0

Görüntü Yönetmenlerinin Ücret Alacağı Hakkında

YARGITAY 9.HD, E.2016/20799 K.2016/18087 T.18.10.2016

ÖZET: Görüntü yönetmeninin ücret alacağına ilişkin dizinin yapımcısı ve şirket ortağı araştırılarak karar verilmesi gerekmektedir.

DAVA VE KARAR: Taraflar arasındaki uyuşmazlık davalı işverene husumet düşüp düşmeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Davacı, .. adlı dizide görüntü yönetmeni olarak görev yaptığını ileri sürerek istemde bulunmuştur. Davacı tarafından CD şeklinde dosyaya sunulan 7. ve 11. bölümlerin dizi fragmanlarına göre davacının .... isimli dizinin görüntü yönetmeni olduğu sabittir.

Diğer yandan davacı, dizi yapımcısı ... davalı şirketin ortağı ve yetkilisi olduğunu da ileri sürmüş olup, dosyadaki bilgi ve belgelerden dizinin yapımcısı ....davalı şirketin ortağı ve yetkilisi olduğu anlaşılmaktadır.

Mahkemece davacının dizide görev aldığı bölümlere yönelik olarak dizi yapımcısının ve yapımcı şirketinin kim olduğu araştırılmalı, davalı şirketin ortağı ve yetkilisi olan ..... aynı zamanda dizinin yapımcısı da olması karşısında taraflar arasındaki ilişki taraf delilleri de toplanarak tespit edilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 18/10/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat