0
%7
Kabahatler Hukuku Oniki Levha Zeynel T. Kangal

Kabahatler Hukuku

Liste Fiyatı : 73,60
İndirimli Fiyat : 68,45
Kazancınız : 5,15
Taksitli fiyat : 9 x 8,97
%7
Temin süresi 3 gündür.
9786057909879
365666
Kabahatler Hukuku
Kabahatler Hukuku
Oniki Levha
68.45

İlk baskının çıkmasının üzerinden yaklaşık yedi buçuk yıl geçti. Bu süreçte Kabahatler Kanunu'nda çok önemli değişiklikler olmasa da, kabahatleri düzenleyen yan kanunlarda oldukça çok değişikliğe gidildi. Kabahatler hukuku ile ilgili gelişmeler sadece mevzuat değişiklikleriyle sınırlı kalmamış, önemli mahkeme kararları da ortaya çıkmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bu alanda vermiş olduğu iptal ve bireysel başvuru kararlarına kitapta oldukça çok yer verilmiştir. Yine Yargıtay ve Danıştay'ın birçok yeni kararı değerlendirilmiştir. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kabahatler konusundaki uygulamasına bu baskıda daha fazla değinilmiştir.(ÖNSÖZDEN)


İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM 
KABAHATLER HUKUKUNA GİRİŞ 
§ 1. Kabahat Kavramı ve Kabahatler Hukuku
I. Kabahat Kavramı
II. Kabahatler Hukuku
§ 2. Kabahat – Suç Ayrımı
I. Ayrımın Önemi
II. Ayrım Kriterleri
§ 3. Kabahatler Hukukunun Kaynakları
I. Doğrudan Kaynaklar
II. Dolaylı Kaynaklar
III. Kabahatler Hukuku Kurallarının Yorumu 
IV. Kabahatlerde Kanunilik İlkesi
§ 4. Kabahatler Kanunu'nun Uygulama Alanı
I. Kabahatler Kanunu'nun Konu Bakımından Uygulama Alanı
II. Kabahatler Kanunu'nun Zaman Bakımından Uygulanması
III. Kabahatler Kanunu'nun Yer Bakımından Uygulanması
IV. Kabahatler Kanunu'nun Kişi Bakımından Uygulanması
İKİNCİ BÖLÜM 
KABAHATLERE YAPTIRIM UYGULANMASININ KOŞULLARI 
§ 5. KABAHATİN YAPISAL UNSURLARI VE YAPTIRIM UYGULANMASININ KOŞULLARI
I. Genel Olarak
II. Kabahatin Yapısal Unsurları 
III. Failin Kusuru
IV. İdari Yaptırım Uygulanmasının Diğer Koşulları 
§ 6. TİPİKLİK
I. Kavram
II. Kabahat Tiplerinin Türleri
III. Kabahatin Maddi Unsurları
IV. Kabahatin Manevi Unsuru
§ 7. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU
I. Genel Olarak 
II. Hukuka Uygunluk Nedenleri
III. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması 
IV. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Koşullarında Hata
§ 8. KUSUR
I. Genel Olarak
II. Kusuru Ortadan Kaldıran Nedenler
§ 9. KABAHATİN ÖZEL GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ
I. Kabahate Teşebbüs
II. Kabahate İştirak
III. İçtima
§ 10. Kabahatlere Yaptırım Uygulanmasını Engelleyen veya Sağlayan Diğer Koşullar
I. Kişisel Yaptırımsızlık Nedenleri
II. İdari Yaptırımı Kaldıran veya Azaltan Kişisel Nedenler
III. İdari Yaptırımın Uygulanabilirliğinin Objektif Koşulları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
KABAHATLERE UYGULANACAK İDARİ YAPTIRIMLAR 
§ 11. İdari Yaptırımlara Genel Bakış
I. İdarİ Yaptırım Kavramı
II. İdari Yaptırımların Ceza Yaptırımlarından Farkları
§ 12. İdari Para Cezası 
I. Genel Olarak
II. İdari Para Cezasının Çeşitleri
III. Yerine Getirilmesi
§ 13. İdari Tedbirler
I. Genel Olarak
II. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi
III. Diğer İdari Tedbirler
§ 14. Tüzel Kişilere Uygulanacak İdari Yaptırımlar 
I. Tüzel Kişilere Kabahatlerden Dolayı İdari Yaptırım Uygulanması
II. Tüzel Kişilere Bazı Suçlardan Dolayı İdari Para Cezası Uygulanması
III. Suçu Bildirme Yükümlülüğünün İhlali Suçundan Dolayı Bazı Tüzel Kişilere İdari Para Cezası Uygulanması
§ 15. İdari Yaptırımlarda Tekerrür 
I. Genel Olarak
II. Tekerrürün Sonuçları
§ 16. Yerine Getirme Zamanaşımı
I. Kavram
II. Süreler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İDARİ YAPTIRIM KARARI VE YARGISAL KORUNMA 
§ 17. İdari Yaptırım Kararı 
I. Hukuki Niteliği
II. Unsurları
§ 18. İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Yargısal Korunma
I. Genel Olarak
II. Adli Yargı Yolu
III. İdari Yargı Yolu
IV. Adli Yargı İle İdari Yargı Arasındaki Görev Uyuşmazlıkları 
V. Bireysel Başvuru Yolu
EK : AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ'NİN İDARİ YAPTIRIMLARLA İLGİLİ TAVSİYE KARARI
KAYNAKÇA
KAVRAM DİZİNİ

 • Açıklama
  • İlk baskının çıkmasının üzerinden yaklaşık yedi buçuk yıl geçti. Bu süreçte Kabahatler Kanunu'nda çok önemli değişiklikler olmasa da, kabahatleri düzenleyen yan kanunlarda oldukça çok değişikliğe gidildi. Kabahatler hukuku ile ilgili gelişmeler sadece mevzuat değişiklikleriyle sınırlı kalmamış, önemli mahkeme kararları da ortaya çıkmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bu alanda vermiş olduğu iptal ve bireysel başvuru kararlarına kitapta oldukça çok yer verilmiştir. Yine Yargıtay ve Danıştay'ın birçok yeni kararı değerlendirilmiştir. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kabahatler konusundaki uygulamasına bu baskıda daha fazla değinilmiştir.(ÖNSÖZDEN)


   İÇİNDEKİLER
   BİRİNCİ BÖLÜM 
   KABAHATLER HUKUKUNA GİRİŞ 
   § 1. Kabahat Kavramı ve Kabahatler Hukuku
   I. Kabahat Kavramı
   II. Kabahatler Hukuku
   § 2. Kabahat – Suç Ayrımı
   I. Ayrımın Önemi
   II. Ayrım Kriterleri
   § 3. Kabahatler Hukukunun Kaynakları
   I. Doğrudan Kaynaklar
   II. Dolaylı Kaynaklar
   III. Kabahatler Hukuku Kurallarının Yorumu 
   IV. Kabahatlerde Kanunilik İlkesi
   § 4. Kabahatler Kanunu'nun Uygulama Alanı
   I. Kabahatler Kanunu'nun Konu Bakımından Uygulama Alanı
   II. Kabahatler Kanunu'nun Zaman Bakımından Uygulanması
   III. Kabahatler Kanunu'nun Yer Bakımından Uygulanması
   IV. Kabahatler Kanunu'nun Kişi Bakımından Uygulanması
   İKİNCİ BÖLÜM 
   KABAHATLERE YAPTIRIM UYGULANMASININ KOŞULLARI 
   § 5. KABAHATİN YAPISAL UNSURLARI VE YAPTIRIM UYGULANMASININ KOŞULLARI
   I. Genel Olarak
   II. Kabahatin Yapısal Unsurları 
   III. Failin Kusuru
   IV. İdari Yaptırım Uygulanmasının Diğer Koşulları 
   § 6. TİPİKLİK
   I. Kavram
   II. Kabahat Tiplerinin Türleri
   III. Kabahatin Maddi Unsurları
   IV. Kabahatin Manevi Unsuru
   § 7. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU
   I. Genel Olarak 
   II. Hukuka Uygunluk Nedenleri
   III. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması 
   IV. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Koşullarında Hata
   § 8. KUSUR
   I. Genel Olarak
   II. Kusuru Ortadan Kaldıran Nedenler
   § 9. KABAHATİN ÖZEL GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ
   I. Kabahate Teşebbüs
   II. Kabahate İştirak
   III. İçtima
   § 10. Kabahatlere Yaptırım Uygulanmasını Engelleyen veya Sağlayan Diğer Koşullar
   I. Kişisel Yaptırımsızlık Nedenleri
   II. İdari Yaptırımı Kaldıran veya Azaltan Kişisel Nedenler
   III. İdari Yaptırımın Uygulanabilirliğinin Objektif Koşulları
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
   KABAHATLERE UYGULANACAK İDARİ YAPTIRIMLAR 
   § 11. İdari Yaptırımlara Genel Bakış
   I. İdarİ Yaptırım Kavramı
   II. İdari Yaptırımların Ceza Yaptırımlarından Farkları
   § 12. İdari Para Cezası 
   I. Genel Olarak
   II. İdari Para Cezasının Çeşitleri
   III. Yerine Getirilmesi
   § 13. İdari Tedbirler
   I. Genel Olarak
   II. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi
   III. Diğer İdari Tedbirler
   § 14. Tüzel Kişilere Uygulanacak İdari Yaptırımlar 
   I. Tüzel Kişilere Kabahatlerden Dolayı İdari Yaptırım Uygulanması
   II. Tüzel Kişilere Bazı Suçlardan Dolayı İdari Para Cezası Uygulanması
   III. Suçu Bildirme Yükümlülüğünün İhlali Suçundan Dolayı Bazı Tüzel Kişilere İdari Para Cezası Uygulanması
   § 15. İdari Yaptırımlarda Tekerrür 
   I. Genel Olarak
   II. Tekerrürün Sonuçları
   § 16. Yerine Getirme Zamanaşımı
   I. Kavram
   II. Süreler
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
   İDARİ YAPTIRIM KARARI VE YARGISAL KORUNMA 
   § 17. İdari Yaptırım Kararı 
   I. Hukuki Niteliği
   II. Unsurları
   § 18. İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Yargısal Korunma
   I. Genel Olarak
   II. Adli Yargı Yolu
   III. İdari Yargı Yolu
   IV. Adli Yargı İle İdari Yargı Arasındaki Görev Uyuşmazlıkları 
   V. Bireysel Başvuru Yolu
   EK : AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ'NİN İDARİ YAPTIRIMLARLA İLGİLİ TAVSİYE KARARI
   KAYNAKÇA
   KAVRAM DİZİNİ

   Stok Kodu
   :
   9786057909879
   Boyut
   :
   16x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   604
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   2019 OCAK
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat