0

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Hakkında

Y. 1. CD., E. 2013/5034 K. 2013/8108 T. 25.12.2013

 

 

ÖZET : Kanunun ayrık tuttuğu hâller saklı kalmak üzere, hazır bulunmayan sanık hakkında duruşma yapılmaz. Bu şekilde hüküm kurulamaz.

 

 

DAVA VE KARAR : 

Sanık Ö.. F.. hakkında mağdur Akif'i kasten öldürmeye suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;

Sanığın, aleyhine olan Dairemizin 03.09.2012 tarihli bozma ilamına karşı, diyeceklerinin sorulması ve savunmasının yeniden alınması gerektiği gözetilmeden, alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçtan yapılan yargılamada sanık ve müdafiinin yokluğunda hükmün kurulması suretiyle, 5271 sayılı CMK.nun 193. ve CMUK.nun 326. maddesine muhalefet edilmesi,

 

 

SONUÇ : Usule aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, sair cihetleri incelenmeksizin hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA), 25/12/2013 gününde oybirliği ile karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat