0

Aleyhe Bozma Yasağı Hakkında

 Y. 2. CD., E. 2014/33984 K. 2016/16333 T. 1.12.2016

 

 

ÖZET : İş yeri dokunulmazlığının ihlali birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır hükümde bu madde uygulanmadığı için aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

 

DAVA VE KARAR : 

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Suça sürüklenen çocuğun, işyerine diğer suça sürüklenen çocuk ... ile birlikte girdiğinin anlaşılması karşısında, suça sürüklenen çocuk hakkında işyeri dokunulmazlığını bozma suçundan kurulan hükümde 5237 sayılı TCK'nın 119/1-c maddesinin uygulanmaması, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

 

 

SONUÇ : Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükümlerin istem gibi ONANMASINA, 01/12/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat