0

Alacaklı Temerrüdü Kısaca Nedir?

Alacaklı Temerrüdü Kısaca Nedir?

  • TBK' nin 106-110.maddeleri arasında düzenlenmiş borçlar hukuku terimidir.
  • Borçlunun ciddi, gerçek ve usulüne uygun bir ifa teklifini alacaklının haklı bir sebep olmaksızın reddetmesi veya haklı bir sebep olmadan ifa kısmında üzerine düşen hazırlıkları yerine getirmemesidir.
  • En önemli sonucu masraf ve hasarların borçludan alacaklıya geçmesidir.
  • Yani iş işten geçtikten sonra borçlunun hafif kusuru dikkate alınmaz, ağır kusurundan sorumluluğu doğabilir ama bu durum kötü kullanılmamalıdır. Mesela bir arabayı teslim etme konusunda alacaklı temerrüdü gerçekleşti ve borçlu kışın ortasında arabayı sokakta bıraktı,garajı olmasına rağmen ve motor bozuldu. Bu halde borçlunun yine kusuru vardır, çünkü kötü niyetli kabul edilir.
  • Alacaklının temerrüde düşmesi için ifa yerindeki sulh mahkemesine gidilir ve karar çıkartılır. Burada malı tevdi, parayı tevdi ve sözleşmeden dönme gibi ihtimaller geliyor. Borçlu bahsedilen tercihleri seçmekte özgür tabi ki durum ve koşullar borçlunun tercihine uygun olmalıdır.
  • Son olarak tevdi yapılırken borçlu, hakimin belirlediği tevdi yerine eşyayı ya da parayı bırakır. Tevdi yerindeki kişiyle 3.kişi lehine saklama sözleşmesi yapılır ve alacaklı malın bakım ve masraflarını ödemeden edimi teslim alamaz.

                                                                                                        Tümay DÖNMEZBu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat