0

Hava Yolu Taşımasında Zarar Hakkında

YARGITAY 11.HD, E.2001/11076 K.2002/1393 T.19.02.2002

ÖZET: Zarar gören emtiaya ilişkin ihbar, alıcıya teslim edilmeden yapılmışsa zararın taşıma sırasında oluştuğu kabul edilir. 

DAVA VE KARAR: Dava, hava taşımasında hasara uğrayan emtiadan doğan zararın rücu yoluyla tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece, yetkilisince süresinde ihbar yapılmadığı gerekçesiyle davanın reddine dair hüküm kurulmuştur.

Davaya konu taşımayla ilgili hava yük senedi, İstanbul-New York arası taşımayla ilgili olarak 15.10.1997 tarihinde düzenlenmiş, aynı tarihte varış yerindeki ithalat trafiği bölümü yetkilisi Lorraine Vizzare imzası ile davalı şirkete 9 karton dış kutunun ıslanmış olduğu ihbarı yapılmıştır. Bu tarihte yük alıcıya teslim edilmediğine göre, taşıma henüz tamamlanmamış durumdadır. Bu ihbar yük henüz depoya dahi alınmadan yapılmıştır. O halde ihbarın taşıma işleminin dışında üçüncü bir şahısça yapılması söz konusu olamaz. Esasen davalı dayanağı olan 21.10.1997 tarihli teslimat belgesinde dahi hasara dair ihtirazı kayıt yer almaktadır. Bu nedenlerle mahkemece, Varşova Konvansiyonu’nun Lahey Protokolü ile değişik 26/2. maddesinde öngörüldüğü şekilde süresinde ihbar yapıldığının kabulü ile davadaki diğer hususların incelenmesine geçilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi yerinde görülmediğinden kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.

 Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat