0

Sanığın Duruşmada Hazır Bulunmaması Hakkında

Y. 1. CD., E. 2013/1909 K. 2013/8203 T. 26.12.2013

 

 

ÖZET : Hazır bulunmayan sanık hakkında duruşma yapılmaz. Sanığın suç tarihinde ve halen cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına ilişkin olarak rapor aldırılması, sonucuna göre hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekir.

 

 

DAVA VE KARAR : 1- Alt sınırı en az 5 yıl hapis cezasını gerektiren suçtan yargılanan sanık Selami’nin duruşmada hazır bulundurularak savunmasının alınması gerektiği gözetilmeden, talimatla alınan savunma ile yetinilerek karar verilmesi suretiyle CMK.nun 193 ve 196/2 maddelerine aykırı davranılması,

2- Çanakkale Deniz Hastanesi Baştabipliğince sanık Selami’nin kronik nitelik kazanmış antisosyal kişilik yapısında olduğuna dair rapor düzenlendiği anlaşıldığından, sanığın suç tarihinde ve halen cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına ilişkin olarak rapor aldırılması, sonucuna göre hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği düşünülmeden eksik soruşturmayla yazılı şekilde karar verilmesi;

 

 

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, sanık Selami müdafii ile katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, diğer yönleri incelenmeksizin hükümlerin CMUK.nun 321. madde uyarınca kısmen tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMAS1NA), 26.12.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat