0

Suçun Özel Görünüş Biçimleri

 

‘’a) Teşebbüs: Bu suçunun teşebbüs suretiyle işlenmesi mümkündür. Örneğin failin kendisini bir hükümlünün veya tutuklunun yerine koyarak onun kimliğine bürünerek ceza infaz kurumuna veya tutukevine girmek için icra hareketlerine başlamasına, sözgelimi sahte bir kimlik belgesi düzenleyerek görevlilere ibraz etmesine karşın durumun anlaşılarak kabul işleminin yapılmaması halinde suçun teşebbüs aşamasında kaldığının kabulü gerekir.

b) İştirak: Bu suça azmettiren ve yardım eden sıfatlarıyla iştirak mümkündür.

c) İçtima: Fail, bu suçu işlerken asıl suçlunun kimlik belgesinde sahtecilik yapmış ise bu durumda gerçek içtima kuralları uyarınca hem 291.maddeden ve hem de 204/1.maddeye uyan resmi belgede sahtecilik suçundan cezalandırılması gerekir.’’

 

Yukarıda bahsi geçen metin, az sonra detaylı bir şekilde ele alınacak olan eserden alıntılanan kısa ve önemli bir bölümdür. Eserde, bu metin ile birlikte önemli konulara başlıklar çerçevesinde değinildiğini de ifade etmek gerekiyor. Bu başlıklardan bazıları şu şekildedir: ‘’Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme, hükümlünün veya tutuklunun kaçması suçu, etkin pişmanlık, kaçmaya imkan sağlama’’

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ali Parlar ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Mustafa Öztürk tarafından kaleme alınan ‘’Ceza İnfaz Sürecinde İşlenen Suçlar’’ adlı eseri sizler de daha fazla vakit kaybetmeden edinebilir ve bu esere kütüphanelerinizde yer verebilirsiniz.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat