0
Yürütmenin Durdurulması Kurumunda Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İdari

Yürütmenin Durdurulması Kurumunda Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İdari İşlemler

Liste Fiyatı : 33,00
9786057820105
366243
Yürütmenin Durdurulması Kurumunda Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İdari İşlemler
Yürütmenin Durdurulması Kurumunda Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İdari İşlemler
Oniki Levha
33.00

Uygulanmakla etkisi tükenecek idari işlem kavramı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda (İYUK) düzenlenen yürütmenin durdurulması kurumuna 2012 yılında 6352 sayılı Kanun'un 57. maddesiyle eklenen "idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceği" koşulunun istisna alanıdır. Oluşturulan bu yeni kategori, kanun koyucu tarafından tanımlanmamıştır. Ayrıca doktrinde de kavramın tanımlandığı veya belirgin bir sınırının çizildiği söylenemez. Hukuki kavramlara sınır çizme çabasına girişmeden önce "hayatın içerisinde olan bir kavram, kanun koyucunun bir tasarrufuyla hukuk aleminden çekilip çıkartılabilir." şerhini düşmek gerekmektedir. O ana dek -kanun koyucunun kavram üzerindeki tasarrufları haricinde- uygulanmakla etkisi tükenecek idari işlem kavramını nitelendirme noktasında hangi işlemin 'uygulandığı anda etkisini tükettiğini' belirleme yetkisi, mahkemelere aittir. Bu çalışmayla "mahkemelerin yapması gerekenin (veya mahkemelerden beklenenin) idarenin karşısında zayıf konumda olan bireyin hak ve özgürlüklerini koruyacak şekilde kavramı yorumlamasıdır." tezinden yola çıkarak uygulanmakla etkisi tükenecek işlemler kavramından ne anlaşılması gerektiğine yönelik mahkeme kararları ışığında genel sınır belirlenmesi ve kuramsal çerçeve çizilmesi amaçlarına ufak da olsa bir katkı sağlanması düşünülmektedir.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM 
UYGULANMAKLA ETKİSİ TÜKENECEK İDARİ İŞLEMLERİN KURAMSAL ÇERÇEVESİ 
I. GENEL BAKIŞ
II. HUKUK DEVLETİ VE TEMEL İLKELER
A. Tanımı
B. Temel İlkeler
III. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 
A. Tanımı 
B. Varlık Nedeni
C. Sebepleri 
D. Hukuki Niteliği
E. Yürütmenin Durdurulması Koşulları
IV. UYGULANMAKLA ETKİSİ TÜKENECEK İDARİ İŞLEMLER KAVRAMI
A. Kavramın Ortaya Çıkışı
B. Amacı 
C. Tanımı 
D. İdari İşlem Teorisi Bakımından "Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İdari İşlemler" 
E. Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İdari İşlemlere Benzer Kurum: Yürürlüğü Durdurma
F. Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İdari İşlemlerin Koşulları
G. Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İdari İşlemlerde Gerekçe 
H. Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İdari İşlemlerde Hakimin Takdir Yetkisi
I. Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İdari İşlemlerde Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Veriliş Usulü
J. Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İdari İşlemlerde İtiraz
K. Mahkeme Kararlarının Sonuçları Ve Etkisi
İKİNCİ BÖLÜM 
İDARİ YARGI KARARLARINDA UYGULANMAKLA ETKİSİ TÜKENECEK İDARİ İŞLEMLER 
I. GENEL OLARAK
II. MAHKEME KARARLARINDAKİ UYGULANMAKLA ETKİSİ TÜKENECEK İDARİ İŞLEMLER
A. Yıkım Kararları
B. Sınır Dışı Etme Kararları
C. Belli Bir Mesleğin ya da Faaliyetin İcrasından Yasaklanma Kararları
D. Tahliye Kararları
E. Öğrencilik İşlerine İlişkin Kararlar
F. Ağaç Sökümüne İlişkin Kararlar 
G. Riskli Yapı Taşınmazlarına İlişkin Arsa Payı 
Satış Kararları
H. Üyelik Formunun İşleme Alınmaması Kararı
III. NİTELİK BAKIMINDAN 
UYGULANMAKLA ETKİSİ TÜKENECEK İDARİ İŞLEMLER SAYILABİLECEK ALANLAR 
A. Vergiye İlişkin İşlemler 
B. Kamu Görevlisi Hakkındaki İşlemler
C. İdari Yaptırımlar
D. Hızlandırılmış Yargılama Usulüne Tabi İdari İşlemler
E. Göç Hukukuna İlişkin İdari İşlemler 
F. Organ Nakline İlişkin İdari İşlemler 
G. Belediye Hizmetlerine İlişkin İşlemler
H. Çevreye İlişkin İşlemler
IV. KAPSAMI KANUN KOYUCU TARAFINDAN DÜZENLENEN UYGULANMAKLA ETKİSİ TÜKENECEK İDARİ İŞLEMLER
A. Vergiye İlişkin İşlemler 
B. Sınır Dışı Etme İşlemleri
C. Kamu Görevlisi Hakkındaki İşlemler
SONUÇ
KAYNAKÇA

 • Açıklama
  • Uygulanmakla etkisi tükenecek idari işlem kavramı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda (İYUK) düzenlenen yürütmenin durdurulması kurumuna 2012 yılında 6352 sayılı Kanun'un 57. maddesiyle eklenen "idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceği" koşulunun istisna alanıdır. Oluşturulan bu yeni kategori, kanun koyucu tarafından tanımlanmamıştır. Ayrıca doktrinde de kavramın tanımlandığı veya belirgin bir sınırının çizildiği söylenemez. Hukuki kavramlara sınır çizme çabasına girişmeden önce "hayatın içerisinde olan bir kavram, kanun koyucunun bir tasarrufuyla hukuk aleminden çekilip çıkartılabilir." şerhini düşmek gerekmektedir. O ana dek -kanun koyucunun kavram üzerindeki tasarrufları haricinde- uygulanmakla etkisi tükenecek idari işlem kavramını nitelendirme noktasında hangi işlemin 'uygulandığı anda etkisini tükettiğini' belirleme yetkisi, mahkemelere aittir. Bu çalışmayla "mahkemelerin yapması gerekenin (veya mahkemelerden beklenenin) idarenin karşısında zayıf konumda olan bireyin hak ve özgürlüklerini koruyacak şekilde kavramı yorumlamasıdır." tezinden yola çıkarak uygulanmakla etkisi tükenecek işlemler kavramından ne anlaşılması gerektiğine yönelik mahkeme kararları ışığında genel sınır belirlenmesi ve kuramsal çerçeve çizilmesi amaçlarına ufak da olsa bir katkı sağlanması düşünülmektedir.(ARKA KAPAKTAN)


   İÇİNDEKİLER
   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM 
   UYGULANMAKLA ETKİSİ TÜKENECEK İDARİ İŞLEMLERİN KURAMSAL ÇERÇEVESİ 
   I. GENEL BAKIŞ
   II. HUKUK DEVLETİ VE TEMEL İLKELER
   A. Tanımı
   B. Temel İlkeler
   III. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 
   A. Tanımı 
   B. Varlık Nedeni
   C. Sebepleri 
   D. Hukuki Niteliği
   E. Yürütmenin Durdurulması Koşulları
   IV. UYGULANMAKLA ETKİSİ TÜKENECEK İDARİ İŞLEMLER KAVRAMI
   A. Kavramın Ortaya Çıkışı
   B. Amacı 
   C. Tanımı 
   D. İdari İşlem Teorisi Bakımından "Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İdari İşlemler" 
   E. Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İdari İşlemlere Benzer Kurum: Yürürlüğü Durdurma
   F. Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İdari İşlemlerin Koşulları
   G. Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İdari İşlemlerde Gerekçe 
   H. Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İdari İşlemlerde Hakimin Takdir Yetkisi
   I. Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İdari İşlemlerde Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Veriliş Usulü
   J. Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İdari İşlemlerde İtiraz
   K. Mahkeme Kararlarının Sonuçları Ve Etkisi
   İKİNCİ BÖLÜM 
   İDARİ YARGI KARARLARINDA UYGULANMAKLA ETKİSİ TÜKENECEK İDARİ İŞLEMLER 
   I. GENEL OLARAK
   II. MAHKEME KARARLARINDAKİ UYGULANMAKLA ETKİSİ TÜKENECEK İDARİ İŞLEMLER
   A. Yıkım Kararları
   B. Sınır Dışı Etme Kararları
   C. Belli Bir Mesleğin ya da Faaliyetin İcrasından Yasaklanma Kararları
   D. Tahliye Kararları
   E. Öğrencilik İşlerine İlişkin Kararlar
   F. Ağaç Sökümüne İlişkin Kararlar 
   G. Riskli Yapı Taşınmazlarına İlişkin Arsa Payı 
   Satış Kararları
   H. Üyelik Formunun İşleme Alınmaması Kararı
   III. NİTELİK BAKIMINDAN 
   UYGULANMAKLA ETKİSİ TÜKENECEK İDARİ İŞLEMLER SAYILABİLECEK ALANLAR 
   A. Vergiye İlişkin İşlemler 
   B. Kamu Görevlisi Hakkındaki İşlemler
   C. İdari Yaptırımlar
   D. Hızlandırılmış Yargılama Usulüne Tabi İdari İşlemler
   E. Göç Hukukuna İlişkin İdari İşlemler 
   F. Organ Nakline İlişkin İdari İşlemler 
   G. Belediye Hizmetlerine İlişkin İşlemler
   H. Çevreye İlişkin İşlemler
   IV. KAPSAMI KANUN KOYUCU TARAFINDAN DÜZENLENEN UYGULANMAKLA ETKİSİ TÜKENECEK İDARİ İŞLEMLER
   A. Vergiye İlişkin İşlemler 
   B. Sınır Dışı Etme İşlemleri
   C. Kamu Görevlisi Hakkındaki İşlemler
   SONUÇ
   KAYNAKÇA

   Stok Kodu
   :
   9786057820105
   Boyut
   :
   16x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   228
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2019 Haziran
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat