0
Şirkete Borçlanma Yasağı Oniki Levha Emek Toraman Çolgar

Şirkete Borçlanma Yasağı

Liste Fiyatı : 75,00
Taksitli fiyat : 9 x 9,83
9786057820471
366353
Şirkete Borçlanma Yasağı
Şirkete Borçlanma Yasağı
Oniki Levha
75.00

Çalışmanın konusunu oluşturan pay sahibi ile yönetim kurulu üyesinin şirkete borçlanma yasağı hakkındaki TTK m. 358 ile 395/2 ve 3 hükümleri ilk kez 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile benimsenmiş özgün düzenlemelerdir. Ancak, borçlanma yasağının ihdas sebebi olan şirket sermayesi ve malvarlığının korunması ve çoğunluk pay sahiplerinin malvarlıksal haklardan azınlık aleyhine yararlanmasının engellenmesi amacıyla birçok ülke hukukunda düzenlemelere rastlanmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, borçlanma yasağının benimsenmesine temel oluşturan ilkelerin açıklanmasına ve bu yasak ile amaçlanan korumanın mukayeseli hukukta nasıl sağlandığının tespit edilmesine çalışılmıştır. Pay sahibinin şirkete borçlanma yasağına ayrılan ikinci bölümde ve pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyesinin borçlanma yasağına ayrılan üçüncü bölümde öncelikle yasak ile amaçlanan koruma araştırılmış ve mevcut düzenlemeler ile bu korumanın sağlanmasının mümkün olup olmadığı tartışılmıştır. Yasağın kapsamı, kişi ve işlem açısından irdelenmiş ve bu bağlamda hükmün açıkça kapsamında yer almayan kişi ve işlemlere yasağın uygulanabilme ihtimali tartışılmış, nihayet yasağın ihlali halinde uygulanacak müeyyideler araştırılmıştır. Pay sahibinin borçlanmasının belirli şartlarda yasaklanmış olması nedeniyle, çalışmanın ikinci bölümde bu şartlara değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise, özellikle grup şirketleri için öngörülen istisnanın kapsamına ilişkin sorunlara yanıt aranmış ve yasağın ihlali halinde uygulanacak müeyyideler araştırılırken özellikle alacaklılar lehine takip imkanı öngören düzenlemenin nasıl yorumlanması gerektiği üzerinde durulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)


İçindekiler
Giriş
Birinci Bölüm 
Borçlanma Yasağına Temel Oluşturan İlkeler 
I. Sermayenin Korunması İlkesi
A. Kavram ve Terminoloji
B. Mukayeseli Hukukta Konunun Düzenlenişi
C. Sermayenin Korunması İlkesi Aleyhine ve Lehine Öne Sürülen Görüşler
D. Türk Hukukunda Sermayeyi ve Malvarlığını Koruyan Hükümler
II. Eşit İşlem İlkesi
A. Kavram
B. İlkenin Düzenlenişi
C. Eşit İşlem İlkesi ile Borçlanma Yasağının İlişkisi 
D. İlkeye Aykırılığın Müeyyidesi
İkinci Bölüm 
Pay Sahibinin Şirkete Borçlanma Yasağı 
I. Genel Olarak
A. Değişiklikten Önceki TTK m. 358 Hakkında Açıklamalar
B. 6335 Sayılı Kanunla Değişik TTK m. 358 Uyarınca Borçlanma Yasağı
II. Borçlanma Yasağının Amacı 
III. Borçlanma Yasağının Kapsamı
A. Kişi Açısından
B. İşlem Açısından 
IV. Borçlanma Yasağının Şartları
A. Pay Sahibinin Muaccel Sermaye Borcunu İfa Etmemesi
B. Serbest Yedek Akçeler ile Karın Zararları Karşılayamaması
C. Borçlanma İşleminin Piyasa Koşullarında Yapılması ve Yasağın Sermayenin İadesi Yasağı ile İlişkisi
V. Borçlanma Yasağının İhlalinin Sonuçları
A. Genel Olarak
B. Borçlanma Yasağı ile Sermayeyi Koruyan Diğer Hükümlerin Uygulama Alanlarının Tespit Edilmesi
C. Yönetim Kurulu Kararının Butlanının İleri Sürülmesi 
D. Genel Kurul Kararının Butlanının İleri Sürülmesi
E. İşlemin Geçersizliğinin İleri Sürülmesi ve İşlem Güvenliği
F. Pay Sahibinin Hukuki Sorumluluğu
G. Yönetim Kurulu Üyesine Karşı Sorumluluk Davası Açılması 
H. Adli Para Cezası
I. Diğer Kanunlarda Konunun Düzenlenişi
VI. Borçlanma Yasağının Yürürlüğü Meselesi
Üçüncü Bölüm 
Pay Sahibi Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi İle Yakınlarının Şirkete Borçlanma Yasağı 
I. Genel Olarak
II. Yasağın Amacı
III. Yasağın Kapsamı 
A. Kişi Açısından 
B. İşlem Açısından 
IV. Yasağın İstisnaları
A. Şirketler Topluluğunda
B. Bankacılık Mevzuatında 
V. Borçlanma Yasağının İhlalinin Sonuçları
A. Şirket Alacaklılarının Doğrudan Takip Yetkisi
B. İşlemin Geçersizliğinin İleri Sürülmesi
C. Adli Para Cezası
VI. Yasağın Limited Şirketlere Uygulanması
VII. Borçlanma Yasağının Yürürlüğü Meselesi
Sonuç
Kaynakça

 • Açıklama
  • Çalışmanın konusunu oluşturan pay sahibi ile yönetim kurulu üyesinin şirkete borçlanma yasağı hakkındaki TTK m. 358 ile 395/2 ve 3 hükümleri ilk kez 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile benimsenmiş özgün düzenlemelerdir. Ancak, borçlanma yasağının ihdas sebebi olan şirket sermayesi ve malvarlığının korunması ve çoğunluk pay sahiplerinin malvarlıksal haklardan azınlık aleyhine yararlanmasının engellenmesi amacıyla birçok ülke hukukunda düzenlemelere rastlanmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, borçlanma yasağının benimsenmesine temel oluşturan ilkelerin açıklanmasına ve bu yasak ile amaçlanan korumanın mukayeseli hukukta nasıl sağlandığının tespit edilmesine çalışılmıştır. Pay sahibinin şirkete borçlanma yasağına ayrılan ikinci bölümde ve pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyesinin borçlanma yasağına ayrılan üçüncü bölümde öncelikle yasak ile amaçlanan koruma araştırılmış ve mevcut düzenlemeler ile bu korumanın sağlanmasının mümkün olup olmadığı tartışılmıştır. Yasağın kapsamı, kişi ve işlem açısından irdelenmiş ve bu bağlamda hükmün açıkça kapsamında yer almayan kişi ve işlemlere yasağın uygulanabilme ihtimali tartışılmış, nihayet yasağın ihlali halinde uygulanacak müeyyideler araştırılmıştır. Pay sahibinin borçlanmasının belirli şartlarda yasaklanmış olması nedeniyle, çalışmanın ikinci bölümde bu şartlara değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise, özellikle grup şirketleri için öngörülen istisnanın kapsamına ilişkin sorunlara yanıt aranmış ve yasağın ihlali halinde uygulanacak müeyyideler araştırılırken özellikle alacaklılar lehine takip imkanı öngören düzenlemenin nasıl yorumlanması gerektiği üzerinde durulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)


   İçindekiler
   Giriş
   Birinci Bölüm 
   Borçlanma Yasağına Temel Oluşturan İlkeler 
   I. Sermayenin Korunması İlkesi
   A. Kavram ve Terminoloji
   B. Mukayeseli Hukukta Konunun Düzenlenişi
   C. Sermayenin Korunması İlkesi Aleyhine ve Lehine Öne Sürülen Görüşler
   D. Türk Hukukunda Sermayeyi ve Malvarlığını Koruyan Hükümler
   II. Eşit İşlem İlkesi
   A. Kavram
   B. İlkenin Düzenlenişi
   C. Eşit İşlem İlkesi ile Borçlanma Yasağının İlişkisi 
   D. İlkeye Aykırılığın Müeyyidesi
   İkinci Bölüm 
   Pay Sahibinin Şirkete Borçlanma Yasağı 
   I. Genel Olarak
   A. Değişiklikten Önceki TTK m. 358 Hakkında Açıklamalar
   B. 6335 Sayılı Kanunla Değişik TTK m. 358 Uyarınca Borçlanma Yasağı
   II. Borçlanma Yasağının Amacı 
   III. Borçlanma Yasağının Kapsamı
   A. Kişi Açısından
   B. İşlem Açısından 
   IV. Borçlanma Yasağının Şartları
   A. Pay Sahibinin Muaccel Sermaye Borcunu İfa Etmemesi
   B. Serbest Yedek Akçeler ile Karın Zararları Karşılayamaması
   C. Borçlanma İşleminin Piyasa Koşullarında Yapılması ve Yasağın Sermayenin İadesi Yasağı ile İlişkisi
   V. Borçlanma Yasağının İhlalinin Sonuçları
   A. Genel Olarak
   B. Borçlanma Yasağı ile Sermayeyi Koruyan Diğer Hükümlerin Uygulama Alanlarının Tespit Edilmesi
   C. Yönetim Kurulu Kararının Butlanının İleri Sürülmesi 
   D. Genel Kurul Kararının Butlanının İleri Sürülmesi
   E. İşlemin Geçersizliğinin İleri Sürülmesi ve İşlem Güvenliği
   F. Pay Sahibinin Hukuki Sorumluluğu
   G. Yönetim Kurulu Üyesine Karşı Sorumluluk Davası Açılması 
   H. Adli Para Cezası
   I. Diğer Kanunlarda Konunun Düzenlenişi
   VI. Borçlanma Yasağının Yürürlüğü Meselesi
   Üçüncü Bölüm 
   Pay Sahibi Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi İle Yakınlarının Şirkete Borçlanma Yasağı 
   I. Genel Olarak
   II. Yasağın Amacı
   III. Yasağın Kapsamı 
   A. Kişi Açısından 
   B. İşlem Açısından 
   IV. Yasağın İstisnaları
   A. Şirketler Topluluğunda
   B. Bankacılık Mevzuatında 
   V. Borçlanma Yasağının İhlalinin Sonuçları
   A. Şirket Alacaklılarının Doğrudan Takip Yetkisi
   B. İşlemin Geçersizliğinin İleri Sürülmesi
   C. Adli Para Cezası
   VI. Yasağın Limited Şirketlere Uygulanması
   VII. Borçlanma Yasağının Yürürlüğü Meselesi
   Sonuç
   Kaynakça

   Stok Kodu
   :
   9786057820471
   Boyut
   :
   16,5 x 23,5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   446
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ağustos 2019
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   I.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
   Şirket    Borçlanma    Yasak    9786057820471   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat