0

Meşru Savunmada Sınırın Aşılması

MEŞRU SAVUNMADA SINIRIN AŞILMASI

   TCK madde 27/1 esasen kast olmaksızın gerçekleşen tüm hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın aşılmasını düzenlerken madde 27/2’de düzenlenen durum yalnızca meşru savunma bakımından geçerli olan özel bir sınırın aşılması halidir. TCK madde 27/2’de düzenlenen meşru savunmada sınırın aşılması, CMK madde 223/3-c’den de anlaşılacağı üzere aslen kusurluluğu ortadan kaldıran hallerden biridir.

   Kısaca meşru savunmadan bahsetmek gerekirse meşru savunma bir hukuka uygunluk sebebidir ve tüm şartlar gerçekleştiği takdirde meydana gelen fiil hukuk düzenine uygundur. Ortada bir suç olmadığından fail hakkında kusur bahsine girilmez.

   TCK madde 27/2’ye göre ise meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmeyeceği belirtilmektedir. Böyle hallerde kişiden hukuka uygun hareket etmesi beklenmemektedir.

Bu hükmün uygulama alanı bulabilmesi için; 

1-Meşru savunma ile korunabilecek bir hakkın bulunması,
2-Saldırıya ilişkin koşulların var olması, 3-Savunmaya ilişkin koşullardan ‘’ölçülülük ya da orantılılık’’ koşulunun, savunma lehine ihlal edilmesi suretiyle sınırın aşılması,

4-Sınırın aşılmasının mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmesi gerekmektedir.

  Meşru savunmada sınırın aşılması durumunda meydana gelen fiil hukuk düzenine göre suçtur. Ancak maddede özel olarak bazı sebepler belirtilmiştir. Bu sebepler ise ‘’… mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan…’’ şeklinde yazılıdır.

  Bu sebepler meydana gelen fiilin suç olma niteliğini değiştirmez. Ancak meydana gelen fiil yukarıda yazılı 4 maddedeki şartları sağlıyorsa fail açısından kusurluluğu ortadan kaldıran bir halin varlığından söz edilir. Böylece CMK madde 223/3-c’ye göre faile ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir.

 

                                                                                                                 Mehmet Akif Günay

     Kaynakça

     Gerekçeli Ceza Kanunları 19. Baskı. Artuk |Gökçen
     Ceza Hukuku Genel Hükümler 4. Baskı. Artuk |Gökçen

     Ceza Hukuku Genel Hükümler 13. Baskı. Artuk |Gökçen

 Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat