0

Pazarlama Müdürü Hakkında

YARGITAY 9.HD, E.2015/1296 K.2016/12586 T.30.5.2016

ÖZET: Davacının pazarlama müdürü olması, ulusal ve genel bayram tatillerinde çalışma ücreti talep etmesine engel olmaz.

DAVA VE KARAR: Somut uyuşmazlıkta davacı, davalıya ai... Mağazalarında pazarlama müdürü olarak aylık brüt 6.499,00 TL ücretle çalışmıştır.

Dinlenen davacı tanıklarının beyanlarının birlikte değerlendirilmesinden, davacının ayda 2 pazar gününde çalıştığı, Ramazan Bayramında 1 gün ile Kurban Bayramında 2 gün haricindeki diğer ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı anlaşılmaktadır.

Bilirkişi raporunda, davacının ayda 2 pazar günü ile Ramazan Bayramında 1 gün ve Kurban Bayramında 2 gün hariç diğer ulusal bayram ve genel tatil günleri için hesaplama yapılmıştır.

Mahkemece, davacının üst düzey yönetici olup mesaisini kendisi belirlediği gerekçesi ile hafta tatili ücreti ve genel tatil ücreti taleplerinin reddine karar verilmiştir.

Davacının, tanık beyanlarına göre, ayda 2 hafta tatilinde çalıştığı, Ramazan Bayramında 1 gün ile Kurban Bayramında 2 gün dışındaki diğer ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı üst düzey yönetici olduğu, bu halin hafta tatili ve genel tatil çalışmalarına etkisinin olmayacağı anlaşıldığından, davacının hafta tatili ve genel tatil ücreti alacaklarının makul bir oranda takdiri indirim yapılarak hüküm altına alınması gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile reddedilmesi hatalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 30.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat