0
İşletmelerde Bir Vergiden Kaçınma Yöntemi Olarak Vergi Planlaması: Muh

İşletmelerde Bir Vergiden Kaçınma Yöntemi Olarak Vergi Planlaması: Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Planlaması ile İlgili Algılarına Yönelik Bir Araştırma

Liste Fiyatı : 45,00
9786057820211
366282
İşletmelerde Bir Vergiden Kaçınma Yöntemi Olarak Vergi Planlaması: Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Planlaması ile İlgili Algılarına Yönelik Bir Araştırma
İşletmelerde Bir Vergiden Kaçınma Yöntemi Olarak Vergi Planlaması: Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Planlaması ile İlgili Algılarına Yönelik Bir Araştırma
Oniki Levha
45.00

İşletmelerin vergiye karşı tepkilerinin ve dirençlerinin en uygun yolu hukuk devleti ile güvence altına alınan ve yasal ortamda uygulama alanı bulan ve meşru bir davranış biçimi olan vergi planlamasıdır. Vergi planlaması, kanun lafzına uygun, ekonomik öze sahip olan, yapay nitelik taşımayan işlemlerle vergi yükünü azaltmaya yönelik uygulamalardır. Mükellefler açısından yasal bir hak olan vergi planlaması olanakları, hukuka uygun olarak gerçekleştirildiğinden herhangi bir sorun oluşturmamaktadır. İşletmeler, günün değişen koşullarıyla beraber vergi mevzuatı ve uygulamalarının sürekli olarak değişmesi dolayısıyla dinamik bir yapı arz eden vergi planlaması uygulamalarının takip ve analiz edilebilmesinde vergi danışmanı konumundaki muhasebe meslek mensuplarına başvurulabilmektedir. Bu çerçevede bu çalışma; işletmelerin vergilemeye karşı oluşturdukları yasal bir davranış şekli olan vergi planlamasının kapsamını, vergi planlamasının kötüye kullanım biçimi olarak agresif vergi planlaması uygulamalarının vergi sistemleri üzerinde ne gibi etkilere yol açtığını ve ele alınan bu olguların muhasebe meslek mensuplarında oluşturduğu algının değerlendirmesini kapsamaktadır.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM 
VERGİLEMENİN İŞLETME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ VE İŞLETMELERİN VERGİLEMEYE KARŞI OLUŞTURDUKLARI TEPKİ TÜRLERİ 
1.1. İşletme Kavramı
1.2. İşletmenin Amaçları
1.3. İşletme ve Vergi Hukuku İlişkisi
1.4. Vergilemenin İşletme Davranışlarına Etkileri
1.5. İşletmelerde Vergi Ödemeyi Etkileyen Vergilemeye İlişkin Faktörler
1.6. İşletmelerin Vergilemeye Karşı Oluşturdukları Tepki Türleri
İKİNCİ BÖLÜM 
İŞLETMELERDE BİR VERGİDEN KAÇINMA YÖNTEMİ OLARAK VERGİ PLANLAMASI VE TEORİK ÇERÇEVESİ 
2.1. İşletme Davranışı Olarak Vergi Planlaması
2.2. Vergi Planlamasına Benzer Kavramlar ve Farklılıkları
2.3. Vergi Planlamasının Sınıflandırılması
2.4. Vergi Planlamasının Özellikleri
2.5. Vergi Planlaması İlkeleri
2.6. Vergi Planlamasının Aşamaları
2.7. Vergi Planlaması Yöntemleri
2.8. Vergi Planlamasının Yapılmasının Gerekliliği
2.9. Vergi Planlaması Stratejisi
2.10. Vergi Planlamasına Dâhil Olma Kararı ve Vergi Planlamasını Etkileyen Faktörler
2.11. Vergi Planlaması Araçlarının Sınıflandırılması ve Vergi Planlaması Araçlarına Uyum
2.12. Vergi Planlamasının İhlalinin Tespitinde Kullanılan Ölçütler
2.13. Vergi Planlamasına Sınırlama Getiren Uygulamalar
2.14. Vergi Planlaması Yapmayı Engelleyen Faktörler
2.15. Vergi Planlamasının Bir Hak Olduğuna İlişkin Çeşitli Ülkelerdeki Yargı Kararları
2.16. Vergi Planlamasının Değerlendirilmesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
VERGİ PLANLAMASININ ULUSLARARASI BOYUTU VE VERGİ PLANLAMASININ ULUSLARARASI BOYUTUNUN KÖTÜYE KULLANIM ŞEKLİ OLARAK AGRESİF VERGİ PLANLAMASI 
3.1. Uluslararası Vergi Planlaması ve Ortaya Çıkış Süreci 
3.2. Uluslararası Vergi Planlamasının Kötüye Kullanımı: Agresif Vergi Planlaması
3.3. Agresif Vergi Planlaması Kapsamında Yürütülen Uluslararası Çalışmalar
3.4. Ülkelerin Agresif Vergi Planlamasına Yönelik Mücadele Yöntemleri 
3.5. Agresif Vergi Planlaması Kapsamında Yürütülen Uluslararası Çalışmaların Türk Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
3.6. Agresif Vergi Planlaması Faaliyetlerinde Bulunan Çok Uluslu Şirket Örnekleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ VERGİ PLANLAMASI ALGISI 
4.1. Muhasebe Meslek Mensubu Mesleği
4.2. Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergisel Sorumluluğu
4.3. Agresif Vergi Planlamasının Muhasebe Meslek Mensupları Açısından Değerlendirilmesi
4.4. Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Planlaması Algısı
4.5. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
4.6. Araştırmanın Kısıtları
4.7. Araştırmanın Yöntemi ve Anket Çalışmasına İlişkin Bilgiler
4.8. Araştırma Bulguları
SONUÇ
KAYNAKÇA
EKLER

 • Açıklama
  • İşletmelerin vergiye karşı tepkilerinin ve dirençlerinin en uygun yolu hukuk devleti ile güvence altına alınan ve yasal ortamda uygulama alanı bulan ve meşru bir davranış biçimi olan vergi planlamasıdır. Vergi planlaması, kanun lafzına uygun, ekonomik öze sahip olan, yapay nitelik taşımayan işlemlerle vergi yükünü azaltmaya yönelik uygulamalardır. Mükellefler açısından yasal bir hak olan vergi planlaması olanakları, hukuka uygun olarak gerçekleştirildiğinden herhangi bir sorun oluşturmamaktadır. İşletmeler, günün değişen koşullarıyla beraber vergi mevzuatı ve uygulamalarının sürekli olarak değişmesi dolayısıyla dinamik bir yapı arz eden vergi planlaması uygulamalarının takip ve analiz edilebilmesinde vergi danışmanı konumundaki muhasebe meslek mensuplarına başvurulabilmektedir. Bu çerçevede bu çalışma; işletmelerin vergilemeye karşı oluşturdukları yasal bir davranış şekli olan vergi planlamasının kapsamını, vergi planlamasının kötüye kullanım biçimi olarak agresif vergi planlaması uygulamalarının vergi sistemleri üzerinde ne gibi etkilere yol açtığını ve ele alınan bu olguların muhasebe meslek mensuplarında oluşturduğu algının değerlendirmesini kapsamaktadır.(ARKA KAPAKTAN)


   İÇİNDEKİLER
   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM 
   VERGİLEMENİN İŞLETME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ VE İŞLETMELERİN VERGİLEMEYE KARŞI OLUŞTURDUKLARI TEPKİ TÜRLERİ 
   1.1. İşletme Kavramı
   1.2. İşletmenin Amaçları
   1.3. İşletme ve Vergi Hukuku İlişkisi
   1.4. Vergilemenin İşletme Davranışlarına Etkileri
   1.5. İşletmelerde Vergi Ödemeyi Etkileyen Vergilemeye İlişkin Faktörler
   1.6. İşletmelerin Vergilemeye Karşı Oluşturdukları Tepki Türleri
   İKİNCİ BÖLÜM 
   İŞLETMELERDE BİR VERGİDEN KAÇINMA YÖNTEMİ OLARAK VERGİ PLANLAMASI VE TEORİK ÇERÇEVESİ 
   2.1. İşletme Davranışı Olarak Vergi Planlaması
   2.2. Vergi Planlamasına Benzer Kavramlar ve Farklılıkları
   2.3. Vergi Planlamasının Sınıflandırılması
   2.4. Vergi Planlamasının Özellikleri
   2.5. Vergi Planlaması İlkeleri
   2.6. Vergi Planlamasının Aşamaları
   2.7. Vergi Planlaması Yöntemleri
   2.8. Vergi Planlamasının Yapılmasının Gerekliliği
   2.9. Vergi Planlaması Stratejisi
   2.10. Vergi Planlamasına Dâhil Olma Kararı ve Vergi Planlamasını Etkileyen Faktörler
   2.11. Vergi Planlaması Araçlarının Sınıflandırılması ve Vergi Planlaması Araçlarına Uyum
   2.12. Vergi Planlamasının İhlalinin Tespitinde Kullanılan Ölçütler
   2.13. Vergi Planlamasına Sınırlama Getiren Uygulamalar
   2.14. Vergi Planlaması Yapmayı Engelleyen Faktörler
   2.15. Vergi Planlamasının Bir Hak Olduğuna İlişkin Çeşitli Ülkelerdeki Yargı Kararları
   2.16. Vergi Planlamasının Değerlendirilmesi
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
   VERGİ PLANLAMASININ ULUSLARARASI BOYUTU VE VERGİ PLANLAMASININ ULUSLARARASI BOYUTUNUN KÖTÜYE KULLANIM ŞEKLİ OLARAK AGRESİF VERGİ PLANLAMASI 
   3.1. Uluslararası Vergi Planlaması ve Ortaya Çıkış Süreci 
   3.2. Uluslararası Vergi Planlamasının Kötüye Kullanımı: Agresif Vergi Planlaması
   3.3. Agresif Vergi Planlaması Kapsamında Yürütülen Uluslararası Çalışmalar
   3.4. Ülkelerin Agresif Vergi Planlamasına Yönelik Mücadele Yöntemleri 
   3.5. Agresif Vergi Planlaması Kapsamında Yürütülen Uluslararası Çalışmaların Türk Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
   3.6. Agresif Vergi Planlaması Faaliyetlerinde Bulunan Çok Uluslu Şirket Örnekleri
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
   MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ VERGİ PLANLAMASI ALGISI 
   4.1. Muhasebe Meslek Mensubu Mesleği
   4.2. Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergisel Sorumluluğu
   4.3. Agresif Vergi Planlamasının Muhasebe Meslek Mensupları Açısından Değerlendirilmesi
   4.4. Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Planlaması Algısı
   4.5. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
   4.6. Araştırmanın Kısıtları
   4.7. Araştırmanın Yöntemi ve Anket Çalışmasına İlişkin Bilgiler
   4.8. Araştırma Bulguları
   SONUÇ
   KAYNAKÇA
   EKLER

   Stok Kodu
   :
   9786057820211
   Boyut
   :
   16 x 23,5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   358
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Temmuz 2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapaklı
   Kağıt Türü
   :
   I.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   Muhasebe    Meslek    Mensup    Vergi    Planlama    Algı    9786057820211   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat