0
%7
İdari Faaliyetlerin Görülüşüne Katılan Özel Hukuk Kişilerinin İdari İş

İdari Faaliyetlerin Görülüşüne Katılan Özel Hukuk Kişilerinin İdari İşlem Yapabilirliği Sorunu

Liste Fiyatı : 30,00
İndirimli Fiyat : 27,90
Kazancınız : 2,10
Taksitli fiyat : 9 x 3,66
%7
Temin süresi 3 gündür.
9786057820167
366255
İdari Faaliyetlerin Görülüşüne Katılan Özel Hukuk Kişilerinin İdari İşlem Yapabilirliği Sorunu
İdari Faaliyetlerin Görülüşüne Katılan Özel Hukuk Kişilerinin İdari İşlem Yapabilirliği Sorunu
Oniki Levha
27.90

Özel hukuk kişileri, idari faaliyetlerin görülüşünde giderek artan bir biçimde rol üstlenmektedir. Başlangıçta yalnızca kamu hizmeti alanında karşımıza çıkan özel hukuk kişileri, günümüzde diğer idari faaliyetlerin yürütülmesinde de kendilerine yer bulmaktadır. İdari faaliyetlerin görülüşünün giderek daha yoğun olarak özel hukuk kişilerine bırakılması, beraberinde çeşitli sorunları gündeme getirmektedir. Bu sorunların en önemlilerinden biri de idari faaliyetlerin asli aracını teşkil eden idari işlemin, idari faaliyetin görülüşüne katılan özel hukuk kişileri tarafından tesis edilip edilemeyeceğidir. Çalışmada, kamu gücünün en önemli görünümlerinden biri olan idari işlemin bir özel hukuk kişisi tarafından tesis edilip edilemeyeceği sorununun belirliliğe kavuşturulmasına çalışılmıştır. Bu kapsamda, özel hukuk kişiliğinin kamu kesimindeki görünümleri konusunda bir ayrıma gidilmiş ve idari işlemin bir özel hukuk kişisi tarafından tesis edilip edilemeyeceği sorusuna da bu ayrım çerçevesinde cevap aranmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
Birinci Bölüm 
TEMEL KAVRAMLAR VE ÖZEL HUKUK KİŞİLİĞİNİN KAMU KESİMİNDEKİ GÖRÜNÜMLERİ 
I. KONUNUN GELİŞİMİ VE GÜNCEL SORUNLARI
A. Özel Hukuk Kişilerinin İdari Faaliyetlerin Görülüşüne Katılımının Ana Hatları ile Gelişimi
B. Özel Hukuk Kişilerinin İdari Faaliyetlerin Görülüşünde Kamu Gücü Kullanımı İhtiyacı ve Doğurabileceği Sorunlar
II. KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
A. İdari İşlem Kavramı
B. İdari Faaliyet Kavramı
C. Özel Hukuk Kişilerinin İdari Faaliyetlerin Görülüşüne Katılımının Kavramsal Olarak Netleştirilmesi İhtiyacı
D. İdari İşlemin Yargısal Denetiminin Anlam ve Sınırı
III. KAMU KESİMİNDE ÖZEL HUKUK KİŞİLİĞİNİN GÖRÜNÜMLERİ
A. Genel Olarak Özel Hukuk Kişiliği 
B. Konumuz Bakımından Özel Hukuk Kişiliğine Yönelik Bir Ayrım Denemesi
İkinci Bölüm 
YARGI YERLERİNİN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİNİN İDARİ İŞLEM YAPABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMI 
I. ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KONUYA YAKLAŞIMI
A. Zaman Boyutuyla Anayasa Mahkemesi Kararlarının Gösterdiği Yaklaşım: Zaman İçinde Yaşanan Bir Değişiklik (Mi?), İstikrar (Mı?) veya Karmaşa (Mı?)
B. Anayasa Mahkemesi'nin Gerekçe Malzemesi Olarak İdari İşlem Kuramını Kullandığı Kararları
C. Anayasa Mahkemesi'nin Faaliyetin Niteliğinden Hareketle Gerekçelendirdiği Kararları
D. Değerlendirme
II. DANIŞTAY KARARLARINDA ÖZEL HUKUK KİŞİLERİNİN İDARİ İŞLEM YAPABİLİRLİĞİ 
A. Danıştay'ın Özel Hukuk Kişilerinin İdari İşlem Tesis Edebileceğini Kabul Eden Mahiyetteki Kararları ve Bu Kararlarında Kullandığı Kriterler
B. Danıştay'ın Özel Hukuk Kişilerinin İdari İşlem Tesis Edemeyeceği Doğrultusundaki Kararları
C. Değerlendirme
III. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ VE YARGITAY'IN KONUYU ELE ALIŞ ŞEKLİ
A. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin Konuyu Ele Alış Şekli
B. Yargıtay'ın Konuyu Ele Alış Şekli
Üçüncü Bölüm 
MEVZUATTA YER ALAN İLGİLİ DÜZENLEMELER VE DOKTRİNİN BAKIŞ AÇISI 
I. MEVZUAT HÜKÜMLERİ AÇISINDAN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİNİN HUKUKİ İŞLEMLERİ
II. DOKTRİNİN AYRINTIYA GİRMEYEN KANAATİ: "ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ DE İDARİ İŞLEM YAPAR!"
III. DOKTRİN VE MEVZUAT HÜKÜMLERİNİN İHMAL ETTİĞİ KRİTER İHTİYACI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
A. Hukuki İşlemi Yapan Özel Hukuk Kişisinin Niteliğinden Hareketle Kriter Arayışı
B. Hukuki İşlemin Yapıldığı Faaliyetteki Yerine Bağlı Kriter Arayışı 
C. Hukuki İşlemin Yapıldığı İdari Faaliyetin Konusuna Dair Kriter Arayışı
D. Yargı Kararlarının Ele Alış Biçiminden Kaynaklanan Gerekçe/İhmal Sorunu 
SONUÇ YERİNE: KRİTER İHTİYACINI KARŞILAMA ÖNERİSİ
KAYNAKÇA

 • Açıklama
  • Özel hukuk kişileri, idari faaliyetlerin görülüşünde giderek artan bir biçimde rol üstlenmektedir. Başlangıçta yalnızca kamu hizmeti alanında karşımıza çıkan özel hukuk kişileri, günümüzde diğer idari faaliyetlerin yürütülmesinde de kendilerine yer bulmaktadır. İdari faaliyetlerin görülüşünün giderek daha yoğun olarak özel hukuk kişilerine bırakılması, beraberinde çeşitli sorunları gündeme getirmektedir. Bu sorunların en önemlilerinden biri de idari faaliyetlerin asli aracını teşkil eden idari işlemin, idari faaliyetin görülüşüne katılan özel hukuk kişileri tarafından tesis edilip edilemeyeceğidir. Çalışmada, kamu gücünün en önemli görünümlerinden biri olan idari işlemin bir özel hukuk kişisi tarafından tesis edilip edilemeyeceği sorununun belirliliğe kavuşturulmasına çalışılmıştır. Bu kapsamda, özel hukuk kişiliğinin kamu kesimindeki görünümleri konusunda bir ayrıma gidilmiş ve idari işlemin bir özel hukuk kişisi tarafından tesis edilip edilemeyeceği sorusuna da bu ayrım çerçevesinde cevap aranmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


   İÇİNDEKİLER
   GİRİŞ
   Birinci Bölüm 
   TEMEL KAVRAMLAR VE ÖZEL HUKUK KİŞİLİĞİNİN KAMU KESİMİNDEKİ GÖRÜNÜMLERİ 
   I. KONUNUN GELİŞİMİ VE GÜNCEL SORUNLARI
   A. Özel Hukuk Kişilerinin İdari Faaliyetlerin Görülüşüne Katılımının Ana Hatları ile Gelişimi
   B. Özel Hukuk Kişilerinin İdari Faaliyetlerin Görülüşünde Kamu Gücü Kullanımı İhtiyacı ve Doğurabileceği Sorunlar
   II. KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
   A. İdari İşlem Kavramı
   B. İdari Faaliyet Kavramı
   C. Özel Hukuk Kişilerinin İdari Faaliyetlerin Görülüşüne Katılımının Kavramsal Olarak Netleştirilmesi İhtiyacı
   D. İdari İşlemin Yargısal Denetiminin Anlam ve Sınırı
   III. KAMU KESİMİNDE ÖZEL HUKUK KİŞİLİĞİNİN GÖRÜNÜMLERİ
   A. Genel Olarak Özel Hukuk Kişiliği 
   B. Konumuz Bakımından Özel Hukuk Kişiliğine Yönelik Bir Ayrım Denemesi
   İkinci Bölüm 
   YARGI YERLERİNİN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİNİN İDARİ İŞLEM YAPABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMI 
   I. ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KONUYA YAKLAŞIMI
   A. Zaman Boyutuyla Anayasa Mahkemesi Kararlarının Gösterdiği Yaklaşım: Zaman İçinde Yaşanan Bir Değişiklik (Mi?), İstikrar (Mı?) veya Karmaşa (Mı?)
   B. Anayasa Mahkemesi'nin Gerekçe Malzemesi Olarak İdari İşlem Kuramını Kullandığı Kararları
   C. Anayasa Mahkemesi'nin Faaliyetin Niteliğinden Hareketle Gerekçelendirdiği Kararları
   D. Değerlendirme
   II. DANIŞTAY KARARLARINDA ÖZEL HUKUK KİŞİLERİNİN İDARİ İŞLEM YAPABİLİRLİĞİ 
   A. Danıştay'ın Özel Hukuk Kişilerinin İdari İşlem Tesis Edebileceğini Kabul Eden Mahiyetteki Kararları ve Bu Kararlarında Kullandığı Kriterler
   B. Danıştay'ın Özel Hukuk Kişilerinin İdari İşlem Tesis Edemeyeceği Doğrultusundaki Kararları
   C. Değerlendirme
   III. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ VE YARGITAY'IN KONUYU ELE ALIŞ ŞEKLİ
   A. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin Konuyu Ele Alış Şekli
   B. Yargıtay'ın Konuyu Ele Alış Şekli
   Üçüncü Bölüm 
   MEVZUATTA YER ALAN İLGİLİ DÜZENLEMELER VE DOKTRİNİN BAKIŞ AÇISI 
   I. MEVZUAT HÜKÜMLERİ AÇISINDAN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİNİN HUKUKİ İŞLEMLERİ
   II. DOKTRİNİN AYRINTIYA GİRMEYEN KANAATİ: "ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ DE İDARİ İŞLEM YAPAR!"
   III. DOKTRİN VE MEVZUAT HÜKÜMLERİNİN İHMAL ETTİĞİ KRİTER İHTİYACI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
   A. Hukuki İşlemi Yapan Özel Hukuk Kişisinin Niteliğinden Hareketle Kriter Arayışı
   B. Hukuki İşlemin Yapıldığı Faaliyetteki Yerine Bağlı Kriter Arayışı 
   C. Hukuki İşlemin Yapıldığı İdari Faaliyetin Konusuna Dair Kriter Arayışı
   D. Yargı Kararlarının Ele Alış Biçiminden Kaynaklanan Gerekçe/İhmal Sorunu 
   SONUÇ YERİNE: KRİTER İHTİYACINI KARŞILAMA ÖNERİSİ
   KAYNAKÇA

   Stok Kodu
   :
   9786057820167
   Boyut
   :
   16x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   152
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2019 Temmuz
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat