0
%15
Kentsel Dönüşümde Kat Mülkiyeti Uygulamaları ile Sınırlı Ayni Haklar v

Kentsel Dönüşümde Kat Mülkiyeti Uygulamaları ile Sınırlı Ayni Haklar ve Şerhler

Liste Fiyatı : 105,80
İndirimli Fiyat : 89,93
Kazancınız : 15,87
Taksitli fiyat : 9 x 11,79
%15
Temin süresi 3 gündür.
KARGO BEDAVA
Kentsel Dönüşümde Kat Mülkiyeti Uygulamaları ile Sınırlı Ayni Haklar ve Şerhler
Kentsel Dönüşümde Kat Mülkiyeti Uygulamaları ile Sınırlı Ayni Haklar ve Şerhler
Oniki Levha
89.93

Araştırmamızın ana hedefi, deprem güvenliği taşıyan yapılara kavuşmak isteyen kişilerin bu amaçlarına bir an önce ve sorunsuzca kavuşmalarını temin için 6306 sayılı Kanun kapsamında çok fazla sorunu bünyesinde barındıran kat mülkiyeti uygulamalarını, sınırlı ayni haklar ve şerhlere ilişkin sorunları ve hukuki çözüm yollarını ele almaktır. Belirtmek gerekir ki, bu araştırma monografik bir tez mantığı ile yazılmamıştır. Bu nedenle, her konu başlığı altında tekrarlara yer verilmesi yadırgatıcı olmamalıdır. Zira amacımız, ifade ettiğimiz hususlara ilişkin ilgili başlık altında doğan uyuşmazlıklarda, yazarlarından hukuki görüş (mütalaa) talep edilmeden TMK m. 1/son fıkra hükmünce mahkemede bilimsel görüş niteliğinde kullanılma yolunda yardımcı olmaya çalışmaktır. Birçok hukuki boyutu bulunan eserimiz, hataya vücut vermemek amacı ile kırkı aşkın sayıda gözden geçirilerek uzun bir sürede kaleme alınabilmiştir. Diğer yönden varılmış sonuçlara temel oluşturan konularda öğretide mevcut görüş ayrılıklarına "mümkün olduğunca" yer verilmiş, böylece okuyucunun yanılgıya düşmemesine özen gösterilmiştir.(ÖNSÖZDEN)


İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
Birinci Bölüm 
Riskli Yapı Kararının Kesinleşmesinin Taşınmaz Mülkiyetine Etkileri 
§1. ARAZİ – YAPI BİRLİKTELİĞİNE BAĞLI OLARAK YAPININ NİTELİĞİ
I. Genel Olarak Taşınmaz Mülkiyeti
II. Taşınmaz Mülkiyeti Olarak Arazi
III. Yapının Taşınmaz Mülkiyetindeki Yeri
§2. 6306 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE YIKILACAK YAPILARIN ARAZİ MÜLKİYETİNE HUKUKİ ETKİSİ
I. Kat Mülkiyetine/Kat İrtifakına Konu Olmayan Yapılarda 
II. Kat Mülkiyeti/Kat İrtifakı Konusu Yapılarda Yıkıma Dayalı Özellikler
§3. İMAR BARIŞI ÇERÇEVESİNDE YAPI KAYIT BELGESİ ALINMASININ RİSKLİ YAPI KARARINA ETKİLERİ
İkinci Bölüm 
Birlikte Mülkiyette Yeniden Değerlendirme Yolunda Karar Alınması ve İcrasına Yönelik İşlemler 
§4. GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE BİRLİKTE MÜLKİYETTE YARARLANMA VE YÖNETİME İLİŞKİN KARARLAR
I. Paylı Mülkiyette
II. Elbirliği Mülkiyetinde
§5. 6306 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRME KARARI VE İCRASI
I. Genel Olarak
II. Kanuni Çoğunluğun Nasıl Hesaplanacağı Sorunu 
III. 6306 Sayılı Kanun Uyarınca Paydaşlıktan Çıkarmaya İlişkin Özellik
IV. Yeniden Değerlendirme Kararı ve İcrası
§6. 6306 SAYILI KANUN UYARINCA YIKIMLA SONA EREN KAT MÜLKİYETİNE İLİŞKİN SORUNLAR
I. Kat Mülkiyetinin 6306 Sayılı Kanun Uyarınca Kanundan Doğan Kısıtlama İle Sona Ermesine Dayalı Temel Özellikler 
II. Yeniden Değerlendirilme Kararına Dayalı Olasılıklar
III. Pay Üzerinde Birlikte Mülkiyetin Varlığı Halinde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar
IV. Yıkım Öncesi Yeniden Değerlendirme Sürecinde Kat Mülkiyetinden Doğan Yükümlülükler
§7. 6306 SAYILI KANUN UYARINCA PAYLI MÜLKİYET SÜRECİNDE PAYLAŞMA DAVASINA İLİŞKİN HÜKÜM VE SONUÇLAR
I. Türk Medeni Kanunu Hükümlerince Paylı Mülkiyette Paylaşma İstemine Bağlı Özellikler
II. 6306 Sayılı Kanun Uyarınca Yeniden Değerlendirme Hakkı Ve Paylaşma İstemi Hakkı Çatışması
§8. 6306 SAYILI KANUN UYGULAMALARINDA KARAR NİCELİĞİNE ETKİSİ DOĞRULTUSUNDA ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ
I. Arsa Payının Belirlenmesinin 5711 Sayılı Yasa İle Değişik KMK m. 3 Kapsamında Değerlendirilmesi 
II. Arsa Payının Düzeltilmesi Davasının Taşıdığı Özellikler
III. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Arsa Payının Düzeltilmesi Davası 
§9. YENİDEN DEĞERLENDİRME YOLUNDA ÖZELLİK ARZEDEN BAZI DURUMLAR
I. Mesken – İşyeri Ayrımına Dayalı Olarak Yeniden Değerlendirme Uyuşmazlıkları Ve Arsa Payının Belirlenmesine İlişkin Sonuçlar
II. Hak Sahiplerinin KMK Ek m. 4 Hükmü Uyarınca Yeniden Değerlendirme Kararı Alması
Üçüncü Bölüm 
6306 Sayılı Kanun Uyarınca Taşınmazda Mevcut Sınırlı Ayni Haklar ile Şerhlerin Hüküm ve Sonuçları 
§10. 6306 SAYILI KANUNDA YER ALAN KURAL VE YÖNETMELİKLE GETİRİLMİŞ ÇÖZÜM
I. Genel Olarak
II. Yeniden Değerlendirme Sürecinde Sınırlı Ayni Hak ve Şerhlere İlişkin 6306 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği İle Getirilmiş Çözüm
III. Yeniden Değerlendirme Sürecinde Birlikte Malikler Dışında Üçüncü Kişiye Pay Devrinin Zorunlu Kılınması Hâlinde Sınırlı Ayni Hak ve Şerhlere İlişkin Sorun
§11. SINIRLI AYNİ HAK ve ŞERHLERE DAYALI HAK SAHİPLİĞİ
I. Riskli Yapı Kararına Yönelik İdari İşlemlerde Muhatabın Taşınmaz Maliki Olma Özelliği
II. Riskli Yapı Kararının Varlığına Katlanma Yükümlülüğü
§12. SINIRLI AYNİ HAKLARIN RİSLKLİ YAPI KARARINA DAYALI GENEL HÜKÜM VE SONUÇLARI
I. Taşınmazın Bütününe Yönelik Sınırlı Ayni Hakların Varlığı 
II. Birlikte Mülkiyet Konusu Hakka Dayalı Sınırlı Ayni Haklara İlişkin Değerlendirme
III. Kat Mülkiyetine Konu Bağımsız Bölümlerde Kurulu Sınırlı Ayni Hakların Paylı Mülkiyete Dönüşümü
IV. Kat İrtifakına Konu Sınırlı Ayni Haklar
§13. SINIRLI AYNİ HAK TÜRLERİNE DAYALI HÜKÜM VE SONUÇLARI
I. Genel Olarak
II. Medeni Kanun Sistematiğine Dayalı Olarak Sınırlı Ayni Hakların Değerlendirilmesi
§14. ŞERH EDİLMİŞ HAKLARA DAYALI HÜKÜM VE SONUÇLAR
I. Genel Olarak 
II. Medeni Kanun ve Tapu Sicil Uygulamasında Şerhlere İlişkin Özellikler 
III. Medeni Kanun Sistematiğine Dayalı Olarak Şerhlerin Değerlendirilmesi
§15. 6306 SAYILI KANUN GEREĞİ KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNDE SINIRLI AYNİ HAKLAR VE ŞERHLERE BAĞLI HUKUKİ SONUÇLAR
I. Genel Olarak Sınırlı Ayni Hakların Kamulaştırılması
II. Sona Erdirme Amaçlı Kamulaştırma İşleminin Değerlendirilmesi
III. Sınırlı Ayni Hak Türlerine Göre Sona Erdirme Amaçlı Kamulaştırma 
IV. Kamulaştırma İşlemine Konu Taşınmazda Mevcut Şerhler
SONUÇ
Ekler 
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN
6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 • Açıklama
  • Araştırmamızın ana hedefi, deprem güvenliği taşıyan yapılara kavuşmak isteyen kişilerin bu amaçlarına bir an önce ve sorunsuzca kavuşmalarını temin için 6306 sayılı Kanun kapsamında çok fazla sorunu bünyesinde barındıran kat mülkiyeti uygulamalarını, sınırlı ayni haklar ve şerhlere ilişkin sorunları ve hukuki çözüm yollarını ele almaktır. Belirtmek gerekir ki, bu araştırma monografik bir tez mantığı ile yazılmamıştır. Bu nedenle, her konu başlığı altında tekrarlara yer verilmesi yadırgatıcı olmamalıdır. Zira amacımız, ifade ettiğimiz hususlara ilişkin ilgili başlık altında doğan uyuşmazlıklarda, yazarlarından hukuki görüş (mütalaa) talep edilmeden TMK m. 1/son fıkra hükmünce mahkemede bilimsel görüş niteliğinde kullanılma yolunda yardımcı olmaya çalışmaktır. Birçok hukuki boyutu bulunan eserimiz, hataya vücut vermemek amacı ile kırkı aşkın sayıda gözden geçirilerek uzun bir sürede kaleme alınabilmiştir. Diğer yönden varılmış sonuçlara temel oluşturan konularda öğretide mevcut görüş ayrılıklarına "mümkün olduğunca" yer verilmiş, böylece okuyucunun yanılgıya düşmemesine özen gösterilmiştir.(ÖNSÖZDEN)


   İÇİNDEKİLER
   GİRİŞ
   Birinci Bölüm 
   Riskli Yapı Kararının Kesinleşmesinin Taşınmaz Mülkiyetine Etkileri 
   §1. ARAZİ – YAPI BİRLİKTELİĞİNE BAĞLI OLARAK YAPININ NİTELİĞİ
   I. Genel Olarak Taşınmaz Mülkiyeti
   II. Taşınmaz Mülkiyeti Olarak Arazi
   III. Yapının Taşınmaz Mülkiyetindeki Yeri
   §2. 6306 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE YIKILACAK YAPILARIN ARAZİ MÜLKİYETİNE HUKUKİ ETKİSİ
   I. Kat Mülkiyetine/Kat İrtifakına Konu Olmayan Yapılarda 
   II. Kat Mülkiyeti/Kat İrtifakı Konusu Yapılarda Yıkıma Dayalı Özellikler
   §3. İMAR BARIŞI ÇERÇEVESİNDE YAPI KAYIT BELGESİ ALINMASININ RİSKLİ YAPI KARARINA ETKİLERİ
   İkinci Bölüm 
   Birlikte Mülkiyette Yeniden Değerlendirme Yolunda Karar Alınması ve İcrasına Yönelik İşlemler 
   §4. GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE BİRLİKTE MÜLKİYETTE YARARLANMA VE YÖNETİME İLİŞKİN KARARLAR
   I. Paylı Mülkiyette
   II. Elbirliği Mülkiyetinde
   §5. 6306 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRME KARARI VE İCRASI
   I. Genel Olarak
   II. Kanuni Çoğunluğun Nasıl Hesaplanacağı Sorunu 
   III. 6306 Sayılı Kanun Uyarınca Paydaşlıktan Çıkarmaya İlişkin Özellik
   IV. Yeniden Değerlendirme Kararı ve İcrası
   §6. 6306 SAYILI KANUN UYARINCA YIKIMLA SONA EREN KAT MÜLKİYETİNE İLİŞKİN SORUNLAR
   I. Kat Mülkiyetinin 6306 Sayılı Kanun Uyarınca Kanundan Doğan Kısıtlama İle Sona Ermesine Dayalı Temel Özellikler 
   II. Yeniden Değerlendirilme Kararına Dayalı Olasılıklar
   III. Pay Üzerinde Birlikte Mülkiyetin Varlığı Halinde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar
   IV. Yıkım Öncesi Yeniden Değerlendirme Sürecinde Kat Mülkiyetinden Doğan Yükümlülükler
   §7. 6306 SAYILI KANUN UYARINCA PAYLI MÜLKİYET SÜRECİNDE PAYLAŞMA DAVASINA İLİŞKİN HÜKÜM VE SONUÇLAR
   I. Türk Medeni Kanunu Hükümlerince Paylı Mülkiyette Paylaşma İstemine Bağlı Özellikler
   II. 6306 Sayılı Kanun Uyarınca Yeniden Değerlendirme Hakkı Ve Paylaşma İstemi Hakkı Çatışması
   §8. 6306 SAYILI KANUN UYGULAMALARINDA KARAR NİCELİĞİNE ETKİSİ DOĞRULTUSUNDA ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ
   I. Arsa Payının Belirlenmesinin 5711 Sayılı Yasa İle Değişik KMK m. 3 Kapsamında Değerlendirilmesi 
   II. Arsa Payının Düzeltilmesi Davasının Taşıdığı Özellikler
   III. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Arsa Payının Düzeltilmesi Davası 
   §9. YENİDEN DEĞERLENDİRME YOLUNDA ÖZELLİK ARZEDEN BAZI DURUMLAR
   I. Mesken – İşyeri Ayrımına Dayalı Olarak Yeniden Değerlendirme Uyuşmazlıkları Ve Arsa Payının Belirlenmesine İlişkin Sonuçlar
   II. Hak Sahiplerinin KMK Ek m. 4 Hükmü Uyarınca Yeniden Değerlendirme Kararı Alması
   Üçüncü Bölüm 
   6306 Sayılı Kanun Uyarınca Taşınmazda Mevcut Sınırlı Ayni Haklar ile Şerhlerin Hüküm ve Sonuçları 
   §10. 6306 SAYILI KANUNDA YER ALAN KURAL VE YÖNETMELİKLE GETİRİLMİŞ ÇÖZÜM
   I. Genel Olarak
   II. Yeniden Değerlendirme Sürecinde Sınırlı Ayni Hak ve Şerhlere İlişkin 6306 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği İle Getirilmiş Çözüm
   III. Yeniden Değerlendirme Sürecinde Birlikte Malikler Dışında Üçüncü Kişiye Pay Devrinin Zorunlu Kılınması Hâlinde Sınırlı Ayni Hak ve Şerhlere İlişkin Sorun
   §11. SINIRLI AYNİ HAK ve ŞERHLERE DAYALI HAK SAHİPLİĞİ
   I. Riskli Yapı Kararına Yönelik İdari İşlemlerde Muhatabın Taşınmaz Maliki Olma Özelliği
   II. Riskli Yapı Kararının Varlığına Katlanma Yükümlülüğü
   §12. SINIRLI AYNİ HAKLARIN RİSLKLİ YAPI KARARINA DAYALI GENEL HÜKÜM VE SONUÇLARI
   I. Taşınmazın Bütününe Yönelik Sınırlı Ayni Hakların Varlığı 
   II. Birlikte Mülkiyet Konusu Hakka Dayalı Sınırlı Ayni Haklara İlişkin Değerlendirme
   III. Kat Mülkiyetine Konu Bağımsız Bölümlerde Kurulu Sınırlı Ayni Hakların Paylı Mülkiyete Dönüşümü
   IV. Kat İrtifakına Konu Sınırlı Ayni Haklar
   §13. SINIRLI AYNİ HAK TÜRLERİNE DAYALI HÜKÜM VE SONUÇLARI
   I. Genel Olarak
   II. Medeni Kanun Sistematiğine Dayalı Olarak Sınırlı Ayni Hakların Değerlendirilmesi
   §14. ŞERH EDİLMİŞ HAKLARA DAYALI HÜKÜM VE SONUÇLAR
   I. Genel Olarak 
   II. Medeni Kanun ve Tapu Sicil Uygulamasında Şerhlere İlişkin Özellikler 
   III. Medeni Kanun Sistematiğine Dayalı Olarak Şerhlerin Değerlendirilmesi
   §15. 6306 SAYILI KANUN GEREĞİ KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNDE SINIRLI AYNİ HAKLAR VE ŞERHLERE BAĞLI HUKUKİ SONUÇLAR
   I. Genel Olarak Sınırlı Ayni Hakların Kamulaştırılması
   II. Sona Erdirme Amaçlı Kamulaştırma İşleminin Değerlendirilmesi
   III. Sınırlı Ayni Hak Türlerine Göre Sona Erdirme Amaçlı Kamulaştırma 
   IV. Kamulaştırma İşlemine Konu Taşınmazda Mevcut Şerhler
   SONUÇ
   Ekler 
   AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN
   6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

   Stok Kodu
   :
   9786057542960
   Boyut
   :
   16,5x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   488
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2018 Aralık
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   Kentsel    Dönüşümde    Kat    Mülkiyeti    Uygulamaları    ile    Sınırlı    Ayni    Haklar    ve    Şerhler    9786057542960   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat