanan Hüküm ve Sonuçlar
I. Genel Olarak
II. Haciz veya İflas Yoluyla Takip Yapılması
III. Kesin Rehin Açığı Belgesinin İcra ve İflas Kanunu m.68 Anlamında Borç İkrarını İçeren Belge Olması
IV. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Hacze İştirak İmkanı Vermesi
V. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Borcun Yenilenmesi Sonucunu Doğurmaması
VI. Kesin Rehin Açığı Belgesine Bağlı Alacağın Zamanaşımının İşlemeye Başlaması
VII. Kefillere Müracaat Edilebilmesi
§9. Kesin Rehin Açığı Belgesine Dayanarak Takip Yapılması
I. Yetkili İcra Dairesi
II. Takibin Şekli
III. Takibin Başlatılması Aşamasına İlişkin Şikayetler
Üçüncü Bölüm 
GEÇİCİ REHİN AÇIĞI BELGESİ 
§10. Geçici (Muvakkat) Rehin Açığı Belgesinin Amacı, İşlevi ve Tarihsel Gelişimi
I. Geçici Rehin Açığı Belgesinin Amacı ve İşlevi
II. Geçici Rehin Açığı Belgesine İlişkin Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi
§11. Geçici (Muvakkat) Rehin Açığı Belgesinin Tanımı ve Hukuki Niteliği
I. Geçici Rehin Açığı Belgesinin Tanımı
II. Geçici Rehin Açığı Belgesinin Hukuki Niteliği
§12. Geçici Rehin Açığı Belgesinin Düzenlenme Şartları
I. Genel Olarak
§13. Geçici Rehin Açığı Belgesinin Düzenlenme Yeri, Zamanı ve Şekli
§14. Geçici Rehin Açığı Belgesine Bağlanan Hüküm ve Sonuçlar
I. Genel Olarak
II. Geçici Rehin Açığı Belgesine Sahip Alacaklı Borçlunun Diğer Mallarının Haczini Talep Edebilir
III. Geçici Rehin Açığı Belgesine Sahip Alacaklı Bu Belgeye Dayanarak Hacze İştirak Edebilir
IV. Geçici Rehin Açığı Belgesine Dayanan Haczin Hukuki Niteliği
V. Rehinli Malın Satılmasına Bağlı Sonuçlar
VI. Rehinli Malın Satılamamasına Bağlı Sonuçlar 
SONUÇ
KAYNAKÇA
EKLER

 • Açıklama
  • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu madde 152'de rehin açığı belgesi başlığı altında düzenlenen, uygulamada ve doktrinde, kesin rehin açığı belgesi olarak adlandırılan belge, rehnin veya ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibin sonunda, alacağın rehnin bedelinden karşılanamaması durumunda düzenlenir. Çalışmamızda kesin rehin açığı belgesinin düzenlenme koşulları, hüküm ve sonuçları gibi konular, kaynak kanun İsviçre İcra ve İflas Kanunu'nda da düzenlenen rehin açığı belgesinden benzerlikleri ve farklılıkları ile ortaya koyularak açıklanmıştır. Öte yandan, İcra ve İflas Kanunu'na 1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun'la getirilen ve Türk Hukuku'na özgü olan geçici rehin açığı belgesi, rehnin veya ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibin sona ermesinden önce, alacağın rehinden karşılanmayacağı anlaşılmakta ise, İcra ve İflas Kanunu madde 150/f'teki şartlar dahilinde, alacaklıya verilir. Alacaklı, bu belge ile borçlunun diğer mallarının haczini talep edebilme ve diğer alacaklıların haczine iştirak edebilme imkanına sahip olmaktadır. Geçici rehin açığı belgesinin düzenlenmesine ilişkin koşullar ve bu belgeye bağlanan sonuçlar hem teorik açıdan hem de uygulamadaki ortaya çıkan sorunlar açısından çalışmamızda ayrıca ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


   İÇİNDEKİLER
   GİRİŞ
   Birinci Bölüm 
   REHİN HAKKI VE ÖNCE REHNE BAŞVURMA KURALI 
   §1. Rehin Hakkı Kavramı ve Temel Özellikleri
   I. Rehin Hakkı Kavramı
   II. Rehin Hakkının Temel Özellikleri
   §2. Rehin Hakkının Türleri
   I. Taşınmaz Rehni
   II. Taşınır Rehni
   §3. Önce Rehne Başvurma Kuralı 
   I. Genel Olarak
   II. Önce Rehne Başvurma Kuralının Amacı ve Hukuki Niteliği
   III. Önce Rehne Başvurma Kuralının İstisnaları ve Taraf Menfaatinin Korunması
   İkinci Bölüm 
   KESİN REHİN AÇIĞI BELGESİ 
   §4. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Amacı, İşlevi ve Tarihsel Gelişimi
   I. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Amacı ve İşlevi
   II. Kesin Rehin Açığı Belgesine İlişkin Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi
   §5. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Tanımı ve Hukuki Niteliği
   I. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Tanımı
   II. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Hukuki Niteliği
   §6. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Düzenlenme Şartları
   I. Genel Olarak
   II. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Olmalı 
   III. Rehnin Satılamaması veya Satılıp da Satış Bedelinin Alacağı Karşılamaması
   §7. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Düzenlenme Yeri, Zamanı ve Şekli
   I. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Lehtarı
   II. Düzenleme Yetkisi
   III. Düzenleme Zamanı ve Şekli
   IV. Kesin Rehin Açığı Belgesinin İçeriği
   §8. Kesin Rehin Açığı Belgesine Bağlanan Hüküm ve Sonuçlar
   I. Genel Olarak
   II. Haciz veya İflas Yoluyla Takip Yapılması
   III. Kesin Rehin Açığı Belgesinin İcra ve İflas Kanunu m.68 Anlamında Borç İkrarını İçeren Belge Olması
   IV. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Hacze İştirak İmkanı Vermesi
   V. Kesin Rehin Açığı Belgesinin Borcun Yenilenmesi Sonucunu Doğurmaması
   VI. Kesin Rehin Açığı Belgesine Bağlı Alacağın Zamanaşımının İşlemeye Başlaması
   VII. Kefillere Müracaat Edilebilmesi
   §9. Kesin Rehin Açığı Belgesine Dayanarak Takip Yapılması
   I. Yetkili İcra Dairesi
   II. Takibin Şekli
   III. Takibin Başlatılması Aşamasına İlişkin Şikayetler
   Üçüncü Bölüm 
   GEÇİCİ REHİN AÇIĞI BELGESİ 
   §10. Geçici (Muvakkat) Rehin Açığı Belgesinin Amacı, İşlevi ve Tarihsel Gelişimi
   I. Geçici Rehin Açığı Belgesinin Amacı ve İşlevi
   II. Geçici Rehin Açığı Belgesine İlişkin Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi
   §11. Geçici (Muvakkat) Rehin Açığı Belgesinin Tanımı ve Hukuki Niteliği
   I. Geçici Rehin Açığı Belgesinin Tanımı
   II. Geçici Rehin Açığı Belgesinin Hukuki Niteliği
   §12. Geçici Rehin Açığı Belgesinin Düzenlenme Şartları
   I. Genel Olarak
   §13. Geçici Rehin Açığı Belgesinin Düzenlenme Yeri, Zamanı ve Şekli
   §14. Geçici Rehin Açığı Belgesine Bağlanan Hüküm ve Sonuçlar
   I. Genel Olarak
   II. Geçici Rehin Açığı Belgesine Sahip Alacaklı Borçlunun Diğer Mallarının Haczini Talep Edebilir
   III. Geçici Rehin Açığı Belgesine Sahip Alacaklı Bu Belgeye Dayanarak Hacze İştirak Edebilir
   IV. Geçici Rehin Açığı Belgesine Dayanan Haczin Hukuki Niteliği
   V. Rehinli Malın Satılmasına Bağlı Sonuçlar
   VI. Rehinli Malın Satılamamasına Bağlı Sonuçlar 
   SONUÇ
   KAYNAKÇA
   EKLER

   Stok Kodu
   :
   9786057622938
   Boyut
   :
   16x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   270
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2019 Haziran
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat