0

İstanbul Sözleşmesi Hakkında

YARGITAY 2.HD, E.2015/16989 K.2016/1666 T.3.2.2016

ÖZET: 6284 Sayılı Kanun gereği aile konutu şerhi talebinde bulunulması halinde TMK hükümlerini esas almak hatalı hukuki nitelendirmeye yol açar.

DAVA VE KARAR: Davacı kadın, asıl dava ve birleştirilen davada, davalı A.. Y..'nın eşi olduğunu, Balıkesir İli Erdek İlçesi Sahil Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 31. Sokak no:3'te bulunan meskenin aile konutları olduğunu, eşi davalı A.. Y..'nın, kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını, aile konutlarını arkadaşı olan birleştirilen dava davalısı H. Ö.'e sattığını, aile konutundan atılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını, bu sebeple 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4. maddesinin (c) bendi gereğince aile konutunun tapu kaydı üzerine aile konutu şerhi konulmasını talep etmiş, mahkemece, her iki dava Türk Medeni Kanununun 194. maddesi kapsamında değerlendirilip, reddedilmiştir.

Olayları açıklamak taraflara hukuki nitelendirme hakime aittir. Davacı gerek eşi olan A.. Y.., gerek tapu maliki H. Ö. aleyhine açtığı davalar ile 6284 sayılı yasa gereğince tedbir talebinde bulunduğu halde, hatalı hukuki nitelendirme ile her iki davanın Türk Medeni Kanununun 194. maddesine dayalı olduğunun kabulü doğru görülmemiştir. O halde, delillerin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4. maddesinin (c) bendi kapsamında değerlendirilip sonucu uyarınca karar verilmesi gerektiğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 03.02.2016 (Çrş.)Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat