0

Sanatçı Kavramına İlişkin Uluslararası Tanımlamalar

 

‘’Sanatçı kavramının tanımlanması ihtiyacı, gerek bu meslek grubunda yer alanların kimler olduğunun tespit edilmesi gerekse ülkelerin vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku gibi alanlardaki uygulamalarının belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Sanatçı tanımının; kültürel, ekonomik ve sosyal hayata ilişkin taşıdığı bu önem nedeniyle sanat ve sanatçılara ilişkin çeşitli sınıflandırmalar ve tanımlar yapılmıştır.  Bu tanımlardan en yaygın olanı UNESCO tarafından yayımlanan Sanatçıların Statülerine ilişkin Tavsiye Kararı’nda yer almaktadır. Buna göre sanatçı; sanat eseri yaratan veya yeniden yaratan veya bunlara yaratıcı bir ifade kazandıran; herhangi bir istihdam ilişkisi içinde veya mesleki kuruluşa bağlı olmasa bile sanatçı olarak tanımlanmak isteyen veya tanımlanan, sanatsal faaliyetini hayatının asıl parçası olarak gören, sanat ve kültürün gelişmesine katkı sağlayan kişidir.’’  

 

Yukarıdaki metin, az sonra detaylı bir şekilde bahsedeceğimiz eserden alıntılanan kısa bir bölümdür. Eserde ‘’Oyuncuların çalışma koşulları, Sahne ve perde çalışanlarının hukuki statüsü, Sahne ve perde çalışanlarının iş ilişkileri ve çalışma koşulları hakkında tespitler’’ gibi önemli konulara da yer veriliyor. Editör Profesör Doktor Gülsevil Alpagut tarafından kaleme alınan ’Sahne ve Perde Çalışanlarının Hukuki Sorunları’’ adlı eseri sizler de sipariş edebilir ve kısa sürede bu muhteşem kitaba sahip olabilirsiniz.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat