0
9786059263986
364537
İstanbul Şerhi - Türk Borçlar Kanunu (2 Cilt - Takım)
İstanbul Şerhi - Türk Borçlar Kanunu (2 Cilt - Takım)
425.00

"İlk basısı sekiz ay önce yayımlanan “İstanbul Borçlar Kanunu Şerhi”nin sınırlı sayıda maddenin şerhiyle yetinen dar kapsamına karşın karşılaştığı yoğun ilgi ve takdir Yayın Kurulu üyeleri olarak bizi çok mutlu etmiştir.

Yalnız bu arada mutluluğumuzun üzerine düşen talihsiz bir gölge gözden kaçırılmamalıdır: Akademik etkinlik açısından içinde bulunduğumuz elverişsiz koşullar ilk basıda şerh edilen madde sayısında Yayın Kurulunca izlenen hedefe ulaşılmasına engel olmuştur. Bu da uygulamacılardan gelen “madde sayısının azlığı karşısında Şerhten beklenen yararın elde edilemediği” yolundaki eleştirileri kaçınılmaz olarak beraberinde getirmiştir.

Aslında, sayısı otuzu aşkın seçkin yazarın bu iddialı ortak eserinde hiç değilse şimdi elinizde tuttuğunuz ikinci basıda bu gölge giderilmeli ve en azından üç yüz maddenin şerhi tamamlanmış olmalıydı. Ne yazık ki ilk basıda olduğu gibi, ikinci basıda da hedef tutturulamadı.

Ne var ki umudumuz ve şevkimiz diriliğini eksiksiz korumakta. Özellikle Şerhe katkı ricasını ilettiğimiz yazarlardan aldığımız olumlu yanıtlar ve madde şerhlerini tamamlamış olan bazı yazarlarımızın evvelce şerh etmiş oldukları maddelerden başka maddeleri de ayrıca şerh etmeye hazır olduklarını bildirmeleri umudumuzu ve şevkimizi büsbütün artırmakta.

Şerhimize özverili çalışmalarıyla katkıda bulunan yazarları şükranla anar, kendilerinin Şerhe bağlılıklarını Ekim 2018’de gündeme gelecek olan üçüncü bası için artan bir yoğunlukla sürdürmelerini dileriz.

İçtenlikle..." (Önsözden)

İÇİNDEKİLER

İkinci Basıya Önsöz    V
İstanbul BK Şerhi’ne Önsöz    VII    İkinci Basıya Katkıda Bulunanlar ve Şerh Ettikleri Maddeler    IX
Genel Kaynakça    XVII
Kısaltmalar    XXV
Genel Bilgiler    1-14

CİLT 1
(GENEL HÜKÜMLER)

Prof. Dr. Rona SEROZAN
    Sözleşmenin Kurulması    m. 1-2    15-84
Doç. Dr. İpek SAĞLAM
    Öneri ve Kabul    m. 3    85-108
Prof. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE /
Ali Suphi KURŞUN
    Kesin Hükümsüzlük    m. 27    109-156
Prof. Dr. Zekeriya KURŞAT
    İrade Bozuklukları    m. 30-39    157-218
Prof. Dr. Emre GÖKYAYLA
    Ölüm ve Bedensel Zarar    m. 53-55    219-424
Yrd. Doç. Dr. Kadir Berk KAPANCI
    Müteselsil Sorumluluk    m. 61-62    425-496
Yrd. Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN
    Tehlike Sorumluluğu ve Denkleştirme    m. 71    497-530
Yrd. Doç. Dr. Nazlı Hilal ÇELİK
    Zamanaşımı    m. 72-75    531-594
Doç. Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK /
Yrd. Doç. Dr. Gülen Sinem TEK
    Geçici Ödemeler    m. 76    595-610
Prof. Dr. Rona SEROZAN
    Sebepsiz Zenginleşme    m. 77-82    611-720
Yrd. Doç. Dr. Şirin AYDINCIK MİDYAT
    Çeşit Borcu/Seçimlik Borç    m. 86-87    721-756
Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE
    İfa Zamanı    m. 90-96    757-842
Doç. Dr. Serkan AYAN
    Ödeme    m. 99    843-866
Prof. Dr. Turgut ÖZ
    Borcun İfa Edilmemesi    m. 112    867-904
Yrd. Doç. Dr. Nalan KAHVECİ
    Sorumluluğun ve Giderim Borcunun Kapsamı /
    Sorumsuzluk Anlaşması /Yardımcı Kişilerin Fiillerinden
    Sorumluluk    m. 114-116    905-942
Prof. Dr. Faruk ACAR
    Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi /
    A. Alacaklıya Halef Olma    m. 127    943-968
Prof. Dr. Hüseyin Murat DEVELİOĞLU
    Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme    m. 128    969-1010
Prof. Dr. Turgut ÖZ
    Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme    m. 129    1011-1036
Prof. Dr. Turgut ÖZ
    Borçların Sona Erme Halleri    m. 131-137    1037-1090
Prof. Dr. Hüseyin Murat DEVELİOĞLU
    Takas    m. 139-145    1091-1212
Prof. Dr. Faruk ACAR
    Müteselsil Alacaklılık    m. 169    1213-1248
Prof. Dr. Turgut ÖZ
    Alacağın Devri    m. 183-194    1249-1310
Yrd. Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN
    Borcun Üstlenilmesi    m. 195-206    1311-1436

CİLT 2
(ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ)

Yrd. Doç. Dr. Cihan AVCI BRAUN
    Satış İlişkisi Doğuran Haklar    m. 238-242    1437-1484
Prof. Dr. Rona SEROZAN
    Mal Değişim Sözleşmesi    m. 282-284    1485-1502
Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ
    Bağışlama    m. 285-298    1503-1574
Yrd. Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN
    Kira Sözleşmesi    m. 299-308    1575-1698
Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK
    Kiralananın El Değiştirmesi ve Sınırlı
    Ayni Hakka Konu Olması    m. 310-312    1699-1784
Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK
    Kira Sözleşmesine İlişkin Özel Durumlar    m. 320-326    1785-1870
Doç. Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK
    Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi    m. 327-338    1871-1954
Prof. Dr. Emre GÖKYAYLA
    Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarının
    Uygulama Alanı    m. 339    1955-2006
Yrd. Doç. Dr. Gülen Sinem TEK
    Bağlantılı Sözleşme, Kullanma Giderleri,
    Güvence    m. 340-342    2007-2044
Prof. Dr. Emre GÖKYAYLA
    Kira Bedeli    m. 343-346    2045-2122
Yrd. Doç. Dr. Ahu AYANOĞLU MORALI
    Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında
    Sözleşmenin Sona Ermesi    m. 347-349    2123-2184
Doç. Dr. Öz SEÇER
    Vekalet Sözleşmesinin Sona Ermesi    m. 512-514    2185-2240
Yrd. Doç. Dr. Bahar ÖCAL APAYDIN
    Simsarlık Sözleşmesi    m. 520-525    2241-2312
Doç. Dr. Öz SEÇER
    Alım Satım Komisyonculuğu Sözleşmesi    m. 532-546    2313-2510
Doç. Dr. Serkan AYAN
    Kefalet Sözleşmesi    m. 583-588    2511-2616
Prof. Dr. Burak ÖZEN
    Kefalet Sözleşmesi    m. 600-603    2617-2670
Doç. Dr. Başak BAYSAL
    6101 Sayılı TBK’nın Yürürlüğü ve Uygulama
    Şekli Hakkında Kanun Şerhi    m. 1-11    2671-2752

0 İsviçrelilerin Basler Kommentar, Zürcher Kommentar gibi eserlerinin niteliğinde ve niceliğinde, özellikle lisansüstü çalışmalar için en önemli referans olması gereken TBK şerhi.
0 Her ne kadar 2. cildin 1. ciltten ayrı basılmamasına üzülsem de emeği geçenlere teşekkürler.
 • Açıklama
  • "İlk basısı sekiz ay önce yayımlanan “İstanbul Borçlar Kanunu Şerhi”nin sınırlı sayıda maddenin şerhiyle yetinen dar kapsamına karşın karşılaştığı yoğun ilgi ve takdir Yayın Kurulu üyeleri olarak bizi çok mutlu etmiştir.

   Yalnız bu arada mutluluğumuzun üzerine düşen talihsiz bir gölge gözden kaçırılmamalıdır: Akademik etkinlik açısından içinde bulunduğumuz elverişsiz koşullar ilk basıda şerh edilen madde sayısında Yayın Kurulunca izlenen hedefe ulaşılmasına engel olmuştur. Bu da uygulamacılardan gelen “madde sayısının azlığı karşısında Şerhten beklenen yararın elde edilemediği” yolundaki eleştirileri kaçınılmaz olarak beraberinde getirmiştir.

   Aslında, sayısı otuzu aşkın seçkin yazarın bu iddialı ortak eserinde hiç değilse şimdi elinizde tuttuğunuz ikinci basıda bu gölge giderilmeli ve en azından üç yüz maddenin şerhi tamamlanmış olmalıydı. Ne yazık ki ilk basıda olduğu gibi, ikinci basıda da hedef tutturulamadı.

   Ne var ki umudumuz ve şevkimiz diriliğini eksiksiz korumakta. Özellikle Şerhe katkı ricasını ilettiğimiz yazarlardan aldığımız olumlu yanıtlar ve madde şerhlerini tamamlamış olan bazı yazarlarımızın evvelce şerh etmiş oldukları maddelerden başka maddeleri de ayrıca şerh etmeye hazır olduklarını bildirmeleri umudumuzu ve şevkimizi büsbütün artırmakta.

   Şerhimize özverili çalışmalarıyla katkıda bulunan yazarları şükranla anar, kendilerinin Şerhe bağlılıklarını Ekim 2018’de gündeme gelecek olan üçüncü bası için artan bir yoğunlukla sürdürmelerini dileriz.

   İçtenlikle..." (Önsözden)

   İÇİNDEKİLER

   İkinci Basıya Önsöz    V
   İstanbul BK Şerhi’ne Önsöz    VII    İkinci Basıya Katkıda Bulunanlar ve Şerh Ettikleri Maddeler    IX
   Genel Kaynakça    XVII
   Kısaltmalar    XXV
   Genel Bilgiler    1-14

   CİLT 1
   (GENEL HÜKÜMLER)

   Prof. Dr. Rona SEROZAN
       Sözleşmenin Kurulması    m. 1-2    15-84
   Doç. Dr. İpek SAĞLAM
       Öneri ve Kabul    m. 3    85-108
   Prof. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE /
   Ali Suphi KURŞUN
       Kesin Hükümsüzlük    m. 27    109-156
   Prof. Dr. Zekeriya KURŞAT
       İrade Bozuklukları    m. 30-39    157-218
   Prof. Dr. Emre GÖKYAYLA
       Ölüm ve Bedensel Zarar    m. 53-55    219-424
   Yrd. Doç. Dr. Kadir Berk KAPANCI
       Müteselsil Sorumluluk    m. 61-62    425-496
   Yrd. Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN
       Tehlike Sorumluluğu ve Denkleştirme    m. 71    497-530
   Yrd. Doç. Dr. Nazlı Hilal ÇELİK
       Zamanaşımı    m. 72-75    531-594
   Doç. Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK /
   Yrd. Doç. Dr. Gülen Sinem TEK
       Geçici Ödemeler    m. 76    595-610
   Prof. Dr. Rona SEROZAN
       Sebepsiz Zenginleşme    m. 77-82    611-720
   Yrd. Doç. Dr. Şirin AYDINCIK MİDYAT
       Çeşit Borcu/Seçimlik Borç    m. 86-87    721-756
   Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE
       İfa Zamanı    m. 90-96    757-842
   Doç. Dr. Serkan AYAN
       Ödeme    m. 99    843-866
   Prof. Dr. Turgut ÖZ
       Borcun İfa Edilmemesi    m. 112    867-904
   Yrd. Doç. Dr. Nalan KAHVECİ
       Sorumluluğun ve Giderim Borcunun Kapsamı /
       Sorumsuzluk Anlaşması /Yardımcı Kişilerin Fiillerinden
       Sorumluluk    m. 114-116    905-942
   Prof. Dr. Faruk ACAR
       Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi /
       A. Alacaklıya Halef Olma    m. 127    943-968
   Prof. Dr. Hüseyin Murat DEVELİOĞLU
       Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme    m. 128    969-1010
   Prof. Dr. Turgut ÖZ
       Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme    m. 129    1011-1036
   Prof. Dr. Turgut ÖZ
       Borçların Sona Erme Halleri    m. 131-137    1037-1090
   Prof. Dr. Hüseyin Murat DEVELİOĞLU
       Takas    m. 139-145    1091-1212
   Prof. Dr. Faruk ACAR
       Müteselsil Alacaklılık    m. 169    1213-1248
   Prof. Dr. Turgut ÖZ
       Alacağın Devri    m. 183-194    1249-1310
   Yrd. Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN
       Borcun Üstlenilmesi    m. 195-206    1311-1436

   CİLT 2
   (ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ)

   Yrd. Doç. Dr. Cihan AVCI BRAUN
       Satış İlişkisi Doğuran Haklar    m. 238-242    1437-1484
   Prof. Dr. Rona SEROZAN
       Mal Değişim Sözleşmesi    m. 282-284    1485-1502
   Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ
       Bağışlama    m. 285-298    1503-1574
   Yrd. Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN
       Kira Sözleşmesi    m. 299-308    1575-1698
   Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK
       Kiralananın El Değiştirmesi ve Sınırlı
       Ayni Hakka Konu Olması    m. 310-312    1699-1784
   Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK
       Kira Sözleşmesine İlişkin Özel Durumlar    m. 320-326    1785-1870
   Doç. Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK
       Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi    m. 327-338    1871-1954
   Prof. Dr. Emre GÖKYAYLA
       Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarının
       Uygulama Alanı    m. 339    1955-2006
   Yrd. Doç. Dr. Gülen Sinem TEK
       Bağlantılı Sözleşme, Kullanma Giderleri,
       Güvence    m. 340-342    2007-2044
   Prof. Dr. Emre GÖKYAYLA
       Kira Bedeli    m. 343-346    2045-2122
   Yrd. Doç. Dr. Ahu AYANOĞLU MORALI
       Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında
       Sözleşmenin Sona Ermesi    m. 347-349    2123-2184
   Doç. Dr. Öz SEÇER
       Vekalet Sözleşmesinin Sona Ermesi    m. 512-514    2185-2240
   Yrd. Doç. Dr. Bahar ÖCAL APAYDIN
       Simsarlık Sözleşmesi    m. 520-525    2241-2312
   Doç. Dr. Öz SEÇER
       Alım Satım Komisyonculuğu Sözleşmesi    m. 532-546    2313-2510
   Doç. Dr. Serkan AYAN
       Kefalet Sözleşmesi    m. 583-588    2511-2616
   Prof. Dr. Burak ÖZEN
       Kefalet Sözleşmesi    m. 600-603    2617-2670
   Doç. Dr. Başak BAYSAL
       6101 Sayılı TBK’nın Yürürlüğü ve Uygulama
       Şekli Hakkında Kanun Şerhi    m. 1-11    2671-2752

   Stok Kodu
   :
   9786059263986
   Boyut
   :
   17 x 24,5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   2751
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Nisan 2018
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   I.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
Yorum yaz
Cem D. - 12.09.2019 13:01
0/5
İsviçrelilerin Basler Kommentar, Zürcher Kommentar gibi eserlerinin niteliğinde ve niceliğinde, özellikle lisansüstü çalışmalar için en önemli referans olması gereken TBK şerhi.
Abdulnasır K. - 27.04.2018 15:18
0/5
Her ne kadar 2. cildin 1. ciltten ayrı basılmamasına üzülsem de emeği geçenlere teşekkürler.
Kapat