0
%5
Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan Oniki Levha İbrahim Bektaş

Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan

Liste Fiyatı : 160,00
İndirimli Fiyat : 152,00
Kazancınız : 8,00
Taksitli fiyat : 9 x 19,93
%5
Temin süresi 3 gündür.
Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan
Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan
Oniki Levha
152.00


Bu kitap, Prof. Dr. Sabih Arkan'a armağan olarak hazırlanmış yazı ve makalelerden oluşmaktadır.


İÇİNDEKİLER
HOCAMIZ PROF. DR. SABİH ARKAN 
ÖZGEÇMİŞİ
YAYIN LİSTESİ
SEVGİLİ SABİH'E 
Prof. Dr. Ali BOZER
SABİH ARKAN: YARIM ASRI AŞAN BİR DOSTLUK 
Prof. Dr. Erdal ONAR
HOCAM PROF. DR. SABİH ARKAN 
Prof. Dr. İsmail KIRCA
HOCAM PROF. DR. SABİH ARKAN "YILDIZLARI PARLATAN İNSAN" 
Dr. Öğretim Üyesi Başak ŞİT İMAMOĞLU
TÜRK MEDENİ KANUNUNDAKİ EVLATLIK İLİŞKİSİNİ KALDIRMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI 
Dr. Öğretim Üyesi Aslı AÇIKGÖZ
ANONİM ŞİRKETLERDE ÖZEL DENETİME İLİŞKİN TTK MD. 438 VE 439'A İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRMELER 
Prof. Dr. Necla AKDAĞ GÜNEY
TAŞINMAZLARIN SERMAYE OLARAK GETİRİLMESİNİN ADİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİNE ETKİSİ 
Ar. Gör. Elif AKINCI
KONUT FİNANSMAN SİSTEMLERİ VE İPOTEK FİNANSMAN KURULUŞLARININ DÜNYADA VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALARI 
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL 
Levent ÖCAL
GEMİ ADAMININ MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞI GEMİ ALACAKLISI HAKKI BAHŞEDER Mİ? 
Dr. Öğretim Üyesi Sami AKSOY
LİMİTED ŞİRKETİN SERMAYE ALACAĞININ ŞİRKET ALACAKLISI TARAFINDAN HACZETTİRİLMESİ 
Prof. Dr. Murat ALIŞKAN 
Ar. Gör. Rifat CANKAT
KORUMA SORUMLULUĞU 
Prof. Dr. Füsun ARSAVA
ADİ KONKORDATODA BORÇLUNUN ALACAKLI LEHİNE REHİN TESİS EDİLMİŞ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI 
Prof. Dr. Ramazan ARSLAN
GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA 
Prof. Dr. Kerim ATAMER
İBRANIN REDDİ - İBRA VE SORUMLULUK DAVASI - YARGITAY'IN GÖRÜŞÜ 
Prof. Dr. Zühtü AYTAÇ
MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE MARKALAR ARASI BENZERLİK İLE İLGİLİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARININ İNCELENMESİ (YHGK 14.06.2017, E. 2017/11-1729, K. 2017/1186) 
Dr. Öğretim Üyesi Safiye Nur BAĞRIAÇIK
6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU'NA GÖRE PATENT HUKUKUNDA ZORUNLU LİSANS -Değişiklikler ve Eksiklikler- 
Ar. Gör. İbrahim BEKTAŞ
MUHATAP BANKADAN BAŞKA BİR BANKAYA ÖDEME İÇİN ÇEKİN İBRAZI 
Prof. Dr. Ali BOZER
ANONİM ORTAKLIK GENEL KURULUNUN DEVREDİLEMEZ YETKİLERİ KAPSAMINDA ÖNEMLİ MİKTARDA ŞİRKET VARLIĞININ TOPTAN SATIŞI 
Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU
TÜRK HUKUKUNDA DENİZ EMNİYETİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ 
Doç. Dr. İsmail DEMİR
TEK SATICININ DENKLEŞTİRME TALEBİ 
Dr. Öğretim Üyesi Koray DEMİR
VERİ SORUMLUSUNUN SİBER TEHDİTLERİ VE İNTERNET DOLANDIRICILIĞINI ÖNLEMEK AMACIYLA "BAŞKALARININ" KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLEMESİNİN "MEŞRU MENFAAT" KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
MESELESİ 
Av. Ela ERTURAN
KARŞILIKSIZ ÇEK NEDENİYLE CEZA YAPTIRIMLARININ UYGULANACAĞI KİŞİLER 
Prof. Dr. Celal GÖLE
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU TARAFINDAN İPTAL DAVASININ KABULÜNE BAĞLANAN FARKLI SONUÇLAR 
Av. Dr. Sülün GÜÇER
LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAĞIN EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
Doç. Dr. Aslı E. GÜRBÜZ USLUEL
SEÇİMİ SAKAT OLAN ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞRI YETKİSİ VAR MIDIR? 
Dr. Öğretim Üyesi Murat GÜREL
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ŞİRKET MENFAATİ KAVRAMI 
Prof. Dr. Mehmet HELVACI 
Arş. Gör. Rifat CANKAT
HALKA AÇIK ORTAKLIK STATÜSÜNÜN RESEN SONA ERDİĞİ HÂLLERDE SPK'NIN PAY ALIM TEKLİFİ ZORUNLULUĞU ÖNGÖRME YETKİSİ VE BU YETKİNİN SINIRLARI 
Öğretim Görevlisi Serdar HIZIR
5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI'NIN PAY ALMA HAKKINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER 
Doç. Dr. Ferna İPEKEL KAYALI
DONATANIN GEMİ ADAMLARININ KUSURUNDAN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ MAHİYETİ VE ŞARTLARI 
Prof. Dr. Hakan KARAN 
Ar. Gör. Kübra VAR TÜRK
ANONİM ŞİRKET PAYININ HİSSE DEĞİŞİM SÜRECİNDE EDİNİLMESİ, BİLANÇO DÜZENİNDE KAYDA ALINMASI VE KAYITTAN ÇIKARILMASI ESASLARI İLE BU BAĞLAMDA TEMEL SORUN OLARAK KVK'NIN 5/1-e 
HÜKMÜ UYARINCA "KURUM AKTİFİNDE BULUNMA" ŞARTININ KOŞULLARI - VAKIA ÜZERİNDEN BİR İNCELEME - 
Prof. Dr. Arslan KAYA
GENEL KURULA İLİŞKİN UYGULAMADA KARŞILAŞILAN İKİ GÜNCEL SORUN 
Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN 
Dr. Öğretim Üyesi M. Halil ÇONKAR
BORSA KOTUNDAN ÇIKMADA GENEL KURULUN YETKİSİ: BİLİNÇLİ BİR TERCİH Mİ? 
Ar. Gör. Harun KESKİN
ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA İLİŞKİN HUKUKSAL İŞLEMLER 
Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU
AİLE ŞİRKETLERİ VE AİLE ANAYASASI 
Prof. Dr. İsmail KIRCA
YARGITAY'IN YAP-İŞLET-DEVRET (YİD) SÖZLEŞMESİNİ ELE ALIŞ BİÇİMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ 
Prof. Dr. Erden KUNTALP
HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK TANIMI BAKIMINDAN KİTLE FONLAMASI 
Prof. Dr. Çağlar MANAVGAT
AZLIĞIN FİNANSAL TABLOLARIN MÜZAKERESİNİ ERTELEME HAKKI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 
Prof. Dr. Tekin MEMİŞ 
Ar. Gör. Bahar ŞİMŞEK
TİCARİ İŞ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ VE TİCARİ İŞ - TÜKETİCİ İŞLEMİ AYRIMI 
Prof. Dr. Şafak NARBAY 
Ar. Gör. Muhammed AKKUŞ
SERMAYE PİYASALARINDA YÜKSEK FREKANSLI İŞLEMLER 
Mehmet ONUR 
Av. Onur KALKAN
REKABET HUKUKUNDA FİYAT TARİFELERİ 
Dr. Ahmet Fatih ÖZKAN
"6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN (TTK) 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ" HAKKINDA DÜŞÜNCELER 
Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT
TÜRK HUKUKUNDA ŞİRKETLERİN İHYASI - YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TTK GEÇİCİ 7. MADDE ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER- 
Öğretim Görevlisi Damla SONGUR
HUKUK DEVLETİ VE GÜVENLİK 
Prof. Dr. Doğan SOYASLAN
ANONİM ORTAKLIKLARDA ÖRTÜLÜ AYNİ SERMAYE KONULMASI SORUNU 
Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ
KIRMIZI TABAN MARKA OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ? 
Ar. Gör. Hale ŞAHİN
SINAİ MÜLKİYET HUKUKUNDA SİCİLE KAYDEDİLMEYEN HUKUKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN HAKLARIN İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI İLERİ SÜRÜLEMEMESİ -SMK M. 148.5 ve ÖTESİ- 
Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK
İNSAN HAKLARI HUKUKU VE İŞ DÜNYASI İLİŞKİSİ: HUKUKİ YÜKÜMLÜ İLE KURUMSAL SORUMLU ARASINDA 
Dr. Öğretim Üyesi A. Aslı ŞİMŞEK
DAİRESEL EKONOMİ VE HUKUKİ ETKİLERİ 
Dr. Öğretim Üyesi Başak ŞİT İMAMOĞLU
TAHKİMDE TARAF HAKEMİNİN MÜZAKERELERE KATILMAMASI VEYA SON ANDA İSTİFA ETMESİ NEDENİYLE EKSİLEN HAKEM KURULLARI: BU KURULLARIN YARGILAMAYA DEVAM ETME VE KARAR VERME YETKİSİ 
Doç. Dr. Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU
ÖZEL DENETİM TALEBİNİN GENEL KURUL TARAFINDAN KANUNA UYGUN OLARAK REDDEDİLMESİ HALİNDE AO'NUN KENDİNİ KORUMASI SORUNU 
Ünal TEKİNALP
6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU AÇISINDAN SERMAYE PİYASASI ARACI VE MENKUL KIYMET KAVRAMLARI 
Prof. Dr. Asuman TURANBOY
ANONİM ORTAKLIK HUKUKUNDA AZINLIK HAKLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI (MÜMKÜN MÜDÜR?) -MAKALE I: GENEL DEĞERLENDİRME- 
Ar. Gör. Necdet UZEL
AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI'NIN C-221/11 SAYILI, 6 ARALIK 2017 TARİHLİ "COTY" KARARI -Uyuşmazlığın Aşamaları - Kararın Çevirisi ve Kısa Bir Değerlendirme- 
Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI
KAYDİLEŞTİRİLMİŞ PAYLAR BAKIMINDAN PAY DEFTERİ GEREKLİ MİDİR? 
Prof. Dr. Veliye YANLI 
Prof. Dr. Gül OKUTAN NILSSON
MARKAYLA ŞAKA OLUR MU? MARKA PARODİLERİNİN HUKUKA UYGUNLUĞU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER 
Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem YATAĞAN ÖZKAN
SATIŞI YAPILAN AMERİKAN BAYRAKLI ÖZEL TEKNELERİN "BILL OF SALE" İLE İMTİHANI 
Doç. Dr. Ecehan YEŞİLOVA ARAS
MAĞAZALARIN DEKORASYON PLANLARININ MARKA OLARAK KORUNMASI 
Doç. Dr. Burçak YILDIZ
DUE DILIGENCE SÜRECİNDE FİKRİ HAKLAR 
Doç. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU

 • Açıklama

  • Bu kitap, Prof. Dr. Sabih Arkan'a armağan olarak hazırlanmış yazı ve makalelerden oluşmaktadır.


   İÇİNDEKİLER
   HOCAMIZ PROF. DR. SABİH ARKAN 
   ÖZGEÇMİŞİ
   YAYIN LİSTESİ
   SEVGİLİ SABİH'E 
   Prof. Dr. Ali BOZER
   SABİH ARKAN: YARIM ASRI AŞAN BİR DOSTLUK 
   Prof. Dr. Erdal ONAR
   HOCAM PROF. DR. SABİH ARKAN 
   Prof. Dr. İsmail KIRCA
   HOCAM PROF. DR. SABİH ARKAN "YILDIZLARI PARLATAN İNSAN" 
   Dr. Öğretim Üyesi Başak ŞİT İMAMOĞLU
   TÜRK MEDENİ KANUNUNDAKİ EVLATLIK İLİŞKİSİNİ KALDIRMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI 
   Dr. Öğretim Üyesi Aslı AÇIKGÖZ
   ANONİM ŞİRKETLERDE ÖZEL DENETİME İLİŞKİN TTK MD. 438 VE 439'A İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRMELER 
   Prof. Dr. Necla AKDAĞ GÜNEY
   TAŞINMAZLARIN SERMAYE OLARAK GETİRİLMESİNİN ADİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİNE ETKİSİ 
   Ar. Gör. Elif AKINCI
   KONUT FİNANSMAN SİSTEMLERİ VE İPOTEK FİNANSMAN KURULUŞLARININ DÜNYADA VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALARI 
   Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL 
   Levent ÖCAL
   GEMİ ADAMININ MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞI GEMİ ALACAKLISI HAKKI BAHŞEDER Mİ? 
   Dr. Öğretim Üyesi Sami AKSOY
   LİMİTED ŞİRKETİN SERMAYE ALACAĞININ ŞİRKET ALACAKLISI TARAFINDAN HACZETTİRİLMESİ 
   Prof. Dr. Murat ALIŞKAN 
   Ar. Gör. Rifat CANKAT
   KORUMA SORUMLULUĞU 
   Prof. Dr. Füsun ARSAVA
   ADİ KONKORDATODA BORÇLUNUN ALACAKLI LEHİNE REHİN TESİS EDİLMİŞ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI 
   Prof. Dr. Ramazan ARSLAN
   GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA 
   Prof. Dr. Kerim ATAMER
   İBRANIN REDDİ - İBRA VE SORUMLULUK DAVASI - YARGITAY'IN GÖRÜŞÜ 
   Prof. Dr. Zühtü AYTAÇ
   MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE MARKALAR ARASI BENZERLİK İLE İLGİLİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARININ İNCELENMESİ (YHGK 14.06.2017, E. 2017/11-1729, K. 2017/1186) 
   Dr. Öğretim Üyesi Safiye Nur BAĞRIAÇIK
   6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU'NA GÖRE PATENT HUKUKUNDA ZORUNLU LİSANS -Değişiklikler ve Eksiklikler- 
   Ar. Gör. İbrahim BEKTAŞ
   MUHATAP BANKADAN BAŞKA BİR BANKAYA ÖDEME İÇİN ÇEKİN İBRAZI 
   Prof. Dr. Ali BOZER
   ANONİM ORTAKLIK GENEL KURULUNUN DEVREDİLEMEZ YETKİLERİ KAPSAMINDA ÖNEMLİ MİKTARDA ŞİRKET VARLIĞININ TOPTAN SATIŞI 
   Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU
   TÜRK HUKUKUNDA DENİZ EMNİYETİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ 
   Doç. Dr. İsmail DEMİR
   TEK SATICININ DENKLEŞTİRME TALEBİ 
   Dr. Öğretim Üyesi Koray DEMİR
   VERİ SORUMLUSUNUN SİBER TEHDİTLERİ VE İNTERNET DOLANDIRICILIĞINI ÖNLEMEK AMACIYLA "BAŞKALARININ" KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLEMESİNİN "MEŞRU MENFAAT" KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
   MESELESİ 
   Av. Ela ERTURAN
   KARŞILIKSIZ ÇEK NEDENİYLE CEZA YAPTIRIMLARININ UYGULANACAĞI KİŞİLER 
   Prof. Dr. Celal GÖLE
   HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU TARAFINDAN İPTAL DAVASININ KABULÜNE BAĞLANAN FARKLI SONUÇLAR 
   Av. Dr. Sülün GÜÇER
   LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAĞIN EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
   Doç. Dr. Aslı E. GÜRBÜZ USLUEL
   SEÇİMİ SAKAT OLAN ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞRI YETKİSİ VAR MIDIR? 
   Dr. Öğretim Üyesi Murat GÜREL
   KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ŞİRKET MENFAATİ KAVRAMI 
   Prof. Dr. Mehmet HELVACI 
   Arş. Gör. Rifat CANKAT
   HALKA AÇIK ORTAKLIK STATÜSÜNÜN RESEN SONA ERDİĞİ HÂLLERDE SPK'NIN PAY ALIM TEKLİFİ ZORUNLULUĞU ÖNGÖRME YETKİSİ VE BU YETKİNİN SINIRLARI 
   Öğretim Görevlisi Serdar HIZIR
   5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI'NIN PAY ALMA HAKKINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER 
   Doç. Dr. Ferna İPEKEL KAYALI
   DONATANIN GEMİ ADAMLARININ KUSURUNDAN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ MAHİYETİ VE ŞARTLARI 
   Prof. Dr. Hakan KARAN 
   Ar. Gör. Kübra VAR TÜRK
   ANONİM ŞİRKET PAYININ HİSSE DEĞİŞİM SÜRECİNDE EDİNİLMESİ, BİLANÇO DÜZENİNDE KAYDA ALINMASI VE KAYITTAN ÇIKARILMASI ESASLARI İLE BU BAĞLAMDA TEMEL SORUN OLARAK KVK'NIN 5/1-e 
   HÜKMÜ UYARINCA "KURUM AKTİFİNDE BULUNMA" ŞARTININ KOŞULLARI - VAKIA ÜZERİNDEN BİR İNCELEME - 
   Prof. Dr. Arslan KAYA
   GENEL KURULA İLİŞKİN UYGULAMADA KARŞILAŞILAN İKİ GÜNCEL SORUN 
   Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN 
   Dr. Öğretim Üyesi M. Halil ÇONKAR
   BORSA KOTUNDAN ÇIKMADA GENEL KURULUN YETKİSİ: BİLİNÇLİ BİR TERCİH Mİ? 
   Ar. Gör. Harun KESKİN
   ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA İLİŞKİN HUKUKSAL İŞLEMLER 
   Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU
   AİLE ŞİRKETLERİ VE AİLE ANAYASASI 
   Prof. Dr. İsmail KIRCA
   YARGITAY'IN YAP-İŞLET-DEVRET (YİD) SÖZLEŞMESİNİ ELE ALIŞ BİÇİMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ 
   Prof. Dr. Erden KUNTALP
   HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK TANIMI BAKIMINDAN KİTLE FONLAMASI 
   Prof. Dr. Çağlar MANAVGAT
   AZLIĞIN FİNANSAL TABLOLARIN MÜZAKERESİNİ ERTELEME HAKKI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 
   Prof. Dr. Tekin MEMİŞ 
   Ar. Gör. Bahar ŞİMŞEK
   TİCARİ İŞ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ VE TİCARİ İŞ - TÜKETİCİ İŞLEMİ AYRIMI 
   Prof. Dr. Şafak NARBAY 
   Ar. Gör. Muhammed AKKUŞ
   SERMAYE PİYASALARINDA YÜKSEK FREKANSLI İŞLEMLER 
   Mehmet ONUR 
   Av. Onur KALKAN
   REKABET HUKUKUNDA FİYAT TARİFELERİ 
   Dr. Ahmet Fatih ÖZKAN
   "6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN (TTK) 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ" HAKKINDA DÜŞÜNCELER 
   Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT
   TÜRK HUKUKUNDA ŞİRKETLERİN İHYASI - YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TTK GEÇİCİ 7. MADDE ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER- 
   Öğretim Görevlisi Damla SONGUR
   HUKUK DEVLETİ VE GÜVENLİK 
   Prof. Dr. Doğan SOYASLAN
   ANONİM ORTAKLIKLARDA ÖRTÜLÜ AYNİ SERMAYE KONULMASI SORUNU 
   Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ
   KIRMIZI TABAN MARKA OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ? 
   Ar. Gör. Hale ŞAHİN
   SINAİ MÜLKİYET HUKUKUNDA SİCİLE KAYDEDİLMEYEN HUKUKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN HAKLARIN İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI İLERİ SÜRÜLEMEMESİ -SMK M. 148.5 ve ÖTESİ- 
   Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK
   İNSAN HAKLARI HUKUKU VE İŞ DÜNYASI İLİŞKİSİ: HUKUKİ YÜKÜMLÜ İLE KURUMSAL SORUMLU ARASINDA 
   Dr. Öğretim Üyesi A. Aslı ŞİMŞEK
   DAİRESEL EKONOMİ VE HUKUKİ ETKİLERİ 
   Dr. Öğretim Üyesi Başak ŞİT İMAMOĞLU
   TAHKİMDE TARAF HAKEMİNİN MÜZAKERELERE KATILMAMASI VEYA SON ANDA İSTİFA ETMESİ NEDENİYLE EKSİLEN HAKEM KURULLARI: BU KURULLARIN YARGILAMAYA DEVAM ETME VE KARAR VERME YETKİSİ 
   Doç. Dr. Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU
   ÖZEL DENETİM TALEBİNİN GENEL KURUL TARAFINDAN KANUNA UYGUN OLARAK REDDEDİLMESİ HALİNDE AO'NUN KENDİNİ KORUMASI SORUNU 
   Ünal TEKİNALP
   6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU AÇISINDAN SERMAYE PİYASASI ARACI VE MENKUL KIYMET KAVRAMLARI 
   Prof. Dr. Asuman TURANBOY
   ANONİM ORTAKLIK HUKUKUNDA AZINLIK HAKLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI (MÜMKÜN MÜDÜR?) -MAKALE I: GENEL DEĞERLENDİRME- 
   Ar. Gör. Necdet UZEL
   AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI'NIN C-221/11 SAYILI, 6 ARALIK 2017 TARİHLİ "COTY" KARARI -Uyuşmazlığın Aşamaları - Kararın Çevirisi ve Kısa Bir Değerlendirme- 
   Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI
   KAYDİLEŞTİRİLMİŞ PAYLAR BAKIMINDAN PAY DEFTERİ GEREKLİ MİDİR? 
   Prof. Dr. Veliye YANLI 
   Prof. Dr. Gül OKUTAN NILSSON
   MARKAYLA ŞAKA OLUR MU? MARKA PARODİLERİNİN HUKUKA UYGUNLUĞU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER 
   Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem YATAĞAN ÖZKAN
   SATIŞI YAPILAN AMERİKAN BAYRAKLI ÖZEL TEKNELERİN "BILL OF SALE" İLE İMTİHANI 
   Doç. Dr. Ecehan YEŞİLOVA ARAS
   MAĞAZALARIN DEKORASYON PLANLARININ MARKA OLARAK KORUNMASI 
   Doç. Dr. Burçak YILDIZ
   DUE DILIGENCE SÜRECİNDE FİKRİ HAKLAR 
   Doç. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU

   Stok Kodu
   :
   9786057909176
   Boyut
   :
   16 x 23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   1488
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2019 Ocak
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   Prof    Dr    Sabih    Arkana    Armagan    9786057909176   
Yorum yaz
Rıza G. - 25.12.2018 11:44
Kitap en kısa sürede tarafıma ulaştırıldı. Değerli bir eser. Hukukfuar'a ve ilgisinden dolayı Cem Bey'e teşekkür ederim.
Kapat